A.Z. (Alexandra) Nieweg

Promovendus
Islam en Arabisch
Religiewetenschap
a.z.nieweg@uu.nl

Alexandra Nieweg is promovendus voor het ERC Advanced Grant Project "Beyond Sharia: The Role of Sufism in Shaping Islam" en doet onderzoek naar 'Literary Qalandars'. Dit project zal antinomistische motieven, metaforen, beelden en verhalen, die het doel hadden om de religieuze hiërarchie en orthodoxe islam te provoceren, in de Perzische poëzie vanaf de 12e eeuw verkennen. Tot op heden heeft deze poëzie een grote aantrekkingskracht op moslims in de Perzische wereld en ver daarbuiten. Alexandra analyseert in het bijzonder hoe qalandari (Soefi heiligen die een hoog spiritueel niveau hebben bereikt) thema's in deze poëzie sociale, politieke, en religieuze ontwikkelingen hebben beïnvloed in de daaropvolgende eeuwen. In Alexandra's visie ligt de waarde voor de hedendaagse maatschappij van onderzoek naar antinomistisch en qalandari Soefisme, zoals uitgedrukt in klassieke Perzische poëzie, in het potentieel om de huidige misvatting van de islam als enkel orthodox en op de Sharia gericht tegen te gaan. Door te laten zien dat de islam eeuwenlang sterk uiteenlopende manieren om vroom te zijn kende, en zo de pluriformiteit ervan te benadrukken, wil deze dissertatie bijdragen aan een meer compleet en accuraat begrip van de islam.