Leeropdracht
Intelligence en security studies
Benoemingsdatum 01-03-2011
Oratiedatum 02-03-2012
Profiel

Prof. dr. Bob de Graaff is profileringshoogleraar Intelligence en security studies bij de afdeling Geschiedenis van Internationale Betrekkingen. Van 2005 tot 2010 was hij al aan de faculteit Geesteswetenschappen verbonden als bijzonder hoogleraar Politieke en culturele reconstructie vanuit humanistisch perspectief, op een leerstoel die in het leven is geroepen door de Stichting Socrates. Van 2007 tot 2009 was hij Nederlands eerste hoogleraar Terrorisme en contraterrorisme aan de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden. Bob de Graaff combineert zijn professoraat in Utrecht met een hoogleraarschap met dezelfde leeropdracht aan de Nederlandse Defensieacademie (NLDA) in Breda.

Wetenschappelijke expertises
inlichtingengeschiedenis

Op weg naar Armageddon

Dissertatie

Geschiedenis van de Inlichtingendienst Buitenland

Srebrenica

Vier oraties

Biografie

Mensenrechten

Spionage

Tweede Wereldoorlog

Lezingen en panelbijdragen
Gegenereerd op 2017-10-23 06:35:37
Curriculum vitae Download PDF

 

 

Prof.dr. B.G.J. (Bob) de Graaff (1955) studeerde af aan de Vrije Universiteit te Amsterdam in contemporaine geschiedenis met een scriptie over de sociale achtergrond en de rol van vrouwen in het Nederlandse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij was vervolgens werkzaam bij de vakgroep contemporaine geschiedenis van diezelfde universiteit (1979-1980), bij de subfaculteit maatschappijgeschiedenis van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) (1980-1987), bij de studierichtingen Japankunde en ondernemen in Pacific Azië van de Economische Faculteit van de EUR (1987-1999) en bij het Instituut Geschiedenis in Den Haag (1987-1999). In 1997 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden op het proefschrift ‘Kalm temidden van woedende golven’. Het ministerie van Koloniën en zijn taakomgeving, 1912-1940. Een jaar later publiceerde hij samen met dr. C. Wiebes Villa Maarheeze. De geschiedenis van de Inlichtingendienst Buitenland.

