Leeropdracht
Intelligence en security studies
Benoemingsdatum 01-03-2011
Oratiedatum 02-03-2012
Profiel

Prof. dr. Bob de Graaff is profileringshoogleraar Intelligence en security studies bij de afdeling Geschiedenis van Internationale Betrekkingen. Van 2005 tot 2010 was hij al aan de faculteit Geesteswetenschappen verbonden als bijzonder hoogleraar Politieke en culturele reconstructie vanuit humanistisch perspectief, op een leerstoel die in het leven is geroepen door de Stichting Socrates. Van 2007 tot 2009 was hij Nederlands eerste hoogleraar Terrorisme en contraterrorisme aan de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden. Bob de Graaff combineert zijn professoraat in Utrecht met een hoogleraarschap met dezelfde leeropdracht aan de Nederlandse Defensieacademie (NLDA) in Breda.

Wetenschappelijke expertises
inlichtingengeschiedenis

Op weg naar Armageddon

Dissertatie

Geschiedenis van de Inlichtingendienst Buitenland

Srebrenica

Vier oraties

Biografie

Mensenrechten

Spionage

Tweede Wereldoorlog

Lezingen en panelbijdragen
Gegenereerd op 2018-01-21 07:24:54
Curriculum vitae Download PDF

 

 

Prof.dr. B.G.J. (Bob) de Graaff (1955) studeerde af aan de Vrije Universiteit te Amsterdam in contemporaine geschiedenis met een scriptie over de sociale achtergrond en de rol van vrouwen in het Nederlandse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij was vervolgens werkzaam bij de vakgroep contemporaine geschiedenis van diezelfde universiteit (1979-1980), bij de subfaculteit maatschappijgeschiedenis van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) (1980-1987), bij de studierichtingen Japankunde en ondernemen in Pacific Azië van de Economische Faculteit van de EUR (1987-1999) en bij het Instituut Geschiedenis in Den Haag (1987-1999). In 1997 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden op het proefschrift ‘Kalm temidden van woedende golven’. Het ministerie van Koloniën en zijn taakomgeving, 1912-1940. Een jaar later publiceerde hij samen met dr. C. Wiebes Villa Maarheeze. De geschiedenis van de Inlichtingendienst Buitenland.

