Leeropdracht
Intelligence en security studies
Benoemingsdatum 01-03-2011
Oratiedatum 02-03-2012
Profiel

Prof. dr. Bob de Graaff is profileringshoogleraar Intelligence en security studies bij de afdeling Geschiedenis van Internationale Betrekkingen. Van 2005 tot 2010 was hij al aan de faculteit Geesteswetenschappen verbonden als bijzonder hoogleraar Politieke en culturele reconstructie vanuit humanistisch perspectief, op een leerstoel die in het leven is geroepen door de Stichting Socrates. Van 2007 tot 2009 was hij Nederlands eerste hoogleraar Terrorisme en contraterrorisme aan de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden. Bob de Graaff combineert zijn professoraat in Utrecht met een hoogleraarschap met dezelfde leeropdracht aan de Nederlandse Defensieacademie (NLDA) in Breda.

Wetenschappelijke expertises
inlichtingengeschiedenis

Op weg naar Armageddon

Dissertatie

Geschiedenis van de Inlichtingendienst Buitenland

Srebrenica

Vier oraties

Biografie

Mensenrechten

Spionage

Tweede Wereldoorlog

Lezingen en panelbijdragen
Gegenereerd op 2017-06-26 15:46:33
Curriculum vitae Download PDF

 

 

Prof.dr. B.G.J. (Bob) de Graaff (1955) studeerde af aan de Vrije Universiteit te Amsterdam in contemporaine geschiedenis met een scriptie over de sociale achtergrond en de rol van vrouwen in het Nederlandse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij was vervolgens werkzaam bij de vakgroep contemporaine geschiedenis van diezelfde universiteit (1979-1980), bij de subfaculteit maatschappijgeschiedenis van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) (1980-1987), bij de studierichtingen Japankunde en ondernemen in Pacific Azië van de Economische Faculteit van de EUR (1987-1999) en bij het Instituut Geschiedenis in Den Haag (1987-1999). In 1997 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden op het proefschrift ‘Kalm temidden van woedende golven’. Het ministerie van Koloniën en zijn taakomgeving, 1912-1940. Een jaar later publiceerde hij samen met dr. C. Wiebes Villa Maarheeze. De geschiedenis van de Inlichtingendienst Buitenland.