Van 1999 tot 2002 was hij bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie in Amsterdam coördinator van het onderzoek naar de gebeurtenissen voor, tijdens en na de val van Srebrenica. Vanaf 2000 was hij tevens universitair hoofddocent geschiedenis van internationale betrekkingen van de Universiteit Utrecht; vanaf 2005 ook in de hoedanigheid van Socrates-hoogleraar voor politieke en culturele reconstructie vanuit humanistisch perspectief. Van 2007 tot 2009 was hij hoogleraar terrorisme en contraterrorisme bij de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden. Met ingang van 2010 is hij voor 0,6 fte werkzaam bij de Universiteit Utrecht, sinds maart 2011 met als leeropdracht: intelligence and security studies. Sinds het najaar van 2010 is hij tevens hoogleraar inlichtingen en veiligheid aan de Nederlandse Defensieacademie (NLDA) in Breda. Bob de Graaff heeft vele publicaties op zijn naam staan op onder meer het terrein van inlichtingen- en veiligheidsdiensten, internationale betrekkingen, conflict en oorlog en wederopbouw. Hij was een van de oprichters en is nog steeds bestuurslid van de Netherlands Intelligence Studies Association/Stichting Inlichtingenstudies Nederland (NISA). Hij is gehuwd en heeft zes kinderen.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Gegenereerd op 2017-10-23 06:35:37
Alle publicaties
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. (22-02-2017). Ze hebben het op ons gemunt, maar wie zijn het nu weer? De telkens wisselende fenomenen van terrorisme, radicalisering, extremisme en fanatisme. Cahiers Politiestudies, 42 (1), (pp. 23-38) (16 p.).
  2017 - Populariserende publicaties
de Graaff, B.G.J. (12-01-2017). De CIA versus Donald Trump - "Agent van Rusland". De groene Amsterdammer, 141 (2), (pp. 12-13) (2 p.).
de Graaff, B.G.J. (05-01-2017). Losers op of onder de radar - Parallelle levens: de Millennium Bomber en Anis Amri. De groene Amsterdammer, 141 (1), (pp. 12) (13 p.).
  2017 - Overige resultaten
de Graaff, B.G.J. (22-02-2017). (Your) Future Intelligence.
B.G.J. de Graaff (27-01-2017) (Your) Future of Intelligence
B.G.J. de Graaff (22-02-2017) Bijdrage aan panel ‘The New Intelligence Transparency and Imlications for Intelligence Education’, ISA Annual Convention
B.G.J. de Graaff (20-04-2017) De telkens wisselende fenomenen van terrorisme, radicalisering, extremisme en fanatisme
B.G.J. de Graaff (29-03-2017) Intelligence. Hoezo?
B.G.J. de Graaff (19-06-2017) Panellid
B.G.J. de Graaff (08-03-2017) Spionage en verraad
B.G.J. de Graaff (25-04-2017) Terrorisme
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. & M. Nyce, James (01-08-2016). Introduction. The Handbook of European Intelligence Cultures (pp. xxix-xlvi) (18 p.). Lanham.
de Graaff, B.G.J. (29-10-2016). IS and its Predecessors - Violent Extremism in Historical Perspective. Perspectives on Terrorism, 10 (5), (pp. 96-103).
de Graaff, B.G.J. (25-05-2016). IS en zijn voorgangers - Gewelddadig radicalisme in historisch perspectief. Justitiële Verkenningen, 42 (2), (pp. 9-21) (13 p.).
de Graaff, B.G.J. (01-05-2016). Radicalisering en terrorisme: een diffuus probleem. In Wim Hardyns & Willy Bruggeman (Eds.), Radicalisering en terrorisme - Van theorie naar praktijk (pp. 33-50). Maklu.
de Graaff, B.G.J. & M. Nyce, James (01-08-2016). The Handbook of European Intelligence Cultures. (496 p.). Lanham: Rowman & Lifflefield.
de Graaff, B.G.J. (01-08-2016). The Netherlands: Almost Full Circle. The Handbook of European Intelligence Cultures (pp. 249-266) (18 p.). Rowman & Lifflefield.
  2016 - Vakpublicaties
de Graaff, B.G.J. (12-12-2016). IAFIE Hosts Annual Conference in Breda, The Netherlands. IAFIE Newsletter, 6 (2), (pp. 1-3) (3 p.).
  2016 - Populariserende publicaties
de Graaff, B.G.J. (07-04-2016). De Belaagde Landen - Terrorismebestrijding in Nederland en België. De groene Amsterdammer, 140 (14), (pp. 16-19) (3 p.).
de Graaff, B.G.J. (26-04-2016). Is dat België-bashen geen overmoed?. De Standaard
  2016 - Overige resultaten
B.G.J. de Graaff (10-05-2016) ‘Humiliation en counter-humiliation in internationale betrekkingen’ , inleiding bij Peter Knoope, ‘Het Westen onder Vuur’
B.G.J. de Graaff (22-11-2016) Dagvoorzitter, tevens in- en uitleider
B.G.J. de Graaff (17-11-2016) De geschiedenis van het apocalyptisch denken
B.G.J. de Graaff (23-06-2016) Handbook of European Intelligence Cultures
B.G.J. de Graaff (12-04-2016) Hoe IS een oud apocalyptisch verhaal gebruikt voor nieuwe dreiging
B.G.J. de Graaff (22-09-2016) How the public is setting your agenda
B.G.J. de Graaff (08-03-2016) Intelligence studies als academische discipline en maatschappelijke context
B.G.J. de Graaff (25-02-2016) Introductie in intelligence
B.G.J. de Graaff (20-01-2016) Op weg naar Armageddon. Gewelddadig radicalisme in historisch perspectief
B.G.J. de Graaff (20-01-2016) Op weg naar Armageddon. Gewelddadig radicalisme in historisch perspectief
B.G.J. de Graaff (03-11-2016) Op weg naar een geweld(dad)ig einde; Islamitische Staat en de traditie van apocalyptische verhalen
B.G.J. de Graaff (29-03-2016) Panelbijdrage aan 'Oorlogsenthousiasme'
B.G.J. de Graaff (20-09-2016) Problemen van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bij de bestrijding van terrorisme en radicalisering
B.G.J. de Graaff (31-05-2016) Radicalisering vroeger en nu
B.G.J. de Graaff (03-11-2016) Samenvattende afronding
B.G.J. de Graaff (07-06-2016) Terrorist Threat Levels in The Netherlands and Risk Communication to the Public
B.G.J. de Graaff (10-03-2016) The apocalypse as a violent-inciting narrative: IS(IS) and its predecessors
B.G.J. de Graaff (22-07-2016) The apocalypse as violent-inciting narrative. IS(IS) and its predecessors
B.G.J. de Graaff (22-03-2016) The fight over a government monoply on security and intelligence in The Netherlands around 1950’
B.G.J. de Graaff (14-10-2016) The place of intelligence organizations in political theory. Food for thought
B.G.J. de Graaff (22-06-2016) Twelfth Annual IAFIE Conference and First Annual Conference of IAFIE's European Chapter
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. (2015). How to Keep our Youth away from IS - The Need for Narrative Analysis and Strategy. Journal of Strategic Security, 8 (3), (pp. 48-52).
de Graaff, B.G.J. (2015). Intelligence studies in The Netherlands - A fledgling discipline. Journal of Mediterranean and Balkan Intelligence, 5 (1), (pp. 59-62) (4 p.).
de Graaff, Bob (2015). Nederland en intelligence. In Jacco Pekelder, Mathieu Segers & Remco Raben (Eds.), De wereld volgens Nederland - Nederlandse buitenlandse politiek in historisch perspectief (pp. 199-220) (22 p.). Amsterdam: Boom.
  2015 - Vakpublicaties
de Graaff, Bob (2015). De nieuwe burger in de wereld van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In René Cuperus & Menno Hurenkamp (Eds.), Omstreden vrijheid - Waartoe een vrije samenleving verplicht (pp. 213-227) (15 p.). Amsterdam: VanGennep.
de Graaff, B.G.J. (11-05-2015). Is Europa aan het wieberen? Future force of future weakness?. Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, 2015 (2), (pp. 50-51) (2 p.).
de Graaff, B.G.J. (30-09-2015). Radicalisering als wicked problem. Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, 2015 (4), (pp. 20) (21 p.).
  2015 - Populariserende publicaties
de Graaff, B.G.J. (14-05-2015). De hel in plaats van het paradijs - Jihadisme en de behoefte aan een tegengeluid. De groene Amsterdammer, 139 (20), (pp. 18-21) (3 p.).
de Graaff, B.G.J. (10-09-2015). Pas op voor hersenvredebreuk - Minister Plasterk geeft veiligheidsdiensten grote technologische vrijheid. De groene Amsterdammer, 139 (37), (pp. 14-17) (3 p.).
  2015 - Overige resultaten
B.G.J. de Graaff (07-12-2015) ‘An appropriate degree of uncertainty’. Assessment qand Communication of Risk and Uncertainty to Support Decision-Making. A tour d’horizon of intelligence literature
B.G.J. de Graaff (01-04-2015) Bestrijding van terrorisme en radicalisering vanuit een inlichtingenperspectief
B.G.J. de Graaff (26-11-2015) Chair/Dagvoorzitter
B.G.J. de Graaff (13-10-2015) Het falende beleid tegen jihadisten
de Graaff, B.G.J. (23-06-2015). Intelligence and Narratives.
de Graaff, B.G.J. (10-08-2015). Intelligence Bibliography.
B.G.J. de Graaff (07-04-2015) Intelligence, risico’s, dreigingen en aanpak
B.G.J. de Graaff (26-03-2015) Is intelligence informatie?
B.G.J. de Graaff (21-09-2015) Jojoën met de veiligheid in een tijd van terrorismedreiging. Krimp en groei bij de AIVD’
B.G.J. de Graaff (15-11-2015) Leidschrift jg. 30 no. 3 (2015), pp. 159-165
B.G.J. de Graaff (26-11-2015) One of the Guys: Ahmed Ressam
B.G.J. de Graaff (24-06-2015) Panel 'Future Trends - International Perspectives'
B.G.J. de Graaff (25-08-2015) Panellid
B.G.J. de Graaff (05-11-2015) panellid
B.G.J. de Graaff (09-04-2015) Rent A-Spook. Nieuwe ruimte voor private intelligence?
B.G.J. de Graaff (26-10-2015) Rol: Inleider en debatleider
B.G.J. de Graaff (12-08-2015) Securing Europe against the terrorist threat: Why is it so hard?
B.G.J. de Graaff (27-12-2015) 'SIS snakt naar de apocalyps
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
Graaff, Bob (2014). "There's a good reason they are called al-Qaeda in Iraq. They are al-Qaeda ... in ... Iraq" - The impossibility of a global counter-terrorist strategy, or the end of the nation-state. In Lee Jarvis & Michael Lister (Eds.), Critical Perspectives on Counter-Terrorism (pp. 11-40) (30 p.). London, New York: Routledge.
Graaff, Bob (2014). Apocalyps zonder einde - Hedendaagse gewelddadige eindtijdverwachtingen in christendom en islam. In Marcel Barnard & Wessel Stoker (Eds.), Apocalyps in kunst - Ondergang as loutering? (pp. 13-29) (17 p.). Zoetermeer: Meinema.
de Graaff, B.G.J. (2014). By Way of Introduction: A Systemic Way of Looking at the Future of Intelligence. In I. Duyvesteyn, B. De Jong & J. van Reyn (Eds.), The future of intelligence: Challenges in the 21st Century (pp. 1-13) (13 p.). Routledge.