Van 1999 tot 2002 was hij bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie in Amsterdam coördinator van het onderzoek naar de gebeurtenissen voor, tijdens en na de val van Srebrenica. Vanaf 2000 was hij tevens universitair hoofddocent geschiedenis van internationale betrekkingen van de Universiteit Utrecht; vanaf 2005 ook in de hoedanigheid van Socrates-hoogleraar voor politieke en culturele reconstructie vanuit humanistisch perspectief. Van 2007 tot 2009 was hij hoogleraar terrorisme en contraterrorisme bij de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden. Met ingang van 2010 is hij voor 0,6 fte werkzaam bij de Universiteit Utrecht, sinds maart 2011 met als leeropdracht: intelligence and security studies. Sinds het najaar van 2010 is hij tevens hoogleraar inlichtingen en veiligheid aan de Nederlandse Defensieacademie (NLDA) in Breda. Bob de Graaff heeft vele publicaties op zijn naam staan op onder meer het terrein van inlichtingen- en veiligheidsdiensten, internationale betrekkingen, conflict en oorlog en wederopbouw. Hij was een van de oprichters en is nog steeds bestuurslid van de Netherlands Intelligence Studies Association/Stichting Inlichtingenstudies Nederland (NISA). Hij is gehuwd en heeft zes kinderen.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Gegenereerd op 2018-01-21 07:24:54
Alle publicaties
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. (02-11-2017) Invited speaker Valedictory address Netherlands Defense Academy (02-11-2017) ‘Zo’n gadget hebben we nog niet.’ De toekomst van inlichtingen(geschiedenis)
de Graaff, B.G.J. (18-09-2017) Invited speaker Themamiddag ‘Onder de radar’ van Politie Taskforce Vreemdelingen & Migratiecriminaliteit The Hague (18-09-2017) Conclusions
de Graaff, B.G.J. (19-09-2017) Invited speaker Themamiddag ‘Onder de radar’ van Topberaad Vreemdelingenketen, Den Haag 19 september 2017 The Hague (19-09-2017) Conclusions
de Graaff, B.G.J. (08-11-2017) Invited speaker Gastcollege Nederlandse Defensieacademie Breda (08-11-2017) Crowdsourcing intelligence
de Graaff, B.G.J. (12-09-2017) Invited speaker Nederlands-Belgische leergang van het Benelux Universitair Centrum Turnhout (12-09-2017) De rol van inlichtingen- en veiligheidsdiensten bij het bestrijden van terrorisme en radicalisering
de Graaff, B.G.J. (26-10-2017) Invited speaker 23rd Intelligence in the Knowledge Society conference Bucharest (26-10-2017 - 27-10-2017) Discussant for the Panel ‘History of Intelligence: Days of the Future Past’
de Graaff, B.G.J. (27-10-2017) Invited speaker 23rd Intelligence in the Knowledge Society conference Bucharest (26-10-2017 - 27-10-2017) Intelligence Analysis Perpectives through the Lenses of IAFIE Europe
de Graaff, B.G.J. (18-09-2017) Participant Onder de radar’ van Politie Taskforce Vreemdelingen & Migratiecriminaliteit, Den Haag, 18 september 2017 en van Topberaad Vreemdelingenketen, Den Haag, 19 september 2017 The Hague (18-09-2017 - 19-09-2017) Medeorganisator van themamiddagen ‘Onder de radar’ van Politie Taskforce Vreemdelingen & Migratiecriminaliteit, Den Haag, 18 september 2017 en van Topberaad Vreemdelingenketen, Den Haag, 19 september 2017
de Graaff, B.G.J. (12-09-2017) Invited speaker Nederlands-Belgische Leergang 2017-2018 van het Benelux Universitair Centrum Turnhout (12-09-2017) Onderzoek en aanpak van terrorisme en radicalisering
de Graaff, B.G.J. (15-09-2017) Invited speaker Opleidingstraject 'Toezicht in breder perspectief' van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur The Hague (15-09-2017) Ontwikkelingen in intelligence
de Graaff, B.G.J. (12-07-2017) Invited speaker Summerschool UU Securing Europe against the terrorist threat: Why is it so hard?
de Graaff, B.G.J. (03-11-2017) Invited speaker Brunel University Securing Europe against the terrorist threat: Why is it so hard? From the perspective of intelligence services?
de Graaff, B.G.J. (27-11-2017) Organiser Symposium 'NATO and (counter)intelligence Utrecht (27-11-2017)
de Graaff, B.G.J. (03-11-2017) Invited speaker Brunel University The consequences of future developments in intelligence for oversight
de Graaff, B.G.J. (22-02-2017). Ze hebben het op ons gemunt, maar wie zijn het nu weer? De telkens wisselende fenomenen van terrorisme, radicalisering, extremisme en fanatisme. Cahiers Politiestudies, 42 (1), (pp. 23-38) (16 p.).
  2017 - Vakpublicaties
de Graaff, B.G.J. (02-11-2017). ‘Zo’n gadget hebben we nog niet.’ De toekomst van inlichtingen(geschiedenis) - Rede uitgesproken bij het afscheid als hoogleraar Inlichtingen en Veiligheid van de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensieacademie. (21 p.). Breda: Nederlandse Defensie Academie.
de Graaff, B.G.J. (15-12-2017). NATO Intelligence - At the crossroads of informal intelligence sharing and institutional streamlining’. Atlantisch Perspectief, 41 (6), (pp. 4-5) (2 p.).
de Graaff, B.G.J. (22-12-2017). Waar gaat het naar toe met de privatisering van intelligence?. Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, 2017 (6), (pp. 20-21) (2 p.).
  2017 - Populariserende publicaties
de Graaff, B.G.J. (27-01-2017) Invited speaker TEDx Sittard/Geleen (27-01-2017) (Your) Future of Intelligence
de Graaff, B.G.J. (19-06-2017) Participant CTER Themadag Counter Narratives, georganiseerd door de Politie Eenheid Den Haag The Hague (19-06-2017) Panellid
de Graaff, B.G.J. (29-03-2017) Participant Cursus 'Screenen is een vak' van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Noordwijk (29-03-2017) Intelligence. Hoezo?
de Graaff, B.G.J. (12-01-2017). De CIA versus Donald Trump - "Agent van Rusland". De groene Amsterdammer, 141 (2), (pp. 12-13) (2 p.).
de Graaff, B.G.J. (20-04-2017) Invited speaker Cahiers op de Campus: Studiemiddag 'Aanpak van gewelddadige radicalisering' The Hague (20-04-2017) De telkens wisselende fenomenen van terrorisme, radicalisering, extremisme en fanatisme
de Graaff, B.G.J. (22-02-2017) Participant ISA Annual Convention 2017 Baltimore (22-02-2017 - 25-02-2017) Bijdrage aan panel ‘The New Intelligence Transparency and Imlications for Intelligence Education’, ISA Annual Convention
de Graaff, B.G.J. (05-01-2017). Losers op of onder de radar - Parallelle levens: de Millennium Bomber en Anis Amri. De groene Amsterdammer, 141 (1), (pp. 12-13) (2 p.).
de Graaff, B.G.J. (23-06-2017) Participant second annual conference of the European Chapter of the International Association for Intelligence Education (IAFIE) Athens (22-06-2017 - 24-06-2017) Intelligence and the functionality of deliberate ignorance
de Graaff, B.G.J. (08-03-2017) Participant Spionage en verraad Ermelo (08-03-2017) Interviewee
de Graaff, B.G.J. (25-04-2017) Invited speaker CHUBB Security Systems Terrorisme
de Graaff, B.G.J. (10-11-2017) Invited speaker Vijfde leerlingenconferentie voor de Begaafdheidsprofielscholen Utrecht (10-11-2017) Wat is en hoe werkt intelligence?
  2017 - Overige resultaten
de Graaff, B.G.J. (22-02-2017). (Your) Future Intelligence.
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. & M. Nyce, James (01-08-2016). Introduction. The Handbook of European Intelligence Cultures (pp. xxix-xlvi) (18 p.). Lanham.
de Graaff, B.G.J. (29-10-2016). IS and its Predecessors - Violent Extremism in Historical Perspective. Perspectives on Terrorism, 10 (5), (pp. 96-103).
de Graaff, B.G.J. (25-05-2016). IS en zijn voorgangers - Gewelddadig radicalisme in historisch perspectief. Justitiële Verkenningen, 42 (2), (pp. 9-21) (13 p.).
de Graaff, B.G.J. (22-07-2016) Invited speaker Radicalisation and Political Violence: Society, Identity and Security, georganiseerd door Terrorism and Political Violence Association (22-07-2016 - 23-07-2016)
de Graaff, B.G.J. (01-05-2016). Radicalisering en terrorisme: een diffuus probleem. In Wim Hardyns & Willy Bruggeman (Eds.), Radicalisering en terrorisme - Van theorie naar praktijk (pp. 33-50). Maklu.
de Graaff, B.G.J. (07-06-2016) Invited speaker SAS Panel Research Task Group SAS-114 (07-06-2016) Terrorist Threat Levels in The Netherlands and Risk Communication to the Public
de Graaff, B.G.J. & M. Nyce, James (01-08-2016). The Handbook of European Intelligence Cultures. (496 p.). Lanham: Rowman & Lifflefield.
de Graaff, B.G.J. (01-08-2016). The Netherlands: Almost Full Circle. The Handbook of European Intelligence Cultures (pp. 249-266) (18 p.). Rowman & Lifflefield.
de Graaff, B.G.J. (22-06-2016) Organiser Twelfth Annual IAFIE Conference and First Annual Conference of IAFIE's European Chapter (22-06-2016 - 24-06-2016) Twelfth Annual IAFIE Conference and First Annual Conference of IAFIE's European Chapter
  2016 - Vakpublicaties
de Graaff, B.G.J. (12-12-2016). IAFIE Hosts Annual Conference in Breda, The Netherlands. IAFIE Newsletter, 6 (2), (pp. 1-3) (3 p.).
  2016 - Populariserende publicaties
de Graaff, B.G.J. (14-10-2016) Participant 22nd International Conference Intelligence in the Knowledge Society Bucarest (12-10-2016 - 14-10-2016) The place of intelligence organizations in political theory. Food for thought
de Graaff, B.G.J. (07-04-2016). De Belaagde Landen - Terrorismebestrijding in Nederland en België. De groene Amsterdammer, 140 (14), (pp. 16-19) (3 p.).
de Graaff, B.G.J. (29-03-2016) Participant Denkcafé (29-03-2016) Panelbijdrage aan 'Oorlogsenthousiasme'
de Graaff, B.G.J. (12-04-2016) Participant Felix College Amsterdam (12-04-2016) Hoe IS een oud apocalyptisch verhaal gebruikt voor nieuwe dreiging
de Graaff, B.G.J. (22-09-2016) Invited speaker Setting-up an Air Marshall Training Centre – ARMLET, Closing Conference, Bucharest (21-09-2016 - 23-09-2016) How the public is setting your agenda
de Graaff, B.G.J. (08-03-2016) Invited speaker Descartes College Intelligence studies als academische discipline en maatschappelijke context
de Graaff, B.G.J. (22-11-2016) Participant Intelligence-dag van de Koninklijke Marechaussee Apeldoorn (22-11-2016) Dagvoorzitter, tevens in- en uitleider
de Graaff, B.G.J. (22-03-2016) Participant International Conference 'The Private Cold War in Western Europe' Brussels (22-03-2016) The fight over a government monoply on security and intelligence in The Netherlands around 1950’
de Graaff, B.G.J. (25-02-2016) Invited speaker Introductie in Intelligence (25-02-2016)
de Graaff, B.G.J. (26-04-2016). Is dat België-bashen geen overmoed?. De Standaard
de Graaff, B.G.J. (17-11-2016) Participant NCTV, Expertmeeting over apocalyptisch denken van ISIS The Hqgue (17-11-2016) De geschiedenis van het apocalyptisch denken
de Graaff, B.G.J. (20-01-2016) Invited speaker 'Radicalisering en terrorisme', organized by CIROC (Centre for Information & Research on Organised Crime Utrecht (20-01-2016) Op weg naar Armageddon. Gewelddadig radicalisme in historisch perspectief
de Graaff, B.G.J. (20-09-2016) Invited speaker De Nederlands-Belgische leergang van het Benelux-Universitair Centrum (20-09-2016) Problemen van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bij de bestrijding van terrorisme en radicalisering
de Graaff, B.G.J. (03-11-2016) Invited speaker Themadag ‘Religie, jihadisme en terrorisme’ van de Hogere Defensievorming Breda (03-11-2016) Samenvattende afronding
de Graaff, B.G.J. (20-01-2016) Participant Seminar Radicalisering en terrorisme, georganiseerd door CIROC (Centre for Information & Research on Crime) Utrecht (20-01-2016) Op weg naar Armageddon. Gewelddadig radicalisme in historisch perspectief
de Graaff, B.G.J. (31-05-2016) Participant Studiedag "Radicalisering aanpakken: Nu of nooit!" van het Centre for Policing and Security Vilvoorde (31-05-2016) Radicalisering vroeger en nu
de Graaff, B.G.J. (10-03-2016) Participant Studium Generale NHTV Breda (10-03-2016) The apocalypse as a violent-inciting narrative: IS(IS) and its predecessors
de Graaff, B.G.J. (03-11-2016) Participant Themadag ‘Religie, jihadisme en terrorisme’ van de Hogere Defensievorming Breda (03-11-2016) Op weg naar een geweld(dad)ig einde; Islamitische Staat en de traditie van apocalyptische verhalen
de Graaff, B.G.J. (23-06-2016) Participant Twelfth Annual IAFIE Conference and First Annual Conference of IAFIE's European Chapter Breda (23-06-2016 - 24-06-2016) Handbook of European Intelligence Cultures
de Graaff, B.G.J. (10-05-2016) Participant UU Honours Programme Humanities Utrecht (10-05-2016) ‘Humiliation en counter-humiliation in internationale betrekkingen’ , inleiding bij Peter Knoope, ‘Het Westen onder Vuur’
  2016 - Overige resultaten
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. (24-06-2015) Chair Eleventh Annual IAFIE Conference, 'Preparing the Next Generation of Intelligence Analysts to Confront a Changing World' Arlington, VA (22-06-2015 - 24-06-2015) Panel 'Future Trends - International Perspectives'
de Graaff, B.G.J. (2015). How to Keep our Youth away from IS - The Need for Narrative Analysis and Strategy. Journal of Strategic Security, 8 (3), (pp. 48-52).
de Graaff, B.G.J. (2015). Intelligence studies in The Netherlands - A fledgling discipline. Journal of Mediterranean and Balkan Intelligence, 5 (1), (pp. 59-62) (4 p.).
de Graaff, Bob (2015). Nederland en intelligence. In Jacco Pekelder, Mathieu Segers & Remco Raben (Eds.), De wereld volgens Nederland - Nederlandse buitenlandse politiek in historisch perspectief (pp. 199-220) (22 p.). Amsterdam: Boom.
de Graaff, B.G.J. (01-09-2015 01-06-2016) Chair Schouwenburg Fonds (External organisation) jury voor de beste militair-historische publicatie van de voorafgaande jaren
de Graaff, B.G.J. (01-09-2015 01-09-2018) Member Utrecht University (External organisation) begeleidingscommissie biografie Daniël Wolf
  2015 - Vakpublicaties
de Graaff, Bob (2015). De nieuwe burger in de wereld van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In René Cuperus & Menno Hurenkamp (Eds.), Omstreden vrijheid - Waartoe een vrije samenleving verplicht (pp. 213-227) (15 p.). Amsterdam: VanGennep.
de Graaff, B.G.J. (11-05-2015). Is Europa aan het wieberen? Future force of future weakness?. Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, 2015 (2), (pp. 50-51) (2 p.).
de Graaff, B.G.J. (30-09-2015). Radicalisering als wicked problem. Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, 2015 (4), (pp. 20) (21 p.).
  2015 - Populariserende publicaties
de Graaff, B.G.J. (14-05-2015). De hel in plaats van het paradijs - Jihadisme en de behoefte aan een tegengeluid. De groene Amsterdammer, 139 (20), (pp. 18-21) (3 p.).
de Graaff, B.G.J. (21-09-2015) Participant De Staat van Nederland Amsterdam (21-09-2015) Jojoën met de veiligheid in een tijd van terrorismedreiging. Krimp en groei bij de AIVD’
de Graaff, B.G.J. (05-11-2015) Participant Debatcafé 'Terreurdreiging en groeiende onverdraagzaamheid: wat betekent dat voor ons?' (05-11-2015) Panellid
de Graaff, B.G.J. (01-04-2015) Participant Debatserie terrorisme en rechtsstaat Utrecht (01-04-2015) Bestrijding van terrorisme en radicalisering vanuit een inlichtingenperspectief
de Graaff, B.G.J. (26-11-2015) Participant Intel Vakdag van de Koninklijke Marechaussee Stroe (26-11-2015) Chair/Dagvoorzitter<br/><br/>Chair/Dagvoorzitter
de Graaff, B.G.J. (07-04-2015) Invited speaker cursus 'Veiligheid in een veranderend publiek domein' Amsterdam (07-04-2015) Intelligence, risico’s, dreigingen en aanpak
de Graaff, B.G.J. (26-03-2015) Invited speaker VOGIN-IP-lezing Amsterdam (26-03-2015) Is intelligence informatie?
de Graaff, B.G.J. (26-11-2015) Invited speaker Intel Vakdag van de Koninklijke Marechaussee Stroe (26-11-2015) One of the Guys: Ahmed Ressam
de Graaff, B.G.J. (25-08-2015) Invited speaker Debat van Amnesty International en Bits of Freedom over het wetsvoorstel op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten The Hague (25-08-2015) Panellid
de Graaff, B.G.J. (10-09-2015). Pas op voor hersenvredebreuk - Minister Plasterk geeft veiligheidsdiensten grote technologische vrijheid. De groene Amsterdammer, 139 (37), (pp. 14-17) (3 p.).
de Graaff, B.G.J. (09-04-2015) Invited speaker Security & Crisis Management Forum Rent A-Spook. Nieuwe ruimte voor private intelligence?
de Graaff, B.G.J. (26-10-2015) Chair Safety First (26-10-2015) Rol: Inleider en debatleider
de Graaff, B.G.J. (07-12-2015) Participant SAS Panel Research Task Group SAS-114, First Meeting on Assessment and Communication of Risk and Uncertainty to Support Deceision-Making, NATO CSO, Neuilly-sur-Seine, 7 December 2015 Neuilly-sur-Seine (07-12-2015 - 09-12-2015) ‘An appropriate degree of uncertainty’. Assessment qand Communication of Risk and Uncertainty to Support Decision-Making. A tour d’horizon of intelligence literature
de Graaff, B.G.J. (13-10-2015) Participant utrechtlezing Zwolle (01-10-2014) Het falende beleid tegen jihadisten
de Graaff, B.G.J. (12-08-2015) Participant UU Summer School (Utrecht) (11-01-2012) Securing Europe against the terrorist threat: Why is it so hard?
  2015 - Overige resultaten
de Graaff, B.G.J. (23-06-2015). Intelligence and Narratives.
de Graaff, B.G.J. (10-08-2015). Intelligence Bibliography.
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
