Prof. mr. dr. A. (Ton) van den Brink

Prof. mr. dr. A. (Ton) van den Brink

Hoogleraar
Internationaal en Europees Recht
030 253 6728
a.vandenbrink1@uu.nl

"In het Europese recht is traditioneel veel aandacht voor het Hof van Justitie. Zelf ben ik echter de rol die wetgeving speelt in de EU steeds interessanter gaan vinden."

 

Ton van den Brink is hoogleraar EU wetgevingsvraagstukken en Jean Monnet professor of EU Legislative Studies. Hij is lid van het lid van het dagelijks bestuur van het Utrecht Research Centre for Shared Regulation and Enforcement in Europe (RENFORCE). Daarnaast is hij programmaleider van het LL.M. programma European Law en voorzitter van de opleidingscommissie masterprogramma's van het Departement Rechten. Zijn onderzoek richt zich op EU-wetgeving in brede zin. Dit omvat onder meer onderzoeksthema's als de legitimiteit en kwaliteit van EU-wetgeving; beleidsvrijheid in EU-wetgeving; de rol van parlementen en wetgeving op bijzondere terreinen van het EU-recht, zoals de Economische en Monetaire Unie (EMU). Ook schrijft Van den Brink over EU wetgevingsbeginselen, zoals de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid. 

Profiel op Linkedin: nl.linkedin.com/in/tonvandenbrink

Onderzoek is te vinden via Researchgate en SSRN

Leeropdracht
EU wetgevingsvraagstukken
Oratiedatum
17-05-2022