Graaff, Bob & Wiebes, Cees (2014). Fallen of the Priority List: Was Srebrenica an Intelligence Failure?. In Timothy Walton (Eds.), The Role of Intelligence in Ending the War in Bosnia in 1995 (pp. 149-166) (18 p.). Rowman & Littlefield.
de Graaff, B.G.J. (2014). Forever war. Filosofie en Praktijk, 2014 ( 1), (pp. 13-23) (11 p.).
de Graaff, B.G.J. (2014). Herman van Roijen: de man die het Nederlandse dekolonisatieproces volbracht. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 127 (2), (pp. 356-358) (3 p.).
  2014 - Vakpublicaties
Graaff, Bob (2014). Een eeuw MIVD, twee dagen congres. Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, 12 (6), (pp. 22-23) (2 p.).
de Graaff, B.G.J. (2014). Geheime diensten vergelijkenderwijs. Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, 12 (3), (pp. 38-39) (2 p.).
de Graaff, B.G.J. (2014). Herstel van de trans-Atlantische vertrouwensbreuk? Internationale betrekkingen na de Snowden-onthullingen. Atlantisch Perspectief, 38 (5), (pp. 21-25) (5 p.).
Graaff, Bob (2014). Syriëgang in 2013: een nadere begripsbepaling omtrent gebeurtenissen, concepten en motieven. interne uitgave.
  2014 - Populariserende publicaties
de Graaff, B.G.J. (2014). Geheime dienst is God niet. De groene Amsterdammer, 138 (7), (pp. 34-37) (3 p.).
Graaff, Bob (2014). Mijn beste idee is geen goed idee. Het beste idee van 2014 (pp. 154-155) (2 p.). Uitgeverij De Wereld.
de Graaff, B.G.J. (14-02-2014). Plasterk moet juist veel gaan praten. NRC Handelsblad
de Graaff, B.G.J. (2014). Zie Milosevic: zo zal Poetin ten val komen. NRC Handelsblad, (pp. 16-17) (2 p.).
  2014 - Overige resultaten
de Graaff, B.G.J. (2014). "Yes, we can; maar we doen het niet".
B.G.J. de Graaff (15-01-2014) ‘After all we are Dutch: a historical overview of the Netherlands intelligence community’
B.G.J. de Graaff (04-09-2014) ‘De brandhaarden van de wereld
B.G.J. de Graaff (20-03-2014) ‘Fallen off the priority list: was Srebrenica an intelligence failure?’
B.G.J. de Graaff (02-09-2014) ‘Privacy of veiligheid?’,
B.G.J. de Graaff (15-01-2014) conferentie ‘The smaller European intelligence and security services: National intelligence systems and their environments’, NLDA
B.G.J. de Graaff (13-03-2014) De rol van Nederland tijdens de Bosnische oorlog
B.G.J. de Graaff (16-11-2014) De val van Srebrenica
B.G.J. de Graaff (06-03-2014) Intelligence
de Graaff, B.G.J. (14-08-2014). Irakese terroristen bombarderen, helpt dat?.
de Graaff, B.G.J. (2014). Juist veel praten over inlichtingendienst.
B.G.J. de Graaff (13-11-2014) Masterclass 'Intelligence, nu en in de toekomst'
B.G.J. de Graaff (24-10-2014) Overzicht geheime diensten en spionage vanaf de negentiende eeuw
B.G.J. de Graaff (11-12-2014) Religie als (eind)strijdmiddel: IS(IS) en haar voorgangers
de Graaff, B.G.J. (18-09-2014). Tweedaags voorzitter. 'Telling Truth to Power. The Past, Present and Future of Military Intelligence'.
B.G.J. de Graaff (13-02-2014) War without end
B.G.J. de Graaff (10-09-2014) Wisseling van narratief als indicator voor gebruik van politiek geweld
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. (2013). De Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten: nooit te oud om te leren. Groniek (193), (pp. 249-261) (13 p.).
de Graaff, B.G.J. (2013). Het begin van eeuwige oorlog - Op weg naar de eeuwige vrede?. Militaire Spectator, 182 (9), (pp. 398-410) (13 p.).
de Graaff, B.G.J. (2013). Training Intelligence Producers and Consumers for the Future: The Dutch Approach. Journal of Strategic Security, 6 (5), (pp. 88-98) (11 p.).
de Graaff, B.G.J. (2013). Why Kant Is Wrong: The World on its Way to Eternal War. In H. Amersfoort, R. Moelker, J. Soeters & D. Verweij (Eds.), Moral Responsibility & Military Effectiveness (pp. 279-299) (21 p.). The Hague: T.M.C. Asser Press.
  2013 - Vakpublicaties
de Graaff, B.G.J., van Vloten-Doting, L., Coutinho, R., Franken, H., Knottnerus, A., Lamberts, S. & Wilschut, J. (2013). Bouwen aan Biosecurity. Beoordelen van dual-use-onderzoek. (72 p.). Amsterdam: KNAW.
de Graaff, B.G.J. (2013). De onmogelijkheid van een mondiale strategie voor terrorismebestrijding. Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, 11 (6), (pp. 24) (26 p.).
de Graaff, B.G.J. & Wiebes, C. (2013). Informanten zijn niet bang voor openbaarheid. In A. Kersten, A.A.J. Scheffers, R. van Velden & G. Boink (Eds.), Een kapitaal aan kennis. Liber Amicorum Sierk Plantinga (pp. 112-116) (5 p.). Den Haag: Clinkaert.
de Graaff, B.G.J. (2013). Is de eeuwige oorlog uitgebroken?. Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, 13 (5), (pp. 30-31) (2 p.).
  2013 - Populariserende publicaties
de Graaff, B.G.J. (2013). De Grote Slachting. Derde Wereldoorlog of Apocalyps in Syrië. De groene Amsterdammer, 137 (49), (pp. 18-21) (3 p.).
  2013 - Overige resultaten
B.G.J. de Graaff (20-02-2013) Counter-terrorism policies & Intelligence
B.G.J. de Graaff (24-10-2013) Forever war
B.G.J. de Graaff (25-09-2013) 'Intelligence'
B.G.J. de Graaff (08-11-2013) Intelligence and policy: time for a reassessment?
B.G.J. de Graaff (27-11-2013) Intelligence en organisatie: Snelheid, keuzen, committent en investeringen
B.G.J. de Graaff (13-02-2013) Interdepartementale rivaliteit en de coördinatie van het contraterrorismebeleid
B.G.J. de Graaff (27-06-2013) Militaire relevantie van inlichtingen
B.G.J. de Graaff (02-11-2013) Paneldeelnemer
B.G.J. de Graaff (10-11-2013) Panellid
B.G.J. de Graaff (10-04-2013) Spionage en verraad
B.G.J. de Graaff (28-03-2013) Spionage en verraad
B.G.J. de Graaff (02-09-2013) Spionage en verraad
B.G.J. de Graaff (10-12-2013) Topklas Intelligence
B.G.J. de Graaff (22-05-2013) Training intelligence producers and consumers for the future: the Dutch approach
B.G.J. de Graaff (04-06-2013) Waarom Kant geen gelijk krijgt. Een beschouwing over eeuwige oorlog en wereldburgerschap
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. (2012). Op weg naar Armageddon. De evolutie van fanatisme. (756 p.). Amsterdam: Boom.
de Graaff, B.G.J. (2012). 'Waar is de onzichtbare vijand?'. Militaire Spectator, 181 (1), (pp. 14-24) (11 p.).
  2012 - Vakpublicaties
de Graaff, B.G.J. (2012). Fanatisme. Christelijk, islamitisch en seculier apocalyptisch geweld door de eeuwne heen. (77 p.). Den Haag: WODC.
  2012 - Populariserende publicaties
de Graaff, B.G.J. (2012). 'Drie spionnen die de wereld redden'. DUB (18 april 2012) (1 p.).
de Graaff, B.G.J. (2012). Geweld in dienst van het heil. Geschiedenis Magazine, 47 (juni 2012), (pp. 8-13) (6 p.).
de Graaff, B.G.J. (2012). Wachten op de Mahdi. Moslimterrorisme en apocalyptisch geweld. De groene Amsterdammer (5 juli 2012), (pp. 22-25) (4 p.).
  2012 - Overige resultaten
de Graaff, B.G.J. (02-03-2012). De ontbrekende dimensie: intelligence binnen de studie van internationale betrekkingen. (37 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht.
B.G.J. de Graaff (02-05-2012) Het verschil tussen de jaren dertig en nu
B.G.J. de Graaff (19-01-2012) Hoofdlezing
de Graaff, B.G.J. (18-04-2012). Intelligence revolution. Dramatische verandering, ontsporing of gril?. (35 p.). Breda: Nederlandse Defensie Academie.
B.G.J. de Graaff (22-05-2012) Religie als (eind)strijdmiddel
B.G.J. de Graaff (23-11-2012) Spreker bij het panel ‘De radicaal en de rechtsstaat’
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. (2011). De ontbrekende dimensie: intelligence binnen de studie van internationale betrekkingen. Vrede en veiligheid, 40 (2/3), (pp. 139-166) (28 p.).
de Graaff, B.G.J. (2011). Het contraterrorismebeleid in Nederland’. In F. Osinga, J. Soeters & W. van Rossum (Eds.), Nine Eleven. Tien jaar later (pp. 144-162) (19 p.). Amsterdam: Boom.
de Graaff, B.G.J. (2011). Inlichtingen- en veiligheidsdiensten in Nederland vroeger en nu. In T Spapens, M Groenhuijsen & T Kooijmans (Eds.), Universalis. Liber Amicorum Cyrille Fijnaut (pp. 965-973) (9 p.). Antwerpen/Cambridge: Intersentia.
de Graaff, B.G.J. (2011). The Overly-Broad Approach in Dutch Counter-Radicalization. In B. Ganor & E. Azani (Eds.), The Global Impact of Terrorism 2008. A Collection of Articles on Terrorism and Counter-Terrorism by Leading International Experts (pp. 41-45) (5 p.). Herzliya: The International Institute for Counter-Terrorism.
de Graaff, B.G.J. (2011). Waterboarding, rendition, secret flights and prisons. Verwording of verwezenlijking van inlichtingenvergaring als methode van terrorismebestrijding aan het begin van de 21e eeuw?. In M Kowalski & M Meeder (Eds.), Contraterrorisme en ethiek (pp. 15-24) (10 p.). Amsterdam: Boom.
  2011 - Vakpublicaties
de Graaff, B.G.J. (2011). De toekomst van en voor inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, 11 (4), (pp. 4-5) (2 p.).
  2011 - Overige resultaten
B.G.J. de Graaff (07-12-2011) Academisch onderwijs over intelligence
B.G.J. de Graaff (15-12-2011) Contraterrorisme en ethiek
B.G.J. de Graaff (07-05-2011) de zaak-Cranendonk
B.G.J. de Graaff (14-12-2011) Het debat over de betekenis Srebrenica’
B.G.J. de Graaff (09-05-2011) Inlichtingen- en veiligheidsdiensten in Nederland toen en nu
B.G.J. de Graaff (14-11-2011) International terrorism
B.G.J. de Graaff (14-04-2011) Leren om te winnen. Organizational Learning en het concurrentievermogen van inlichtingen- en veiligheidsdiensten versus dat van hun tegenstanders
B.G.J. de Graaff (22-09-2011) Radicalisme, terrorisme, extremisme
B.G.J. de Graaff (14-10-2011) The limits of human rights as a regulatory principle in the fight against international terrorism
B.G.J. de Graaff (11-09-2011) Tien jaar na 9/11
B.G.J. de Graaff (28-09-2011) Verhaal halen
B.G.J. de Graaff (24-11-2011) Waar is de onzichtbare vijand?
B.G.J. de Graaff (14-04-2011) Winnen de dark mobs het van hun bestrijders?