Graaff, Bob (2014). "There's a good reason they are called al-Qaeda in Iraq. They are al-Qaeda ... in ... Iraq" - The impossibility of a global counter-terrorist strategy, or the end of the nation-state. In Lee Jarvis & Michael Lister (Eds.), Critical Perspectives on Counter-Terrorism (pp. 11-40) (30 p.). London, New York: Routledge.
Graaff, Bob (2014). Apocalyps zonder einde - Hedendaagse gewelddadige eindtijdverwachtingen in christendom en islam. In Marcel Barnard & Wessel Stoker (Eds.), Apocalyps in kunst - Ondergang as loutering? (pp. 13-29) (17 p.). Zoetermeer: Meinema.
de Graaff, B.G.J. (2014). By Way of Introduction: A Systemic Way of Looking at the Future of Intelligence. In I. Duyvesteyn, B. De Jong & J. van Reyn (Eds.), The future of intelligence: Challenges in the 21st Century (pp. 1-13) (13 p.). Routledge.
de Graaff, B.G.J. (15-01-2014) Organiser conferentie ‘The smaller European intelligence and security services: National intelligence systems and their environments’, NLDA (15-01-2014) Title: conferentie ‘The smaller European intelligence and security services: National intelligence systems and their environments’, NLDA
de Graaff, B.G.J. (2014) Chair Congress ‘Telling Truth to Power. The Past, Present and Future of Military Intelligence’, georganiseerd door de Netherlands Intelligence Studies Association (NISA) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) Amsterdam (18-09-2014 - 19-09-2014)
de Graaff, B.G.J. (2014) Invited speaker Radio 1, OVT (16-01-2014) De geschiedenis van de relatie tussen de inlichtingendiensten en politiek Den Haag
Graaff, Bob & Wiebes, Cees (2014). Fallen of the Priority List: Was Srebrenica an Intelligence Failure?. In Timothy Walton (Eds.), The Role of Intelligence in Ending the War in Bosnia in 1995 (pp. 149-166) (18 p.). Rowman & Littlefield.
de Graaff, B.G.J. (2014). Forever war. Filosofie en Praktijk, 2014 ( 1), (pp. 13-23) (11 p.).
de Graaff, B.G.J. (2014). Herman van Roijen: de man die het Nederlandse dekolonisatieproces volbracht. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 127 (2), (pp. 356-358) (3 p.).
de Graaff, B.G.J. (2014) Editorial board member Intelligence and National Security (Journal)
de Graaff, B.G.J. (2014) Member International Association for Intelligence Education (IAFIE) (External organisation) board member
de Graaff, B.G.J. (2014) Editorial board member Journal of Mediterranean and Balkan Intelligence (Journal)
de Graaff, B.G.J. (2014) Invited speaker Radiokolleg (19-01-2014) Secret Services
de Graaff, B.G.J. (13-02-2014) Invited speaker NIOD/NIAS Workshop ‘War Expectations’ Wassenaar (13-01-2014) War without end
  2014 - Vakpublicaties
Graaff, Bob (2014). Een eeuw MIVD, twee dagen congres. Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, 12 (6), (pp. 22-23) (2 p.).
de Graaff, B.G.J. (2014). Geheime diensten vergelijkenderwijs. Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, 12 (3), (pp. 38-39) (2 p.).
de Graaff, B.G.J. (2014). Herstel van de trans-Atlantische vertrouwensbreuk? Internationale betrekkingen na de Snowden-onthullingen. Atlantisch Perspectief, 38 (5), (pp. 21-25) (5 p.).
Graaff, Bob (2014). Syriëgang in 2013: een nadere begripsbepaling omtrent gebeurtenissen, concepten en motieven. interne uitgave.
  2014 - Populariserende publicaties
de Graaff, B.G.J. (15-01-2014) Invited speaker conferentie‘The smaller European intelligence and security services: National intelligence systems and their environments’, NLDA (Breda) (15-01-2014) ‘After all we are Dutch: a historical overview of the Netherlands intelligence community’
de Graaff, B.G.J. (04-09-2014) Invited speaker Buitenlandcommissie PvdA (Den Haag) (04-01-2014) ‘De brandhaarden van de wereld
de Graaff, B.G.J. (20-03-2014) Invited speaker Conferentie James Madison University, ‘Intelligence and the Transition From War To Peace. A Multidisciplinary Assessment of Recently Declassified Documents on the CIA and Bosnia in the 1990s’ (Harrisonburg, Viriginia) (20-01-2014) ‘Fallen off the priority list: was Srebrenica an intelligence failure?’
de Graaff, B.G.J. (02-09-2014) Invited speaker Openingslezing Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB), samen met Rob Bertholee, hoofd AIVD (Utrecht) (02-01-2014) ‘Privacy of veiligheid?’,
de Graaff, B.G.J. (13-03-2014) Invited speaker lezing Studievereniging Perikles (Utrecht) (13-01-2014) De rol van Nederland tijdens de Bosnische oorlog
de Graaff, B.G.J. (16-11-2014) Invited speaker Museum Universiteit University Campus Fryslan De val van Srebrenica
de Graaff, B.G.J. (2014). Geheime dienst is God niet. De groene Amsterdammer, 138 (7), (pp. 34-37) (3 p.).
de Graaff, B.G.J. (06-03-2014) Invited speaker Topklas Belastingdienst (Utrecht) (06-01-2014) Intelligence
de Graaff, B.G.J. (13-11-2014) Invited speaker Jonge Atlantici Intelligence, nu en in de toekomst
Graaff, Bob (2014). Mijn beste idee is geen goed idee. Het beste idee van 2014 (pp. 154-155) (2 p.). Uitgeverij De Wereld.
de Graaff, B.G.J. (24-10-2014) Invited speaker Historisch Nieuwsblad/Noordhoff Uitgevers Overzicht geheime diensten en spionage vanaf de negentiende eeuw
de Graaff, B.G.J. (14-02-2014). Plasterk moet juist veel gaan praten. NRC Handelsblad
de Graaff, B.G.J. (11-12-2014) Invited speaker Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap Religie als (eind)strijdmiddel: IS(IS) en haar voorgangers
de Graaff, B.G.J. (10-09-2014) Invited speaker symposium ‘Anticipating Criminal Behaviour. Using the narrative in crime-related data’, Universiteit Tilburg (Tilburg) (10-01-2014) Wisseling van narratief als indicator voor gebruik van politiek geweld
de Graaff, B.G.J. (2014). Zie Milosevic: zo zal Poetin ten val komen. NRC Handelsblad, (pp. 16-17) (2 p.).
  2014 - Overige resultaten
de Graaff, B.G.J. (2014). "Yes, we can; maar we doen het niet".
de Graaff, B.G.J. (14-08-2014). Irakese terroristen bombarderen, helpt dat?.
de Graaff, B.G.J. (2014). Juist veel praten over inlichtingendienst.
de Graaff, B.G.J. (18-09-2014). Tweedaags voorzitter. 'Telling Truth to Power. The Past, Present and Future of Military Intelligence'.
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. (2013). De Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten: nooit te oud om te leren. Groniek (193), (pp. 249-261) (13 p.).
de Graaff, B.G.J. (2013). Het begin van eeuwige oorlog - Op weg naar de eeuwige vrede?. Militaire Spectator, 182 (9), (pp. 398-410) (13 p.).
de Graaff, B.G.J. (2013) Invited speaker Radio 1, Met het oog op morgen (23-01-2013) interview over het jaarverslag van de AIVD
de Graaff, B.G.J. (2013) Invited speaker Radio 1, Argos (23-01-2013) Irak tien jaar na de inval
de Graaff, B.G.J. (2013) Member Journal of Mediterranean and Balkan Intelligence (External organisation) lid van de Editorial Board
de Graaff, B.G.J. (2013) Member Nederlandse Defensie Academie (External organisation) hoogleraar Inlichtingen en Veiligheid
de Graaff, B.G.J. (2013). Training Intelligence Producers and Consumers for the Future: The Dutch Approach. Journal of Strategic Security, 6 (5), (pp. 88-98) (11 p.).
de Graaff, B.G.J. (22-05-2013) Invited speaker Ninth Annual IAFIE Conference. Expanding the Frontiers of Intelligence Education El Paso, Texas, VS (22-01-2013) Training intelligence producers and consumers for the future: the Dutch approach
de Graaff, B.G.J. (2013). Why Kant Is Wrong: The World on its Way to Eternal War. In H. Amersfoort, R. Moelker, J. Soeters & D. Verweij (Eds.), Moral Responsibility & Military Effectiveness (pp. 279-299) (21 p.). The Hague: T.M.C. Asser Press.
  2013 - Vakpublicaties
de Graaff, B.G.J., van Vloten-Doting, L., Coutinho, R., Franken, H., Knottnerus, A., Lamberts, S. & Wilschut, J. (2013). Bouwen aan Biosecurity. Beoordelen van dual-use-onderzoek. (72 p.). Amsterdam: KNAW.
de Graaff, B.G.J. (2013). De onmogelijkheid van een mondiale strategie voor terrorismebestrijding. Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, 11 (6), (pp. 24) (26 p.).
de Graaff, B.G.J. & Wiebes, C. (2013). Informanten zijn niet bang voor openbaarheid. In A. Kersten, A.A.J. Scheffers, R. van Velden & G. Boink (Eds.), Een kapitaal aan kennis. Liber Amicorum Sierk Plantinga (pp. 112-116) (5 p.). Den Haag: Clinkaert.
de Graaff, B.G.J. (2013). Is de eeuwige oorlog uitgebroken?. Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, 13 (5), (pp. 30-31) (2 p.).
  2013 - Populariserende publicaties
de Graaff, B.G.J. (20-02-2013) Invited speaker Lezing voor Ubuntu, vereniging van studenten ‘Conflict studies and Human Rights’ (Utrecht) (20-01-2013) Counter-terrorism policies & Intelligence
de Graaff, B.G.J. (2013). De Grote Slachting. Derde Wereldoorlog of Apocalyps in Syrië. De groene Amsterdammer, 137 (49), (pp. 18-21) (3 p.).
de Graaff, B.G.J. (24-10-2013) Invited speaker Symposium ‘Ethiek en de nieuwe oorlog’, georganiseerd door de Vereniging van Ethici in Nederland in samenwerking met de Koninklijke Vereniging voor Beoefening van de Krijgswetenschap (Breda) (24-01-2013) Forever war
de Graaff, B.G.J. (25-09-2013) Invited speaker Inspiratiedag Intelligence FIOD (Utrecht) (25-01-2013) 'Intelligence'
de Graaff, B.G.J. (08-11-2013) Invited speaker conferentie ‘Between fusion and confusion: academics, intelligence and counterterrorism in perspective’, georganiseerd door de Nationaal Coördinator Terrirismebestrijding en Veiligheid (NCTV) (Amsterdam) (08-01-2013) Intelligence and policy: time for a reassessment?
de Graaff, B.G.J. (27-11-2013) Invited speaker 'Data, tools & competenties: de blik op 2014', Studiedag Intelligence voor Management en Handhavingsregisseurs van de Belastingdienst (Utrecht) (27-01-2013) Intelligence en organisatie: Snelheid, keuzen, committent en investeringen
de Graaff, B.G.J. (13-02-2013) Invited speaker lezing en bijdrage aan paneldiscussie t.b.v. Hogere Defensievorming, Instituut Defensieleergangen (Den Haag) (13-01-2013) Interdepartementale rivaliteit en de coördinatie van het contraterrorismebeleid
de Graaff, B.G.J. (27-06-2013) Invited speaker Bijeenkomst voor analisten van de MIVD (Den Haag) (27-01-2013) Militaire relevantie van inlichtingen
de Graaff, B.G.J. (02-11-2013) Invited speaker Presentatie van het Boek 'De Velser Affaire' van Bas von Benda-Beckmann (IJmuiden) (02-01-2013) Paneldeelnemer
de Graaff, B.G.J. (10-11-2013) Invited speaker de presentatie van ‘Apocalyps’ door Arnon Grunberg (Amsterdam) (10-01-2013) Panellid
de Graaff, B.G.J. (10-04-2013) Invited speaker lezing voor Het Genootschap De Nalatenschap van Hendrik VIII (Lanaken, België) (10-01-2013) Spionage en verraad
de Graaff, B.G.J. (28-03-2013) Invited speaker Landelijke Kennisdag Rijksrecherche (Utrecht) (28-01-2013) Spionage en verraad
de Graaff, B.G.J. (02-09-2013) Invited speaker introductiecollege eerstejaars studenten geschiedenis (Utrecht) (02-01-2013) Spionage en verraad
de Graaff, B.G.J. (10-12-2013) Invited speaker Topklas voor Belastingdienst/Douane (Utrecht) (10-01-2013) Topklas Intelligence
de Graaff, B.G.J. (04-06-2013) Invited speaker lezing t.g.v. de achtste uitreiking van de Schouwenburgprijs (Den Haag) (04-01-2013) Waarom Kant geen gelijk krijgt. Een beschouwing over eeuwige oorlog en wereldburgerschap
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. (19-01-2012) Invited speaker Congres von Humboldtcollege 2012: Angst: Onze grootste terrorist? Utrecht (19-01-2012)
de Graaff, B.G.J. (2012) Member Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (External organisation) lid van de Commissie Biosecurity van de KNAW
de Graaff, B.G.J. (2012) Member Nederlandse Defensieacademie (NLDA) (External organisation) Lid van het Opleidingsbestuur van de master Military Strategic Studies
de Graaff, B.G.J. (2012) Member Netherlands Intelligence Studies Association (NISA) (External organisation) Lid van de congrescommissie
de Graaff, B.G.J. (2012). Op weg naar Armageddon. De evolutie van fanatisme. (756 p.). Amsterdam: Boom.
de Graaff, B.G.J. (2012) Member Openbaar Ministerie (External organisation) getuige-deskundige in spionagezaak op verzoek van het Openbaar Ministerie
de Graaff, B.G.J. (2012) Member Vereniging van Ethici in Nederland (External organisation) Lid van de Congrescommissie
de Graaff, B.G.J. (2012). 'Waar is de onzichtbare vijand?'. Militaire Spectator, 181 (1), (pp. 14-24) (11 p.).
  2012 - Vakpublicaties
de Graaff, B.G.J. (2012). Fanatisme. Christelijk, islamitisch en seculier apocalyptisch geweld door de eeuwne heen. (77 p.). Den Haag: WODC.
  2012 - Populariserende publicaties
de Graaff, B.G.J. (2012). 'Drie spionnen die de wereld redden'. DUB (18 april 2012) (1 p.).
de Graaff, B.G.J. (2012). Geweld in dienst van het heil. Geschiedenis Magazine, 47 (juni 2012), (pp. 8-13) (6 p.).
de Graaff, B.G.J. (02-05-2012) Invited speaker symposium 'Registratiebewust of registratiebelust?' in het Verzetsmuseum (Amsterdam) (02-01-2012) Het verschil tussen de jaren dertig en nu
de Graaff, B.G.J. (22-05-2012) Invited speaker Tweeluik: Religie als bindmiddel en religie als striijdmiddel’, minisymposium georganiseerd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (Den Haag) (22-01-2012) Religie als (eind)strijdmiddel
de Graaff, B.G.J. (23-11-2012) Invited speaker De nacht van de rechtsstaat, 3e editie (Amsterdam) (23-01-2012) Spreker bij het panel ‘De radicaal en de rechtsstaat’
de Graaff, B.G.J. (2012). Wachten op de Mahdi. Moslimterrorisme en apocalyptisch geweld. De groene Amsterdammer (5 juli 2012), (pp. 22-25) (4 p.).
  2012 - Overige resultaten
de Graaff, B.G.J. (02-03-2012). De ontbrekende dimensie: intelligence binnen de studie van internationale betrekkingen. (37 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht.
de Graaff, B.G.J. (18-04-2012). Intelligence revolution. Dramatische verandering, ontsporing of gril?. (35 p.). Breda: Nederlandse Defensie Academie.
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. (2011). De ontbrekende dimensie: intelligence binnen de studie van internationale betrekkingen. Vrede en veiligheid, 40 (2/3), (pp. 139-166) (28 p.).
de Graaff, B.G.J. (2011). Het contraterrorismebeleid in Nederland’. In F. Osinga, J. Soeters & W. van Rossum (Eds.), Nine Eleven. Tien jaar later (pp. 144-162) (19 p.). Amsterdam: Boom.
de Graaff, B.G.J. (2011). Inlichtingen- en veiligheidsdiensten in Nederland vroeger en nu. In T Spapens, M Groenhuijsen & T Kooijmans (Eds.), Universalis. Liber Amicorum Cyrille Fijnaut (pp. 965-973) (9 p.). Antwerpen/Cambridge: Intersentia.
de Graaff, B.G.J. (2011). The Overly-Broad Approach in Dutch Counter-Radicalization. In B. Ganor & E. Azani (Eds.), The Global Impact of Terrorism 2008. A Collection of Articles on Terrorism and Counter-Terrorism by Leading International Experts (pp. 41-45) (5 p.). Herzliya: The International Institute for Counter-Terrorism.
de Graaff, B.G.J. (2011). Waterboarding, rendition, secret flights and prisons. Verwording of verwezenlijking van inlichtingenvergaring als methode van terrorismebestrijding aan het begin van de 21e eeuw?. In M Kowalski & M Meeder (Eds.), Contraterrorisme en ethiek (pp. 15-24) (10 p.). Amsterdam: Boom.
  2011 - Vakpublicaties
de Graaff, B.G.J. (2011). De toekomst van en voor inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, 11 (4), (pp. 4-5) (2 p.).
  2011 - Populariserende publicaties
de Graaff, B.G.J. (07-12-2011) Invited speaker DIVI I&V-Symposium 2011 (Amsterdam) (07-01-2011) Academisch onderwijs over intelligence
de Graaff, B.G.J. (15-12-2011) Invited speaker Symposium Jonge Atlantici (Utrecht) (15-01-2011) Contraterrorisme en ethiek
de Graaff, B.G.J. (07-05-2011) Invited speaker radio-uitzending Argos, de zaak Cranendonk (Hilversum) (07-01-2011) de zaak-Cranendonk
de Graaff, B.G.J. (14-12-2011) Invited speaker Debat georganiseerd door de Stichting CREA, Cultureel Centrum van de Universiteit van Amterdam en de Hogeschool van Amsterdam (Amsterdam) (14-01-2011) Het debat over de betekenis Srebrenica’
de Graaff, B.G.J. (09-05-2011) Invited speaker jaarlijkse lezing Stichting Onderzoek Velser Affaire (IJmuiden) (09-01-2011) Inlichtingen- en veiligheidsdiensten in Nederland toen en nu
de Graaff, B.G.J. (14-11-2011) Invited speaker gastcollege, MSc in Policing van de Politieacademie (Rotterdam) (14-01-2011) International terrorism
de Graaff, B.G.J. (14-04-2011) Invited speaker Ochtendberaad afdelingshoofden MIVD (Den Haag) (14-01-2011) Leren om te winnen. Organizational Learning en het concurrentievermogen van inlichtingen- en veiligheidsdiensten versus dat van hun tegenstanders
de Graaff, B.G.J. (22-09-2011) Invited speaker gastcollege Hogere Defensievorming (Den Haag) (22-01-2011) Radicalisme, terrorisme, extremisme
de Graaff, B.G.J. (14-10-2011) Invited speaker Toogdag School of Human Rights Research (Utrecht) (14-01-2011) The limits of human rights as a regulatory principle in the fight against international terrorism
de Graaff, B.G.J. (11-09-2011) Invited speaker radio-uitzending Argos, 10 jaar na 9/11 (Hilversum) (11-01-2011) Tien jaar na 9/11
de Graaff, B.G.J. (28-09-2011) Invited speaker KLPD-symposium ‘Van incident tot verhaal’ (Driebergen) (28-01-2011) Verhaal halen