Van 1999 tot 2002 was hij bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie in Amsterdam coördinator van het onderzoek naar de gebeurtenissen voor, tijdens en na de val van Srebrenica. Vanaf 2000 was hij tevens universitair hoofddocent geschiedenis van internationale betrekkingen van de Universiteit Utrecht; vanaf 2005 ook in de hoedanigheid van Socrates-hoogleraar voor politieke en culturele reconstructie vanuit humanistisch perspectief. Van 2007 tot 2009 was hij hoogleraar terrorisme en contraterrorisme bij de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden. Met ingang van 2010 is hij voor 0,6 fte werkzaam bij de Universiteit Utrecht, sinds maart 2011 met als leeropdracht: intelligence and security studies. Sinds het najaar van 2010 is hij tevens hoogleraar inlichtingen en veiligheid aan de Nederlandse Defensieacademie (NLDA) in Breda. Bob de Graaff heeft vele publicaties op zijn naam staan op onder meer het terrein van inlichtingen- en veiligheidsdiensten, internationale betrekkingen, conflict en oorlog en wederopbouw. Hij was een van de oprichters en is nog steeds bestuurslid van de Netherlands Intelligence Studies Association/Stichting Inlichtingenstudies Nederland (NISA). Hij is gehuwd en heeft zes kinderen.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Gegenereerd op 2017-06-26 15:46:33
Alle publicaties
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. (22-02-2017). Ze hebben het op ons gemunt, maar wie zijn het nu weer? De telkens wisselende fenomenen van terrorisme, radicalisering, extremisme en fanatisme. Cahiers Politiestudies, 42 (1), (pp. 23-38) (16 p.).
  2017 - Populariserende publicaties
de Graaff, B.G.J. (12-01-2017). De CIA versus Donald Trump - "Agent van Rusland". De groene Amsterdammer, 141 (2), (pp. 12-13) (2 p.).
de Graaff, B.G.J. (05-01-2017). Losers op of onder de radar - Parallelle levens: de Millennium Bomber en Anis Amri. De groene Amsterdammer, 141 (1), (pp. 12) (13 p.).
  2017 - Overige resultaten
de Graaff, B.G.J. (22-02-2017). (Your) Future Intelligence.
B.G.J. de Graaff (27-01-2017). (Your) Future of Intelligence.
B.G.J. de Graaff (22-02-2017). Bijdrage aan panel ‘The New Intelligence Transparency and Imlications for Intelligence Education’, ISA Annual Convention. ISA Annual Convention 2017.
B.G.J. de Graaff (20-04-2017). De telkens wisselende fenomenen van terrorisme, radicalisering, extremisme en fanatisme. Cahiers op de Campus: Studiemiddag 'Aanpak van gewelddadige radicalisering'.
B.G.J. de Graaff (29-03-2017). Intelligence. Hoezo?. Cursus 'Screenen is een vak' van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.
B.G.J. de Graaff (19-06-2017). Panellid. CTER Themadag Counter Narratives, georganiseerd door de Politie Eenheid Den Haag.
B.G.J. de Graaff (08-03-2017). Spionage en verraad.
B.G.J. de Graaff (25-04-2017). Terrorisme.
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. & M. Nyce, James (01-08-2016). Introduction. The Handbook of European Intelligence Cultures (pp. xxix-xlvi) (18 p.). Lanham.
de Graaff, B.G.J. (29-10-2016). IS and its Predecessors - Violent Extremism in Historical Perspective. Perspectives on Terrorism, 10 (5), (pp. 96-103).
de Graaff, B.G.J. (25-05-2016). IS en zijn voorgangers - Gewelddadig radicalisme in historisch perspectief. Justitiële Verkenningen, 42 (2), (pp. 9-21) (13 p.).
de Graaff, B.G.J. (01-05-2016). Radicalisering en terrorisme: een diffuus probleem. In Wim Hardyns & Willy Bruggeman (Eds.), Radicalisering en terrorisme - Van theorie naar praktijk (pp. 33-50). Maklu.
de Graaff, B.G.J. & M. Nyce, James (01-08-2016). The Handbook of European Intelligence Cultures. (496 p.). Lanham: Rowman & Lifflefield.
de Graaff, B.G.J. (01-08-2016). The Netherlands: Almost Full Circle. The Handbook of European Intelligence Cultures (pp. 249-266) (18 p.). Rowman & Lifflefield.
  2016 - Vakpublicaties
de Graaff, B.G.J. (12-12-2016). IAFIE Hosts Annual Conference in Breda, The Netherlands. IAFIE Newsletter, 6 (2), (pp. 1-3) (3 p.).
  2016 - Populariserende publicaties
de Graaff, B.G.J. (07-04-2016). De Belaagde Landen - Terrorismebestrijding in Nederland en België. De groene Amsterdammer, 140 (14), (pp. 16-19) (3 p.).
de Graaff, B.G.J. (26-04-2016). Is dat België-bashen geen overmoed?. De Standaard
  2016 - Overige resultaten
B.G.J. de Graaff (10-05-2016). ‘Humiliation en counter-humiliation in internationale betrekkingen’ , inleiding bij Peter Knoope, ‘Het Westen onder Vuur’. UU Honours Programme Humanities.
B.G.J. de Graaff (22-11-2016). Dagvoorzitter, tevens in- en uitleider. Intelligence-dag van de Koninklijke Marechaussee.
B.G.J. de Graaff (17-11-2016). De geschiedenis van het apocalyptisch denken. NCTV, Expertmeeting over apocalyptisch denken van ISIS.
B.G.J. de Graaff (23-06-2016). Handbook of European Intelligence Cultures. Twelfth Annual IAFIE Conference and First Annual Conference of IAFIE's European Chapter.
B.G.J. de Graaff (12-04-2016). Hoe IS een oud apocalyptisch verhaal gebruikt voor nieuwe dreiging. Felix College.
B.G.J. de Graaff (22-09-2016). How the public is setting your agenda. Setting-up an Air Marshall Training Centre – ARMLET, Closing Conference,.
B.G.J. de Graaff (08-03-2016). Intelligence studies als academische discipline en maatschappelijke context.
B.G.J. de Graaff (25-02-2016). Introductie in intelligence.
B.G.J. de Graaff (20-01-2016). Op weg naar Armageddon. Gewelddadig radicalisme in historisch perspectief. 'Radicalisering en terrorisme', organized by CIROC (Centre for Information & Research on Organised Crime.
B.G.J. de Graaff (20-01-2016). Op weg naar Armageddon. Gewelddadig radicalisme in historisch perspectief. Centre for Information & Research on Crime, Seminar Radicalisering en terrorisme, georganiseerd door CIROC.
B.G.J. de Graaff (03-11-2016). Op weg naar een geweld(dad)ig einde; Islamitische Staat en de traditie van apocalyptische verhalen. Themadag ‘Religie, jihadisme en terrorisme’ van de Hogere Defensievorming.
B.G.J. de Graaff (29-03-2016). Panelbijdrage aan 'Oorlogsenthousiasme'.
B.G.J. de Graaff (20-09-2016). Problemen van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bij de bestrijding van terrorisme en radicalisering. De Nederlands-Belgische leergang van het Benelux-Universitair Centrum.
B.G.J. de Graaff (31-05-2016). Radicalisering vroeger en nu. Studiedag "Radicalisering aanpakken: Nu of nooit!" van het Centre for Policing and Security.
B.G.J. de Graaff (03-11-2016). Samenvattende afronding. Themadag ‘Religie, jihadisme en terrorisme’ van de Hogere Defensievorming.
B.G.J. de Graaff (07-06-2016). Terrorist Threat Levels in The Netherlands and Risk Communication to the Public.
B.G.J. de Graaff (10-03-2016). The apocalypse as a violent-inciting narrative: IS(IS) and its predecessors. Studium Generale NHTV Breda.
B.G.J. de Graaff (22-07-2016). The apocalypse as violent-inciting narrative. IS(IS) and its predecessors. Radicalisation and Political Violence: Society, Identity and Security, georganiseerd door Terrorism and Political Violence Association.
B.G.J. de Graaff (22-03-2016). The fight over a government monoply on security and intelligence in The Netherlands around 1950’. International Conference 'The Private Cold War in Western Europe'.
B.G.J. de Graaff (14-10-2016). The place of intelligence organizations in political theory. Food for thought. 22nd International Conference Intelligence in the Knowledge Society .
B.G.J. de Graaff (22-06-2016). Twelfth Annual IAFIE Conference and First Annual Conference of IAFIE's European Chapter. Twelfth Annual IAFIE Conference and First Annual Conference of IAFIE's European Chapter.
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. (2015). How to Keep our Youth away from IS - The Need for Narrative Analysis and Strategy. Journal of Strategic Security, 8 (3), (pp. 48-52).
de Graaff, B.G.J. (2015). Intelligence studies in The Netherlands - A fledgling discipline. Journal of Mediterranean and Balkan Intelligence, 5 (1), (pp. 59-62) (4 p.).
de Graaff, Bob (2015). Nederland en intelligence. In Jacco Pekelder, Mathieu Segers & Remco Raben (Eds.), De wereld volgens Nederland - Nederlandse buitenlandse politiek in historisch perspectief (pp. 199-220) (22 p.). Amsterdam: Boom.
  2015 - Vakpublicaties
de Graaff, Bob (2015). De nieuwe burger in de wereld van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In René Cuperus & Menno Hurenkamp (Eds.), Omstreden vrijheid - Waartoe een vrije samenleving verplicht (pp. 213-227) (15 p.). Amsterdam: VanGennep.
de Graaff, B.G.J. (11-05-2015). Is Europa aan het wieberen? Future force of future weakness?. Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, 2015 (2), (pp. 50-51) (2 p.).
de Graaff, B.G.J. (30-09-2015). Radicalisering als wicked problem. Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, 2015 (4), (pp. 20) (21 p.).
  2015 - Populariserende publicaties
de Graaff, B.G.J. (14-05-2015). De hel in plaats van het paradijs - Jihadisme en de behoefte aan een tegengeluid. De groene Amsterdammer, 139 (20), (pp. 18-21) (3 p.).
de Graaff, B.G.J. (10-09-2015). Pas op voor hersenvredebreuk - Minister Plasterk geeft veiligheidsdiensten grote technologische vrijheid. De groene Amsterdammer, 139 (37), (pp. 14-17) (3 p.).
  2015 - Overige resultaten
B.G.J. de Graaff (07-12-2015). ‘An appropriate degree of uncertainty’. Assessment qand Communication of Risk and Uncertainty to Support Decision-Making. A tour d’horizon of intelligence literature. SAS Panel Research Task Group SAS-114, First Meeting on Assessment and Communication of Risk and Uncertainty to Support Deceision-Making, NATO CSO, Neuilly-sur-Seine, 7 December 2015.
B.G.J. de Graaff (01-04-2015). Bestrijding van terrorisme en radicalisering vanuit een inlichtingenperspectief. Debatserie terrorisme en rechtsstaat.
B.G.J. de Graaff (26-11-2015). Chair/Dagvoorzitter. Chair/Dagvoorzitter.
B.G.J. de Graaff (13-10-2015). Het falende beleid tegen jihadisten. utrechtlezing.
de Graaff, B.G.J. (23-06-2015). Intelligence and Narratives.
de Graaff, B.G.J. (10-08-2015). Intelligence Bibliography.
B.G.J. de Graaff (07-04-2015). Intelligence, risico’s, dreigingen en aanpak. cursus 'Veiligheid in een veranderend publiek domein'.
B.G.J. de Graaff (26-03-2015). Is intelligence informatie?. VOGIN-IP-lezing.
B.G.J. de Graaff (21-09-2015). Jojoën met de veiligheid in een tijd van terrorismedreiging. Krimp en groei bij de AIVD’. De Staat van Nederland.
B.G.J. de Graaff (15-11-2015). Leidschrift jg. 30 no. 3 (2015), pp. 159-165. Interview met de AIVD en Bob de Graaff.
B.G.J. de Graaff (26-11-2015). One of the Guys: Ahmed Ressam. Intel Vakdag van de Koninklijke Marechaussee.
B.G.J. de Graaff (24-06-2015). Panel 'Future Trends - International Perspectives'. Eleventh Annual IAFIE Conference, 'Preparing the Next Generation of Intelligence Analysts to Confront a Changing World' .
B.G.J. de Graaff (25-08-2015). Panellid. Debat van Amnesty International en Bits of Freedom over het wetsvoorstel op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
B.G.J. de Graaff (05-11-2015). panellid. Debatcafé 'Terreurdreiging en groeiende onverdraagzaamheid: wat betekent dat voor ons?'.
B.G.J. de Graaff (09-04-2015). Rent A-Spook. Nieuwe ruimte voor private intelligence?.
B.G.J. de Graaff (26-10-2015). Rol: Inleider en debatleider. Debatavond 'Safety first' in de reeks 'Terrorisme dichterbij'.
B.G.J. de Graaff (12-08-2015). Securing Europe against the terrorist threat: Why is it so hard?. Utrecht, UU Summer School.
B.G.J. de Graaff (27-12-2015). 'SIS snakt naar de apocalyps. Radio 1, Dit is de dag, 18.00-19.00 uur.
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
Graaff, Bob (2014). "There's a good reason they are called al-Qaeda in Iraq. They are al-Qaeda ... in ... Iraq" - The impossibility of a global counter-terrorist strategy, or the end of the nation-state. In Lee Jarvis & Michael Lister (Eds.), Critical Perspectives on Counter-Terrorism (pp. 11-40) (30 p.). London, New York: Routledge.
Graaff, Bob (2014). Apocalyps zonder einde - Hedendaagse gewelddadige eindtijdverwachtingen in christendom en islam. In Marcel Barnard & Wessel Stoker (Eds.), Apocalyps in kunst - Ondergang as loutering? (pp. 13-29) (17 p.). Zoetermeer: Meinema.
de Graaff, B.G.J. (2014). By Way of Introduction: A Systemic Way of Looking at the Future of Intelligence. In I. Duyvesteyn, B. De Jong & J. van Reyn (Eds.), The future of intelligence: Challenges in the 21st Century (pp. 1-13) (13 p.). Routledge.
Graaff, Bob & Wiebes, Cees (2014). Fallen of the Priority List: Was Srebrenica an Intelligence Failure?. In Timothy Walton (Eds.), The Role of Intelligence in Ending the War in Bosnia in 1995 (pp. 149-166) (18 p.). Rowman & Littlefield.
de Graaff, B.G.J. (2014). Forever war. Filosofie en Praktijk, 2014 ( 1), (pp. 13-23) (11 p.).
de Graaff, B.G.J. (2014). Herman van Roijen: de man die het Nederlandse dekolonisatieproces volbracht. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 127 (2), (pp. 356-358) (3 p.).
  2014 - Vakpublicaties
Graaff, Bob (2014). Een eeuw MIVD, twee dagen congres. Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, 12 (6), (pp. 22-23) (2 p.).
de Graaff, B.G.J. (2014). Geheime diensten vergelijkenderwijs. Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, 12 (3), (pp. 38-39) (2 p.).
de Graaff, B.G.J. (2014). Herstel van de trans-Atlantische vertrouwensbreuk? Internationale betrekkingen na de Snowden-onthullingen. Atlantisch Perspectief, 38 (5), (pp. 21-25) (5 p.).