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. (2010). ‘”Dat mag nooit meer gebeuren”’,. In M. de Keizer & M. Plomp (Eds.), Een open zenuw. Hoe wij ons de Tweede Wereldoorlog herinneren (pp. 125-134) (10 p.). Amsterdam: Bert Bakker.
de Graaff, B.G.J. (2010). ‘Spiegelbeeld of tegenbeeld: de vereisten voor succesvolle terrorismebestrijding’,. Grenzen aan geweld. Symposium bij gelegenheid van de presentatie van het boek ‘Extremisme – Terrorisme – Vrede. Een weg naar hoop?, (pp. 33-44) (12 p.). Amsterdam: Edmund Husserl-Stichting.
de Graaff, B.G.J. (2010). ‘Why continue counterterrorism policies if they are hurting?”. In M.C Bassiouni & A. Guellali (Eds.), Jihad: challenges to International and Domestic Law (pp. 249-273) (25 p.). Cambridge: Cambridge UP.
de Graaf, B.A. & de Graaff, B.G.J. (2010). Bringing politics back in. The introduction of ‘the performative power’ of counterterrorism. Critical Studies on Terrorism, 3 (2), (pp. 261-275) (15 p.).
de Graaff, B.G.J. & de Graaf, B.A. (2010). Bringing politics back in: the introduction of the “performative power” of counterterrorism’. Critical Studies, 3 (2), (pp. 261-275) (15 p.).
de Graaff, B.G.J. (2010). 'Die eeuwige, onvermijdelijke intelligence failures'. In B.A. de Graaf, E.R. Muller & J.A. van Reijn (Eds.), Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (pp. 553-570) (18 p.). Alphen aan den Rijn: Kluwer.
de Graaff, B.G.J. (2010). 'History of Fanaticism: From Enlightenment to Jihad'. Aarhus: University of Aarhus.
de Graaff, B.G.J., Moors, H., Balogh, L. & van Donselaar, J. (2010). Polarisatie en radicalisering in Nederland. Een verkenning van de stand van zaken in 2009. (174 p.). Tilburg: IVA.
  2010 - Overige resultaten
B.G.J. de Graaff (08-06-2010) ‘De val van Srebrenica’
B.G.J. de Graaff (03-05-2010) ‘Intelligence tijdens de Koude Oorlog’
de Graaff, B.G.J. (2010). ‘Intelligence tijdens de Koude Oorlog’.
B.G.J. de Graaff (28-01-2010) ‘Terugblik op de afgelopen vijf jaar’ plus panelbijdrage over de toekomst van het onderzoek, ‘Terrorisme, contraterrorisme en radicalisering: State of the Art van het onderzoek’
B.G.J. de Graaff (20-10-2010) ’Waterboarding, rendition, secret flights and secret prisons: degeneration or fruition of intelligence in the fight against terrorism?
B.G.J. de Graaff (10-09-2010) ’Waterboarding, rendition, secret flights and secret prisons: verwording of verwezenlijking van inlichtingenvergaring als methode van terrorismebestrijding aan het begin van de 21e eeuw?’,
de Graaff, B.G.J. (2010). ’Waterboarding, rendition, secret flights en secret prisons: verwording of verwezenlijking van inlichtingenvergaring als methode van terrorismebestrijding aan het begin van de 21e eeuw?’,.
B.G.J. de Graaff (24-02-2010) History of Fanaticism: From Enlightenment to Jihad’
B.G.J. de Graaff (06-12-2010) Misleiding en bedrog in de Tweede Wereldoorlog: het double-cross-systeem’
B.G.J. de Graaff (12-06-2010) Naar een academische opleiding Intelligence en Nationale Veiligheid
B.G.J. de Graaff (23-04-2010) Presentatie onderzoek naar ‘Polarisatie en radicalisering’
B.G.J. de Graaff (27-03-2010) Tweegesprek over het Gymnaisum Paulinum te Driehuis met Leo Fijen’
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. (2009). ‘Dutch-American Intelligence Relations’. In H. Krabbendam & C.A. van Minnen (Eds.), Four Centuries of Dutch-American Relations 1609-2009 (pp. 674-682) (9 p.). Amsterdam: Boom.
de Graaff, B.G.J. (2009). ‘Tegenbeeld en evenbeeld. Westerse interventies in falende staten toen en nu’. In M. Bloembergen & R. Raben (Eds.), Het koloniale beschavingsoffensief. Wegen naar het nieuwe Indië, 1890-1950, Leiden 2009 (pp. 295-319) (25 p.). Leiden: KITLV.
de Graaff, B.G.J. (2009). ‘The access to information shuffle: historical researchers versus the government in the Netherlands’. In A. Flinn & H. Jones (Eds.), Freedom of Information. Open Access, Empty Archives? (pp. 77-89) (13 p.). London/New York: Routledge.
de Graaff, B.G.J. (2009). ‘The Dutch Border Areas 1933-1945: Inducement for Incidents or Object of Structural Historiographical Neglect?'. In B. Kaplan & M. Carlson (Eds.), Boundaries and their Meaning in the History of the Netherlands (pp. 193-211) (19 p.). Leiden/Boston: Brill.
de Graaff, B.G.J. (2009). ‘Winnen de dark mobs het van hun bestrijders?’. B en M : tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 36 (2), (pp. 132-139) (8 p.).
de Graaff, B.G.J. (2009). Hoe Dutchbat in Srebrenica terechtkwam. Of: de morele keuze voor een illusie van veiligheid. In J. de Vries & P. Bordewijk (Eds.), Rijdende treinen en gepasseerde stations. Over Srebrenica, HSL, kredietcrisis en andere beleidsfiasco’s (pp. 79-109) (31 p.). Amsterdam: Van Gennep.
de Graaff, B.G.J. (2009). How broad? A close look at counterterrorism and radicalisation policy. Eighth Racism and Extremism Monitor
de Graaff, B.G.J., de Poot, C. & Kleemans, E. (2009). Radicalisering en radicale groepen in vogelvlucht. Tijdschrift voor Criminologie, 51 (4), (pp. 331-344) (14 p.).
  2009 - Vakpublicaties
de Graaff, B.G.J. (2009). ‘Hoedt u voor “Herostratos”. Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, 7 (6), (pp. 30-31) (2 p.).
  2009 - Populariserende publicaties
de Graaff, B.G.J. (24-07-2009). ‘De ongrijpbare vijand. Hoe effectief is terrorismebestrijding?'. De groene Amsterdammer, (pp. 29-32) (29 p.).
  2009 - Overige resultaten
B.G.J. de Graaff (03-11-2009) ‘Strategische dreigingen: de oorlogen van de 21e eeuw'
B.G.J. de Graaff (06-02-2009) ‘Tegenbeeld en evenbeeld: westerse interventies in falende staten’
B.G.J. de Graaff (29-09-2009) ‘Toepasbaarheid in de praktijk: navigeren naar de toekomst'
B.G.J. de Graaff (22-10-2009) ‘Why effectiveness is not the question. The performative power of counterterrorism’
B.G.J. de Graaff (03-06-2009) Bridging the Divide between Intelligence and Academia
B.G.J. de Graaff (05-01-2009) Get acquainted with the CTC’
B.G.J. de Graaff (23-11-2009) Resultaten en toekomst van Europees contraterrorisme
B.G.J. de Graaff (19-11-2009) Spiegelbeeld of tegenbeeld: de vereisten voor succesvolle terrorismebestrijding
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. (2008). Counterterrorism in the Netherlands after 9/11: The "Dutch Approach". In J. Moran (Eds.), Intelligence, Security and Policing Post-9/11. The UK's Response to the 'War on Terror' (pp. 183-202) (20 p.). Houndmills/New York: Palgrave.
de Graaff, B.G.J. (2008). De wetenschapper en de spin. Over de (on)mogelijkheid van toekomstverkenningen ten aanzien van radicalisering en terrorisme. Vrede en veiligheid, 37 (1), (pp. 32-62) (31 p.).
de Graaff, B.G.J. (2008). Der RAF im Lichte von 9/11. Ein Vergleich. In N. Colin & B. de Graaf (Eds.), Der 'Deutsche Herbst' und die RAF im Politik, Medien und Kunst. Nationale und Internationale Perspektiven (pp. 83-90) (8 p.). Bielefeld: transcript.
de Graaff, B.G.J. (2008). Hedendaags terrorisme en fanatisme: voor een goed begrip. In E.R. Muller & U. Rosenthal (Eds.), Terrorisme. Studies over terrorisme en terrorismebestrijding (pp. 31-53) (23 p.). Deventer: Kluwer.
de Graaff, B.G.J., van der Zwan, B. & Hellema, D.A. (2008). In dienst van buitenlandse zaken. Achttien portretten van ambtenaren en diplomaten in de twintigste eeuw. (307 p.). Amsterdam: Boom.
de Graaff, B.G.J. & Hellema, D.A. (2008). Inleiding. In B.G.J. prof. dr. Graaff & D.A. prof. dr. Hellema (Eds.), Instrumenten van buitenlandse politiek. Achtergronden en praktijk van de Nederlandse diplomatie (pp. 7-11) (5 p.). Amsterdam.
de Graaff, B.G.J. (2008). Inlichtingen- en veiligheidsdiensten in de strijd tegen het terrorisme. Blessing in disguise?. Orde van de dag. Criminaliteit en samenleving (42), (pp. 21-25) (5 p.).
de Graaff, B.G.J. (2008). The Risks of the (overly?) Broad-based Approach in Dutch Counter-terrorism Policy. Merkourios, 25 (69), (pp. 16-27) (12 p.).
  2008 - Vakpublicaties
de Graaff, B.G.J. (2008). Dilemmas, Effective Strategies and Measures to Counter Radicalisation in Europe. Countering radicalisation: perspectives and strategies from around the globe. Conference report (pp. 48-53) (6 p.). The Hague: The National Coordinator for Counterterrorism (NCTb).
de Graaff, B.G.J. (2008). Het eind van het westerse geloof in de vooruitgang. Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, 1 (4), (pp. 38-39) (2 p.).
de Graaff, B.G.J. (2008). Hoe breed? Contraterrorisme- en radicaliseringsbeleid onder de loep. In J. van Donselaar & P.R. Rodrigues (Eds.), Monitor Racisme & Extremisme. Achtste rapportage (pp. 125-140) (16 p.). Amsterdam: Pallas Publications.
de Graaff, B.G.J. (2008). Hoe nationaal is nationale veiligheid eigenlijk nog?. Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, 1 (10), (pp. 44-45) (2 p.).
  2008 - Populariserende publicaties
de Graaff, B.G.J. (02-04-2008). ‘Theater van het absurde. De kunst van het terrorisme’. De groene Amsterdammer, (pp. 20-25) (6 p.).
  2008 - Overige resultaten
B.G.J. de Graaff (12-12-2008) ‘Privacyschending: risico’s, oorzaken en oplossing’
B.G.J. de Graaff (15-05-2008) 25 paradoxen van contraterrorismebeleid
B.G.J. de Graaff (02-04-2008) Actuele dreiging
B.G.J. de Graaff (05-03-2008) Bijdrage aan het Veiligheidsforum
de Graaff, B.G.J. (2008). Conference on exit stratagies.
B.G.J. de Graaff (13-02-2008) Contraterrorisme: opleiding en wetenschap
B.G.J. de Graaff (21-05-2008) De effectiviteit van het contraterrorismebeleid
B.G.J. de Graaff (22-04-2008) De historische ontwikkeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken
B.G.J. de Graaff (27-02-2008) De opleiding Terrorisme en Contraterrorisme
B.G.J. de Graaff (10-06-2008) De publieke rol van de historicus: tussen corruptie en ethiek
B.G.J. de Graaff (13-06-2008) De risico's van de Nederlandse contraterrorismeaanpak
de Graaff, B.G.J. (22-01-2008). De Wetenschapper en de spin. Over de (on)mogelijkheid van toekomstverkenningen ten aanzien van de radicalisering en terrorisme. (28 p.). Leiden: Universiteit Leiden.
B.G.J. de Graaff (02-07-2008) Debat 'Terrorisme, dreiging of overdrijving?' met Sybrand van Haersma Buma