de Graaff, B.G.J. (24-11-2011) Invited speaker Diesrede 183e Dies Natalis Koninklijke Militaire Academie (Breda) (24-01-2011) Waar is de onzichtbare vijand?
de Graaff, B.G.J. (14-04-2011) Invited speaker lunchlezing voor analisten van de MIVD (Den Haag) (14-01-2011) Winnen de dark mobs het van hun bestrijders?
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. (2010). ‘”Dat mag nooit meer gebeuren”’,. In M. de Keizer & M. Plomp (Eds.), Een open zenuw. Hoe wij ons de Tweede Wereldoorlog herinneren (pp. 125-134) (10 p.). Amsterdam: Bert Bakker.
de Graaff, B.G.J. (2010). ‘Spiegelbeeld of tegenbeeld: de vereisten voor succesvolle terrorismebestrijding’,. Grenzen aan geweld. Symposium bij gelegenheid van de presentatie van het boek ‘Extremisme – Terrorisme – Vrede. Een weg naar hoop?, (pp. 33-44) (12 p.). Amsterdam: Edmund Husserl-Stichting.
de Graaff, B.G.J. (28-01-2010) Invited speaker Congres van het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme (CTC) Den Haag (28-01-2010) ‘Terugblik op de afgelopen vijf jaar’ plus panelbijdrage over de toekomst van het onderzoek, ‘Terrorisme, contraterrorisme en radicalisering: State of the Art van het onderzoek’
de Graaff, B.G.J. (2010). ‘Why continue counterterrorism policies if they are hurting?”. In M.C Bassiouni & A. Guellali (Eds.), Jihad: challenges to International and Domestic Law (pp. 249-273) (25 p.). Cambridge: Cambridge UP.
de Graaff, B.G.J. (20-10-2010) Invited speaker EENeT Conference Brussel (20-01-2010) ’Waterboarding, rendition, secret flights and secret prisons: degeneration or fruition of intelligence in the fight against terrorism?
de Graaff, B.G.J. (2010) Member Acestes Public Sector Strategy (External organisation) Geassocieerde
de Graaff, B.G.J. (2010) Invited speaker Andere Tijden, In opdracht van de regering (over het Srebrenica-onderzoek) (07-01-2010)
de Graaf, B.A. & de Graaff, B.G.J. (2010). Bringing politics back in. The introduction of ‘the performative power’ of counterterrorism. Critical Studies on Terrorism, 3 (2), (pp. 261-275) (15 p.).
de Graaff, B.G.J. & de Graaf, B.A. (2010). Bringing politics back in: the introduction of the “performative power” of counterterrorism’. Critical Studies, 3 (2), (pp. 261-275) (15 p.).
de Graaff, B.G.J. (2010) Invited speaker Radio 1, KRO’s Goedemorgen Nederland (21-01-2010) de buitenlandse inlichtingentaak van de AIVD
de Graaff, B.G.J. (2010). 'Die eeuwige, onvermijdelijke intelligence failures'. In B.A. de Graaf, E.R. Muller & J.A. van Reijn (Eds.), Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (pp. 553-570) (18 p.). Alphen aan den Rijn: Kluwer.
de Graaff, B.G.J. (2010) Invited speaker Radio 1, Argos (23-01-2013) Documenten AIVD over inval in Irak vrijgegeven
de Graaff, B.G.J. (2010) Invited speaker Radio 1, Argos (23-01-2013) Ethiek van spionage ten behoeve van terrorismebestrijding
de Graaff, B.G.J. (2010). 'History of Fanaticism: From Enlightenment to Jihad'. Aarhus: University of Aarhus.
de Graaff, B.G.J. (2010) Member Nederlandse Defensieacademie (NLDA) (External organisation) hoogleraar Inlichtingen en Veiligheid
de Graaff, B.G.J., Moors, H., Balogh, L. & van Donselaar, J. (2010). Polarisatie en radicalisering in Nederland. Een verkenning van de stand van zaken in 2009. (174 p.). Tilburg: IVA.
  2010 - Populariserende publicaties
de Graaff, B.G.J. (08-06-2010) Invited speaker Lezingenavond van de Utrechtse Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB-Urecht) ‘Lessen voor de toekomst: de invloed van de val van Srebrenica op huidige VN-vredesmissies’ (Utrecht) (08-01-2010) ‘De val van Srebrenica’
de Graaff, B.G.J. (03-05-2010) Invited speaker lezing biij de presentatie van W. Platje, Een zee van geheimen. Inlichtingenoperaties tijdens de Koude Oorlog (Den Haag) (03-01-2010) ‘Intelligence tijdens de Koude Oorlog’
de Graaff, B.G.J. (10-09-2010) Invited speaker NISA Studiedag ‘Ethiek en Effectiviteit van inlichtingen in het kader van contraterrorisme’ (Den Haag) (10-01-2010) ’Waterboarding, rendition, secret flights and secret prisons: verwording of verwezenlijking van inlichtingenvergaring als methode van terrorismebestrijding aan het begin van de 21e eeuw?’,
de Graaff, B.G.J. (24-02-2010) Invited speaker , Aarhus Lecture Series 2010, Universiteit Aarhus (Aarhus, Denemarken) (24-01-2010) History of Fanaticism: From Enlightenment to Jihad’
de Graaff, B.G.J. (06-12-2010) Invited speaker lezingencyvlus ‘Misleiding en vervalsing’, Stichting voor Sociaal Cultureel Werk, Holten (Holten) (06-01-2010) Misleiding en bedrog in de Tweede Wereldoorlog: het double-cross-systeem’
de Graaff, B.G.J. (12-06-2010) Invited speaker Eerste Alumnidag Geschiedenis van Internationale Betrekkinge (Utrecht) (12-01-2010) Naar een academische opleiding Intelligence en Nationale Veiligheid
de Graaff, B.G.J. (23-04-2010) Invited speaker Voorjaarsvergadering van de Stichting Socrates (Utrecht) (23-01-2010) Presentatie onderzoek naar ‘Polarisatie en radicalisering’
de Graaff, B.G.J. (27-03-2010) Invited speaker symposium ‘Dragers van Belofte. Opleiding en vorming van een katholieke elite’,Radboud Universiteit (Nijmegen) (27-01-2010) Tweegesprek over het Gymnaisum Paulinum te Driehuis met Leo Fijen’
  2010 - Overige resultaten
de Graaff, B.G.J. (2010). ‘Intelligence tijdens de Koude Oorlog’.
de Graaff, B.G.J. (2010). ’Waterboarding, rendition, secret flights en secret prisons: verwording of verwezenlijking van inlichtingenvergaring als methode van terrorismebestrijding aan het begin van de 21e eeuw?’,.
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. (2009). ‘Dutch-American Intelligence Relations’. In H. Krabbendam & C.A. van Minnen (Eds.), Four Centuries of Dutch-American Relations 1609-2009 (pp. 674-682) (9 p.). Amsterdam: Boom.
de Graaff, B.G.J. (2009). ‘Tegenbeeld en evenbeeld. Westerse interventies in falende staten toen en nu’. In M. Bloembergen & R. Raben (Eds.), Het koloniale beschavingsoffensief. Wegen naar het nieuwe Indië, 1890-1950, Leiden 2009 (pp. 295-319) (25 p.). Leiden: KITLV.
de Graaff, B.G.J. (2009). ‘The access to information shuffle: historical researchers versus the government in the Netherlands’. In A. Flinn & H. Jones (Eds.), Freedom of Information. Open Access, Empty Archives? (pp. 77-89) (13 p.). London/New York: Routledge.
de Graaff, B.G.J. (2009). ‘The Dutch Border Areas 1933-1945: Inducement for Incidents or Object of Structural Historiographical Neglect?'. In B. Kaplan & M. Carlson (Eds.), Boundaries and their Meaning in the History of the Netherlands (pp. 193-211) (19 p.). Leiden/Boston: Brill.
de Graaff, B.G.J. (2009). ‘Winnen de dark mobs het van hun bestrijders?’. B en M : tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 36 (2), (pp. 132-139) (8 p.).
de Graaff, B.G.J. (2009) Member De Orde van de Dag (External organisation) lid van de correspondentengroep van het Vlaams Criminologisch Tijdschrift De Orde van de Dag
de Graaff, B.G.J. (2009). Hoe Dutchbat in Srebrenica terechtkwam. Of: de morele keuze voor een illusie van veiligheid. In J. de Vries & P. Bordewijk (Eds.), Rijdende treinen en gepasseerde stations. Over Srebrenica, HSL, kredietcrisis en andere beleidsfiasco’s (pp. 79-109) (31 p.). Amsterdam: Van Gennep.
de Graaff, B.G.J. (2009). How broad? A close look at counterterrorism and radicalisation policy. Eighth Racism and Extremism Monitor
de Graaff, B.G.J., de Poot, C. & Kleemans, E. (2009). Radicalisering en radicale groepen in vogelvlucht. Tijdschrift voor Criminologie, 51 (4), (pp. 331-344) (14 p.).
  2009 - Vakpublicaties
de Graaff, B.G.J. (2009). ‘Hoedt u voor “Herostratos”. Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, 7 (6), (pp. 30-31) (2 p.).
  2009 - Populariserende publicaties
de Graaff, B.G.J. (24-07-2009). ‘De ongrijpbare vijand. Hoe effectief is terrorismebestrijding?'. De groene Amsterdammer, (pp. 29-32) (29 p.).
de Graaff, B.G.J. (03-11-2009) Invited speaker gastcollege NLDA (Breda) (03-01-2009) ‘Strategische dreigingen: de oorlogen van de 21e eeuw'
de Graaff, B.G.J. (06-02-2009) Invited speaker Symposium ‘Imperialisme en beschaving’ (Utrecht) (06-01-2009) ‘Tegenbeeld en evenbeeld: westerse interventies in falende staten’
de Graaff, B.G.J. (29-09-2009) Invited speaker Masterclass ‘Columbo en Columbus’; een speurtocht naar de betekenis van informatie en intelligence in de toekomst, georganiseerd door het Fellowship Contra Terrorisme & Intelligence (Breda) (29-01-2009) ‘Toepasbaarheid in de praktijk: navigeren naar de toekomst'
de Graaff, B.G.J. (22-10-2009) Invited speaker Conferentie van het European Expertn Network on Terrorism Issues (EENeT) (Wenen) (22-01-2009) ‘Why effectiveness is not the question. The performative power of counterterrorism’
de Graaff, B.G.J. (03-06-2009) Invited speaker conferentie van RAND en the Center for Asymmetric Threat Studies ‘Bridging the Divide between Scientific and Strategic Analysis’ (Stockholm) (03-01-2009) Bridging the Divide between Intelligence and Academia
de Graaff, B.G.J. (05-01-2009) Invited speaker START study abroad program (Den Haag) (05-01-2009) Get acquainted with the CTC’
de Graaff, B.G.J. (23-11-2009) Invited speaker The Allied Circle in The Netherlands (Amsterdam) (23-01-2009) Resultaten en toekomst van Europees contraterrorisme
de Graaff, B.G.J. (19-11-2009) Invited speaker Symposium ‘Grenzen aan geweld’, georganiseerd door de Edmund Hussrerl Stichting (Amersfoort) (19-01-2009) Spiegelbeeld of tegenbeeld: de vereisten voor succesvolle terrorismebestrijding
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. (02-04-2008) Invited speaker Congres Terrorisme- en crisismanagement, georganiseerd door het Studiecentrum Bedrijf en Overheid Rotterdam (02-01-2008) Actuele dreiging
de Graaff, B.G.J. (2008) Member bestuur centrum voor radicalisme en extremisme studies (Event) bestuur centrum voor radicalisme en extremisme studies
de Graaff, B.G.J. (2008) Member commité van aanbeveling Interdisciplinair Symposium Liberal Arts and Social sciences (Event) commité van aanbeveling Interdisciplinair Symposium Liberal Arts and Social sciences
de Graaff, B.G.J. (13-03-2008) Invited speaker Countering Insurgency and Terrorism Conference Stockholm (13-01-2008)
de Graaff, B.G.J. (2008). Counterterrorism in the Netherlands after 9/11: The "Dutch Approach". In J. Moran (Eds.), Intelligence, Security and Policing Post-9/11. The UK's Response to the 'War on Terror' (pp. 183-202) (20 p.). Houndmills/New York: Palgrave.
de Graaff, B.G.J. (2008). De wetenschapper en de spin. Over de (on)mogelijkheid van toekomstverkenningen ten aanzien van radicalisering en terrorisme. Vrede en veiligheid, 37 (1), (pp. 32-62) (31 p.).
de Graaff, B.G.J. (2008). Der RAF im Lichte von 9/11. Ein Vergleich. In N. Colin & B. de Graaf (Eds.), Der 'Deutsche Herbst' und die RAF im Politik, Medien und Kunst. Nationale und Internationale Perspektiven (pp. 83-90) (8 p.). Bielefeld: transcript.
de Graaff, B.G.J. (2008). Hedendaags terrorisme en fanatisme: voor een goed begrip. In E.R. Muller & U. Rosenthal (Eds.), Terrorisme. Studies over terrorisme en terrorismebestrijding (pp. 31-53) (23 p.). Deventer: Kluwer.
de Graaff, B.G.J., van der Zwan, B. & Hellema, D.A. (2008). In dienst van buitenlandse zaken. Achttien portretten van ambtenaren en diplomaten in de twintigste eeuw. (307 p.). Amsterdam: Boom.
de Graaff, B.G.J. & Hellema, D.A. (2008). Inleiding. In B.G.J. prof. dr. Graaff & D.A. prof. dr. Hellema (Eds.), Instrumenten van buitenlandse politiek. Achtergronden en praktijk van de Nederlandse diplomatie (pp. 7-11) (5 p.). Amsterdam.
de Graaff, B.G.J. (2008). Inlichtingen- en veiligheidsdiensten in de strijd tegen het terrorisme. Blessing in disguise?. Orde van de dag. Criminaliteit en samenleving (42), (pp. 21-25) (5 p.).
de Graaff, B.G.J. (2008) Member lid bestuur Nederlandse stichting voor inlichtingen studies/Netherlands Intelligence studies association (Event) lid bestuur Nederlandse stichting voor inlichtingen studies/Netherlands Intelligence studies association
de Graaff, B.G.J. (2008) Member lid Expertgroep Monitor Radicalisering en Polarisatie (ministerie van BZK) (Event) lid Expertgroep Monitor Radicalisering en Polarisatie (ministerie van BZK)
de Graaff, B.G.J. (2008) Member lid kenniskamer Terrorisme ministerie van justitie (Event) lid kenniskamer Terrorisme ministerie van justitie
de Graaff, B.G.J. (2008) Member lid monitorgroep Kennisontwikkeling in Modellen (KLPD) (Event) lid monitorgroep Kennisontwikkeling in Modellen (KLPD)
de Graaff, B.G.J. (2008) Member lid onderzoeksprogrammaraad NCTb (Event) lid onderzoeksprogrammaraad NCTb
de Graaff, B.G.J. (2008) Member lid raad van advies voor veiligheidsverbetering door information awareness (Event) lid raad van advies voor veiligheidsverbetering door information awareness
de Graaff, B.G.J. (2008) Member magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing (Event) magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing
de Graaff, B.G.J. (24-04-2008) Invited speaker Conference on Exit Strategies, organized by the Centre for Terrrorism and Counterterrorism studies (CTC) and the NCTb Den Haag (24-01-2008) Opening speech
de Graaff, B.G.J. (2008) Invited speaker radio interview (01-01-2008)
de Graaff, B.G.J. (2008) Invited speaker radio interview en debat (01-01-2008)
de Graaff, B.G.J. (2008) Invited speaker radio interview en debat (01-01-2008)
de Graaff, B.G.J. (2008) Invited speaker radioo interview (01-01-2008)
de Graaff, B.G.J. (29-06-2008) Invited speaker ESF Exploratory Workshop 'Youth Radicalisation and the Role of Secular and Religious Ideologies in Legitimising Politically Motivated Violence' Londen, Verenigd Koninkrijk (29-01-2008) Self-glorification, the missing link in jihadist terrorism? A comparison between the terrorism of the 1970s and present-day terrorism
de Graaff, B.G.J. (2008) Member steering Committee European Network on Terrorism Issues (EEenT) (Event) steering Committee European Network on Terrorism Issues (EEenT)
de Graaff, B.G.J. (12-09-2008) Invited speaker ICT's 8th International Conference, World Summit on Counterterrorism Herzliya, Israël (12-01-2008) The overly broad approach in Dutch counterradicalization
de Graaff, B.G.J. (29-04-2008) Invited speaker Counter Terrorism Seminar 'Assessing and Countering Jihadist Propaganda' Vevey, Zwitserland (29-01-2008) The propaganda of al-Qaeda versus the public diplomacy of the West, 1-0?
de Graaff, B.G.J. (2008). The Risks of the (overly?) Broad-based Approach in Dutch Counter-terrorism Policy. Merkourios, 25 (69), (pp. 16-27) (12 p.).
de Graaff, B.G.J. (16-10-2008) Invited speaker conference of the European Expert Network on Terrorism (EENeT) Den Haag (16-01-2008) Towards a heuristic model for counterterrorism
de Graaff, B.G.J. (2008) Invited speaker TV debat (01-01-2008)
de Graaff, B.G.J. (2008) Invited speaker TV interview (01-01-2008)
de Graaff, B.G.J. (2008) Invited speaker TV uitzending (01-01-2008)
de Graaff, B.G.J. (2008) Invited speaker TV uitzending (01-01-2008)
de Graaff, B.G.J. (2008) Invited speaker TV uitzending (01-01-2008)
de Graaff, B.G.J. (2008) Invited speaker vakgericht interview Televisie RTL4 Boulevard (01-01-2008)
de Graaff, B.G.J. (2008) Invited speaker vakgericht interview radio (01-01-2008)
de Graaff, B.G.J. (2008) Invited speaker vakgericht interview radio (01-01-2008)
de Graaff, B.G.J. (2008) Invited speaker vakgericht interview radio (01-01-2008)
de Graaff, B.G.J. (30-10-2008) Invited speaker seminar 'Sociale Netwerk Analyse' van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie Den Haag (30-01-2008) Winnen de dark mobs het van hun bestrijders?
  2008 - Vakpublicaties
de Graaff, B.G.J. (2008). Dilemmas, Effective Strategies and Measures to Counter Radicalisation in Europe. Countering radicalisation: perspectives and strategies from around the globe. Conference report (pp. 48-53) (6 p.). The Hague: The National Coordinator for Counterterrorism (NCTb).
de Graaff, B.G.J. (2008). Het eind van het westerse geloof in de vooruitgang. Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, 1 (4), (pp. 38-39) (2 p.).
de Graaff, B.G.J. (2008). Hoe breed? Contraterrorisme- en radicaliseringsbeleid onder de loep. In J. van Donselaar & P.R. Rodrigues (Eds.), Monitor Racisme & Extremisme. Achtste rapportage (pp. 125-140) (16 p.). Amsterdam: Pallas Publications.
de Graaff, B.G.J. (2008). Hoe nationaal is nationale veiligheid eigenlijk nog?. Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, 1 (10), (pp. 44-45) (2 p.).
  2008 - Populariserende publicaties
de Graaff, B.G.J. (12-12-2008) Invited speaker co-referaat Najaarsvergadering Stichting Socrates (Amsterdam) (12-01-2008) ‘Privacyschending: risico’s, oorzaken en oplossing’
de Graaff, B.G.J. (02-04-2008). ‘Theater van het absurde. De kunst van het terrorisme’. De groene Amsterdammer, (pp. 20-25) (6 p.).
de Graaff, B.G.J. (15-05-2008) Invited speaker Acestes (Rijswijk) (15-01-2008) 25 paradoxen van contraterrorismebeleid
