Prof. dr. Bob de Graaff is profileringshoogleraar Intelligence en security studies bij de afdeling Geschiedenis van Internationale Betrekkingen. Van 2005 tot 2010 was hij al aan de faculteit Geesteswetenschappen verbonden als bijzonder hoogleraar Politieke en culturele reconstructie vanuit humanistisch perspectief, op een leerstoel die in het leven is geroepen door de Stichting Socrates. Van 2007 tot 2009 was hij Nederlands eerste hoogleraar Terrorisme en contraterrorisme aan de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden. Bob de Graaff combineerde zijn professoraat in Utrecht tot 2017 met een hoogleraarschap met dezelfde leeropdracht aan de Nederlandse Defensieacademie (NLDA) in Breda. Sinds juli 2019 is hij volledig belast met het schrijven van een geschiedenis van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (voltooing verwacht in de zomer van 2022).


Data en dreiging. Stap in de wereld van intelligence

Op weg naar Armageddon

Dissertatie

Geschiedenis van de Inlichtingendienst Buitenland

Srebrenica

Vier oraties

Biografie

Indiëdagboek Theo van Roij

Mensenrechten

Spionage

Tweede Wereldoorlog

Lezingen en panelbijdragen

Inlichtingenorganisaties en -culturen in Azië en het Midden-Oosten
Leeropdracht
Intelligence en security studies
Oratiedatum
02-03-2012