Graaff, Bob (2014). Syriëgang in 2013: een nadere begripsbepaling omtrent gebeurtenissen, concepten en motieven. interne uitgave.
  2014 - Populariserende publicaties
de Graaff, B.G.J. (2014). Geheime dienst is God niet. De groene Amsterdammer, 138 (7), (pp. 34-37) (3 p.).
Graaff, Bob (2014). Mijn beste idee is geen goed idee. Het beste idee van 2014 (pp. 154-155) (2 p.). Uitgeverij De Wereld.
de Graaff, B.G.J. (14-02-2014). Plasterk moet juist veel gaan praten. NRC Handelsblad
de Graaff, B.G.J. (2014). Zie Milosevic: zo zal Poetin ten val komen. NRC Handelsblad, (pp. 16-17) (2 p.).
  2014 - Overige resultaten
de Graaff, B.G.J. (2014). "Yes, we can; maar we doen het niet".
B.G.J. de Graaff (15-01-2014). ‘After all we are Dutch: a historical overview of the Netherlands intelligence community’. Breda, conferentie‘The smaller European intelligence and security services: National intelligence systems and their environments’, NLDA.
B.G.J. de Graaff (04-09-2014). ‘De brandhaarden van de wereld. Den Haag, Buitenlandcommissie PvdA.
B.G.J. de Graaff (20-03-2014). ‘Fallen off the priority list: was Srebrenica an intelligence failure?’. Harrisonburg, Viriginia, Conferentie James Madison University, ‘Intelligence and the Transition From War To Peace. A Multidisciplinary Assessment of Recently Declassified Documents on the CIA and Bosnia in the 1990s’.
B.G.J. de Graaff (02-09-2014). ‘Privacy of veiligheid?’,. Utrecht, Openingslezing Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB), samen met Rob Bertholee, hoofd AIVD.
B.G.J. de Graaff (15-01-2014). conferentie ‘The smaller European intelligence and security services: National intelligence systems and their environments’, NLDA. conferentie ‘The smaller European intelligence and security services: National intelligence systems and their environments’, NLDA.
B.G.J. de Graaff (13-03-2014). De rol van Nederland tijdens de Bosnische oorlog. Utrecht, lezing Studievereniging Perikles.
B.G.J. de Graaff (16-11-2014). De val van Srebrenica.
B.G.J. de Graaff (06-03-2014). Intelligence. Utrecht, Topklas Belastingdienst.
de Graaff, B.G.J. (14-08-2014). Irakese terroristen bombarderen, helpt dat?.
de Graaff, B.G.J. (2014). Juist veel praten over inlichtingendienst.
B.G.J. de Graaff (13-11-2014). Masterclass 'Intelligence, nu en in de toekomst'.
B.G.J. de Graaff (24-10-2014). Overzicht geheime diensten en spionage vanaf de negentiende eeuw.
B.G.J. de Graaff (11-12-2014). Religie als (eind)strijdmiddel: IS(IS) en haar voorgangers.
de Graaff, B.G.J. (18-09-2014). Tweedaags voorzitter. 'Telling Truth to Power. The Past, Present and Future of Military Intelligence'.
B.G.J. de Graaff (13-02-2014). War without end. NIOD/NIAS Workshop ‘War Expectations’.
B.G.J. de Graaff (10-09-2014). Wisseling van narratief als indicator voor gebruik van politiek geweld. Tilburg, symposium ‘Anticipating Criminal Behaviour. Using the narrative in crime-related data’, Universiteit Tilburg.
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. (2013). De Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten: nooit te oud om te leren. Groniek (193), (pp. 249-261) (13 p.).
de Graaff, B.G.J. (2013). Het begin van eeuwige oorlog - Op weg naar de eeuwige vrede?. Militaire Spectator, 182 (9), (pp. 398-410) (13 p.).
de Graaff, B.G.J. (2013). Training Intelligence Producers and Consumers for the Future: The Dutch Approach. Journal of Strategic Security, 6 (5), (pp. 88-98) (11 p.).
de Graaff, B.G.J. (2013). Why Kant Is Wrong: The World on its Way to Eternal War. In H. Amersfoort, R. Moelker, J. Soeters & D. Verweij (Eds.), Moral Responsibility & Military Effectiveness (pp. 279-299) (21 p.). The Hague: T.M.C. Asser Press.
  2013 - Vakpublicaties
de Graaff, B.G.J., van Vloten-Doting, L., Coutinho, R., Franken, H., Knottnerus, A., Lamberts, S. & Wilschut, J. (2013). Bouwen aan Biosecurity. Beoordelen van dual-use-onderzoek. (72 p.). Amsterdam: KNAW.
de Graaff, B.G.J. (2013). De onmogelijkheid van een mondiale strategie voor terrorismebestrijding. Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, 11 (6), (pp. 24) (26 p.).
de Graaff, B.G.J. & Wiebes, C. (2013). Informanten zijn niet bang voor openbaarheid. In A. Kersten, A.A.J. Scheffers, R. van Velden & G. Boink (Eds.), Een kapitaal aan kennis. Liber Amicorum Sierk Plantinga (pp. 112-116) (5 p.). Den Haag: Clinkaert.
de Graaff, B.G.J. (2013). Is de eeuwige oorlog uitgebroken?. Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, 13 (5), (pp. 30-31) (2 p.).
  2013 - Populariserende publicaties
de Graaff, B.G.J. (2013). De Grote Slachting. Derde Wereldoorlog of Apocalyps in Syrië. De groene Amsterdammer, 137 (49), (pp. 18-21) (3 p.).
  2013 - Overige resultaten
B.G.J. de Graaff (20-02-2013). Counter-terrorism policies & Intelligence. Utrecht, Lezing voor Ubuntu, vereniging van studenten ‘Conflict studies and Human Rights’.
B.G.J. de Graaff (24-10-2013). Forever war. Breda, Symposium ‘Ethiek en de nieuwe oorlog’, georganiseerd door de Vereniging van Ethici in Nederland in samenwerking met de Koninklijke Vereniging voor Beoefening van de Krijgswetenschap.
B.G.J. de Graaff (25-09-2013). 'Intelligence'. Utrecht, Inspiratiedag Intelligence FIOD.
B.G.J. de Graaff (08-11-2013). Intelligence and policy: time for a reassessment?. Amsterdam, conferentie ‘Between fusion and confusion: academics, intelligence and counterterrorism in perspective’, georganiseerd door de Nationaal Coördinator Terrirismebestrijding en Veiligheid (NCTV).
B.G.J. de Graaff (27-11-2013). Intelligence en organisatie: Snelheid, keuzen, committent en investeringen. Utrecht, 'Data, tools & competenties: de blik op 2014', Studiedag Intelligence voor Management en Handhavingsregisseurs van de Belastingdienst.
B.G.J. de Graaff (13-02-2013). Interdepartementale rivaliteit en de coördinatie van het contraterrorismebeleid. Den Haag, lezing en bijdrage aan paneldiscussie t.b.v. Hogere Defensievorming, Instituut Defensieleergangen.
B.G.J. de Graaff (27-06-2013). Militaire relevantie van inlichtingen. Den Haag, Bijeenkomst voor analisten van de MIVD.
B.G.J. de Graaff (02-11-2013). Paneldeelnemer. IJmuiden, Presentatie van het Boek 'De Velser Affaire' van Bas von Benda-Beckmann.
B.G.J. de Graaff (10-11-2013). Panellid. Amsterdam, de presentatie van ‘Apocalyps’ door Arnon Grunberg.
B.G.J. de Graaff (10-04-2013). Spionage en verraad. Lanaken, België, lezing voor Het Genootschap De Nalatenschap van Hendrik VIII.
B.G.J. de Graaff (28-03-2013). Spionage en verraad. Utrecht, Landelijke Kennisdag Rijksrecherche.
B.G.J. de Graaff (02-09-2013). Spionage en verraad. Utrecht, introductiecollege eerstejaars studenten geschiedenis.
B.G.J. de Graaff (10-12-2013). Topklas Intelligence. Utrecht, Topklas voor Belastingdienst/Douane.
B.G.J. de Graaff (22-05-2013). Training intelligence producers and consumers for the future: the Dutch approach. Ninth Annual IAFIE Conference. Expanding the Frontiers of Intelligence Education.
B.G.J. de Graaff (04-06-2013). Waarom Kant geen gelijk krijgt. Een beschouwing over eeuwige oorlog en wereldburgerschap. Den Haag, lezing t.g.v. de achtste uitreiking van de Schouwenburgprijs.
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. (2012). Op weg naar Armageddon. De evolutie van fanatisme. (756 p.). Amsterdam: Boom.
de Graaff, B.G.J. (2012). 'Waar is de onzichtbare vijand?'. Militaire Spectator, 181 (1), (pp. 14-24) (11 p.).
  2012 - Vakpublicaties
de Graaff, B.G.J. (2012). Fanatisme. Christelijk, islamitisch en seculier apocalyptisch geweld door de eeuwne heen. (77 p.). Den Haag: WODC.
  2012 - Populariserende publicaties
de Graaff, B.G.J. (2012). 'Drie spionnen die de wereld redden'. DUB (18 april 2012) (1 p.).
de Graaff, B.G.J. (2012). Geweld in dienst van het heil. Geschiedenis Magazine, 47 (juni 2012), (pp. 8-13) (6 p.).
de Graaff, B.G.J. (2012). Wachten op de Mahdi. Moslimterrorisme en apocalyptisch geweld. De groene Amsterdammer (5 juli 2012), (pp. 22-25) (4 p.).
  2012 - Overige resultaten
de Graaff, B.G.J. (02-03-2012). De ontbrekende dimensie: intelligence binnen de studie van internationale betrekkingen. (37 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht.
B.G.J. de Graaff (02-05-2012). Het verschil tussen de jaren dertig en nu. Amsterdam, symposium 'Registratiebewust of registratiebelust?' in het Verzetsmuseum.
B.G.J. de Graaff (19-01-2012). Hoofdlezing. Congres von Humboldtcollege 2012: Angst: Onze grootste terrorist?.
de Graaff, B.G.J. (18-04-2012). Intelligence revolution. Dramatische verandering, ontsporing of gril?. (35 p.). Breda: Nederlandse Defensie Academie.
B.G.J. de Graaff (22-05-2012). Religie als (eind)strijdmiddel. Den Haag, Tweeluik: Religie als bindmiddel en religie als striijdmiddel’, minisymposium georganiseerd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.
B.G.J. de Graaff (23-11-2012). Spreker bij het panel ‘De radicaal en de rechtsstaat’. Amsterdam, De nacht van de rechtsstaat, 3e editie.
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. (2011). De ontbrekende dimensie: intelligence binnen de studie van internationale betrekkingen. Vrede en veiligheid, 40 (2/3), (pp. 139-166) (28 p.).
de Graaff, B.G.J. (2011). Het contraterrorismebeleid in Nederland’. In F. Osinga, J. Soeters & W. van Rossum (Eds.), Nine Eleven. Tien jaar later (pp. 144-162) (19 p.). Amsterdam: Boom.
de Graaff, B.G.J. (2011). Inlichtingen- en veiligheidsdiensten in Nederland vroeger en nu. In T Spapens, M Groenhuijsen & T Kooijmans (Eds.), Universalis. Liber Amicorum Cyrille Fijnaut (pp. 965-973) (9 p.). Antwerpen/Cambridge: Intersentia.
de Graaff, B.G.J. (2011). The Overly-Broad Approach in Dutch Counter-Radicalization. In B. Ganor & E. Azani (Eds.), The Global Impact of Terrorism 2008. A Collection of Articles on Terrorism and Counter-Terrorism by Leading International Experts (pp. 41-45) (5 p.). Herzliya: The International Institute for Counter-Terrorism.
de Graaff, B.G.J. (2011). Waterboarding, rendition, secret flights and prisons. Verwording of verwezenlijking van inlichtingenvergaring als methode van terrorismebestrijding aan het begin van de 21e eeuw?. In M Kowalski & M Meeder (Eds.), Contraterrorisme en ethiek (pp. 15-24) (10 p.). Amsterdam: Boom.
  2011 - Vakpublicaties
de Graaff, B.G.J. (2011). De toekomst van en voor inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, 11 (4), (pp. 4-5) (2 p.).
  2011 - Overige resultaten
B.G.J. de Graaff (07-12-2011). Academisch onderwijs over intelligence. Amsterdam, DIVI I&V-Symposium 2011.
B.G.J. de Graaff (15-12-2011). Contraterrorisme en ethiek. Utrecht, Symposium Jonge Atlantici.
B.G.J. de Graaff (07-05-2011). de zaak-Cranendonk. Hilversum, radio-uitzending Argos, de zaak Cranendonk.
B.G.J. de Graaff (14-12-2011). Het debat over de betekenis Srebrenica’. Amsterdam, Debat georganiseerd door de Stichting CREA, Cultureel Centrum van de Universiteit van Amterdam en de Hogeschool van Amsterdam.
B.G.J. de Graaff (09-05-2011). Inlichtingen- en veiligheidsdiensten in Nederland toen en nu. IJmuiden, jaarlijkse lezing Stichting Onderzoek Velser Affaire.
B.G.J. de Graaff (14-11-2011). International terrorism. Rotterdam, gastcollege, MSc in Policing van de Politieacademie.
B.G.J. de Graaff (14-04-2011). Leren om te winnen. Organizational Learning en het concurrentievermogen van inlichtingen- en veiligheidsdiensten versus dat van hun tegenstanders. Den Haag, Ochtendberaad afdelingshoofden MIVD.
B.G.J. de Graaff (22-09-2011). Radicalisme, terrorisme, extremisme. Den Haag, gastcollege Hogere Defensievorming.
B.G.J. de Graaff (14-10-2011). The limits of human rights as a regulatory principle in the fight against international terrorism. Utrecht, Toogdag School of Human Rights Research.
B.G.J. de Graaff (11-09-2011). Tien jaar na 9/11. Hilversum, radio-uitzending Argos, 10 jaar na 9/11.
B.G.J. de Graaff (28-09-2011). Verhaal halen. Driebergen, KLPD-symposium ‘Van incident tot verhaal’.
B.G.J. de Graaff (24-11-2011). Waar is de onzichtbare vijand?. Breda, Diesrede 183e Dies Natalis Koninklijke Militaire Academie.
B.G.J. de Graaff (14-04-2011). Winnen de dark mobs het van hun bestrijders?. Den Haag, lunchlezing voor analisten van de MIVD.
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. (2010). ‘”Dat mag nooit meer gebeuren”’,. In M. de Keizer & M. Plomp (Eds.), Een open zenuw. Hoe wij ons de Tweede Wereldoorlog herinneren (pp. 125-134) (10 p.). Amsterdam: Bert Bakker.
de Graaff, B.G.J. (2010). ‘Spiegelbeeld of tegenbeeld: de vereisten voor succesvolle terrorismebestrijding’,. Grenzen aan geweld. Symposium bij gelegenheid van de presentatie van het boek ‘Extremisme – Terrorisme – Vrede. Een weg naar hoop?, (pp. 33-44) (12 p.). Amsterdam: Edmund Husserl-Stichting.
de Graaff, B.G.J. (2010). ‘Why continue counterterrorism policies if they are hurting?”. In M.C Bassiouni & A. Guellali (Eds.), Jihad: challenges to International and Domestic Law (pp. 249-273) (25 p.). Cambridge: Cambridge UP.
de Graaf, B.A. & de Graaff, B.G.J. (2010). Bringing politics back in. The introduction of ‘the performative power’ of counterterrorism. Critical Studies on Terrorism, 3 (2), (pp. 261-275) (15 p.).
de Graaff, B.G.J. & de Graaf, B.A. (2010). Bringing politics back in: the introduction of the “performative power” of counterterrorism’. Critical Studies, 3 (2), (pp. 261-275) (15 p.).
de Graaff, B.G.J. (2010). 'Die eeuwige, onvermijdelijke intelligence failures'. In B.A. de Graaf, E.R. Muller & J.A. van Reijn (Eds.), Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (pp. 553-570) (18 p.). Alphen aan den Rijn: Kluwer.