de Graaff, B.G.J. (05-03-2008) Invited speaker Avond van de Utrechtse studentenverenigingen UMTC, Biton, Ichthus en Sola Scriptura (Utrecht) (05-01-2008) Bijdrage aan het Veiligheidsforum
de Graaff, B.G.J. (13-02-2008) Invited speaker Raad van Hoofdcommissarissen, Regionale Contactpersonen Terrorismebestrijding en Korps Landelijke Politiediensten (Den Haag) (13-01-2008) Contraterrorisme: opleiding en wetenschap
de Graaff, B.G.J. (21-05-2008) Invited speaker studenten integrale veiligheid aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (Den Haag) (21-01-2008) De effectiviteit van het contraterrorismebeleid
de Graaff, B.G.J. (22-04-2008) Invited speaker leergang Buitenlandse Zaken (diplomatenklasje) (Den Haag) (22-01-2008) De historische ontwikkeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken
de Graaff, B.G.J. (27-02-2008) Invited speaker Victor de Stuers lunchlezing, departement Bestuurskunde (Leiden) (27-01-2008) De opleiding Terrorisme en Contraterrorisme
de Graaff, B.G.J. (10-06-2008) Invited speaker Atelier van het Huizinga Instituut getiteld 'Wetenschap en Rekenschap. De publieke en politieke rol van de historicus' (Den Haag) (10-01-2008) De publieke rol van de historicus: tussen corruptie en ethiek
de Graaff, B.G.J. (13-06-2008) Invited speaker gastcollege Master of Security Science & Management (Den Haag) (13-01-2008) De risico's van de Nederlandse contraterrorismeaanpak
de Graaff, B.G.J. (02-07-2008) Invited speaker Haagsche Politieke Sociëteit (Den Haag) (02-01-2008) Debat 'Terrorisme, dreiging of overdrijving?' met Sybrand van Haersma Buma
de Graaff, B.G.J. (12-06-2008) Invited speaker 2nd Annual Summer Law Program of the American University's Washington College of Law and the T.M.C. Asser Instituut voor International Law (Den Haag) (12-01-2008) Domestic Counter Terrorism Policies: Comparative Approaches - Preventative Measures
de Graaff, B.G.J. (01-07-2008) Invited speaker Summer School on International Criminal Law en Marie Curie Top Summer School (Den Haag) (01-01-2008) Genocide and the Crisis in Former Yugoslavia
de Graaff, B.G.J. (12-11-2008) Invited speaker Netherlands Overseas Advisory Country Council (Leiden) (12-01-2008) Get acquainted with the CTC
de Graaff, B.G.J. (14-05-2008) Invited speaker Probusclub II Ermelo (Putten) (14-01-2008) Hedendaags terrorisme en contraterrorisme
de Graaff, B.G.J. (2008) Member historisch adviseur (Event) historisch adviseur
de Graaff, B.G.J. (2008) Member historisch adviseur stichting onderzoek Velser affaire (Event) historisch adviseur stichting onderzoek Velser affaire
de Graaff, B.G.J. (11-11-2008) Invited speaker lunchlezing Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) (Utrecht) (11-01-2008) Meet Bob de Graaff
de Graaff, B.G.J. (14-04-2008) Invited speaker gastcollege bij 'Politiek en Politieke Wetenschap', opleiding Politicologie (Leiden) (14-01-2008) Multiculturalisme en internationale samenwerking bij de bestrijding van terrorisme
de Graaff, B.G.J. (24-09-2008) Invited speaker Regionaal college van de politieregio Noord- en Oost-Gelderland (Domburg) (24-01-2008) Polarisatie, radicalisering en terrorisme
de Graaff, B.G.J. (12-12-2008) Invited speaker co-referaat Najaarsvergadering Stichting Socrates (Amsterdam) (12-01-2008) Privacyschending: risico's, oorzaken en oplossing
de Graaff, B.G.J. (09-06-2008) Invited speaker 2nd Annual Summer Law Program of the American University's Washington College of Law and the T.M.C. Asser Instituut voor International Law (Den Haag) (09-01-2008) Terrorism in the name of Religion
de Graaff, B.G.J. (17-03-2008) Invited speaker Clingendael-opleiding Zuid-Oost-Europese en Indonesische diplomaten (Den Haag) (17-01-2008) Terrorism, Europe and the US
de Graaff, B.G.J. (20-05-2008) Invited speaker Politie Utrecht, Gooi- en Vechtstreek en Flevoland (Baarn) (20-01-2008) Terrorisme en contraterrorisme
de Graaff, B.G.J. (12-02-2008) Invited speaker Werkgroep Justitie en Veiligheid van de Jonge Democraten (Utrecht) (12-01-2008) Terrorisme en Privacy
de Graaff, B.G.J. (03-11-2008) Invited speaker Symposium ‘Protecting Privacy vs. Fighting Terrorism’, Urios, Utrecht study association for International and European Law (Utrecht) (03-01-2008) Terrorisme en Privacy
de Graaff, B.G.J. (19-10-2008) Invited speaker Wetenschapsdag Universiteit Leiden, Leiden (Leiden) (19-01-2008) Terrorisme en Privacy
de Graaff, B.G.J. (16-04-2008) Invited speaker Symposium 'Historisch terrorisme' (Leiden) (16-01-2008) Toespraak en paneldeelname na ontvangst 'Historisch terrorisme', Leidschrift jg. 23 nr. 1
de Graaff, B.G.J. (20-06-2008) Invited speaker Platform Beveiligingsmanagers Nederlandse Universiteiten (Leiden) (20-01-2008) Universiteiten en risico's
de Graaff, B.G.J. (03-09-2008) Invited speaker werkgroep Radicalisering van KLPD/IPOL (Zoetermeer) (03-01-2008) Waar zijn de grenzen? Daar zijn de grenzen
  2008 - Overige resultaten
de Graaff, B.G.J. (2008). Conference on exit stratagies.
de Graaff, B.G.J. (22-01-2008). De Wetenschapper en de spin. Over de (on)mogelijkheid van toekomstverkenningen ten aanzien van de radicalisering en terrorisme. (28 p.). Leiden: Universiteit Leiden.
de Graaff, B.G.J. (2008). Intelligence failures and cultural misperceptionsregarding asia.
de Graaff, B.G.J. (2008). Second annual EEeT- conference.
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. (2007) Invited speaker vakgericht interview radio (12-01-2007) 1 jaar na de dood van Milosevic: de betekenis van het Joegoslavie-tribunaal
de Graaff, B.G.J. (20-04-2007) Invited speaker NATO-sponsored Advanced Research Workshop 'Crisis management and counter-terrorism in the Western Balkans' Ljubljana, Slovenië - 2007 (20-01-2007) 25 reasons why intelligence and security agencies run the risk of losing the war on terror
de Graaff, B.G.J. (2007) Member adviescommissie (Event) Lid
de Graaff, B.G.J. (2007) Member adviescommissie (Event) Lid
de Graaff, B.G.J. (2007) Member adviescommissie (Event) Lid
de Graaff, B.G.J. (2007) Member adviescommissie (Event) Lid
de Graaff, B.G.J. (2007) Member adviescommissie (Event) Lid
de Graaff, B.G.J. (2007) Member adviescommissie (Event) Lid
de Graaff, B.G.J. (18-06-2007) Invited speaker conference Young and Rebellious; Boundaries of Idealism, Vrije Universiteit Amsterdam (18-01-2007) Are terrorists nice people?
de Graaff, B.G.J. (2007) Invited speaker vakgericht interview radio (01-01-2008) Benoeming tot hoogleraar terrorisme en contraterrorisme
de Graaff, B.G.J. (2007) Invited speaker vakgericht interview radio (01-01-2008) Benoeming tot hoogleraar terrorisme en contraterrorisme
de Graaff, B.G.J. (2007) Invited speaker vakgericht interview TV (18-01-2007) Benoeming tot hoogleraar terrorisme en contraterrorisme
de Graaff, B.G.J. (2007) Invited speaker vakgericht interview radio (01-01-2008) Benoeming tot hoogleraar terrorisme en contraterrorisme
de Graaff, B.G.J. (2007) Invited speaker vakgericht interview radio (01-01-2008) Benoeming tot hoogleraar terrorisme en contraterrorisme
de Graaff, B.G.J. (2007) Invited speaker vakgericht interview radio (01-01-2008) Benoeming tot hoogleraar terrorisme en contraterrorisme
de Graaff, B.G.J. (29-03-2007) Invited speaker Inzicht met uitzicht, Landelijk Megazakencongres 2007 Amersfoort (29-01-2007) Bestrijding van terrorisme: de rol van inlichtingen- en veiligheidsdiensten
de Graaff, B.G.J. (2007) Member curatorium (Event) Lid
de Graaff, B.G.J. & Locher-Scholten, E.B. (2007). Dagboek van een biograaf. De man die zijn biografen vóór wilde zijn. Biografie bulletin (najaar), (pp. 86-91) (6 p.).
de Graaff, B.G.J. (2007) Invited speaker vakgericht interview radio (01-01-2008) De noodzaak van onderzoek naar de Velser affaire
de Graaff, B.G.J. (2007). Dialogue between Lawyers and Historians on Transitional Justice; the trial of Slobodan Miloševic and the Case of Srebrenica. In R. de Lange (Eds.), Aspects of Transitional Justice and Human Rights Nijmegen: WLP.
de Graaff, B.G.J. (2007). From seduction to abduction: how the Venlo Incident occurred. In B. de Graaf, B. de Jong & W. Platje (Eds.), Battleground Western Europe. Intelligence Operations in Germany and the Netherlands in the Twentieth Century Amsterdam: Het Spinhuis.
de Graaff, B.G.J. (2007) Member gecombineerde stichting van wetenschappers en (ex-)'pratitioners' (Event) Bestuurslid
de Graaff, B.G.J. (2007) Invited speaker vakgericht interview TV (18-01-2007) Goedemorgen Nederland, benoeming tot hoogleraar
Hellema, D.A. & de Graaff, B.G.J. (2007). Instrumenten van buitenlandse politiek. Achtergronden en praktijk van de Nederlandse diplomatie. (279 p.). Amsterdam: Boom.
de Graaff, B.G.J. & Locher-Scholten, E.B. (2007). J.P. graaf Van Limburg Stirum 1873-1948, tegendraads landvoogd en diplomaat. Zwolle: Waanders.
de Graaff, B.G.J. (2007) Member Ministerie van Buitenlandse Zaken (External organisation) Lid
de Graaff, B.G.J. (2007) Member Ministerie van Veiligheid en Justitie (External organisation) lid va de redactieraad van het Magazine voor Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing
de Graaff, B.G.J. (2007) Invited speaker vakgericht interview radio (12-01-2007) Noodzaak van onderzoek naar de Velser affaire
de Graaff, B.G.J. (2007) Invited speaker vakgericht interview radio (12-01-2007) Noodzaak van onderzoek naar de Velser affaire
de Graaff, B.G.J., Blom, J.C.H. & Schoonoord, D.C.L. (2007). On the Road to Dayton: The Fall of the Safe Area Srebrenica and a Mass Murder. In M. Bufon, A. Gosar, S. Nurkovic & A.-L. Sanguin (Eds.), The Western Balkans. A European Challenge Koper: Zalozba.
de Graaff, B.G.J. (2007) Member onderzoekschool (Event) Lid
de Graaff, B.G.J. (2007) Invited speaker vakgericht interview radio (01-01-2008) Radicalisering en terrorisme
de Graaff, B.G.J. (2007) Invited speaker vakgericht interview radio (01-01-2008) Radicalisering en terrorisme
de Graaff, B.G.J. (2007). Stemmen van het fanatisme. De overgang van religieus naar ideologisch fanatisme in het Russische terrorisme van de negentiende eeuw. In I. Duyvesteyn & B. de Graaf (Eds.), Terroristen en hun bestrijders vroeger en nu Amsterdam: Boom.
de Graaff, B.G.J. (2007) Invited speaker vakgericht interview radio (12-01-2007) Terrorisme en Kunst
de Graaff, B.G.J. (2007) Invited speaker vakgericht interview radio (12-01-2007) Terroristische aanslagen in Engeland
de Graaff, B.G.J. (2007) Invited speaker vakgericht interview radio (03-01-2007) Terroristische aanslagen in Engeland
de Graaff, B.G.J. (2007) Invited speaker vakgericht interview radio (03-01-2007) Terroristische aanslagen in Engeland
de Graaff, B.G.J. (2007). Twee handen op twee buiken. Diplomatie en spionage. In B.G.J. de Graaff & D.A. Hellema (Eds.), Instrumenten van buitenlandse politiek. Achtergronden en praktijk van de Nederlandse diplomatie Amsterdam: Boom.
de Graaff, B.G.J. (2007). Van Abraham Kuyper tot Mohammed B. De overheid en ruim een eeuw gevoelens van onveiligheid in Nederland. In M. de Keizer & S.C. Roels (Eds.), Staat van veiligheid. De Nederlandse samenleving sinds 1900 Zutphen: Walburg Pers.
de Graaff, B.G.J. (2007) Member wetenschappelijke commissie (Event) Lid
de Graaff, B.G.J. (2007) Member wetenschappelijke commissie (Event) Lid
de Graaff, B.G.J. (2007) Member wetenschappelijke commissie (Event) Lid
de Graaff, B.G.J. (2007) Invited speaker vakgericht interview radio (01-01-2008) Wilde geruchten, benoeming tot hoogleraar terrorisme en contraterrorisme
de Graaff, B.G.J. (2007). 'Zit u dan nog niet in de gevangenis?' of: hoe erg is geschiedschrijving in opdracht?. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 122 (2), (pp. 247-253) (7 p.).
  2007 - Vakpublicaties
de Graaff, B.G.J. (2007). Something in the air. Terrorisme als kunst. Den Haag: Universiteit Leiden. Campus Den Haag.nl.
de Graaff, B.G.J. (2007). Terrorisme: enkele bespiegelingen bij een benoeming. JASON Magazine, 32 (2), (pp. 3-6) (4 p.).
  2007 - Populariserende publicaties
de Graaff, B.G.J. (06-11-2007) Invited speaker de Nationale Cursus (Breda) (06-01-2007) (Ex-)Joegoslavie voor, tijdens en na de oorlogen van de jaren negentig
de Graaff, B.G.J. (12-10-2007). AIVD werpt zijn netten te ver uit. NRC Handelsblad
de Graaff, B.G.J. (09-03-2007) Invited speaker lezing Probus Bilthoven/Maartensdijk (Maartensdijk) (09-01-2007) Beleving en verwekring van de oorlog in een lokale context
de Graaff, B.G.J. (25-04-2007) Invited speaker Lezing voor de Stichting Steun Onderzoek Velser Affaire (IJmuiden) (25-01-2007) Beleving en verwerking van oorlogstijd in een lokale gemeenschap
de Graaff, B.G.J. (17-04-2007) Invited speaker gastcollege Radicalisering, Bestuurskunde (Leiden) (17-01-2007) Bestuurlijke respons op radicalisering
de Graaff, B.G.J. (15-06-2007) Invited speaker co-referaat bij K. Dassen, Bijeenkomst Vlaams-Nederlands Netwerk van Terrorismeonderzoekers (Den Haag) (15-01-2007) Contraterrorisme en wetenschap
de Graaff, B.G.J. (26-06-2007) Invited speaker Summer Law Program American University, T.M.C. Asser Instituut (Den Haag) (26-01-2007) Counterterrorism Policies. Comparative Approaches
de Graaff, B.G.J. (31-01-2007) Invited speaker lezing ter gelegenheid van de opening van het pand Lange Voorhout 44, University Campus The Hague (Den Haag) (31-01-2007) De problemen van inlichtingen- en veiligheidsdiensten bij de bestrijding van terrorisme
de Graaff, B.G.J. (10-12-2007) Invited speaker Lunchlezing Ministerie van Buitenlandse Zaken (Den Haag) (15-01-2007) De propaganda van al-Qa’ida versus de public diplomacy van het Westen, 1-0?
de Graaff, B.G.J. (16-10-2007) Invited speaker Cursus Internationale Veiligheid ten behoeve van medewerkers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Den Haag) (16-01-2007) De rol van inlichtingen- en veiligheidsdiensten in het perspectief van de actualiteit
de Graaff, B.G.J. (04-03-2007) Invited speaker lezing Humanistisch Verbond afdeling Zuid-Oost Brabant (Eindhoven) (04-01-2007) De verwerking van een belast verleden
de Graaff, B.G.J. (18-09-2007) Invited speaker Probusclub Tenslotte (Zeist) (18-01-2007) De verwerking van genocidaal slachtofferschap
de Graaff, B.G.J. (23-10-2007) Invited speaker NCTb-conferentie 'Countering Radicalisation: perspectives and strategies from around the globe' (Den Haag) (23-01-2007) Dilemmas, effective strategies and measures to counter radicalisation in Europe
de Graaff, B.G.J. (18-06-2007) Invited speaker topiccollege diplomatenklasje (Den Haag) (19-01-2007) Diplomatie en terrorisme
de Graaff, B.G.J. (19-06-2007) Invited speaker topiccollege diplomatenklasje (Den Haag) (19-01-2007) Diplomatie en terrorisme
de Graaff, B.G.J. (2007). Genocide en de verwerking ervan. Aanzet, 23 (2), (pp. 5-8) (4 p.).
de Graaff, B.G.J. (05-09-2007) Invited speaker gastcollege voor het Instituut Defensieleergangen voor leerlingen van de Nederlandse Defensieacademie (Den Haag) (05-01-2007) Genocide in Bosnie
de Graaff, B.G.J. (30-03-2007) Invited speaker lezing bij de presentatie van de bundel 'Terroristen en hun bestrijders vroeger en nu' (Den Haag) (30-01-2007) Het belang van historisch onderzoek naar terrorisme en contraterrorisme
de Graaff, B.G.J. (01-01-2007) Member Historisch adviseur (Velsen) (Event) Historisch adviseur
de Graaff, B.G.J. (03-04-2007) Invited speaker Platform Inlichtingenanalisten (Den Haag) (03-01-2007) Intelligence failures, aard en oorzaken
de Graaff, B.G.J. (20-12-2007) Invited speaker gastcollege in het kader van Social, Political and Cultural Transitions in Post-Apartheid South-Africa (Utrecht) (20-01-2007) Introduction to the Activities of the Truth and Reconciliation Commission in South-Africa
de Graaff, B.G.J. (11-10-2007) Invited speaker conferentie 30 Jahre "Deutscher Herbst. Die Rezeption der RAF in Politik, Medien und Kunst" (Amsterdam) (11-01-2007) Is Osama bin Laden following in the footprints of Andreas Baader?
de Graaff, B.G.J. (08-11-2007) Invited speaker lezing en debat Gorcums Museum (Gorcum) (08-01-2007) Kunst in een tijd van terrorisme
de Graaff, B.G.J. (2007). Les risques inhérents à la nature (trop) globale du contre-terrorisme Néerlandais. La radicalisation dans une perspective élargie La Haye: NCTb.
de Graaff, B.G.J. (15-03-2007). Niemand maakt zich druk over radicalisering Bosnië. Trouw
de Graaff, B.G.J. (23-03-2007) Invited speaker lezing Werkgroep Verenigingsgeschiedenis (Amsterdam) (23-01-2007) Onder de loep van de spion. Verenigingen in de archieven van de Centrale Inlichtingendienst, 1919-1940
de Graaff, B.G.J. (26-09-2007) Invited speaker De actuele tafel: actualiteitscolleges voor burgemeesters. Radicalisering en de samenleving (Leusden) (26-01-2007) Politieke radicalisering
de Graaff, B.G.J. (19-03-2007) Invited speaker Gastcollege Geschiedenis van Terrorisme, Universiteit Utrecht (Utrecht) (19-01-2007) Religieus geinspireerd terrorisme
de Graaff, B.G.J. (14-06-2007) Invited speaker Summer Law Program American University, T.M.C. Asser Instituut (Den Haag) (14-01-2007) Terrorism in the Name of God
