Prof.dr. B.G.J. (Bob) de Graaff (1955) studeerde af aan de Vrije Universiteit te Amsterdam in contemporaine geschiedenis met een scriptie over de sociale achtergrond en de rol van vrouwen in het Nederlandse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij was vervolgens werkzaam bij de vakgroep contemporaine geschiedenis van diezelfde universiteit (1979-1980), bij de subfaculteit maatschappijgeschiedenis van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) (1980-1987), bij de studierichtingen Japankunde en ondernemen in Pacific Azië van de Economische Faculteit van de EUR (1987-1999) en bij het Instituut Geschiedenis in Den Haag (1987-1999). In 1997 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden op het proefschrift ‘Kalm temidden van woedende golven’. Het ministerie van Koloniën en zijn taakomgeving, 1912-1940. Een jaar later publiceerde hij samen met dr. C. Wiebes Villa Maarheeze. De geschiedenis van de Inlichtingendienst Buitenland.

Van 1999 tot 2002 was hij bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie in Amsterdam coördinator van het onderzoek naar de gebeurtenissen voor, tijdens en na de val van Srebrenica. Vanaf 2000 was hij tevens universitair hoofddocent geschiedenis van internationale betrekkingen van de Universiteit Utrecht; vanaf 2005 ook in de hoedanigheid van Socrates-hoogleraar voor politieke en culturele reconstructie vanuit humanistisch perspectief. Van 2007 tot 2009 was hij hoogleraar terrorisme en contraterrorisme bij de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden. Met ingang van 2010 is hij voor 0,6 fte werkzaam bij de Universiteit Utrecht, sinds maart 2011 met als leeropdracht: intelligence and security studies. Sinds het najaar van 2010 is hij tevens hoogleraar inlichtingen en veiligheid aan de Nederlandse Defensieacademie (NLDA) in Breda. Bob de Graaff heeft vele publicaties op zijn naam staan op onder meer het terrein van inlichtingen- en veiligheidsdiensten, internationale betrekkingen, conflict en oorlog en wederopbouw. Hij was een van de oprichters en is nog steeds bestuurslid van de Netherlands Intelligence Studies Association/Stichting Inlichtingenstudies Nederland (NISA). Hij is gehuwd en heeft zes kinderen.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->