de Graaff, B.G.J. (2010). 'History of Fanaticism: From Enlightenment to Jihad'. Aarhus: University of Aarhus.
de Graaff, B.G.J., Moors, H., Balogh, L. & van Donselaar, J. (2010). Polarisatie en radicalisering in Nederland. Een verkenning van de stand van zaken in 2009. (174 p.). Tilburg: IVA.
  2010 - Overige resultaten
B.G.J. de Graaff (08-06-2010). ‘De val van Srebrenica’. Utrecht, Lezingenavond van de Utrechtse Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB-Urecht) ‘Lessen voor de toekomst: de invloed van de val van Srebrenica op huidige VN-vredesmissies’.
B.G.J. de Graaff (03-05-2010). ‘Intelligence tijdens de Koude Oorlog’. Den Haag, lezing biij de presentatie van W. Platje, Een zee van geheimen. Inlichtingenoperaties tijdens de Koude Oorlog.
de Graaff, B.G.J. (2010). ‘Intelligence tijdens de Koude Oorlog’.
B.G.J. de Graaff (28-01-2010). ‘Terugblik op de afgelopen vijf jaar’ plus panelbijdrage over de toekomst van het onderzoek, ‘Terrorisme, contraterrorisme en radicalisering: State of the Art van het onderzoek’. CTC, Congres van het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme (CTC).
B.G.J. de Graaff (20-10-2010). ’Waterboarding, rendition, secret flights and secret prisons: degeneration or fruition of intelligence in the fight against terrorism?. EENeT Conference.
B.G.J. de Graaff (10-09-2010). ’Waterboarding, rendition, secret flights and secret prisons: verwording of verwezenlijking van inlichtingenvergaring als methode van terrorismebestrijding aan het begin van de 21e eeuw?’,. Den Haag, NISA Studiedag ‘Ethiek en Effectiviteit van inlichtingen in het kader van contraterrorisme’.
de Graaff, B.G.J. (2010). ’Waterboarding, rendition, secret flights en secret prisons: verwording of verwezenlijking van inlichtingenvergaring als methode van terrorismebestrijding aan het begin van de 21e eeuw?’,.
B.G.J. de Graaff (24-02-2010). History of Fanaticism: From Enlightenment to Jihad’. Aarhus, Denemarken, , Aarhus Lecture Series 2010, Universiteit Aarhus.
B.G.J. de Graaff (06-12-2010). Misleiding en bedrog in de Tweede Wereldoorlog: het double-cross-systeem’. Holten, lezingencyvlus ‘Misleiding en vervalsing’, Stichting voor Sociaal Cultureel Werk, Holten.
B.G.J. de Graaff (12-06-2010). Naar een academische opleiding Intelligence en Nationale Veiligheid. Utrecht, Eerste Alumnidag Geschiedenis van Internationale Betrekkinge.
B.G.J. de Graaff (23-04-2010). Presentatie onderzoek naar ‘Polarisatie en radicalisering’. Utrecht, Voorjaarsvergadering van de Stichting Socrates.
B.G.J. de Graaff (27-03-2010). Tweegesprek over het Gymnaisum Paulinum te Driehuis met Leo Fijen’. Nijmegen, symposium ‘Dragers van Belofte. Opleiding en vorming van een katholieke elite’,Radboud Universiteit.
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. (2009). ‘Dutch-American Intelligence Relations’. In H. Krabbendam & C.A. van Minnen (Eds.), Four Centuries of Dutch-American Relations 1609-2009 (pp. 674-682) (9 p.). Amsterdam: Boom.
de Graaff, B.G.J. (2009). ‘Tegenbeeld en evenbeeld. Westerse interventies in falende staten toen en nu’. In M. Bloembergen & R. Raben (Eds.), Het koloniale beschavingsoffensief. Wegen naar het nieuwe Indië, 1890-1950, Leiden 2009 (pp. 295-319) (25 p.). Leiden: KITLV.
de Graaff, B.G.J. (2009). ‘The access to information shuffle: historical researchers versus the government in the Netherlands’. In A. Flinn & H. Jones (Eds.), Freedom of Information. Open Access, Empty Archives? (pp. 77-89) (13 p.). London/New York: Routledge.
de Graaff, B.G.J. (2009). ‘The Dutch Border Areas 1933-1945: Inducement for Incidents or Object of Structural Historiographical Neglect?'. In B. Kaplan & M. Carlson (Eds.), Boundaries and their Meaning in the History of the Netherlands (pp. 193-211) (19 p.). Leiden/Boston: Brill.
de Graaff, B.G.J. (2009). ‘Winnen de dark mobs het van hun bestrijders?’. B en M : tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 36 (2), (pp. 132-139) (8 p.).
de Graaff, B.G.J. (2009). Hoe Dutchbat in Srebrenica terechtkwam. Of: de morele keuze voor een illusie van veiligheid. In J. de Vries & P. Bordewijk (Eds.), Rijdende treinen en gepasseerde stations. Over Srebrenica, HSL, kredietcrisis en andere beleidsfiasco’s (pp. 79-109) (31 p.). Amsterdam: Van Gennep.
de Graaff, B.G.J. (2009). How broad? A close look at counterterrorism and radicalisation policy. Eighth Racism and Extremism Monitor
de Graaff, B.G.J., de Poot, C. & Kleemans, E. (2009). Radicalisering en radicale groepen in vogelvlucht. Tijdschrift voor Criminologie, 51 (4), (pp. 331-344) (14 p.).
  2009 - Vakpublicaties
de Graaff, B.G.J. (2009). ‘Hoedt u voor “Herostratos”. Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, 7 (6), (pp. 30-31) (2 p.).
  2009 - Populariserende publicaties
de Graaff, B.G.J. (24-07-2009). ‘De ongrijpbare vijand. Hoe effectief is terrorismebestrijding?'. De groene Amsterdammer, (pp. 29-32) (29 p.).
  2009 - Overige resultaten
B.G.J. de Graaff (03-11-2009). ‘Strategische dreigingen: de oorlogen van de 21e eeuw'. Breda, gastcollege NLDA.
B.G.J. de Graaff (06-02-2009). ‘Tegenbeeld en evenbeeld: westerse interventies in falende staten’. Utrecht, Symposium ‘Imperialisme en beschaving’.
B.G.J. de Graaff (29-09-2009). ‘Toepasbaarheid in de praktijk: navigeren naar de toekomst'. Breda, Masterclass ‘Columbo en Columbus’; een speurtocht naar de betekenis van informatie en intelligence in de toekomst, georganiseerd door het Fellowship Contra Terrorisme & Intelligence.
B.G.J. de Graaff (22-10-2009). ‘Why effectiveness is not the question. The performative power of counterterrorism’. Wenen, Conferentie van het European Expertn Network on Terrorism Issues (EENeT).
B.G.J. de Graaff (03-06-2009). Bridging the Divide between Intelligence and Academia. Stockholm, conferentie van RAND en the Center for Asymmetric Threat Studies ‘Bridging the Divide between Scientific and Strategic Analysis’.
B.G.J. de Graaff (05-01-2009). Get acquainted with the CTC’. Den Haag, START study abroad program.
B.G.J. de Graaff (23-11-2009). Resultaten en toekomst van Europees contraterrorisme. Amsterdam, The Allied Circle in The Netherlands.
B.G.J. de Graaff (19-11-2009). Spiegelbeeld of tegenbeeld: de vereisten voor succesvolle terrorismebestrijding. Amersfoort, Symposium ‘Grenzen aan geweld’, georganiseerd door de Edmund Hussrerl Stichting.
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. (2008). Counterterrorism in the Netherlands after 9/11: The "Dutch Approach". In J. Moran (Eds.), Intelligence, Security and Policing Post-9/11. The UK's Response to the 'War on Terror' (pp. 183-202) (20 p.). Houndmills/New York: Palgrave.
de Graaff, B.G.J. (2008). De wetenschapper en de spin. Over de (on)mogelijkheid van toekomstverkenningen ten aanzien van radicalisering en terrorisme. Vrede en veiligheid, 37 (1), (pp. 32-62) (31 p.).
de Graaff, B.G.J. (2008). Der RAF im Lichte von 9/11. Ein Vergleich. In N. Colin & B. de Graaf (Eds.), Der 'Deutsche Herbst' und die RAF im Politik, Medien und Kunst. Nationale und Internationale Perspektiven (pp. 83-90) (8 p.). Bielefeld: transcript.
de Graaff, B.G.J. (2008). Hedendaags terrorisme en fanatisme: voor een goed begrip. In E.R. Muller & U. Rosenthal (Eds.), Terrorisme. Studies over terrorisme en terrorismebestrijding (pp. 31-53) (23 p.). Deventer: Kluwer.
de Graaff, B.G.J., van der Zwan, B. & Hellema, D.A. (2008). In dienst van buitenlandse zaken. Achttien portretten van ambtenaren en diplomaten in de twintigste eeuw. (307 p.). Amsterdam: Boom.
de Graaff, B.G.J. & Hellema, D.A. (2008). Inleiding. In B.G.J. prof. dr. Graaff & D.A. prof. dr. Hellema (Eds.), Instrumenten van buitenlandse politiek. Achtergronden en praktijk van de Nederlandse diplomatie (pp. 7-11) (5 p.). Amsterdam.
de Graaff, B.G.J. (2008). Inlichtingen- en veiligheidsdiensten in de strijd tegen het terrorisme. Blessing in disguise?. Orde van de dag. Criminaliteit en samenleving (42), (pp. 21-25) (5 p.).
de Graaff, B.G.J. (2008). The Risks of the (overly?) Broad-based Approach in Dutch Counter-terrorism Policy. Merkourios, 25 (69), (pp. 16-27) (12 p.).
  2008 - Vakpublicaties
de Graaff, B.G.J. (2008). Dilemmas, Effective Strategies and Measures to Counter Radicalisation in Europe. Countering radicalisation: perspectives and strategies from around the globe. Conference report (pp. 48-53) (6 p.). The Hague: The National Coordinator for Counterterrorism (NCTb).
de Graaff, B.G.J. (2008). Het eind van het westerse geloof in de vooruitgang. Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, 1 (4), (pp. 38-39) (2 p.).
de Graaff, B.G.J. (2008). Hoe breed? Contraterrorisme- en radicaliseringsbeleid onder de loep. In J. van Donselaar & P.R. Rodrigues (Eds.), Monitor Racisme & Extremisme. Achtste rapportage (pp. 125-140) (16 p.). Amsterdam: Pallas Publications.
de Graaff, B.G.J. (2008). Hoe nationaal is nationale veiligheid eigenlijk nog?. Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, 1 (10), (pp. 44-45) (2 p.).
  2008 - Populariserende publicaties
de Graaff, B.G.J. (02-04-2008). ‘Theater van het absurde. De kunst van het terrorisme’. De groene Amsterdammer, (pp. 20-25) (6 p.).
  2008 - Overige resultaten
B.G.J. de Graaff (12-12-2008). ‘Privacyschending: risico’s, oorzaken en oplossing’. Amsterdam, co-referaat Najaarsvergadering Stichting Socrates.
B.G.J. de Graaff (15-05-2008). 25 paradoxen van contraterrorismebeleid. Rijswijk, Acestes.
B.G.J. de Graaff (02-04-2008). Actuele dreiging. Congres Terrorisme- en crisismanagement, georganiseerd door het Studiecentrum Bedrijf en Overheid.
B.G.J. de Graaff (05-03-2008). Bijdrage aan het Veiligheidsforum. Utrecht, Avond van de Utrechtse studentenverenigingen UMTC, Biton, Ichthus en Sola Scriptura.
de Graaff, B.G.J. (2008). Conference on exit stratagies.
B.G.J. de Graaff (13-02-2008). Contraterrorisme: opleiding en wetenschap. Den Haag, Raad van Hoofdcommissarissen, Regionale Contactpersonen Terrorismebestrijding en Korps Landelijke Politiediensten.
B.G.J. de Graaff (21-05-2008). De effectiviteit van het contraterrorismebeleid. Den Haag, studenten integrale veiligheid aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.
B.G.J. de Graaff (22-04-2008). De historische ontwikkeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Den Haag, leergang Buitenlandse Zaken (diplomatenklasje).
B.G.J. de Graaff (27-02-2008). De opleiding Terrorisme en Contraterrorisme. Leiden, Victor de Stuers lunchlezing, departement Bestuurskunde.
B.G.J. de Graaff (10-06-2008). De publieke rol van de historicus: tussen corruptie en ethiek. Den Haag, Atelier van het Huizinga Instituut getiteld 'Wetenschap en Rekenschap. De publieke en politieke rol van de historicus'.
B.G.J. de Graaff (13-06-2008). De risico's van de Nederlandse contraterrorismeaanpak. Den Haag, gastcollege Master of Security Science & Management.
de Graaff, B.G.J. (22-01-2008). De Wetenschapper en de spin. Over de (on)mogelijkheid van toekomstverkenningen ten aanzien van de radicalisering en terrorisme. (28 p.). Leiden: Universiteit Leiden.
B.G.J. de Graaff (02-07-2008). Debat 'Terrorisme, dreiging of overdrijving?' met Sybrand van Haersma Buma. Den Haag, Haagsche Politieke Sociëteit.
B.G.J. de Graaff (12-06-2008). Domestic Counter Terrorism Policies: Comparative Approaches - Preventative Measures. Den Haag, 2nd Annual Summer Law Program of the American University's Washington College of Law and the T.M.C. Asser Instituut voor International Law.
B.G.J. de Graaff (01-07-2008). Genocide and the Crisis in Former Yugoslavia. Den Haag, Summer School on International Criminal Law en Marie Curie Top Summer School.
B.G.J. de Graaff (12-11-2008). Get acquainted with the CTC. Leiden, Netherlands Overseas Advisory Country Council.
B.G.J. de Graaff (14-05-2008). Hedendaags terrorisme en contraterrorisme. Putten, Probusclub II Ermelo.
B.G.J. de Graaff (13-03-2008). How far can you go? The overly broad Dutch approach. Countering Insurgency and Terrorism Conference.
de Graaff, B.G.J. (2008). Intelligence failures and cultural misperceptionsregarding asia.
B.G.J. de Graaff (11-11-2008). Meet Bob de Graaff. Utrecht, lunchlezing Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM).
B.G.J. de Graaff (14-04-2008). Multiculturalisme en internationale samenwerking bij de bestrijding van terrorisme. Leiden, gastcollege bij 'Politiek en Politieke Wetenschap', opleiding Politicologie.
B.G.J. de Graaff (24-04-2008). Opening speech. Conference on Exit Strategies, organized by the Centre for Terrrorism and Counterterrorism studies (CTC) and the NCTb.
B.G.J. de Graaff (24-09-2008). Polarisatie, radicalisering en terrorisme. Domburg, Regionaal college van de politieregio Noord- en Oost-Gelderland.
B.G.J. de Graaff (12-12-2008). Privacyschending: risico's, oorzaken en oplossing. Amsterdam, co-referaat Najaarsvergadering Stichting Socrates.
de Graaff, B.G.J. (2008). Second annual EEeT- conference.
B.G.J. de Graaff (29-06-2008). Self-glorification, the missing link in jihadist terrorism? A comparison between the terrorism of the 1970s and present-day terrorism. ESF Exploratory Workshop 'Youth Radicalisation and the Role of Secular and Religious Ideologies in Legitimising Politically Motivated Violence'.
B.G.J. de Graaff (09-06-2008). Terrorism in the name of Religion. Den Haag, 2nd Annual Summer Law Program of the American University's Washington College of Law and the T.M.C. Asser Instituut voor International Law.
B.G.J. de Graaff (17-03-2008). Terrorism, Europe and the US. Den Haag, Clingendael-opleiding Zuid-Oost-Europese en Indonesische diplomaten.