de Graaff, B.G.J. (04-09-2007) Invited speaker college bij de opening van het academisch jaar aan de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden (Den Haag) (04-01-2007) Terrorisme als kunst
de Graaff, B.G.J. (2007). The risks of the (overly) broad-based approach in Dutch counterterrorism policy. Radicalisation in broader perspective The Hague: NCTb.
de Graaff, B.G.J. (01-11-2007) Invited speaker aanbieding aan premier J.P. Balkenende (Den Haag) (01-01-2007) Toespraak bij de aanbieding van het boek 'J.P. graaf Van Limburg Stirum 1873-1948, tegendraads landvoogd en diplomaat'
de Graaff, B.G.J. (31-10-2007) Invited speaker Landelijke Conferentie Nationale Veiligheid (Waalwijk) (31-01-2007) Wetenschap, bestuur en contraterrorismebeleid
  2007 - Overige resultaten
de Graaff, B.G.J. (31-05-2007). Commentator bij het thema ‘Veiligheid en deviantie’, Dag van de sociologie. deelname wetenschappelijk forum.
de Graaff, B.G.J. (12-11-2007). discussiant bij Intern debat bij de AIVD over ‘Radicale dawa in verandering’. Intern debat.
de Graaff, B.G.J. (24-04-2007). panellid bij het gespreksthema ‘Radicalisering: het spanningsveld tussen terrorismebestrijding en burgerrechten’. Panellid.
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. (30-09-2006) Invited speaker Conference on Globalization, Nationalism and Ethnic Conflicts in the Balkans and its Regional Context, georganiseerd door de ASN and the Forum za Etnicke Odnose Belgrado (30-01-2006) 'Addressing the Causes and Nature of Ethnic Conflict from Abroad: The Case of the International Community and (former) Yugoslavia, 1991-1995'
de Graaff, B.G.J. (2006) Invited speaker vakgericht interview TV (18-01-2007) arrestatie Mladic?
de Graaff, B.G.J. (2006) Invited speaker interview Radio 1 Hilversum (19-01-2009) Bob de Graaff zoekt als bijzonder hoogleraar naar de juiste verhouding tussen herinneren en vergeten na genocide en grote conflicten
de Graaff, B.G.J. (2006) Invited speaker Vakgericht interview Televisie RTL4 Boulevard (02-01-2006) Denkend aan toen
de Graaff, B.G.J. (2006) Invited speaker vakgericht interview TV (18-01-2007) Een posthume berechting van Milosevic?
de Graaff, B.G.J. (2006). 'Enclaves van leed en werkelijkheid; wiens trauma is Srebrenica eigenlijk?'. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 121 (1), (pp. 42-54) (13 p.).
de Graaff, B.G.J. (2006) Invited speaker Geschiedenis is geen therapie (01-01-2006)
de Graaff, B.G.J. (2006) Member NISA (External organisation) bestuurslid van de Stichting Inlichtingenstudies Nederland/Netherlands Intelligence Studies Association
de Graaff, B.G.J. (2006). 'The Difference between Legal Proof and Historical Evidence. The Trial of Slobodan Milosevic and the Case of Srebrenica'. European Review, 14 (4), (pp. 499-512) (14 p.).
de Graaff, B.G.J. (26-07-2006) Invited speaker lezing voor UCLA Summer course ‘Dutch Culture and Dutch Language’ Utrecht (26-01-2006) 'The Failures of Humanitarian Intervention and Peacekeeping: Idealism and Deception in Dutch Foreign Policy'
de Graaff, B.G.J. (2006) Invited speaker vakgericht interview radio (03-01-2007) werkwijze Tribunaal in het proces-Milosevic
  2006 - Populariserende publicaties
de Graaff, B.G.J. (04-09-2006) Invited speaker lezing minisymposium introductie eerstejaars geschiedenis Universiteit Utrecht (Utrecht) (04-01-2006) 'De nieuwe barbaren'
de Graaff, B.G.J. (25-04-2006) Invited speaker Universitaire Vredesdagen, georganiseerd door Studium Generale van de Universiteit Utrecht, Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen Utrecht en Oikos (Utrecht) (25-01-2006) 'De rol van de Verenigde Naties in het voormalig Joegoslavië'
de Graaff, B.G.J. (24-10-2006) Invited speaker lezing projectgroep Geschiedenis van Internationale betrekkingen/Politieke Geschiedenis, Universiteit Utrecht (Utrecht) (24-01-2006) De stemmen in hun hoofd: religieus en ideologisch fanatisme bij negentiende-eeuwse Russische revolutionairen�
de Graaff, B.G.J. (07-07-2006) Invited speaker Instituutsymposium ‘Vallende dictators en dolende democraten’, Instituut Geschiedenis (Utrecht) (07-01-2006) 'Dolende democraten'
de Graaff, B.G.J. (22-09-2006) Invited speaker college ten behoeve van de Grand Tour 2006 van de Nederlandse Defensie Academie (Utrecht) (22-01-2006) 'Genocide en Joegoslavië'
de Graaff, B.G.J. (21-09-2006) Invited speaker gastcollege Conflictstudies, Universiteit Utrecht (Utrecht) (21-01-2006) 'Het vredesplan van Owen en Vance en de tegenstellingen tussen Moslims en Kroaten in Bosnië'
de Graaff, B.G.J. (18-12-2006) Invited speaker gastcollege bij ‘Social, political and cultural transitions in post-apartheid South Africa’, Universiteit Utrecht (Utrecht) (18-01-2006) 'History of South-Africa and its Truth and Reconciliation Commission'
de Graaff, B.G.J. (14-09-2006) Invited speaker lezing bij het afscheid van K.J.R. Klompenhouwer als directeur Inlichtingen Buitenland van de AIVD (Utrecht) (14-01-2006) 'Inlichtingendiensten en hun contacten met afnemers van inlichtingenproducten'
de Graaff, B.G.J. (04-04-2006) Invited speaker Complottheorieen georganiseerd door Studentenverening voor Internationale Betrekkingen Utrecht (Utrecht) (04-01-2006) 'Joegoslavië en complottheorieën'
de Graaff, B.G.J. (13-03-2006). 'Oordeel over Srebrenica was lastig geweest. Dood van Slobodan Milosevic verlost Tribunaal van verlegenheidsoplossing'. NRC Handelsblad
de Graaff, B.G.J. (03-03-2006) Invited speaker ‘Studievertraging? Lekker belangrijk!!’, georganiseerd door Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport (Utrecht) (03-01-2006) Panelbijdrage namens Instituut Geschiedenis
de Graaff, B.G.J. (10-11-2006) Invited speaker toogdag van de Onderzoeksschool Rechten van de Mens, ‘Transitional Justice’ (Rotterdam) (10-01-2006) 'Questions of method: dialogue between lawyers and historians on Transitional Justice'
de Graaff, B.G.J. (20-02-2006) Invited speaker gastcollege bij de research master Letteren, Universiteit Utrecht (Utrecht) (20-01-2006) 'Research-design Srebrenica-onderzoek'
de Graaff, B.G.J. (04-10-2006) Invited speaker gastcollege Filosofische Faculteit, Universiteit van Belgrado (Belgrado) (04-01-2006) 'Steering clear of dangerous rocks: history-writing and genocidal victimhood'
de Graaff, B.G.J. (30-05-2006) Invited speaker gastcollege ‘Regime Change van Nazi-Duitsland tot Irak, Universiteit Utrecht (Utrecht) (30-01-2006) 'Succes en falen van de waarheids- en verzoeningscommissie in Zuid-Afrika'
de Graaff, B.G.J. (28-03-2006) Invited speaker Sociëteit De Keyaert (Amersfoort) (28-01-2006) 'Terrorisme-Veiligheidsdienst, wie wint?'
de Graaff, B.G.J. (24-02-2006) Invited speaker Crimes against Humanitarian Law: International Trials in Perspective, Conferentie georganiseerd door het Institute for International Integration Studies, Trinity College (Dublin) (24-01-2006) 'The difference between legal proof and historical evidence: The ICTY-trial of Slobodan Milosevic and the case of Srebrenica'
de Graaff, B.G.J. (04-10-2006) Invited speaker gastcollege Filosofische Faculteit, Universiteit van Belgrado (Belgrado) (04-01-2006) 'The educational system in the Netherlands: past and present'
de Graaff, B.G.J. (31-05-2006) Invited speaker summerschool van studenten van de University of Michigan (Utrecht) (31-01-2006) 'The role of intelligence agencies in the war on terrorism'
de Graaff, B.G.J. (10-05-2006) Invited speaker XVIe lustrum Utrechtse Historische Studenten Kring, Utrecht (Utrecht) (10-01-2006) Voorzitter van 'VN Veiligheidsraad simulatie: Iran en de wereld'
de Graaff, B.G.J. (23-06-2006) Invited speaker Conferentie ‘A crimonological approach to gross human rights violations’, Rechtenfaculteit Universiteit Maastricht (Maastricht) (23-01-2006) Voorzitterschap bij workshop, 'The victims perspective and transitional justice'
de Graaff, B.G.J. (30-10-2006). 'Waarom mag Georgië geen lid worden van de NAVO?'. NRC Handelsblad
  2006 - Overige resultaten
de Graaff, B.G.J. (03-04-2006). Op de klippen of door de vaargeul? De omgang van de historicus met (genocidaal) slachtofferschap. (110 p.). Amsterdam: Humanistics University Press, inaugurele rede.
de Graaff, B.G.J. (01-01-2006). Scenario van machteloosheid. Rondetafelgesprek terrorismebestrijding. deelname wetenschappelijk forum.
  2005 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. (2005) Member bestuur Onderzoekschool Rechten van de Mens (Event) bestuur Onderzoekschool Rechten van de Mens
de Graaff, B.G.J. (18-06-2005) Invited speaker German-Dutch Relations in the Twentieth Century, Conference organised by the Netherlands Intelligence Studies Association and the International Intelligence History Association Amsterdam (18-01-2005) British intelligence gathering in the Netherlands against Germany (the Venlo incident)
de Graaff, B.G.J. (2005) Invited speaker gastcollege Conflictstudies (21-01-2005) Conflict map Bosnië-Herzegovina
de Graaff, B.G.J. (2005) Member curatorium voor de bijzondere leerstoel Veiligheidsproblematiek van Ons Leger (Event) curatorium voor de bijzondere leerstoel Veiligheidsproblematiek van Ons Leger
de Graaff, B.G.J. (17-08-2005) Invited speaker lezing voor UCLA Summer course Dutch Culture and Dutch Language Utrecht (17-01-2005) Doing Historical Research in a Sensitive Political Subject: Writing the Srebrenica Report
de Graaff, B.G.J. & Zwaan, T. (2005). Genocide en de crisis van Joegoslavië 1985-2005. Nationalisme, staatsmacht en massamoord. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Contact.
de Graaff, B.G.J. (2005) Invited speaker gastcollege bij de cyclus 'Instrumenten van buitenlandse politiek' (15-01-2005) Het nut van de contingentietheorie uit de organisatiesociologie voor historisch onderzoek naar veranderingen in organisaties
de Graaff, B.G.J. (2005) Invited speaker gastcollege bij ‘Social, political and cultural transitions in post-apartheid South Africa’ (05-01-2005) History of South-Africa and its Truth and Reconciliation Commission’
de Graaff, B.G.J. (2005) Invited speaker gastcollege bij de cyclus 'Instrumenten van buitenlandse politiek' (15-01-2005) Intelligence als instrument van buitenlandse politiek
de Graaff, B.G.J. (2005). Kijken of doen. De anekdote in de memoires van Nederlandse diplomaten. Biografie bulletin, 15 (3), (pp. 9-14) (6 p.).
de Graaff, B.G.J. (09-04-2005) Invited speaker Congres Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie (JOVD)/Lymec (Europese Liberale Jongeren) Hoofddorp (09-01-2005) Motieven, ontstaansklimaat en bestrijding van hedendaags terrorisme
de Graaff, B.G.J. (2005) Invited speaker gastcollege terrorismecyclus (22-01-2005) Religieus geïnspireerd terrorisme of fanatisme
de Graaff, B.G.J. (2005) Invited speaker gastcollege Conflictstudies (20-01-2005) Research design: the example of the Srebrenica-report of the Netherlands Institute for War Documentation
de Graaff, B.G.J. (2005) Invited speaker Srebrenica in de geschiedenisboeken (01-01-2005)
de Graaff, B.G.J. (2005) Member Stichting Onderzoek Velser Affaire (External organisation) historisch adviseur
de Graaff, B.G.J. (2005) Invited speaker rondetafelgesprek Jansen & Janssen (18-01-2005) Terrorismebestrijding
de Graaff, B.G.J. (2005). 'The Wars in Former Yugoslavia in the 1990s: bringing the State back in. In I. Duyvesteyn & J. Angstrom (Eds.), Rethinking the nature of modern war (pp. 159-176) (18 p.). London/New York: Frank Cass.
de Graaff, B.G.J. (2005) Member Utrecht University (External organisation) secrataris afdeling Geschiedenis van Internationale Betrekkingen
de Graaff, B.G.J. (2005) Member Utrecht University (External organisation) voorzitter opleidingscommissie master
de Graaff, B.G.J. (2005) Invited speaker gastcollege Centre for Contemporary History and Politics (01-01-2005) Who wins the war on terror? The role of intelligence agencies in the war on terrorism
  2005 - Vakpublicaties
de Graaff, B.G.J. (2005). Anker. In W. Beekers (Eds.), Herman Langeveld. Historicus aan huis (pp. 46-48) (3 p.). Amsterdam/Amstelveen: Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestan.
de Graaff, B.G.J. (2005). De rol van inlichtingen- en veiligheidsdiensten bij de bestrijding van het terrorisme. Armex, 89 (4), (pp. 14-15) (2 p.).
  2005 - Populariserende publicaties
de Graaff, B.G.J. (25-09-2005) Invited speaker conferentie ‘Echoes of Genocide: Transitional justice, responsibility, reconciliation, Bosnia 1995-2005’ (Amsterdam) (25-01-2005) ‘The war in Bosnia-Hercegovina: The responsibility of the Dutch government’
de Graaff, B.G.J. (14-04-2005) Invited speaker voorbeeldcollege voor aanstaande deeltijdstudenten geschiedenis (Utrecht) (14-01-2005) De praktijk van de USA Patriot Act
de Graaff, B.G.J. (19-05-2005) Invited speaker Themadag Terrorismebestrijding van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Ons Leger (Utrecht) (19-01-2005) De rol van inlichtingendiensten in de bestrijding van terrorisme
de Graaff, B.G.J. (09-06-2005) Invited speaker jaarlijkse historische lezing ministerie van Buitenlandse Zaken 2005 (Den Haag) (09-01-2005) Herinneringen van diplomaten
de Graaff, B.G.J. (03-06-2005) Invited speaker summerschool van studenten van de University of Michigan (Utrecht) (03-01-2005) Intelligence agencies and the war on terrorism
de Graaff, B.G.J. (09-09-2005) Invited speaker Studiemiddag Overgangen naar de rechtsstaat: historische en juridische perspectieven (Rotterdam) (09-01-2005) Juridische en historische bewijsvoering in het geval van Milosevic en Srebrenica
de Graaff, B.G.J. (16-02-2005). Kabinet vraagt en verwacht te veel van AIVD. NRC Handelsblad
de Graaff, B.G.J. (08-04-2005) Invited speaker Symposium van de Utrechtse Historische Studentenkring De grenzen van mensenrechten (Utrecht) (08-01-2005) Terrorisme en mensenrechten: de Amerikaanse binnenlandse praktijk na 9/11
de Graaff, B.G.J. (07-07-2005) Invited speaker Summerschool Universiteit Utrecht (Utrecht) (07-01-2005) The Failure of Crisis-Diplomacy Without a Stick: Europe and Yugoslavia, 1991
  2004 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. (2004). "Een welwillend man met een vrij gering werkelijkheidsbegrip". Andries Cornelis Dirk de Graeff (1933-1937). In D. Hellema, B. Zeeman & B. van der Zwan (Eds.), De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw. Vijfde Jaarboek voor de geschiedenis van de Nederlandse buitenlandse politiek in de twintigste eeuw (pp. 113-125) (13 p.). Den Haag: SDU.
de Graaff, B.G.J. (2004). 1. Memoires van Amerikaanse en Britse oud-medewerkers van inlichtingen- en veiligheidsdiensten of het scheppend vermogen van ethiek. Site van de Netherlands Intelligence Studies Associaation (NISA)
de Graaff, B.G.J. (2004). Activist and Catalyst: Dutch Moralist Decision-Making Regarding(Former) Yugoslavia, 1991-1994. Journal of European Integration History, 10 (1), (pp. 139-168) (30 p.).
de Graaff, B.G.J. (2004) Invited speaker radio-optreden (11-01-2004) AIVD en terrorismebestrijding
de Graaff, B.G.J. (2004) Invited speaker AIVD en terrorismebestrijding (11-01-2004)
de Graaff, B.G.J. (2004) Invited speaker AIVD en terrorismebestrijding (10-01-2004)
de Graaff, B.G.J. (2004) Invited speaker tv-optreden (03-01-2004) coördinatie- en regieproblemen bij terrorismebestrijding in Nederland
de Graaff, B.G.J. (2004). De Amerikaanse strijders van de Apocalyps. Transparant, 15 (4), (pp. 15-19) (5 p.).
de Graaff, B.G.J. (2004) Invited speaker De kwestie Hans Brinks en het optreden (28-01-2004)
de Graaff, B.G.J. (2004) Invited speaker Een eventueel Nederlands onderzoek naar de inlichtingenbasis voor het besluit tot een oorlog tegen Irak (03-01-2004)
de Graaff, B.G.J. (12-06-2004) Invited speaker European Studies Program, University of Victoria, British Columbia, Canada, Conference: A Transatlantic Divide on Security: Canada, the European Union, NATO and the new Bush Doctrine Victoria, B.C. (12-01-2004)
de Graaff, B.G.J. (2004) Invited speaker radio-optreden (10-01-2004) Inlichtingen- en veiligheidsdiensten in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in vergelijking met de Nederlandse situatie
de Graaff, B.G.J. (2004) Invited speaker internationale samenwerking van inlichtingen- en veiligheidsdiensten bij de bestrijding van het terrorisme (25-01-2004)
de Graaff, B.G.J. (2004) Invited speaker tv-optreden (05-01-2004) internationale terrorismebestrijding
de Graaff, B.G.J. (2004) Invited speaker Nederlandse regeringsplannen voor terrorismebestrijding (01-01-2004)
de Graaff, B.G.J. (2004) Invited speaker Onderzoek naar de AIVD (25-01-2004)
de Graaff, B.G.J. (2004) Invited speaker Onderzoek naar de AIVD (25-01-2004)
de Graaff, B.G.J. (2004). Op weg naar Armageddon. Een duiding van al-Qa'ida: modern fanatisme. Ellips, 29 (253), (pp. 18-21) (4 p.).
de Graaff, B.G.J. (2004) Invited speaker Rekrutering van medewerkers en agenten voor MI5 (03-01-2004)
de Graaff, B.G.J. (2004) Invited speaker Terrorisme en terrorismebestrijding (19-01-2004)
de Graaff, B.G.J. (27-01-2004) Invited speaker workshop, Contemporary history, public records, and freedom of information, georganiseerd door The British Academy en het Nederlands Centrum voor Contemporaine Geschiedenis Londen (27-01-2004) The Access to Information Shuffle: Historical Researchers versus the Government in the Netherlands