B.G.J. de Graaff (12-06-2008) Domestic Counter Terrorism Policies: Comparative Approaches - Preventative Measures
B.G.J. de Graaff (01-07-2008) Genocide and the Crisis in Former Yugoslavia
B.G.J. de Graaff (12-11-2008) Get acquainted with the CTC
B.G.J. de Graaff (14-05-2008) Hedendaags terrorisme en contraterrorisme
B.G.J. de Graaff (13-03-2008) How far can you go? The overly broad Dutch approach
de Graaff, B.G.J. (2008). Intelligence failures and cultural misperceptionsregarding asia.
B.G.J. de Graaff (11-11-2008) Meet Bob de Graaff
B.G.J. de Graaff (14-04-2008) Multiculturalisme en internationale samenwerking bij de bestrijding van terrorisme
B.G.J. de Graaff (24-04-2008) Opening speech
B.G.J. de Graaff (24-09-2008) Polarisatie, radicalisering en terrorisme
B.G.J. de Graaff (12-12-2008) Privacyschending: risico's, oorzaken en oplossing
de Graaff, B.G.J. (2008). Second annual EEeT- conference.
B.G.J. de Graaff (29-06-2008) Self-glorification, the missing link in jihadist terrorism? A comparison between the terrorism of the 1970s and present-day terrorism
B.G.J. de Graaff (09-06-2008) Terrorism in the name of Religion
B.G.J. de Graaff (17-03-2008) Terrorism, Europe and the US
B.G.J. de Graaff (20-05-2008) Terrorisme en contraterrorisme
B.G.J. de Graaff (12-02-2008) Terrorisme en Privacy
B.G.J. de Graaff (03-11-2008) Terrorisme en Privacy
B.G.J. de Graaff (19-10-2008) Terrorisme en Privacy
B.G.J. de Graaff (12-09-2008) The overly broad approach in Dutch counterradicalization
B.G.J. de Graaff (29-04-2008) The propaganda of al-Qaeda versus the public diplomacy of the West, 1-0?
B.G.J. de Graaff (16-04-2008) Toespraak en paneldeelname na ontvangst 'Historisch terrorisme', Leidschrift jg. 23 nr. 1
B.G.J. de Graaff (16-10-2008) Towards a heuristic model for counterterrorism
B.G.J. de Graaff (20-06-2008) Universiteiten en risico's
B.G.J. de Graaff (03-09-2008) Waar zijn de grenzen? Daar zijn de grenzen
B.G.J. de Graaff (30-10-2008) Winnen de dark mobs het van hun bestrijders?
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. & Locher-Scholten, E.B. (2007). Dagboek van een biograaf. De man die zijn biografen vóór wilde zijn. Biografie bulletin (najaar), (pp. 86-91) (6 p.).
de Graaff, B.G.J. (2007). Dialogue between Lawyers and Historians on Transitional Justice; the trial of Slobodan Miloševic and the Case of Srebrenica. In R. de Lange (Eds.), Aspects of Transitional Justice and Human Rights Nijmegen: WLP.
de Graaff, B.G.J. (2007). From seduction to abduction: how the Venlo Incident occurred. In B. de Graaf, B. de Jong & W. Platje (Eds.), Battleground Western Europe. Intelligence Operations in Germany and the Netherlands in the Twentieth Century Amsterdam: Het Spinhuis.
Hellema, D.A. & de Graaff, B.G.J. (2007). Instrumenten van buitenlandse politiek. Achtergronden en praktijk van de Nederlandse diplomatie. (279 p.). Amsterdam: Boom.
de Graaff, B.G.J. & Locher-Scholten, E.B. (2007). J.P. graaf Van Limburg Stirum 1873-1948, tegendraads landvoogd en diplomaat. Zwolle: Waanders.
de Graaff, B.G.J., Blom, J.C.H. & Schoonoord, D.C.L. (2007). On the Road to Dayton: The Fall of the Safe Area Srebrenica and a Mass Murder. In M. Bufon, A. Gosar, S. Nurkovic & A.-L. Sanguin (Eds.), The Western Balkans. A European Challenge Koper: Zalozba.
de Graaff, B.G.J. (2007). Stemmen van het fanatisme. De overgang van religieus naar ideologisch fanatisme in het Russische terrorisme van de negentiende eeuw. In I. Duyvesteyn & B. de Graaf (Eds.), Terroristen en hun bestrijders vroeger en nu Amsterdam: Boom.
de Graaff, B.G.J. (2007). Twee handen op twee buiken. Diplomatie en spionage. In B.G.J. de Graaff & D.A. Hellema (Eds.), Instrumenten van buitenlandse politiek. Achtergronden en praktijk van de Nederlandse diplomatie Amsterdam: Boom.
de Graaff, B.G.J. (2007). Van Abraham Kuyper tot Mohammed B. De overheid en ruim een eeuw gevoelens van onveiligheid in Nederland. In M. de Keizer & S.C. Roels (Eds.), Staat van veiligheid. De Nederlandse samenleving sinds 1900 Zutphen: Walburg Pers.
de Graaff, B.G.J. (2007). 'Zit u dan nog niet in de gevangenis?' of: hoe erg is geschiedschrijving in opdracht?. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 122 (2), (pp. 247-253) (7 p.).
  2007 - Vakpublicaties
de Graaff, B.G.J. (2007). Something in the air. Terrorisme als kunst. Den Haag: Universiteit Leiden. Campus Den Haag.nl.
de Graaff, B.G.J. (2007). Terrorisme: enkele bespiegelingen bij een benoeming. JASON Magazine, 32 (2), (pp. 3-6) (4 p.).
  2007 - Populariserende publicaties
de Graaff, B.G.J. (12-10-2007). AIVD werpt zijn netten te ver uit. NRC Handelsblad
de Graaff, B.G.J. (2007). Genocide en de verwerking ervan. Aanzet, 23 (2), (pp. 5-8) (4 p.).
de Graaff, B.G.J. (2007). Les risques inhérents à la nature (trop) globale du contre-terrorisme Néerlandais. La radicalisation dans une perspective élargie La Haye: NCTb.
de Graaff, B.G.J. (15-03-2007). Niemand maakt zich druk over radicalisering Bosnië. Trouw
de Graaff, B.G.J. (2007). The risks of the (overly) broad-based approach in Dutch counterterrorism policy. Radicalisation in broader perspective The Hague: NCTb.
  2007 - Overige resultaten
B.G.J. de Graaff (06-11-2007) (Ex-)Joegoslavie voor, tijdens en na de oorlogen van de jaren negentig
B.G.J. de Graaff (20-04-2007) 25 reasons why intelligence and security agencies run the risk of losing the war on terror
B.G.J. de Graaff (18-06-2007) Are terrorists nice people?
B.G.J. de Graaff (09-03-2007) Beleving en verwekring van de oorlog in een lokale context
B.G.J. de Graaff (25-04-2007) Beleving en verwerking van oorlogstijd in een lokale gemeenschap
B.G.J. de Graaff (29-03-2007) Bestrijding van terrorisme: de rol van inlichtingen- en veiligheidsdiensten
B.G.J. de Graaff (17-04-2007) Bestuurlijke respons op radicalisering
de Graaff, B.G.J. (31-05-2007). Commentator bij het thema ‘Veiligheid en deviantie’, Dag van de sociologie. deelname wetenschappelijk forum.
B.G.J. de Graaff (15-06-2007) Contraterrorisme en wetenschap
B.G.J. de Graaff (26-06-2007) Counterterrorism Policies. Comparative Approaches
B.G.J. de Graaff (31-01-2007) De problemen van inlichtingen- en veiligheidsdiensten bij de bestrijding van terrorisme
B.G.J. de Graaff (10-12-2007) De propaganda van al-Qa’ida versus de public diplomacy van het Westen, 1-0?
B.G.J. de Graaff (16-10-2007) De rol van inlichtingen- en veiligheidsdiensten in het perspectief van de actualiteit
B.G.J. de Graaff (04-03-2007) De verwerking van een belast verleden
B.G.J. de Graaff (18-09-2007) De verwerking van genocidaal slachtofferschap
B.G.J. de Graaff (23-10-2007) Dilemmas, effective strategies and measures to counter radicalisation in Europe
B.G.J. de Graaff (18-06-2007) Diplomatie en terrorisme
B.G.J. de Graaff (19-06-2007) Diplomatie en terrorisme
de Graaff, B.G.J. (12-11-2007). discussiant bij Intern debat bij de AIVD over ‘Radicale dawa in verandering’. Intern debat.
B.G.J. de Graaff (05-09-2007) Genocide in Bosnie
B.G.J. de Graaff (30-03-2007) Het belang van historisch onderzoek naar terrorisme en contraterrorisme
B.G.J. de Graaff (03-04-2007) Intelligence failures, aard en oorzaken
B.G.J. de Graaff (20-12-2007) Introduction to the Activities of the Truth and Reconciliation Commission in South-Africa
B.G.J. de Graaff (11-10-2007) Is Osama bin Laden following in the footprints of Andreas Baader?
B.G.J. de Graaff (08-11-2007) Kunst in een tijd van terrorisme
B.G.J. de Graaff (23-03-2007) Onder de loep van de spion. Verenigingen in de archieven van de Centrale Inlichtingendienst, 1919-1940
de Graaff, B.G.J. (24-04-2007). panellid bij het gespreksthema ‘Radicalisering: het spanningsveld tussen terrorismebestrijding en burgerrechten’. Panellid.
B.G.J. de Graaff (26-09-2007) Politieke radicalisering
B.G.J. de Graaff (19-03-2007) Religieus geinspireerd terrorisme
B.G.J. de Graaff (14-06-2007) Terrorism in the Name of God
B.G.J. de Graaff (04-09-2007) Terrorisme als kunst
B.G.J. de Graaff (01-11-2007) Toespraak bij de aanbieding van het boek 'J.P. graaf Van Limburg Stirum 1873-1948, tegendraads landvoogd en diplomaat'
B.G.J. de Graaff (31-10-2007) Wetenschap, bestuur en contraterrorismebeleid
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. (2006). 'Enclaves van leed en werkelijkheid; wiens trauma is Srebrenica eigenlijk?'. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 121 (1), (pp. 42-54) (13 p.).
de Graaff, B.G.J. (2006). 'The Difference between Legal Proof and Historical Evidence. The Trial of Slobodan Milosevic and the Case of Srebrenica'. European Review, 14 (4), (pp. 499-512) (14 p.).
  2006 - Populariserende publicaties
de Graaff, B.G.J. (13-03-2006). 'Oordeel over Srebrenica was lastig geweest. Dood van Slobodan Milosevic verlost Tribunaal van verlegenheidsoplossing'. NRC Handelsblad
de Graaff, B.G.J. (30-10-2006). 'Waarom mag Georgië geen lid worden van de NAVO?'. NRC Handelsblad
  2006 - Overige resultaten
B.G.J. de Graaff (30-09-2006) 'Addressing the Causes and Nature of Ethnic Conflict from Abroad: The Case of the International Community and (former) Yugoslavia, 1991-1995'
B.G.J. de Graaff (04-09-2006) 'De nieuwe barbaren'
B.G.J. de Graaff (25-04-2006) 'De rol van de Verenigde Naties in het voormalig Joegoslavië'
B.G.J. de Graaff (24-10-2006) De stemmen in hun hoofd: religieus en ideologisch fanatisme bij negentiende-eeuwse Russische revolutionairen�
B.G.J. de Graaff (07-07-2006) 'Dolende democraten'
B.G.J. de Graaff (22-09-2006) 'Genocide en Joegoslavië'
B.G.J. de Graaff (21-09-2006) 'Het vredesplan van Owen en Vance en de tegenstellingen tussen Moslims en Kroaten in Bosnië'
B.G.J. de Graaff (18-12-2006) 'History of South-Africa and its Truth and Reconciliation Commission'
B.G.J. de Graaff (14-09-2006) 'Inlichtingendiensten en hun contacten met afnemers van inlichtingenproducten'
B.G.J. de Graaff (04-04-2006) 'Joegoslavië en complottheorieën'