B.G.J. de Graaff (20-05-2008). Terrorisme en contraterrorisme. Baarn, Politie Utrecht, Gooi- en Vechtstreek en Flevoland.
B.G.J. de Graaff (12-02-2008). Terrorisme en Privacy. Utrecht, Werkgroep Justitie en Veiligheid van de Jonge Democraten.
B.G.J. de Graaff (03-11-2008). Terrorisme en Privacy. Utrecht, Symposium ‘Protecting Privacy vs. Fighting Terrorism’, Urios, Utrecht study association for International and European Law.
B.G.J. de Graaff (19-10-2008). Terrorisme en Privacy. Leiden, Wetenschapsdag Universiteit Leiden, Leiden.
B.G.J. de Graaff (12-09-2008). The overly broad approach in Dutch counterradicalization. ICT's 8th International Conference, World Summit on Counterterrorism.
B.G.J. de Graaff (29-04-2008). The propaganda of al-Qaeda versus the public diplomacy of the West, 1-0?. Counter Terrorism Seminar 'Assessing and Countering Jihadist Propaganda'.
B.G.J. de Graaff (16-04-2008). Toespraak en paneldeelname na ontvangst 'Historisch terrorisme', Leidschrift jg. 23 nr. 1. Leiden, Symposium 'Historisch terrorisme'.
B.G.J. de Graaff (16-10-2008). Towards a heuristic model for counterterrorism. EENeT, conference of the European Expert Network on Terrorism (EENeT).
B.G.J. de Graaff (20-06-2008). Universiteiten en risico's. Leiden, Platform Beveiligingsmanagers Nederlandse Universiteiten.
B.G.J. de Graaff (03-09-2008). Waar zijn de grenzen? Daar zijn de grenzen. Zoetermeer, werkgroep Radicalisering van KLPD/IPOL.
B.G.J. de Graaff (30-10-2008). Winnen de dark mobs het van hun bestrijders?. seminar 'Sociale Netwerk Analyse' van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie.
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. & Locher-Scholten, E.B. (2007). Dagboek van een biograaf. De man die zijn biografen vóór wilde zijn. Biografie bulletin (najaar), (pp. 86-91) (6 p.).
de Graaff, B.G.J. (2007). Dialogue between Lawyers and Historians on Transitional Justice; the trial of Slobodan Miloševic and the Case of Srebrenica. In R. de Lange (Eds.), Aspects of Transitional Justice and Human Rights Nijmegen: WLP.
de Graaff, B.G.J. (2007). From seduction to abduction: how the Venlo Incident occurred. In B. de Graaf, B. de Jong & W. Platje (Eds.), Battleground Western Europe. Intelligence Operations in Germany and the Netherlands in the Twentieth Century Amsterdam: Het Spinhuis.
Hellema, D.A. & de Graaff, B.G.J. (2007). Instrumenten van buitenlandse politiek. Achtergronden en praktijk van de Nederlandse diplomatie. (279 p.). Amsterdam: Boom.
de Graaff, B.G.J. & Locher-Scholten, E.B. (2007). J.P. graaf Van Limburg Stirum 1873-1948, tegendraads landvoogd en diplomaat. Zwolle: Waanders.
de Graaff, B.G.J., Blom, J.C.H. & Schoonoord, D.C.L. (2007). On the Road to Dayton: The Fall of the Safe Area Srebrenica and a Mass Murder. In M. Bufon, A. Gosar, S. Nurkovic & A.-L. Sanguin (Eds.), The Western Balkans. A European Challenge Koper: Zalozba.
de Graaff, B.G.J. (2007). Stemmen van het fanatisme. De overgang van religieus naar ideologisch fanatisme in het Russische terrorisme van de negentiende eeuw. In I. Duyvesteyn & B. de Graaf (Eds.), Terroristen en hun bestrijders vroeger en nu Amsterdam: Boom.
de Graaff, B.G.J. (2007). Twee handen op twee buiken. Diplomatie en spionage. In B.G.J. de Graaff & D.A. Hellema (Eds.), Instrumenten van buitenlandse politiek. Achtergronden en praktijk van de Nederlandse diplomatie Amsterdam: Boom.
de Graaff, B.G.J. (2007). Van Abraham Kuyper tot Mohammed B. De overheid en ruim een eeuw gevoelens van onveiligheid in Nederland. In M. de Keizer & S.C. Roels (Eds.), Staat van veiligheid. De Nederlandse samenleving sinds 1900 Zutphen: Walburg Pers.
de Graaff, B.G.J. (2007). 'Zit u dan nog niet in de gevangenis?' of: hoe erg is geschiedschrijving in opdracht?. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 122 (2), (pp. 247-253) (7 p.).
  2007 - Vakpublicaties
de Graaff, B.G.J. (2007). Something in the air. Terrorisme als kunst. Den Haag: Universiteit Leiden. Campus Den Haag.nl.
de Graaff, B.G.J. (2007). Terrorisme: enkele bespiegelingen bij een benoeming. JASON Magazine, 32 (2), (pp. 3-6) (4 p.).
  2007 - Populariserende publicaties
de Graaff, B.G.J. (12-10-2007). AIVD werpt zijn netten te ver uit. NRC Handelsblad
de Graaff, B.G.J. (2007). Genocide en de verwerking ervan. Aanzet, 23 (2), (pp. 5-8) (4 p.).
de Graaff, B.G.J. (2007). Les risques inhérents à la nature (trop) globale du contre-terrorisme Néerlandais. La radicalisation dans une perspective élargie La Haye: NCTb.
de Graaff, B.G.J. (15-03-2007). Niemand maakt zich druk over radicalisering Bosnië. Trouw
de Graaff, B.G.J. (2007). The risks of the (overly) broad-based approach in Dutch counterterrorism policy. Radicalisation in broader perspective The Hague: NCTb.
  2007 - Overige resultaten
B.G.J. de Graaff (06-11-2007). (Ex-)Joegoslavie voor, tijdens en na de oorlogen van de jaren negentig. Breda, de Nationale Cursus.
B.G.J. de Graaff (20-04-2007). 25 reasons why intelligence and security agencies run the risk of losing the war on terror. NATO-sponsored Advanced Research Workshop 'Crisis management and counter-terrorism in the Western Balkans'.
B.G.J. de Graaff (18-06-2007). Are terrorists nice people?. conference Young and Rebellious; Boundaries of Idealism, Vrije Universiteit.
B.G.J. de Graaff (09-03-2007). Beleving en verwekring van de oorlog in een lokale context. Maartensdijk, lezing Probus Bilthoven/Maartensdijk.
B.G.J. de Graaff (25-04-2007). Beleving en verwerking van oorlogstijd in een lokale gemeenschap. IJmuiden, Lezing voor de Stichting Steun Onderzoek Velser Affaire.
B.G.J. de Graaff (29-03-2007). Bestrijding van terrorisme: de rol van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Inzicht met uitzicht, Landelijk Megazakencongres 2007.
B.G.J. de Graaff (17-04-2007). Bestuurlijke respons op radicalisering. Leiden, gastcollege Radicalisering, Bestuurskunde.
de Graaff, B.G.J. (31-05-2007). Commentator bij het thema ‘Veiligheid en deviantie’, Dag van de sociologie. deelname wetenschappelijk forum.
B.G.J. de Graaff (15-06-2007). Contraterrorisme en wetenschap. Den Haag, co-referaat bij K. Dassen, Bijeenkomst Vlaams-Nederlands Netwerk van Terrorismeonderzoekers.
B.G.J. de Graaff (26-06-2007). Counterterrorism Policies. Comparative Approaches. Den Haag, Summer Law Program American University, T.M.C. Asser Instituut.
B.G.J. de Graaff (31-01-2007). De problemen van inlichtingen- en veiligheidsdiensten bij de bestrijding van terrorisme. Den Haag, lezing ter gelegenheid van de opening van het pand Lange Voorhout 44, University Campus The Hague.
B.G.J. de Graaff (10-12-2007). De propaganda van al-Qa’ida versus de public diplomacy van het Westen, 1-0?. Den Haag, Lunchlezing Ministerie van Buitenlandse Zaken.
B.G.J. de Graaff (16-10-2007). De rol van inlichtingen- en veiligheidsdiensten in het perspectief van de actualiteit. Den Haag, Cursus Internationale Veiligheid ten behoeve van medewerkers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
B.G.J. de Graaff (04-03-2007). De verwerking van een belast verleden. Eindhoven, lezing Humanistisch Verbond afdeling Zuid-Oost Brabant.
B.G.J. de Graaff (18-09-2007). De verwerking van genocidaal slachtofferschap. Zeist, Probusclub Tenslotte.
B.G.J. de Graaff (23-10-2007). Dilemmas, effective strategies and measures to counter radicalisation in Europe. Den Haag, NCTb-conferentie 'Countering Radicalisation: perspectives and strategies from around the globe'.
B.G.J. de Graaff (18-06-2007). Diplomatie en terrorisme. Den Haag, topiccollege diplomatenklasje.
B.G.J. de Graaff (19-06-2007). Diplomatie en terrorisme. Den Haag, topiccollege diplomatenklasje.
de Graaff, B.G.J. (12-11-2007). discussiant bij Intern debat bij de AIVD over ‘Radicale dawa in verandering’. Intern debat.
B.G.J. de Graaff (05-09-2007). Genocide in Bosnie. Den Haag, gastcollege voor het Instituut Defensieleergangen voor leerlingen van de Nederlandse Defensieacademie.
B.G.J. de Graaff (30-03-2007). Het belang van historisch onderzoek naar terrorisme en contraterrorisme. Den Haag, lezing bij de presentatie van de bundel 'Terroristen en hun bestrijders vroeger en nu'.
B.G.J. de Graaff (03-04-2007). Intelligence failures, aard en oorzaken. Den Haag, Platform Inlichtingenanalisten.
B.G.J. de Graaff (20-12-2007). Introduction to the Activities of the Truth and Reconciliation Commission in South-Africa. Utrecht, gastcollege in het kader van Social, Political and Cultural Transitions in Post-Apartheid South-Africa.
B.G.J. de Graaff (11-10-2007). Is Osama bin Laden following in the footprints of Andreas Baader?. Amsterdam, conferentie 30 Jahre "Deutscher Herbst. Die Rezeption der RAF in Politik, Medien und Kunst".
B.G.J. de Graaff (08-11-2007). Kunst in een tijd van terrorisme. Gorcum, lezing en debat Gorcums Museum.
B.G.J. de Graaff (23-03-2007). Onder de loep van de spion. Verenigingen in de archieven van de Centrale Inlichtingendienst, 1919-1940. Amsterdam, lezing Werkgroep Verenigingsgeschiedenis.
de Graaff, B.G.J. (24-04-2007). panellid bij het gespreksthema ‘Radicalisering: het spanningsveld tussen terrorismebestrijding en burgerrechten’. Panellid.
B.G.J. de Graaff (26-09-2007). Politieke radicalisering. Leusden, De actuele tafel: actualiteitscolleges voor burgemeesters. Radicalisering en de samenleving.
B.G.J. de Graaff (19-03-2007). Religieus geinspireerd terrorisme. Utrecht, Gastcollege Geschiedenis van Terrorisme, Universiteit Utrecht.
B.G.J. de Graaff (14-06-2007). Terrorism in the Name of God. Den Haag, Summer Law Program American University, T.M.C. Asser Instituut.
B.G.J. de Graaff (04-09-2007). Terrorisme als kunst. Den Haag, college bij de opening van het academisch jaar aan de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden.
B.G.J. de Graaff (01-11-2007). Toespraak bij de aanbieding van het boek 'J.P. graaf Van Limburg Stirum 1873-1948, tegendraads landvoogd en diplomaat'. Den Haag, aanbieding aan premier J.P. Balkenende.
B.G.J. de Graaff (31-10-2007). Wetenschap, bestuur en contraterrorismebeleid. Waalwijk, Landelijke Conferentie Nationale Veiligheid.
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. (2006). 'Enclaves van leed en werkelijkheid; wiens trauma is Srebrenica eigenlijk?'. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 121 (1), (pp. 42-54) (13 p.).
de Graaff, B.G.J. (2006). 'The Difference between Legal Proof and Historical Evidence. The Trial of Slobodan Milosevic and the Case of Srebrenica'. European Review, 14 (4), (pp. 499-512) (14 p.).
  2006 - Populariserende publicaties
de Graaff, B.G.J. (13-03-2006). 'Oordeel over Srebrenica was lastig geweest. Dood van Slobodan Milosevic verlost Tribunaal van verlegenheidsoplossing'. NRC Handelsblad
de Graaff, B.G.J. (30-10-2006). 'Waarom mag Georgië geen lid worden van de NAVO?'. NRC Handelsblad
  2006 - Overige resultaten
B.G.J. de Graaff (30-09-2006). 'Addressing the Causes and Nature of Ethnic Conflict from Abroad: The Case of the International Community and (former) Yugoslavia, 1991-1995'. Conference on Globalization, Nationalism and Ethnic Conflicts in the Balkans and its Regional Context, georganiseerd door de ASN and the Forum za Etnicke Odnose.
B.G.J. de Graaff (04-09-2006). 'De nieuwe barbaren'. Utrecht, lezing minisymposium introductie eerstejaars geschiedenis Universiteit Utrecht.
B.G.J. de Graaff (25-04-2006). 'De rol van de Verenigde Naties in het voormalig Joegoslavië'. Utrecht, Universitaire Vredesdagen, georganiseerd door Studium Generale van de Universiteit Utrecht, Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen Utrecht en Oikos.
B.G.J. de Graaff (24-10-2006). De stemmen in hun hoofd: religieus en ideologisch fanatisme bij negentiende-eeuwse Russische revolutionairen�. Utrecht, lezing projectgroep Geschiedenis van Internationale betrekkingen/Politieke Geschiedenis, Universiteit Utrecht.
B.G.J. de Graaff (07-07-2006). 'Dolende democraten'. Utrecht, Instituutsymposium ‘Vallende dictators en dolende democraten’, Instituut Geschiedenis.
B.G.J. de Graaff (22-09-2006). 'Genocide en Joegoslavië'. Utrecht, college ten behoeve van de Grand Tour 2006 van de Nederlandse Defensie Academie.
B.G.J. de Graaff (21-09-2006). 'Het vredesplan van Owen en Vance en de tegenstellingen tussen Moslims en Kroaten in Bosnië'. Utrecht, gastcollege Conflictstudies, Universiteit Utrecht.
B.G.J. de Graaff (18-12-2006). 'History of South-Africa and its Truth and Reconciliation Commission'. Utrecht, gastcollege bij ‘Social, political and cultural transitions in post-apartheid South Africa’, Universiteit Utrecht.
B.G.J. de Graaff (14-09-2006). 'Inlichtingendiensten en hun contacten met afnemers van inlichtingenproducten'. Utrecht, lezing bij het afscheid van K.J.R. Klompenhouwer als directeur Inlichtingen Buitenland van de AIVD.
B.G.J. de Graaff (04-04-2006). 'Joegoslavië en complottheorieën'. Utrecht, Complottheorieen georganiseerd door Studentenverening voor Internationale Betrekkingen Utrecht.
de Graaff, B.G.J. (03-04-2006). Op de klippen of door de vaargeul? De omgang van de historicus met (genocidaal) slachtofferschap. (110 p.). Amsterdam: Humanistics University Press, inaugurele rede.
B.G.J. de Graaff (03-03-2006). Panelbijdrage namens Instituut Geschiedenis. Utrecht, ‘Studievertraging? Lekker belangrijk!!’, georganiseerd door Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport.
B.G.J. de Graaff (10-11-2006). 'Questions of method: dialogue between lawyers and historians on Transitional Justice'. Rotterdam, toogdag van de Onderzoeksschool Rechten van de Mens, ‘Transitional Justice’.