de Graaff, B.G.J. (2004). The Fight Against the New Fanaticism: A Losing Battle for the Western Intelligence Communities. The Journal of Intelligence History, 3 (2), (pp. 51-59) (9 p.).
de Graaff, B.G.J. (15-01-2004) Invited speaker International Workshop `Documentation, Truth and Accountability. Creating Conditions for Dealing with the Past in Former Yugoslavia¿ Boedapest (15-01-2004) The Netherlands Government report on Srebrenica: Truth and Political Accountability
de Graaff, B.G.J. (2004). Wie wint de 'war on terrorism'?. Justitiële Verkenningen, 30 (3), (pp. 55-69) (15 p.).
  2004 - Vakpublicaties
de Graaff, B.G.J. (2004). De val van Srebrenica (1995). In E. Kloek (Eds.), Verzameld verleden. Veertig gedenkwaardige momenten en figuren uit de vaderlandse geschiedenis (pp. 164-168) (5 p.). Hilversum: Verloren.
  2004 - Populariserende publicaties
de Graaff, B.G.J. (23-09-2004) Invited speaker gastcollege Centrum voor Conflictstdies (Utrecht) (23-01-2004) Conflict map Bosnia
de Graaff, B.G.J. (07-06-2004) Invited speaker lezing voor tolken van het Europees Parlement en de Europese Commissie, Boswell Instituut (Utrecht) (07-01-2004) De psychologie van het Nederlands buitenlands beleid
de Graaff, B.G.J. (28-05-2004) Invited speaker Bezinningsbijeenkomst van de Vereniging van Christen-Historici (Utrecht) (28-01-2004) Een historicus van katholieke oorsprong kijkt naar de VCH
de Graaff, B.G.J. (27-05-2004) Invited speaker Graduiertenkolleg Duitsland Instituut, `Terrorisme en politiek extremisme: interne en externe bedreigingen voor de westerse democratie¿ (Amsterdam) (27-01-2004) Fanaticism and terrorism
de Graaff, B.G.J. (22-09-2004) Invited speaker introductiecollege voor masterstudenten Geschiedenis van Internationale Betrekkingen (Utrecht) (22-01-2004) Het Westen kan de strijd tegen het terrorisme niet winnen
de Graaff, B.G.J. (2004) Invited speaker Toespraak bij de presentatie van het boek van Frits Hoekstra, In dienst van de BVD (Amsterdam) (01-01-2004) Memoires van Amerikaanse en Britse oud-medewerkers van inlichtingen- en veiligheidsdiensten of het scheppend vermogen van ethiek
de Graaff, B.G.J. (23-06-2004) Invited speaker presentatie van de Gids voor de archieven van de ministeries en de hoge colleges van staat 1813-1940, samengesteld door Frank Otten, georganiseerd door het Instituut Nederlandse Geschiedenis (Den Haag) (23-01-2004) Onderzoek doen in het archief van het ministerie van Koloniën
de Graaff, B.G.J. (10-02-2004). Verdediging Bernhard is schimmenspel. Van der Voet bewijst prins en geschiedschrijving geen dienst. NRC Handelsblad
de Graaff, B.G.J. (04-06-2004). VS gooien nationale veiligheid te grabbel. NRC Handelsblad
  2003 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. (2003). -. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 118, (pp. 439-441) (3 p.).
de Graaff, B.G.J. (2003) Invited speaker Arrestatie Naser Oric ten behoeve van het Joegoslavië-tribunaal (11-01-2003)
de Graaff, B.G.J. (2003) Invited speaker BVD-screening van De Roy van Zuijdewijn (05-01-2003)
de Graaff, B.G.J. (2003) Invited speaker BVD-Screening van De Roy van Zuijdewijn (05-01-2003)
de Graaff, B.G.J. (2003) Invited speaker BVD-screening van De Roy van Zuijdewijn (05-01-2003)
de Graaff, B.G.J. (2003) Invited speaker BVD-screening van de Roy van Zuydewijn (07-01-2003)
de Graaff, B.G.J. (2003) Invited speaker Commentaar op het debat in de Tweede Kamer over de affaire-Margarita (12-01-2003)
de Graaff, B.G.J. (2003). De NAVO en het internationaal terrorisme. Vrede en veiligheid, 32 (2), (pp. 179-192) (14 p.).
de Graaff, B.G.J., Hellema, D.A. & van der Zwan, B. (2003). De Nederlandse buitenlandse politiek in de twintigste eeuw. (200 p.). Amsterdam: Boom.
de Graaff, B.G.J. (20-02-2003) Invited speaker seminar Geschiedenis van Internationale Betrekkingen, Universiteit Utrecht, over een mogelijke oorlog tegen Irak Utrecht (20-01-2003) De negatieve consequenties van een oorlog tegen Irak
de Graaff, B.G.J. (2003). De prijs van verbale inflatie. Het gebruik van het begrip 'genocide' na de Tweede Wereldoorlog. In C. Kristel (Eds.), Met alle geweld. Botsingen en tegenstellingen in burgerlijk Nederland (pp. 261-274) (14 p.). Amsterdam: Balans.
de Graaff, B.G.J. (2003) Invited speaker Dreiging van Moslimterroristen in Nederland (17-01-2003)
de Graaff, B.G.J. (2003) Invited speaker Eventuele eliminatie van Saddam Hussein (27-01-2003)
de Graaff, B.G.J. (2003) Invited speaker Gebrekkige intelligence ten aanzien van Irak? (28-01-2003)
de Graaff, B.G.J. (2003) Invited speaker Het regeringsbeleid inzake de affaire-Margarita (12-01-2003)
de Graaff, B.G.J. & Blom, J.C.H. (2003). Het Srebrenica-onderzoek. Een extreem geval van eigentijdse geschiedenis. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 116 (2), (pp. 116-138) (23 p.).
de Graaff, B.G.J. (2003). Het voortbestaande mysterie van een echtelijke hang naar macht. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 116, (pp. 463-464) (2 p.).
de Graaff, B.G.J. (16-05-2003) Invited speaker Europeanizing Europe's Recent History. First Meeting of the EURHISTXX Network Boedapest (16-01-2003) Internationalization and the demands on national historiography
de Graaff, B.G.J. (2003). Nederland in de twintigste eeuw. Internationale Spectator, 57 (7), (pp. 360-366) (7 p.).
de Graaff, B.G.J., Blom, J.C.H. & Schoonoord, D.C.L. (2003). Oordelen in uitersten. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 118 (3), (pp. 337-357) (21 p.).
de Graaff, B.G.J. (2003) Invited speaker Opereren van de regering in de affaire-Margarita (07-01-2003)
de Graaff, B.G.J. (2003). Stepping Stones To Freedom. Help to Allied Airmen in The Netherlands During World War II. (191 p.). Missouri: Walsworth Publishing Company.
de Graaff, B.G.J. (03-06-2003) Invited speaker The Boundaries of the Netherlands. Ambiguities, Exchanges, Transgressions, 2nd International Conference of the Society for Netherlandic History New York (03-01-2003) The Experiences of the Dutch Border Areas with the Third Reich: Harbinger of an Occupation
de Graaff, B.G.J. (2003). 'The Wars in Former Yugoslavia: Bringing the State back in'. In J. Angstrom & I. Duyvesteyn (Eds.), The Nature of Modern War: Clausewitz and his Critics Revisited (pp. 105-119) (15 p.). Stockholm: Swedish National Defence College.
de Graaff, B.G.J. (2003) Invited speaker Verantwoordelijkheid voor het eventuele afluisteren van het echtpaar De Roy van Zuijdewijn (10-01-2003)
de Graaff, B.G.J. (2003) Invited speaker Wat te doen met Saddam Hussein? (07-01-2003)
de Graaff, B.G.J. (2003) Invited speaker Werken als onderzoeker (11-01-2003)
  2003 - Populariserende publicaties
de Graaff, B.G.J. (21-03-2003) Invited speaker lezing voor de Stichting Inlichtingenstudie Nederland (Leidschendam) (21-01-2003) Aard en bestrijding van het hedendaags terrorisme
de Graaff, B.G.J. (21-02-2003) Invited speaker lunchlezing voor de afdeling Utrecht van het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (utrecht) (21-01-2003) Bosnië, zeven jaar na Dayton
de Graaff, B.G.J. (14-03-2003) Invited speaker 'De NAVO na de Koude Oorlog' van de Utrechtse Historische Studenten Kring (Utrecht) (14-01-2003) De NAVO en het internationale terrorisme
de Graaff, B.G.J. (04-11-2003) Invited speaker UCLA History Department Fall 2003 Faculty Colloquium (Los Angeles) (04-01-2003) Doing Historical Research in a Sensitive Political Subject: Writing the Srebrenica Report
de Graaff, B.G.J. (14-03-2003) Invited speaker 'Brandende kwestie Irak', forumdiscussie georganiseerd door boekhandel Broese in samenwerking met het Bureau Studium Generale van de Universiteit Utrecht (Utrecht) (14-01-2003) Irak na de oorlog
de Graaff, B.G.J. (18-01-2003) Invited speaker Nation Building and History Writing, manifestatie 'Beeld van Holland', Winternachten (Den Haag) (18-01-2003) Nation Building and Writing History, a personal experience
de Graaff, B.G.J. (29-10-2003) Invited speaker The Department of Germanic Studies and the Netherlandic Studies Program van de University of California, Los Angeles (UCLA) (Los Angeles) (29-01-2003) Netherlands Foreign Policy in the Twentieth Century
de Graaff, B.G.J. (10-01-2003) Invited speaker discussiebijdrage aan college 'New and Old Wars revisited', Centrum voor Conflictstudies (Utrecht) (10-01-2003) New wars, old wars
de Graaff, B.G.J. (09-04-2003). Onderzoek naar de AIVD is hard nodig. NRC Handelsblad, (pp. 1) (1 p.).
de Graaff, B.G.J. (08-03-2003). Proces tegen Saddam test voor democratie. NRC Handelsblad, (pp. 1) (1 p.).
de Graaff, B.G.J. (10-06-2003) Invited speaker gastcollege in de cyclus 'The guilt of nations: dealing with historical injustices at the national and international level', Mensenrechten, Universiteit Utrecht (Utrecht) (10-01-2003) The bystander state: Srebrenica and Dutch foreign policy
de Graaff, B.G.J. (13-07-2003) Invited speaker Intelligence and Political Enemies, Intelligence and Terrorism in the 20th Century, conferentie van Arbeitskreis Geschichte der Nachrichtendienste e.V., International Intelligence History Association (Wittenberg) (13-01-2003) The fight against the new fanaticism: a losing battle for the western intelligence communities?
de Graaff, B.G.J. (11-06-2003) Invited speaker Letteren werkt! (Utrecht) (11-01-2003) Werken bij het NIOD
de Graaff, B.G.J. (17-02-2003) Invited speaker cyclus 'Weten en Geweten. Over de Verantwoordelijkheid van de Wetenschap' van het Studium Generale van de Universiteit Utrecht (Utrecht) (17-01-2003) Wetenschap en oorlog
  2002 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. (2002) Invited speaker Aftreden van staatssecretaris Philomena Bijlhout en de AIVD (23-01-2002)
de Graaff, B.G.J. (2002) Invited speaker commentaar op de kritiek van oud-minster Ter Beek op het NIOD-rapport omtrent uitzending vaan Dutchbat naar Srebrenica (09-01-2002)
de Graaff, B.G.J. (2002) Invited speaker commentaar op eerste verhoordag parlementaire enquete Srebrenica (11-01-2002)
de Graaff, B.G.J. (2002) Invited speaker commentaar op het AIVD-rapport over de rekrutering van Marokkaanse jongeren ten behoeve van de jihad (09-01-2002)
de Graaff, B.G.J. (2002) Invited speaker commentaar op tweede verhoordag parlementaire enquete Srebrenica (13-01-2002)
de Graaff, B.G.J. (29-04-2002) Invited speaker Seminar Geschiedenis van Internationale Betrekkingen Utrecht (29-01-2002) De besluitvorming tot uitzending van de Luchtmobiele Brigade naar voormalig Joegoslavië
de Graaff, B.G.J. (2002) Invited speaker De Dutchbat tapes (24-01-2002)
de Graaff, B.G.J. (2002) Invited speaker De gedragingen van Naser Oric (10-01-2002)
de Graaff, B.G.J. (2002). De organisatie en coordinatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Amsterdam: www.srebrenica.nl.
de Graaff, B.G.J. (2002). De voorgeschiedenis van het conflict: Joegoslavie tot 1991 alsmede Deel I. Het Joegolsavische probleem en de rol van het Westen 1991-1994. In J.C.H. Blom & P. Romijn (Eds.), Srebrenica, een veilig gebied. Reconstructie, achtergronden, gevolgen en analyses van de val van een Safe Area (pp. 33-1163) (1131 p.). Amsterdam: Boom.
de Graaff, B.G.J. (2002). Defensie in een veranderende wereld. Amsterdam: www.srebrenica.nl.
de Graaff, B.G.J. (17-05-2002) Invited speaker Genocide-congres van het Pan Historisch Verbond Utrecht (17-01-2002) Genocide na de Tweede Wereldoorlog: een moeizaam begrip
de Graaff, B.G.J. (2002) Invited speaker Het aftreden van staatssecretaris Philomena Bijlhout en de AIVD (25-01-2002)
de Graaff, B.G.J. (08-11-2002) Invited speaker Low Countries History Seminar van de University of London Londen (08-01-2002) Historical research and political implications: the case of the Srebrenica report
de Graaff, B.G.J. (03-09-2002) Invited speaker Actualiteitenseminar Een jaar na '9/11' - Terrorisme, dreiging en bestrijding Den Haag (03-01-2002) Modern fanatisme en veiligheidsdiensten na 11 september 2001
de Graaff, B.G.J. (2002) Member Ons Leger/Universiteit Utrecht (External organisation) Lid van het curatorium van de bijzondere leerstoel Veiligheidsproblematiek
de Graaff, B.G.J. (2002) Member Persconferentie Srebrenica-rapport (Event) Persconferentie Srebrenica-rapport
de Graaff, B.G.J. (2002) Invited speaker Interview NOS Journaal (10-01-2002) Presentatie van het NIOD-rapport over Srebrenica in Belgrado
de Graaff, B.G.J. (2002). Reconstructie van de rapportage van de Centrale Inlichtingendienst (C.I.), 1919-1940. Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
de Graaff, B.G.J. (2002) Invited speaker Radio 1 Journaal (25-01-2003) Screening door de AIVD
de Graaff, B.G.J. & Wiebes, C. (2002). Summary of Villa Maarheeze. The Netherlands Foreign Intelligence Service. In S. Karner, E. Reiter & G. Schoepfer (Eds.), Kalter Krieg. Beitraege zur Ost-West-Konfrontation 1945 bis 1990 (pp. 53-57) (5 p.). Graz.
de Graaff, B.G.J. (17-12-2002) Invited speaker Annual conference of the British International Studies Association Londen (17-01-2002) The wars in former Yugoslavia: bringing the state back in
de Graaff, B.G.J. (2002) Invited speaker Toelichting op het aftreden van het Nederlandse kabinet in verband met het Srebrenica-rapport (17-01-2002)
de Graaff, B.G.J. (2002) Invited speaker Toelichting op het Srebrenica-rapport (14-01-2002)
de Graaff, B.G.J. (2002) Invited speaker presentatie Srebrenica-rapport (10-01-2002) Toelichting Srebrenica-rapport
de Graaff, B.G.J. (2002) Member Utrecht University (External organisation) lid van het curatorium van de bijzondere leerstoel Veiligheidsproblematiek, ingesteld door Ons Leger
  2002 - Vakpublicaties
de Graaff, B.G.J. (2002). Het Srebrenica-onderzoek: ik was erbij. Aanzet, 18 (3), (pp. 5-8) (4 p.).
  2002 - Populariserende publicaties
de Graaff, B.G.J. (28-05-2002) Invited speaker studiemiddag van Pericles, vereniging van studenten politicologie en bestuurskunde van de Universiteit Utrecht (Utrecht) (28-01-2002) Conclusies en achtergronden bij het ontstaan van het Srebrenica-rapport
de Graaff, B.G.J. (15-11-2002) Invited speaker Gastcollege geschiedenis van internationale crises in de twintigste eeuw van de Universiteit van Amsterdam (Amsterdam) (15-01-2002) De crisis in Joegoslavië en de reactie van het Westen, 1980-1995
de Graaff, B.G.J. (31-05-2002) Invited speaker Symposium Internationale en Diplomatieke Geschiedenis in Nederland van de werkgroep Internationale en diplomatieke geschiedenis (Utrecht) (31-01-2002) De Nederlandse buitenlandse betrekkingen: de stand van zaken van het onderzoek in de laatste 25 jaar
de Graaff, B.G.J. (02-09-2002) Invited speaker Minisymposium Fanatici ter introductie eerstejaars studenten geschiedenis van de Universiteit Utrecht (Utrecht) (02-01-2002) Fanatici en veiligheid
de Graaff, B.G.J. (12-09-2002). Geheime dienst verliest strijd tegen terrorisme. Eindhovens Dagblad (1 p.).
de Graaff, B.G.J. (16-03-2002) Invited speaker Introductie Geschiedenis van de Universiteit Utrecht (Utrecht) (16-01-2002) Geschiedenis en de intelligence-cycle
de Graaff, B.G.J. (21-06-2002) Invited speaker Instituutssymposium Geschiedbeoefening en Digitalisering van het Instituut Geschiedenis van de Universiteit Utrecht (Utrecht) (21-01-2002) Het gebruik van Lexis-Nexis
de Graaff, B.G.J. (25-09-2002) Invited speaker Lezing voor het Haagsch Studenten Schutters Korps 'Pro Libertate' (Den Haag) (25-01-2002) Opkomst en ondergang van geheime diensten
de Graaff, B.G.J. (29-11-2002). Politici konden beter weten. Luchtsteun voor het behoud van Srebrenica was in 1993 helemaal niet gegarandeerd. NRC Handelsblad (1 p.).
de Graaff, B.G.J. (12-09-2002) Invited speaker Gastcollege Conflictstudies van de Universiteit Utrecht (Utrecht) (12-01-2002) Visies op crises: beleving en werkelijkheid
de Graaff, B.G.J. (15-10-2002) Invited speaker Gastcollege Geschiedenis van de Universiteit Utrecht (Utrecht) (15-01-2002) Wezen en werking van inlichtingen- en veiligheidsdiensten
de Graaff, B.G.J. (17-10-2002) Invited speaker Symposium Verzet - Vrijheid-Toekomst van de gemeente Zandvoort (Zandvoort) (17-01-2002) Zivilcourage. Herdenken meer dan een halve eeuw na de Tweede Wereldoorlog
  1999 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. (1999). Buitenlands en toch provenciaals. De historiografie van de Nederlandse buitenlandse politiek, 1870-1998. Theoretische geschiedenis, 26 (3), (pp. 310-333) (24 p.).
  1998 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. & Wiebes, C. (1998). Villa Maarheeze. De geschiedenis van Inlichtingendienst Buitenland. (535 p.). Den Haag: SDU.
  1997 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. (1997). Dood van een dubbelspion. De laatste dagen van Christiaan Lindemans. (152 p.). Den Haag: SDU.
  1991 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. (1991) Member Netherlands Intelligence Studies Association (NISA) (External organisation) Bestuurslid
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-01-21 07:25:01