de Graaff, B.G.J. (03-04-2006). Op de klippen of door de vaargeul? De omgang van de historicus met (genocidaal) slachtofferschap. (110 p.). Amsterdam: Humanistics University Press, inaugurele rede.
B.G.J. de Graaff (03-03-2006) Panelbijdrage namens Instituut Geschiedenis
B.G.J. de Graaff (10-11-2006) 'Questions of method: dialogue between lawyers and historians on Transitional Justice'
B.G.J. de Graaff (20-02-2006) 'Research-design Srebrenica-onderzoek'
de Graaff, B.G.J. (01-01-2006). Scenario van machteloosheid. Rondetafelgesprek terrorismebestrijding. deelname wetenschappelijk forum.
B.G.J. de Graaff (04-10-2006) 'Steering clear of dangerous rocks: history-writing and genocidal victimhood'
B.G.J. de Graaff (30-05-2006) 'Succes en falen van de waarheids- en verzoeningscommissie in Zuid-Afrika'
B.G.J. de Graaff (28-03-2006) 'Terrorisme-Veiligheidsdienst, wie wint?'
B.G.J. de Graaff (24-02-2006) 'The difference between legal proof and historical evidence: The ICTY-trial of Slobodan Milosevic and the case of Srebrenica'
B.G.J. de Graaff (04-10-2006) 'The educational system in the Netherlands: past and present'
B.G.J. de Graaff (26-07-2006) 'The Failures of Humanitarian Intervention and Peacekeeping: Idealism and Deception in Dutch Foreign Policy'
B.G.J. de Graaff (31-05-2006) 'The role of intelligence agencies in the war on terrorism'
B.G.J. de Graaff (10-05-2006) Voorzitter van 'VN Veiligheidsraad simulatie: Iran en de wereld'
B.G.J. de Graaff (23-06-2006) Voorzitterschap bij workshop, 'The victims perspective and transitional justice'
  2005 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. & Zwaan, T. (2005). Genocide en de crisis van Joegoslavië 1985-2005. Nationalisme, staatsmacht en massamoord. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Contact.
de Graaff, B.G.J. (2005). Kijken of doen. De anekdote in de memoires van Nederlandse diplomaten. Biografie bulletin, 15 (3), (pp. 9-14) (6 p.).
de Graaff, B.G.J. (2005). 'The Wars in Former Yugoslavia in the 1990s: bringing the State back in. In I. Duyvesteyn & J. Angstrom (Eds.), Rethinking the nature of modern war (pp. 159-176) (18 p.). London/New York: Frank Cass.
  2005 - Vakpublicaties
de Graaff, B.G.J. (2005). Anker. In W. Beekers (Eds.), Herman Langeveld. Historicus aan huis (pp. 46-48) (3 p.). Amsterdam/Amstelveen: Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestan.
de Graaff, B.G.J. (2005). De rol van inlichtingen- en veiligheidsdiensten bij de bestrijding van het terrorisme. Armex, 89 (4), (pp. 14-15) (2 p.).
  2005 - Populariserende publicaties
de Graaff, B.G.J. (16-02-2005). Kabinet vraagt en verwacht te veel van AIVD. NRC Handelsblad
  2005 - Overige resultaten
B.G.J. de Graaff (25-09-2005) ‘The war in Bosnia-Hercegovina: The responsibility of the Dutch government’
B.G.J. de Graaff (18-06-2005) British intelligence gathering in the Netherlands against Germany (the Venlo incident)
B.G.J. de Graaff (14-04-2005) De praktijk van de USA Patriot Act
B.G.J. de Graaff (19-05-2005) De rol van inlichtingendiensten in de bestrijding van terrorisme
B.G.J. de Graaff (17-08-2005) Doing Historical Research in a Sensitive Political Subject: Writing the Srebrenica Report
B.G.J. de Graaff (09-06-2005) Herinneringen van diplomaten
B.G.J. de Graaff (03-06-2005) Intelligence agencies and the war on terrorism
B.G.J. de Graaff (09-09-2005) Juridische en historische bewijsvoering in het geval van Milosevic en Srebrenica
B.G.J. de Graaff (09-04-2005) Motieven, ontstaansklimaat en bestrijding van hedendaags terrorisme
B.G.J. de Graaff (08-04-2005) Terrorisme en mensenrechten: de Amerikaanse binnenlandse praktijk na 9/11
B.G.J. de Graaff (07-07-2005) The Failure of Crisis-Diplomacy Without a Stick: Europe and Yugoslavia, 1991
  2004 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. (2004). "Een welwillend man met een vrij gering werkelijkheidsbegrip". Andries Cornelis Dirk de Graeff (1933-1937). In D. Hellema, B. Zeeman & B. van der Zwan (Eds.), De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw. Vijfde Jaarboek voor de geschiedenis van de Nederlandse buitenlandse politiek in de twintigste eeuw (pp. 113-125) (13 p.). Den Haag: SDU.
de Graaff, B.G.J. (2004). 1. Memoires van Amerikaanse en Britse oud-medewerkers van inlichtingen- en veiligheidsdiensten of het scheppend vermogen van ethiek. Site van de Netherlands Intelligence Studies Associaation (NISA)
de Graaff, B.G.J. (2004). Activist and Catalyst: Dutch Moralist Decision-Making Regarding(Former) Yugoslavia, 1991-1994. Journal of European Integration History, 10 (1), (pp. 139-168) (30 p.).
de Graaff, B.G.J. (2004). De Amerikaanse strijders van de Apocalyps. Transparant, 15 (4), (pp. 15-19) (5 p.).
de Graaff, B.G.J. (2004). Op weg naar Armageddon. Een duiding van al-Qa'ida: modern fanatisme. Ellips, 29 (253), (pp. 18-21) (4 p.).
de Graaff, B.G.J. (2004). The Fight Against the New Fanaticism: A Losing Battle for the Western Intelligence Communities. The Journal of Intelligence History, 3 (2), (pp. 51-59) (9 p.).
de Graaff, B.G.J. (2004). Wie wint de 'war on terrorism'?. Justitiële Verkenningen, 30 (3), (pp. 55-69) (15 p.).
  2004 - Vakpublicaties
de Graaff, B.G.J. (2004). De val van Srebrenica (1995). In E. Kloek (Eds.), Verzameld verleden. Veertig gedenkwaardige momenten en figuren uit de vaderlandse geschiedenis (pp. 164-168) (5 p.). Hilversum: Verloren.
  2004 - Populariserende publicaties
de Graaff, B.G.J. (10-02-2004). Verdediging Bernhard is schimmenspel. Van der Voet bewijst prins en geschiedschrijving geen dienst. NRC Handelsblad
de Graaff, B.G.J. (04-06-2004). VS gooien nationale veiligheid te grabbel. NRC Handelsblad
  2004 - Overige resultaten
B.G.J. de Graaff (12-06-2004) 9/11 and NATO: opportunity or deadly damage?
B.G.J. de Graaff (23-09-2004) Conflict map Bosnia
B.G.J. de Graaff (07-06-2004) De psychologie van het Nederlands buitenlands beleid
B.G.J. de Graaff (28-05-2004) Een historicus van katholieke oorsprong kijkt naar de VCH
B.G.J. de Graaff (27-05-2004) Fanaticism and terrorism
B.G.J. de Graaff (22-09-2004) Het Westen kan de strijd tegen het terrorisme niet winnen
B.G.J. de Graaff (23-06-2004) Onderzoek doen in het archief van het ministerie van Koloniën
B.G.J. de Graaff (27-01-2004) The Access to Information Shuffle: Historical Researchers versus the Government in the Netherlands
B.G.J. de Graaff (15-01-2004) The Netherlands Government report on Srebrenica: Truth and Political Accountability
  2003 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. (2003). -. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 118, (pp. 439-441) (3 p.).
de Graaff, B.G.J. (2003). De NAVO en het internationaal terrorisme. Vrede en veiligheid, 32 (2), (pp. 179-192) (14 p.).
de Graaff, B.G.J., Hellema, D.A. & van der Zwan, B. (2003). De Nederlandse buitenlandse politiek in de twintigste eeuw. (200 p.). Amsterdam: Boom.
de Graaff, B.G.J. (2003). De prijs van verbale inflatie. Het gebruik van het begrip 'genocide' na de Tweede Wereldoorlog. In C. Kristel (Eds.), Met alle geweld. Botsingen en tegenstellingen in burgerlijk Nederland (pp. 261-274) (14 p.). Amsterdam: Balans.
de Graaff, B.G.J. & Blom, J.C.H. (2003). Het Srebrenica-onderzoek. Een extreem geval van eigentijdse geschiedenis. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 116 (2), (pp. 116-138) (23 p.).
de Graaff, B.G.J. (2003). Het voortbestaande mysterie van een echtelijke hang naar macht. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 116, (pp. 463-464) (2 p.).
de Graaff, B.G.J. (2003). Nederland in de twintigste eeuw. Internationale Spectator, 57 (7), (pp. 360-366) (7 p.).
de Graaff, B.G.J., Blom, J.C.H. & Schoonoord, D.C.L. (2003). Oordelen in uitersten. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 118 (3), (pp. 337-357) (21 p.).
de Graaff, B.G.J. (2003). Stepping Stones To Freedom. Help to Allied Airmen in The Netherlands During World War II. (191 p.). Missouri: Walsworth Publishing Company.
de Graaff, B.G.J. (2003). 'The Wars in Former Yugoslavia: Bringing the State back in'. In J. Angstrom & I. Duyvesteyn (Eds.), The Nature of Modern War: Clausewitz and his Critics Revisited (pp. 105-119) (15 p.). Stockholm: Swedish National Defence College.
  2003 - Populariserende publicaties
de Graaff, B.G.J. (09-04-2003). Onderzoek naar de AIVD is hard nodig. NRC Handelsblad, (pp. 1) (1 p.).
de Graaff, B.G.J. (08-03-2003). Proces tegen Saddam test voor democratie. NRC Handelsblad, (pp. 1) (1 p.).
  2003 - Overige resultaten
B.G.J. de Graaff (21-03-2003) Aard en bestrijding van het hedendaags terrorisme
B.G.J. de Graaff (21-02-2003) Bosnië, zeven jaar na Dayton
B.G.J. de Graaff (14-03-2003) De NAVO en het internationale terrorisme
B.G.J. de Graaff (20-02-2003) De negatieve consequenties van een oorlog tegen Irak
B.G.J. de Graaff (04-11-2003) Doing Historical Research in a Sensitive Political Subject: Writing the Srebrenica Report
B.G.J. de Graaff (16-05-2003) Internationalization and the demands on national historiography
B.G.J. de Graaff (14-03-2003) Irak na de oorlog
B.G.J. de Graaff (18-01-2003) Nation Building and Writing History, a personal experience
B.G.J. de Graaff (29-10-2003) Netherlands Foreign Policy in the Twentieth Century
B.G.J. de Graaff (10-01-2003) New wars, old wars
B.G.J. de Graaff (10-06-2003) The bystander state: Srebrenica and Dutch foreign policy
B.G.J. de Graaff (03-06-2003) The Experiences of the Dutch Border Areas with the Third Reich: Harbinger of an Occupation
B.G.J. de Graaff (13-07-2003) The fight against the new fanaticism: a losing battle for the western intelligence communities?
B.G.J. de Graaff (11-06-2003) Werken bij het NIOD
B.G.J. de Graaff (17-02-2003) Wetenschap en oorlog
  2002 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. (2002). De organisatie en coordinatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Amsterdam: www.srebrenica.nl.