B.G.J. de Graaff (20-02-2006). 'Research-design Srebrenica-onderzoek'. Utrecht, gastcollege bij de research master Letteren, Universiteit Utrecht.
de Graaff, B.G.J. (01-01-2006). Scenario van machteloosheid. Rondetafelgesprek terrorismebestrijding. deelname wetenschappelijk forum.
B.G.J. de Graaff (04-10-2006). 'Steering clear of dangerous rocks: history-writing and genocidal victimhood'. Belgrado, gastcollege Filosofische Faculteit, Universiteit van Belgrado.
B.G.J. de Graaff (30-05-2006). 'Succes en falen van de waarheids- en verzoeningscommissie in Zuid-Afrika'. Utrecht, gastcollege ‘Regime Change van Nazi-Duitsland tot Irak, Universiteit Utrecht.
B.G.J. de Graaff (28-03-2006). 'Terrorisme-Veiligheidsdienst, wie wint?'. Amersfoort, Sociëteit De Keyaert.
B.G.J. de Graaff (24-02-2006). 'The difference between legal proof and historical evidence: The ICTY-trial of Slobodan Milosevic and the case of Srebrenica'. Dublin, Crimes against Humanitarian Law: International Trials in Perspective, Conferentie georganiseerd door het Institute for International Integration Studies, Trinity College.
B.G.J. de Graaff (04-10-2006). 'The educational system in the Netherlands: past and present'. Belgrado, gastcollege Filosofische Faculteit, Universiteit van Belgrado.
B.G.J. de Graaff (26-07-2006). 'The Failures of Humanitarian Intervention and Peacekeeping: Idealism and Deception in Dutch Foreign Policy'. lezing voor UCLA Summer course ‘Dutch Culture and Dutch Language’.
B.G.J. de Graaff (31-05-2006). 'The role of intelligence agencies in the war on terrorism'. Utrecht, summerschool van studenten van de University of Michigan.
B.G.J. de Graaff (10-05-2006). Voorzitter van 'VN Veiligheidsraad simulatie: Iran en de wereld'. Utrecht, XVIe lustrum Utrechtse Historische Studenten Kring, Utrecht.
B.G.J. de Graaff (23-06-2006). Voorzitterschap bij workshop, 'The victims perspective and transitional justice'. Maastricht, Conferentie ‘A crimonological approach to gross human rights violations’, Rechtenfaculteit Universiteit Maastricht.
  2005 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. & Zwaan, T. (2005). Genocide en de crisis van Joegoslavië 1985-2005. Nationalisme, staatsmacht en massamoord. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Contact.
de Graaff, B.G.J. (2005). Kijken of doen. De anekdote in de memoires van Nederlandse diplomaten. Biografie bulletin, 15 (3), (pp. 9-14) (6 p.).
de Graaff, B.G.J. (2005). 'The Wars in Former Yugoslavia in the 1990s: bringing the State back in. In I. Duyvesteyn & J. Angstrom (Eds.), Rethinking the nature of modern war (pp. 159-176) (18 p.). London/New York: Frank Cass.
  2005 - Vakpublicaties
de Graaff, B.G.J. (2005). Anker. In W. Beekers (Eds.), Herman Langeveld. Historicus aan huis (pp. 46-48) (3 p.). Amsterdam/Amstelveen: Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestan.
de Graaff, B.G.J. (2005). De rol van inlichtingen- en veiligheidsdiensten bij de bestrijding van het terrorisme. Armex, 89 (4), (pp. 14-15) (2 p.).
  2005 - Populariserende publicaties
de Graaff, B.G.J. (16-02-2005). Kabinet vraagt en verwacht te veel van AIVD. NRC Handelsblad
  2005 - Overige resultaten
B.G.J. de Graaff (25-09-2005). ‘The war in Bosnia-Hercegovina: The responsibility of the Dutch government’. Amsterdam, conferentie ‘Echoes of Genocide: Transitional justice, responsibility, reconciliation, Bosnia 1995-2005’.
B.G.J. de Graaff (18-06-2005). British intelligence gathering in the Netherlands against Germany (the Venlo incident). German-Dutch Relations in the Twentieth Century, Conference organised by the Netherlands Intelligence Studies Association and the International Intelligence History Association.
B.G.J. de Graaff (14-04-2005). De praktijk van de USA Patriot Act. Utrecht, voorbeeldcollege voor aanstaande deeltijdstudenten geschiedenis.
B.G.J. de Graaff (19-05-2005). De rol van inlichtingendiensten in de bestrijding van terrorisme. Utrecht, Themadag Terrorismebestrijding van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Ons Leger.
B.G.J. de Graaff (17-08-2005). Doing Historical Research in a Sensitive Political Subject: Writing the Srebrenica Report. lezing voor UCLA Summer course Dutch Culture and Dutch Language.
B.G.J. de Graaff (09-06-2005). Herinneringen van diplomaten. Den Haag, jaarlijkse historische lezing ministerie van Buitenlandse Zaken 2005.
B.G.J. de Graaff (03-06-2005). Intelligence agencies and the war on terrorism. Utrecht, summerschool van studenten van de University of Michigan.
B.G.J. de Graaff (09-09-2005). Juridische en historische bewijsvoering in het geval van Milosevic en Srebrenica. Rotterdam, Studiemiddag Overgangen naar de rechtsstaat: historische en juridische perspectieven.
B.G.J. de Graaff (09-04-2005). Motieven, ontstaansklimaat en bestrijding van hedendaags terrorisme. Europese Liberale Jongeren, Congres Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie (JOVD)/Lymec (Europese Liberale Jongeren).
B.G.J. de Graaff (08-04-2005). Terrorisme en mensenrechten: de Amerikaanse binnenlandse praktijk na 9/11. Utrecht, Symposium van de Utrechtse Historische Studentenkring De grenzen van mensenrechten.
B.G.J. de Graaff (07-07-2005). The Failure of Crisis-Diplomacy Without a Stick: Europe and Yugoslavia, 1991. Utrecht, Summerschool Universiteit Utrecht.
  2004 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. (2004). "Een welwillend man met een vrij gering werkelijkheidsbegrip". Andries Cornelis Dirk de Graeff (1933-1937). In D. Hellema, B. Zeeman & B. van der Zwan (Eds.), De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw. Vijfde Jaarboek voor de geschiedenis van de Nederlandse buitenlandse politiek in de twintigste eeuw (pp. 113-125) (13 p.). Den Haag: SDU.
de Graaff, B.G.J. (2004). 1. Memoires van Amerikaanse en Britse oud-medewerkers van inlichtingen- en veiligheidsdiensten of het scheppend vermogen van ethiek. Site van de Netherlands Intelligence Studies Associaation (NISA)
de Graaff, B.G.J. (2004). Activist and Catalyst: Dutch Moralist Decision-Making Regarding(Former) Yugoslavia, 1991-1994. Journal of European Integration History, 10 (1), (pp. 139-168) (30 p.).
de Graaff, B.G.J. (2004). De Amerikaanse strijders van de Apocalyps. Transparant, 15 (4), (pp. 15-19) (5 p.).
de Graaff, B.G.J. (2004). Op weg naar Armageddon. Een duiding van al-Qa'ida: modern fanatisme. Ellips, 29 (253), (pp. 18-21) (4 p.).
de Graaff, B.G.J. (2004). The Fight Against the New Fanaticism: A Losing Battle for the Western Intelligence Communities. The Journal of Intelligence History, 3 (2), (pp. 51-59) (9 p.).
de Graaff, B.G.J. (2004). Wie wint de 'war on terrorism'?. Justitiële Verkenningen, 30 (3), (pp. 55-69) (15 p.).
  2004 - Vakpublicaties
de Graaff, B.G.J. (2004). De val van Srebrenica (1995). In E. Kloek (Eds.), Verzameld verleden. Veertig gedenkwaardige momenten en figuren uit de vaderlandse geschiedenis (pp. 164-168) (5 p.). Hilversum: Verloren.
  2004 - Populariserende publicaties
de Graaff, B.G.J. (10-02-2004). Verdediging Bernhard is schimmenspel. Van der Voet bewijst prins en geschiedschrijving geen dienst. NRC Handelsblad
de Graaff, B.G.J. (04-06-2004). VS gooien nationale veiligheid te grabbel. NRC Handelsblad
  2004 - Overige resultaten
B.G.J. de Graaff (12-06-2004). 9/11 and NATO: opportunity or deadly damage?. European Studies Program, University of Victoria, British Columbia, Canada, Conference: A Transatlantic Divide on Security: Canada, the European Union, NATO and the new Bush Doctrine.
B.G.J. de Graaff (23-09-2004). Conflict map Bosnia. Utrecht, gastcollege Centrum voor Conflictstdies.
B.G.J. de Graaff (07-06-2004). De psychologie van het Nederlands buitenlands beleid. Utrecht, lezing voor tolken van het Europees Parlement en de Europese Commissie, Boswell Instituut.
B.G.J. de Graaff (28-05-2004). Een historicus van katholieke oorsprong kijkt naar de VCH. Utrecht, Bezinningsbijeenkomst van de Vereniging van Christen-Historici.
B.G.J. de Graaff (27-05-2004). Fanaticism and terrorism. Amsterdam, Graduiertenkolleg Duitsland Instituut, `Terrorisme en politiek extremisme: interne en externe bedreigingen voor de westerse democratie¿.
B.G.J. de Graaff (22-09-2004). Het Westen kan de strijd tegen het terrorisme niet winnen. Utrecht, introductiecollege voor masterstudenten Geschiedenis van Internationale Betrekkingen.
B.G.J. de Graaff (23-06-2004). Onderzoek doen in het archief van het ministerie van Koloniën. Den Haag, presentatie van de Gids voor de archieven van de ministeries en de hoge colleges van staat 1813-1940, samengesteld door Frank Otten, georganiseerd door het Instituut Nederlandse Geschiedenis.
B.G.J. de Graaff (27-01-2004). The Access to Information Shuffle: Historical Researchers versus the Government in the Netherlands. workshop, Contemporary history, public records, and freedom of information, georganiseerd door The British Academy en het Nederlands Centrum voor Contemporaine Geschiedenis.
B.G.J. de Graaff (15-01-2004). The Netherlands Government report on Srebrenica: Truth and Political Accountability. International Workshop `Documentation, Truth and Accountability. Creating Conditions for Dealing with the Past in Former Yugoslavia¿.
  2003 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. (2003). -. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 118, (pp. 439-441) (3 p.).
de Graaff, B.G.J. (2003). De NAVO en het internationaal terrorisme. Vrede en veiligheid, 32 (2), (pp. 179-192) (14 p.).
de Graaff, B.G.J., Hellema, D.A. & van der Zwan, B. (2003). De Nederlandse buitenlandse politiek in de twintigste eeuw. (200 p.). Amsterdam: Boom.
de Graaff, B.G.J. (2003). De prijs van verbale inflatie. Het gebruik van het begrip 'genocide' na de Tweede Wereldoorlog. In C. Kristel (Eds.), Met alle geweld. Botsingen en tegenstellingen in burgerlijk Nederland (pp. 261-274) (14 p.). Amsterdam: Balans.
de Graaff, B.G.J. & Blom, J.C.H. (2003). Het Srebrenica-onderzoek. Een extreem geval van eigentijdse geschiedenis. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 116 (2), (pp. 116-138) (23 p.).
de Graaff, B.G.J. (2003). Het voortbestaande mysterie van een echtelijke hang naar macht. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 116, (pp. 463-464) (2 p.).
de Graaff, B.G.J. (2003). Nederland in de twintigste eeuw. Internationale Spectator, 57 (7), (pp. 360-366) (7 p.).
de Graaff, B.G.J., Blom, J.C.H. & Schoonoord, D.C.L. (2003). Oordelen in uitersten. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 118 (3), (pp. 337-357) (21 p.).
de Graaff, B.G.J. (2003). Stepping Stones To Freedom. Help to Allied Airmen in The Netherlands During World War II. (191 p.). Missouri: Walsworth Publishing Company.
de Graaff, B.G.J. (2003). 'The Wars in Former Yugoslavia: Bringing the State back in'. In J. Angstrom & I. Duyvesteyn (Eds.), The Nature of Modern War: Clausewitz and his Critics Revisited (pp. 105-119) (15 p.). Stockholm: Swedish National Defence College.
  2003 - Populariserende publicaties
de Graaff, B.G.J. (09-04-2003). Onderzoek naar de AIVD is hard nodig. NRC Handelsblad, (pp. 1) (1 p.).
de Graaff, B.G.J. (08-03-2003). Proces tegen Saddam test voor democratie. NRC Handelsblad, (pp. 1) (1 p.).
  2003 - Overige resultaten
B.G.J. de Graaff (21-03-2003). Aard en bestrijding van het hedendaags terrorisme. Leidschendam, lezing voor de Stichting Inlichtingenstudie Nederland.
B.G.J. de Graaff (21-02-2003). Bosnië, zeven jaar na Dayton. utrecht, lunchlezing voor de afdeling Utrecht van het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken.
B.G.J. de Graaff (14-03-2003). De NAVO en het internationale terrorisme. Utrecht, 'De NAVO na de Koude Oorlog' van de Utrechtse Historische Studenten Kring.
B.G.J. de Graaff (20-02-2003). De negatieve consequenties van een oorlog tegen Irak. seminar Geschiedenis van Internationale Betrekkingen, Universiteit Utrecht, over een mogelijke oorlog tegen Irak.
B.G.J. de Graaff (04-11-2003). Doing Historical Research in a Sensitive Political Subject: Writing the Srebrenica Report. Los Angeles, UCLA History Department Fall 2003 Faculty Colloquium.
B.G.J. de Graaff (16-05-2003). Internationalization and the demands on national historiography. Europeanizing Europe's Recent History. First Meeting of the EURHISTXX Network.
B.G.J. de Graaff (14-03-2003). Irak na de oorlog. Utrecht, 'Brandende kwestie Irak', forumdiscussie georganiseerd door boekhandel Broese in samenwerking met het Bureau Studium Generale van de Universiteit Utrecht.
B.G.J. de Graaff (18-01-2003). Nation Building and Writing History, a personal experience. Den Haag, Nation Building and History Writing, manifestatie 'Beeld van Holland', Winternachten.
B.G.J. de Graaff (29-10-2003). Netherlands Foreign Policy in the Twentieth Century. Los Angeles, The Department of Germanic Studies and the Netherlandic Studies Program van de University of California, Los Angeles (UCLA).
B.G.J. de Graaff (10-01-2003). New wars, old wars. Utrecht, discussiebijdrage aan college 'New and Old Wars revisited', Centrum voor Conflictstudies.
B.G.J. de Graaff (10-06-2003). The bystander state: Srebrenica and Dutch foreign policy. Utrecht, gastcollege in de cyclus 'The guilt of nations: dealing with historical injustices at the national and international level', Mensenrechten, Universiteit Utrecht.
