Dr. Amanda van Loon

Martinus J. Langeveldgebouw
Heidelberglaan 1
Kamer E2.37
3584 CS Utrecht

Dr. Amanda van Loon

Universitair docent
Sociale Wetenschappen
030 253 4801
a.w.g.vanloon@uu.nl

Amanda van Loon heeft haar bachelor Psychobiologie en onderzoeksmaster Cognitive Neurobiology and Clinical Neurophysiology afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is geïntereseerd in de ontwikkeling van kinderen en adolescenten en in interventie onderzoek. 

Amanda heeft in 2022 haar PhD afgerond bij de afdeling Orthopedagogiek - Psychosociale Problemen. Haar promotieonderzoek was onderdeel van het project Verbinding onderwijs en jeugdzorg: ontwikkeling van een Response to Intervention Model voor de aanpak van school-gerelateerde stress in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Amanda heeft onderzocht wat het effect is van stressinterventies, voor welke leerlingen de interventies effectief zijn en welke factoren hieraan bijdragen. Voor meer informatie, ga naar www.stresslessproject.nl of Stress Less Project.

Op dit moment is Amanda postdoc bij de afdeling Jeugd & Gezin. Ze is betrokken bij het onderzoek naar de effectiviteit van SterkWerk, een aanpak voor groep 5 t/m 8 waarbij kinderen gericht rollen krijgen om actief te werken aan verantwoordelijkheid, eigenaarschap en prosociaal gedrag. Voor meer informatie, ga naar www.sterkwerkschool.nl of SterkWerk

Daarnaast geeft Amanda onderwijs in de minor Jeugdcriminaliteit en Jeugdbescherming en begeleid ze studenten bij het schrijven van hun thesis.