de Graaff, B.G.J. (2002). De voorgeschiedenis van het conflict: Joegoslavie tot 1991 alsmede Deel I. Het Joegolsavische probleem en de rol van het Westen 1991-1994. In J.C.H. Blom & P. Romijn (Eds.), Srebrenica, een veilig gebied. Reconstructie, achtergronden, gevolgen en analyses van de val van een Safe Area (pp. 33-1163) (1131 p.). Amsterdam: Boom.
de Graaff, B.G.J. (2002). Defensie in een veranderende wereld. Amsterdam: www.srebrenica.nl.
de Graaff, B.G.J. (2002). Reconstructie van de rapportage van de Centrale Inlichtingendienst (C.I.), 1919-1940. Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
de Graaff, B.G.J. & Wiebes, C. (2002). Summary of Villa Maarheeze. The Netherlands Foreign Intelligence Service. In S. Karner, E. Reiter & G. Schoepfer (Eds.), Kalter Krieg. Beitraege zur Ost-West-Konfrontation 1945 bis 1990 (pp. 53-57) (5 p.). Graz.
  2002 - Vakpublicaties
de Graaff, B.G.J. (2002). Het Srebrenica-onderzoek: ik was erbij. Aanzet, 18 (3), (pp. 5-8) (4 p.).
  2002 - Populariserende publicaties
de Graaff, B.G.J. (12-09-2002). Geheime dienst verliest strijd tegen terrorisme. Eindhovens Dagblad (1 p.).
de Graaff, B.G.J. (29-11-2002). Politici konden beter weten. Luchtsteun voor het behoud van Srebrenica was in 1993 helemaal niet gegarandeerd. NRC Handelsblad (1 p.).
  2002 - Overige resultaten
B.G.J. de Graaff (28-05-2002) Conclusies en achtergronden bij het ontstaan van het Srebrenica-rapport
B.G.J. de Graaff (29-04-2002) De besluitvorming tot uitzending van de Luchtmobiele Brigade naar voormalig Joegoslavië
B.G.J. de Graaff (15-11-2002) De crisis in Joegoslavië en de reactie van het Westen, 1980-1995
B.G.J. de Graaff (31-05-2002) De Nederlandse buitenlandse betrekkingen: de stand van zaken van het onderzoek in de laatste 25 jaar
B.G.J. de Graaff (02-09-2002) Fanatici en veiligheid
B.G.J. de Graaff (17-05-2002) Genocide na de Tweede Wereldoorlog: een moeizaam begrip
B.G.J. de Graaff (16-03-2002) Geschiedenis en de intelligence-cycle
B.G.J. de Graaff (21-06-2002) Het gebruik van Lexis-Nexis
B.G.J. de Graaff (08-11-2002) Historical research and political implications: the case of the Srebrenica report
B.G.J. de Graaff (03-09-2002) Modern fanatisme en veiligheidsdiensten na 11 september 2001
B.G.J. de Graaff (25-09-2002) Opkomst en ondergang van geheime diensten
B.G.J. de Graaff (17-12-2002) The wars in former Yugoslavia: bringing the state back in
B.G.J. de Graaff (12-09-2002) Visies op crises: beleving en werkelijkheid
B.G.J. de Graaff (15-10-2002) Wezen en werking van inlichtingen- en veiligheidsdiensten
B.G.J. de Graaff (17-10-2002) Zivilcourage. Herdenken meer dan een halve eeuw na de Tweede Wereldoorlog
  1999 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. (1999). Buitenlands en toch provenciaals. De historiografie van de Nederlandse buitenlandse politiek, 1870-1998. Theoretische geschiedenis, 26 (3), (pp. 310-333) (24 p.).
  1998 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. & Wiebes, C. (1998). Villa Maarheeze. De geschiedenis van Inlichtingendienst Buitenland. (535 p.). Den Haag: SDU.
  1997 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. (1997). Dood van een dubbelspion. De laatste dagen van Christiaan Lindemans. (152 p.). Den Haag: SDU.
  0 - Overige resultaten
B.G.J. de Graaff () 1 jaar na de dood van Milosevic: de betekenis van het Joegoslavie-tribunaal
B.G.J. de Graaff () Aftreden van staatssecretaris Philomena Bijlhout en de AIVD
B.G.J. de Graaff () AIVD en terrorismebestrijding
B.G.J. de Graaff () AIVD en terrorismebestrijding
B.G.J. de Graaff () AIVD en terrorismebestrijding
B.G.J. de Graaff () Andere Tijden, In opdracht van de regering (over het Srebrenica-onderzoek)
B.G.J. de Graaff () arrestatie Mladic?
B.G.J. de Graaff () Arrestatie Naser Oric ten behoeve van het Joegoslavië-tribunaal
B.G.J. de Graaff () Benoeming tot hoogleraar terrorisme en contraterrorisme
B.G.J. de Graaff () Benoeming tot hoogleraar terrorisme en contraterrorisme
B.G.J. de Graaff () Benoeming tot hoogleraar terrorisme en contraterrorisme
B.G.J. de Graaff () Benoeming tot hoogleraar terrorisme en contraterrorisme
B.G.J. de Graaff () Benoeming tot hoogleraar terrorisme en contraterrorisme
B.G.J. de Graaff () Benoeming tot hoogleraar terrorisme en contraterrorisme
B.G.J. de Graaff () Bob de Graaff zoekt als bijzonder hoogleraar naar de juiste verhouding tussen herinneren en vergeten na genocide en grote conflicten
B.G.J. de Graaff () BVD-Screening van De Roy van Zuijdewijn
B.G.J. de Graaff () BVD-screening van De Roy van Zuijdewijn
B.G.J. de Graaff () BVD-screening van De Roy van Zuijdewijn
B.G.J. de Graaff () BVD-screening van de Roy van Zuydewijn
B.G.J. de Graaff () commentaar op de kritiek van oud-minster Ter Beek op het NIOD-rapport omtrent uitzending vaan Dutchbat naar Srebrenica
B.G.J. de Graaff () commentaar op eerste verhoordag parlementaire enquete Srebrenica
B.G.J. de Graaff () commentaar op het AIVD-rapport over de rekrutering van Marokkaanse jongeren ten behoeve van de jihad
B.G.J. de Graaff () Commentaar op het debat in de Tweede Kamer over de affaire-Margarita
B.G.J. de Graaff () commentaar op tweede verhoordag parlementaire enquete Srebrenica
B.G.J. de Graaff () Congress ‘Telling Truth to Power. The Past, Present and Future of Military Intelligence’, georganiseerd door de Netherlands Intelligence Studies Association (NISA) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
B.G.J. de Graaff () coördinatie- en regieproblemen bij terrorismebestrijding in Nederland
B.G.J. de Graaff () de buitenlandse inlichtingentaak van de AIVD
B.G.J. de Graaff () De Dutchbat tapes
B.G.J. de Graaff () De gedragingen van Naser Oric
B.G.J. de Graaff () De geschiedenis van de relatie tussen de inlichtingendiensten en politiek Den Haag
B.G.J. de Graaff () De kwestie Hans Brinks en het optreden
B.G.J. de Graaff () De noodzaak van onderzoek naar de Velser affaire
B.G.J. de Graaff () Denkend aan toen
B.G.J. de Graaff () Documenten AIVD over inval in Irak vrijgegeven
B.G.J. de Graaff () Dreiging van Moslimterroristen in Nederland
B.G.J. de Graaff () Een eventueel Nederlands onderzoek naar de inlichtingenbasis voor het besluit tot een oorlog tegen Irak
B.G.J. de Graaff () Een posthume berechting van Milosevic?
B.G.J. de Graaff () Ethiek van spionage ten behoeve van terrorismebestrijding
B.G.J. de Graaff () Eventuele eliminatie van Saddam Hussein
B.G.J. de Graaff () Gebrekkige intelligence ten aanzien van Irak?
B.G.J. de Graaff () Geschiedenis is geen therapie
B.G.J. de Graaff () Goedemorgen Nederland, benoeming tot hoogleraar
B.G.J. de Graaff () Het aftreden van staatssecretaris Philomena Bijlhout en de AIVD
B.G.J. de Graaff () Het regeringsbeleid inzake de affaire-Margarita
B.G.J. de Graaff () Inlichtingen- en veiligheidsdiensten in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in vergelijking met de Nederlandse situatie
B.G.J. de Graaff () Intelligence and National Security
B.G.J. de Graaff () internationale samenwerking van inlichtingen- en veiligheidsdiensten bij de bestrijding van het terrorisme
B.G.J. de Graaff () internationale terrorismebestrijding
B.G.J. de Graaff () interview over het jaarverslag van de AIVD
B.G.J. de Graaff () Irak tien jaar na de inval
B.G.J. de Graaff () Journal of Mediterranean and Balkan Intelligence
B.G.J. de Graaff () Memoires van Amerikaanse en Britse oud-medewerkers van inlichtingen- en veiligheidsdiensten of het scheppend vermogen van ethiek
B.G.J. de Graaff () Nederlandse regeringsplannen voor terrorismebestrijding
B.G.J. de Graaff () Noodzaak van onderzoek naar de Velser affaire
B.G.J. de Graaff () Noodzaak van onderzoek naar de Velser affaire
B.G.J. de Graaff () Onderzoek naar de AIVD
B.G.J. de Graaff () Onderzoek naar de AIVD
B.G.J. de Graaff () Op weg naar Armageddon
B.G.J. de Graaff () Op weg naar Armageddon
B.G.J. de Graaff () Op weg naar Armageddon
B.G.J. de Graaff () Op weg naar Armageddon
B.G.J. de Graaff () Opereren van de regering in de affaire-Margarita
B.G.J. de Graaff () Presentatie van het NIOD-rapport over Srebrenica in Belgrado
B.G.J. de Graaff () Radicalisering en terrorisme
B.G.J. de Graaff () Radicalisering en terrorisme
B.G.J. de Graaff () radio interview
B.G.J. de Graaff () radio interview en debat
B.G.J. de Graaff () radio interview en debat
B.G.J. de Graaff () radioo interview
B.G.J. de Graaff () Rekrutering van medewerkers en agenten voor MI5
B.G.J. de Graaff () Screening door de AIVD
B.G.J. de Graaff () Secret Services
B.G.J. de Graaff () Srebrenica in de geschiedenisboeken
B.G.J. de Graaff () Terrorisme en Kunst
B.G.J. de Graaff () Terrorisme en terrorismebestrijding
B.G.J. de Graaff () Terrorismebestrijding
B.G.J. de Graaff () Terroristische aanslagen in Engeland
B.G.J. de Graaff () Terroristische aanslagen in Engeland
B.G.J. de Graaff () Terroristische aanslagen in Engeland
B.G.J. de Graaff () Toelichting op het aftreden van het Nederlandse kabinet in verband met het Srebrenica-rapport
B.G.J. de Graaff () Toelichting op het Srebrenica-rapport
B.G.J. de Graaff () Toelichting Srebrenica-rapport
B.G.J. de Graaff () TV debat
B.G.J. de Graaff () TV interview
B.G.J. de Graaff () TV uitzending
B.G.J. de Graaff () TV uitzending
B.G.J. de Graaff () TV uitzending
B.G.J. de Graaff () vakgericht interview
B.G.J. de Graaff () Vakgericht interview radio
B.G.J. de Graaff () vakgericht interview radio
B.G.J. de Graaff () vakgericht interview radio
B.G.J. de Graaff () Verantwoordelijkheid voor het eventuele afluisteren van het echtpaar De Roy van Zuijdewijn
B.G.J. de Graaff () Vergroting van het aantal DIA-agenten
B.G.J. de Graaff () Wat te doen met Saddam Hussein?
B.G.J. de Graaff () Werken als onderzoeker
B.G.J. de Graaff () werkwijze Tribunaal in het proces-Milosevic
B.G.J. de Graaff () Wilde geruchten, benoeming tot hoogleraar terrorisme en contraterrorisme
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-10-23 06:35:42