Afgesloten projecten

Project:
Inlichtingenorganisaties als lerende organisaties 01-09-2012 tot 01-09-2017
Algemene projectbeschrijving
Als early warning organisaties zouden inlichtingenorganisaties naar verwachting sneller adapteren aan hun veranderende taak- en waardenomgeving dan andere organizaties. Dit blijkt evenwel vaak niet het geval te zijn. De trage aanpassing van veel inlichtingenorganisaties aan de situatie na de Koude Oorlog is illustratief. De vraag is bovendien of niet-statelijke organisaties zich wellicht niet sneller aanpassen dan statelijke. In het onderzoek komen onder meer Amerikaanse en Chinese inlichtingenorganisaties aan bod alsmede al-Qaeda en haar 'filialen'. 
Rol: Uitvoerder Financiering
1e geldstroom
Projectleden
Project:
A History of Counterterrorism 1945-2005 01-05-2007 tot 01-07-2012
Algemene projectbeschrijving

The research project ‘A history of Counter-Terrorism’ in which I am heading, aims at depicting the processes of escalation and de-escalation of politically motivated violence on the basis of several historical in-depth case studies.

 
Rol: Promotor Financiering
2e geldstroom - NWO
Projectleden
Project:
Geschiedenis van het fanatisme. 01-01-2010 tot 31-12-2010
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig
Projectleden
Project:
J.P. Graaf van Limburg Stirum (1873-1948). Tegendraads landvoogd en diplomaat. 01-01-2005 tot 31-12-2007
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig
Projectleden
Gegenereerd op 2018-01-21 07:25:01
Nevenfuncties
  • Hoogleraar Inlichtingen en Veiligheid aan de Nederlandse Defensieacademie 
  • Lid van het curatorium voor de bijzondere leerstoel Veiligheidsproblematiek van Ons Leger aan de Universiteit Utrecht
  • Bestuurslid van de Nederlandse Stichting voor Inlichtingenstudies/Netherlands Intelligence Studies Association (NISA)
  • lid van het Opleidingsbestuur van de master Military Strategic Studies van de NLDA
  • lid van de Editorial Board van het Journal of Mediterranean and Balkan Intelligence
  • lid van de correspondentiegroep van het Vlaams Criminologisch Tijdschrift De Orde van de Dag
  • lid van de redactieraad van het Magazine voor Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing
Gegenereerd op 2018-01-21 07:25:01
Volledige naam
prof. dr. B.G.J. de Graaff Contactgegevens
Drift 6

Drift 6
Kamer 1.02A
3512 BS  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 1884
Aanwezigheid
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag
Gegenereerd op 2018-01-21 07:25:01
Laatst bijgewerkt op 18-01-2018