Ir. A. (Alex) Ziegler MSc

Beleidsmedewerker
Advies
Afdelingshoofd
Advies
a.ziegler@uu.nl

Afdeling Advies is het kenniscentrum van Vastgoed & Campus: innovatief en proactief. We adviseren gevraagd en ongevraagd over strategie, beleid, ontwikkeling en de realisatie binnen zowel de vastgoed- als campus portefeuille van de universiteit. We dragen bij aan de ontwikkeling van nieuwbouw-, herontwikkelings- en renovatieprojecten, ontmantelingsprojecten en energie-gerelateerde werken van de Universiteit Utrecht. 

De professionals van Advies zetten zich in om de technische en ruimtelijk-/ functionele kwaliteit van onze vastgoedontwikkeling te bepalen en te borgen. Dat gebeurt integraal in nauwe samenwerking met Portefeuille- en Assetmanagement, Huisvestingsadvies, Veiligheid & Milieu, Energie, Control, Gebiedsontwikkeling en Projectmanagement. Wij werken aan toekomstbestendige gebouwen die energieopwekkend, circulair, functioneel, gezond en klimaatadaptief zijn en aan een campus waar top-onderzoek en -onderwijs kan plaatsvinden en waar mensen optimaal kunnen leren, onderzoeken, werken en verblijven.

Het team bestaat uit adviseurs met de volgende (bouw)disciplines en kennisgebieden als:

  • Interieur 
  • Bouwkunde
  • Duurzaamheid
  • (Installatie)Techniek: Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Data-installaties en Energietechniek
  • Brandveiligheid