Afgesloten projecten

Project:
Inlichtingenorganisaties als lerende organisaties 01-09-2012 tot 01-09-2017
Algemene projectbeschrijving
Als early warning organisaties zouden inlichtingenorganisaties naar verwachting sneller adapteren aan hun veranderende taak- en waardenomgeving dan andere organizaties. Dit blijkt evenwel vaak niet het geval te zijn. De trage aanpassing van veel inlichtingenorganisaties aan de situatie na de Koude Oorlog is illustratief. De vraag is bovendien of niet-statelijke organisaties zich wellicht niet sneller aanpassen dan statelijke. In het onderzoek komen onder meer Amerikaanse en Chinese inlichtingenorganisaties aan bod alsmede al-Qaeda en haar 'filialen'. 
Rol: Uitvoerder Financiering
1e geldstroom
Projectleden
Project:
A History of Counterterrorism 1945-2005 01-05-2007 tot 01-07-2012
Algemene projectbeschrijving

The research project ‘A history of Counter-Terrorism’ in which I am heading, aims at depicting the processes of escalation and de-escalation of politically motivated violence on the basis of several historical in-depth case studies.

 
Rol: Promotor Financiering
2e geldstroom - NWO
Projectleden
Project:
Geschiedenis van het fanatisme. 01-01-2010 tot 31-12-2010
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig
Projectleden
Project:
J.P. Graaf van Limburg Stirum (1873-1948). Tegendraads landvoogd en diplomaat. 01-01-2005 tot 31-12-2007
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig
Projectleden
Gegenereerd op 2017-10-23 06:35:42
Nevenfuncties
  • Hoogleraar Inlichtingen en Veiligheid aan de Nederlandse Defensieacademie 
  • Lid van het curatorium voor de bijzondere leerstoel Veiligheidsproblematiek van Ons Leger aan de Universiteit Utrecht
  • Bestuurslid van de Nederlandse Stichting voor Inlichtingenstudies/Netherlands Intelligence Studies Association (NISA)
  • lid van het Opleidingsbestuur van de master Military Strategic Studies van de NLDA
  • lid van de Editorial Board van het Journal of Mediterranean and Balkan Intelligence
  • lid van de correspondentiegroep van het Vlaams Criminologisch Tijdschrift De Orde van de Dag
  • lid van de redactieraad van het Magazine voor Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing
Gegenereerd op 2017-10-23 06:35:42
Volledige naam
prof. dr. B.G.J. de Graaff Contactgegevens
Drift 6

Drift 6
Kamer 1.02A
3512 BS  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 1884
Aanwezigheid
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag
Gegenereerd op 2017-10-23 06:35:42
Laatst bijgewerkt op 11-09-2017