B.G.J. de Graaff (03-06-2003). The Experiences of the Dutch Border Areas with the Third Reich: Harbinger of an Occupation. The Boundaries of the Netherlands. Ambiguities, Exchanges, Transgressions, 2nd International Conference of the Society for Netherlandic History.
B.G.J. de Graaff (13-07-2003). The fight against the new fanaticism: a losing battle for the western intelligence communities?. Wittenberg, Intelligence and Political Enemies, Intelligence and Terrorism in the 20th Century, conferentie van Arbeitskreis Geschichte der Nachrichtendienste e.V., International Intelligence History Association.
B.G.J. de Graaff (11-06-2003). Werken bij het NIOD. Utrecht, Letteren werkt!.
B.G.J. de Graaff (17-02-2003). Wetenschap en oorlog. Utrecht, cyclus 'Weten en Geweten. Over de Verantwoordelijkheid van de Wetenschap' van het Studium Generale van de Universiteit Utrecht.
  2002 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. (2002). De organisatie en coordinatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Amsterdam: www.srebrenica.nl.
de Graaff, B.G.J. (2002). De voorgeschiedenis van het conflict: Joegoslavie tot 1991 alsmede Deel I. Het Joegolsavische probleem en de rol van het Westen 1991-1994. In J.C.H. Blom & P. Romijn (Eds.), Srebrenica, een veilig gebied. Reconstructie, achtergronden, gevolgen en analyses van de val van een Safe Area (pp. 33-1163) (1131 p.). Amsterdam: Boom.
de Graaff, B.G.J. (2002). Defensie in een veranderende wereld. Amsterdam: www.srebrenica.nl.
de Graaff, B.G.J. (2002). Reconstructie van de rapportage van de Centrale Inlichtingendienst (C.I.), 1919-1940. Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
de Graaff, B.G.J. & Wiebes, C. (2002). Summary of Villa Maarheeze. The Netherlands Foreign Intelligence Service. In S. Karner, E. Reiter & G. Schoepfer (Eds.), Kalter Krieg. Beitraege zur Ost-West-Konfrontation 1945 bis 1990 (pp. 53-57) (5 p.). Graz.
  2002 - Vakpublicaties
de Graaff, B.G.J. (2002). Het Srebrenica-onderzoek: ik was erbij. Aanzet, 18 (3), (pp. 5-8) (4 p.).
  2002 - Populariserende publicaties
de Graaff, B.G.J. (12-09-2002). Geheime dienst verliest strijd tegen terrorisme. Eindhovens Dagblad (1 p.).
de Graaff, B.G.J. (29-11-2002). Politici konden beter weten. Luchtsteun voor het behoud van Srebrenica was in 1993 helemaal niet gegarandeerd. NRC Handelsblad (1 p.).
  2002 - Overige resultaten
B.G.J. de Graaff (28-05-2002). Conclusies en achtergronden bij het ontstaan van het Srebrenica-rapport. Utrecht, studiemiddag van Pericles, vereniging van studenten politicologie en bestuurskunde van de Universiteit Utrecht.
B.G.J. de Graaff (29-04-2002). De besluitvorming tot uitzending van de Luchtmobiele Brigade naar voormalig Joegoslavië. Seminar Geschiedenis van Internationale Betrekkingen.
B.G.J. de Graaff (15-11-2002). De crisis in Joegoslavië en de reactie van het Westen, 1980-1995. Amsterdam, Gastcollege geschiedenis van internationale crises in de twintigste eeuw van de Universiteit van Amsterdam.
B.G.J. de Graaff (31-05-2002). De Nederlandse buitenlandse betrekkingen: de stand van zaken van het onderzoek in de laatste 25 jaar. Utrecht, Symposium Internationale en Diplomatieke Geschiedenis in Nederland van de werkgroep Internationale en diplomatieke geschiedenis.
B.G.J. de Graaff (02-09-2002). Fanatici en veiligheid. Utrecht, Minisymposium Fanatici ter introductie eerstejaars studenten geschiedenis van de Universiteit Utrecht.
B.G.J. de Graaff (17-05-2002). Genocide na de Tweede Wereldoorlog: een moeizaam begrip. Genocide-congres van het Pan Historisch Verbond.
B.G.J. de Graaff (16-03-2002). Geschiedenis en de intelligence-cycle. Utrecht, Introductie Geschiedenis van de Universiteit Utrecht.
B.G.J. de Graaff (21-06-2002). Het gebruik van Lexis-Nexis. Utrecht, Instituutssymposium Geschiedbeoefening en Digitalisering van het Instituut Geschiedenis van de Universiteit Utrecht.
B.G.J. de Graaff (08-11-2002). Historical research and political implications: the case of the Srebrenica report. Low Countries History Seminar van de University of London.
B.G.J. de Graaff (03-09-2002). Modern fanatisme en veiligheidsdiensten na 11 september 2001. Actualiteitenseminar Een jaar na '9/11' - Terrorisme, dreiging en bestrijding.
B.G.J. de Graaff (25-09-2002). Opkomst en ondergang van geheime diensten. Den Haag, Lezing voor het Haagsch Studenten Schutters Korps 'Pro Libertate'.
B.G.J. de Graaff (17-12-2002). The wars in former Yugoslavia: bringing the state back in. Annual conference of the British International Studies Association.
B.G.J. de Graaff (12-09-2002). Visies op crises: beleving en werkelijkheid. Utrecht, Gastcollege Conflictstudies van de Universiteit Utrecht.
B.G.J. de Graaff (15-10-2002). Wezen en werking van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Utrecht, Gastcollege Geschiedenis van de Universiteit Utrecht.
B.G.J. de Graaff (17-10-2002). Zivilcourage. Herdenken meer dan een halve eeuw na de Tweede Wereldoorlog. Zandvoort, Symposium Verzet - Vrijheid-Toekomst van de gemeente Zandvoort.
  1999 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. (1999). Buitenlands en toch provenciaals. De historiografie van de Nederlandse buitenlandse politiek, 1870-1998. Theoretische geschiedenis, 26 (3), (pp. 310-333) (24 p.).
  1998 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. & Wiebes, C. (1998). Villa Maarheeze. De geschiedenis van Inlichtingendienst Buitenland. (535 p.). Den Haag: SDU.
  1997 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, B.G.J. (1997). Dood van een dubbelspion. De laatste dagen van Christiaan Lindemans. (152 p.). Den Haag: SDU.
  0 - Overige resultaten
B.G.J. de Graaff (0). 1 jaar na de dood van Milosevic: de betekenis van het Joegoslavie-tribunaal.
B.G.J. de Graaff (0). Aftreden van staatssecretaris Philomena Bijlhout en de AIVD.
B.G.J. de Graaff (0). AIVD en terrorismebestrijding.
B.G.J. de Graaff (0). AIVD en terrorismebestrijding.
B.G.J. de Graaff (0). AIVD en terrorismebestrijding.
B.G.J. de Graaff (0). Andere Tijden, In opdracht van de regering (over het Srebrenica-onderzoek).
B.G.J. de Graaff (0). arrestatie Mladic?.
B.G.J. de Graaff (0). Arrestatie Naser Oric ten behoeve van het Joegoslavië-tribunaal.
B.G.J. de Graaff (0). Benoeming tot hoogleraar terrorisme en contraterrorisme.
B.G.J. de Graaff (0). Benoeming tot hoogleraar terrorisme en contraterrorisme.
B.G.J. de Graaff (0). Benoeming tot hoogleraar terrorisme en contraterrorisme.
B.G.J. de Graaff (0). Benoeming tot hoogleraar terrorisme en contraterrorisme.
B.G.J. de Graaff (0). Benoeming tot hoogleraar terrorisme en contraterrorisme.
B.G.J. de Graaff (0). Benoeming tot hoogleraar terrorisme en contraterrorisme.
B.G.J. de Graaff (0). Bob de Graaff zoekt als bijzonder hoogleraar naar de juiste verhouding tussen herinneren en vergeten na genocide en grote conflicten.
B.G.J. de Graaff (0). BVD-Screening van De Roy van Zuijdewijn.
B.G.J. de Graaff (0). BVD-screening van De Roy van Zuijdewijn.
B.G.J. de Graaff (0). BVD-screening van De Roy van Zuijdewijn.
B.G.J. de Graaff (0). BVD-screening van de Roy van Zuydewijn.
B.G.J. de Graaff (0). commentaar op de kritiek van oud-minster Ter Beek op het NIOD-rapport omtrent uitzending vaan Dutchbat naar Srebrenica.
B.G.J. de Graaff (0). commentaar op eerste verhoordag parlementaire enquete Srebrenica.
B.G.J. de Graaff (0). commentaar op het AIVD-rapport over de rekrutering van Marokkaanse jongeren ten behoeve van de jihad.
B.G.J. de Graaff (0). Commentaar op het debat in de Tweede Kamer over de affaire-Margarita.
B.G.J. de Graaff (0). commentaar op tweede verhoordag parlementaire enquete Srebrenica.
B.G.J. de Graaff (0). Congress ‘Telling Truth to Power. The Past, Present and Future of Military Intelligence’, georganiseerd door de Netherlands Intelligence Studies Association (NISA) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). MIVD, Congress ‘Telling Truth to Power. The Past, Present and Future of Military Intelligence’, georganiseerd door de Netherlands Intelligence Studies Association (NISA) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.
B.G.J. de Graaff (0). coördinatie- en regieproblemen bij terrorismebestrijding in Nederland.
B.G.J. de Graaff (0). de buitenlandse inlichtingentaak van de AIVD.
B.G.J. de Graaff (0). De Dutchbat tapes.
B.G.J. de Graaff (0). De gedragingen van Naser Oric.
B.G.J. de Graaff (0). De geschiedenis van de relatie tussen de inlichtingendiensten en politiek Den Haag.
B.G.J. de Graaff (0). De kwestie Hans Brinks en het optreden.
B.G.J. de Graaff (0). De noodzaak van onderzoek naar de Velser affaire.
B.G.J. de Graaff (0). Denkend aan toen.
B.G.J. de Graaff (0). Documenten AIVD over inval in Irak vrijgegeven.
B.G.J. de Graaff (0). Dreiging van Moslimterroristen in Nederland.
B.G.J. de Graaff (0). Een eventueel Nederlands onderzoek naar de inlichtingenbasis voor het besluit tot een oorlog tegen Irak.
B.G.J. de Graaff (0). Een posthume berechting van Milosevic?.
B.G.J. de Graaff (0). Ethiek van spionage ten behoeve van terrorismebestrijding.
B.G.J. de Graaff (0). Eventuele eliminatie van Saddam Hussein.
B.G.J. de Graaff (0). Gebrekkige intelligence ten aanzien van Irak?.
B.G.J. de Graaff (0). Geschiedenis is geen therapie.
B.G.J. de Graaff (0). Goedemorgen Nederland, benoeming tot hoogleraar.
B.G.J. de Graaff (0). Het aftreden van staatssecretaris Philomena Bijlhout en de AIVD.
B.G.J. de Graaff (0). Het regeringsbeleid inzake de affaire-Margarita.
B.G.J. de Graaff (0). Inlichtingen- en veiligheidsdiensten in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in vergelijking met de Nederlandse situatie.
B.G.J. de Graaff (0). Intelligence and National Security.
B.G.J. de Graaff (0). internationale samenwerking van inlichtingen- en veiligheidsdiensten bij de bestrijding van het terrorisme.
B.G.J. de Graaff (0). internationale terrorismebestrijding.
B.G.J. de Graaff (0). interview over het jaarverslag van de AIVD.
B.G.J. de Graaff (0). Irak tien jaar na de inval.
B.G.J. de Graaff (0). Journal of Mediterranean and Balkan Intelligence.
B.G.J. de Graaff (0). Memoires van Amerikaanse en Britse oud-medewerkers van inlichtingen- en veiligheidsdiensten of het scheppend vermogen van ethiek. Amsterdam, Toespraak bij de presentatie van het boek van Frits Hoekstra, In dienst van de BVD.
B.G.J. de Graaff (0). Nederlandse regeringsplannen voor terrorismebestrijding.
B.G.J. de Graaff (0). Noodzaak van onderzoek naar de Velser affaire.
B.G.J. de Graaff (0). Noodzaak van onderzoek naar de Velser affaire.
B.G.J. de Graaff (0). Onderzoek naar de AIVD.
B.G.J. de Graaff (0). Onderzoek naar de AIVD.
B.G.J. de Graaff (0). Op weg naar Armageddon.
B.G.J. de Graaff (0). Op weg naar Armageddon.
B.G.J. de Graaff (0). Op weg naar Armageddon.
B.G.J. de Graaff (0). Op weg naar Armageddon.
B.G.J. de Graaff (0). Opereren van de regering in de affaire-Margarita.
B.G.J. de Graaff (0). Presentatie van het NIOD-rapport over Srebrenica in Belgrado.
B.G.J. de Graaff (0). Radicalisering en terrorisme.
B.G.J. de Graaff (0). Radicalisering en terrorisme.
B.G.J. de Graaff (0). radio interview.
B.G.J. de Graaff (0). radio interview en debat.
B.G.J. de Graaff (0). radio interview en debat.
B.G.J. de Graaff (0). radioo interview.
B.G.J. de Graaff (0). Rekrutering van medewerkers en agenten voor MI5.
B.G.J. de Graaff (0). Screening door de AIVD.
B.G.J. de Graaff (0). Secret Services.
B.G.J. de Graaff (0). Srebrenica in de geschiedenisboeken.
B.G.J. de Graaff (0). Terrorisme en Kunst.
B.G.J. de Graaff (0). Terrorisme en terrorismebestrijding.
B.G.J. de Graaff (0). Terrorismebestrijding.
B.G.J. de Graaff (0). Terroristische aanslagen in Engeland.
B.G.J. de Graaff (0). Terroristische aanslagen in Engeland.
B.G.J. de Graaff (0). Terroristische aanslagen in Engeland.
B.G.J. de Graaff (0). Toelichting op het aftreden van het Nederlandse kabinet in verband met het Srebrenica-rapport.
B.G.J. de Graaff (0). Toelichting op het Srebrenica-rapport.
B.G.J. de Graaff (0). Toelichting Srebrenica-rapport.
B.G.J. de Graaff (0). TV debat.
B.G.J. de Graaff (0). TV interview.
B.G.J. de Graaff (0). TV uitzending.
B.G.J. de Graaff (0). TV uitzending.
B.G.J. de Graaff (0). TV uitzending.
B.G.J. de Graaff (0). vakgericht interview.
B.G.J. de Graaff (0). Vakgericht interview radio.
B.G.J. de Graaff (0). vakgericht interview radio.
B.G.J. de Graaff (0). vakgericht interview radio.
B.G.J. de Graaff (0). Verantwoordelijkheid voor het eventuele afluisteren van het echtpaar De Roy van Zuijdewijn.
B.G.J. de Graaff (0). Vergroting van het aantal DIA-agenten.
B.G.J. de Graaff (0). Wat te doen met Saddam Hussein?.
B.G.J. de Graaff (0). Werken als onderzoeker.
B.G.J. de Graaff (0). werkwijze Tribunaal in het proces-Milosevic.
B.G.J. de Graaff (0). Wilde geruchten, benoeming tot hoogleraar terrorisme en contraterrorisme.
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-06-26 15:46:33
Project:
Inlichtingenorganisaties als lerende organisaties
01-09-2012 tot 01-09-2017
Algemene projectbeschrijving 
Als early warning organisaties zouden inlichtingenorganisaties naar verwachting sneller adapteren aan hun veranderende taak- en waardenomgeving dan andere organizaties. Dit blijkt evenwel vaak niet het geval te zijn. De trage aanpassing van veel inlichtingenorganisaties aan de situatie na de Koude Oorlog is illustratief. De vraag is bovendien of niet-statelijke organisaties zich wellicht niet sneller aanpassen dan statelijke. In het onderzoek komen onder meer Amerikaanse en Chinese inlichtingenorganisaties aan bod alsmede al-Qaeda en haar 'filialen'.
Rol: Uitvoerder Financiering
1e geldstroom
Projectleden

Afgesloten projecten

Project:
A History of Counterterrorism 1945-2005 01-05-2007 tot 01-07-2012
Algemene projectbeschrijving

The research project ‘A history of Counter-Terrorism’ in which I am heading, aims at depicting the processes of escalation and de-escalation of politically motivated violence on the basis of several historical in-depth case studies.

 
Rol: Promotor Financiering
2e geldstroom - NWO
Projectleden
Project:
Geschiedenis van het fanatisme. 01-01-2010 tot 31-12-2010
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig
Projectleden
Project:
J.P. Graaf van Limburg Stirum (1873-1948). Tegendraads landvoogd en diplomaat. 01-01-2005 tot 31-12-2007
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig
Projectleden
Gegenereerd op 2017-06-26 15:46:33
Op dit moment verzorgt prof. dr. Bob de Graaff de volgende cursus(sen):
CodeBeschrijvingV/DNiveauECTS
GE2V14010 Ges-Intelligence en intern. samenwerking V 2 7,5
Gegenereerd op 2017-06-26 15:46:33
Nevenfuncties
  • Hoogleraar Inlichtingen en Veiligheid aan de Nederlandse Defensieacademie 
  • Lid van het curatorium voor de bijzondere leerstoel Veiligheidsproblematiek van Ons Leger aan de Universiteit Utrecht
  • Bestuurslid van de Nederlandse Stichting voor Inlichtingenstudies/Netherlands Intelligence Studies Association (NISA)
  • lid van het Opleidingsbestuur van de master Military Strategic Studies van de NLDA
  • lid van de Editorial Board van het Journal of Mediterranean and Balkan Intelligence
  • lid van de correspondentiegroep van het Vlaams Criminologisch Tijdschrift De Orde van de Dag
  • lid van de redactieraad van het Magazine voor Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing
Gegenereerd op 2017-06-26 15:46:33
Volledige naam
prof. dr. B.G.J. de Graaff Contactgegevens
Drift 6

Drift 6
Kamer 1.02A
3512 BS  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 1884
Aanwezigheid
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag
Gegenereerd op 2017-06-26 15:46:33
Laatst bijgewerkt op 14-06-2016