Prof. mr. Annetje Ottow
a.t.ottow@uu.nl
Lid College van Bestuur

Vicevoorzitter

Gegenereerd op 2018-06-20 17:06:17


Profiel

Annetje Ottow is per 1 janauri 2018 benoemd tot Vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht. Voorheen was zij per 1 september 2014 Decaan van de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. Daarnaast is zij hoogleraar economisch publiekrecht aan het Europa Instituut van de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. Zij is benoemd tot voorzitter van de Diversity Taskforce van de Universiteit Utrecht.

Ottow is gespecialiseerd in toezicht(houders), marktordening, mededinging en Europees recht en bekleedt zij diverse toezichtfuncties. Vanaf 1 oktober 2013 is Ottow benoemd als non-executive director van de Britse mededingings- en consumentenautoriteit CMA (Competition and Markets Authority). Per december 2013 is zij tevens lid van de Raad van Toezicht van het Juridisch Loket. Daarnaast is zij non-governmental advisor voor de ICN (International Competition Network), het internationale netwerk van mededingingsautoriteiten.

Ottow heeft niet de traditionele academische carrière doorlopen. In 1988 behaalde zij haar meesterstitel (cum laude) aan de Universiteit van Leiden en in 1990 een LLM aan het Queen Mary College in Londen. Na afronding van haar studie liep ze stage bij de Europese Commissie (DG IV, Mededinging). Tussen 1990 en 2006 was zij werkzaam in de advocatuur. In juni 2006 promoveerde ze aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Telecommunicatietoezicht. De invloed van het Europese en Nederlandse bestuurs(proces)recht.

In haar inaugurele rede De markt meester? De zoektocht naar nieuwe vormen van toezicht van 18 september 2008 schetste ze enkele contouren voor nader onderzoek op dit vakgebied. In haar onderzoek en lesgeven combineert Ottow haar academische deskundigheid met haar praktijkervaring. Zo verzorgt zij jaarlijks bij PAO Utrecht een driedaagse cursus over toezicht.

Ottow was visiting professor aan de Florence School of Regulation (2011) en aan het Competition Law Center van de George Washington University, USA (2012).

Van 2006 tot april 2013 was Ottow collegelid van OPTA en sinds augustus 2012 was zij vicevoorzitter. In de periode van mei 2012 tot september 2013 was zij voorzitter van de (interne) strategiewerkgroep van ACM (Autoriteit Consument & Markt), de toezichthouder die opgericht is na de samenvoeging van de drie toezichthouders NMa, OPTA en Consumentenautoriteit en was zij verantwoordelijk voor de oprichting van de ACM-academie.

Van september 2013 tot september 2016 was Ottow lid van de Raad van Toezicht van de VU te Amsterdam .

In maart 2015 is Annetje Ottow’s boek “Market and Competition Authorities:Good Agency Principles”, gepubliceerd door Oxford University Press, waarin zij vijf principes uiteenzet: legality (L), independence (I), transparency (T), effectiveness (E), and responsibility (R), die samen de LITER principes worden genoemd. Deze vijf principes blijken fundamenteel te zijn voor raamwerk voor toezichthouders en hun werk, niet alleen voor de toezichthouders zelf maar ook voor de instanties die het werk van de toezichthouder beoordelen.

Focusgebied:

Renforce

Gegenereerd op 2018-06-20 17:06:17
Nevenfuncties

Uit hoofde van of samenhangend met de functie

  • Lidmaatschap Adviescommissie WO VSBfonds Beurzenprogramma (vergoeding t.g.v. UU)
  • Lid VSNU Stuurgroep SBF (onbezoldigd)
  • Lid ledenraad SURF (onbezoldigd)

Op persoonlijke titel

  • Non-Executive Director Competition Markets Authority (United Kingdom) (bezoldigd)
  • Lid commissie Effectief Toezicht ZonMw (als hoogleraar - bezoldigd t.g.v. UU)
  • Lid Raad van Toezicht van het Juridisch Loket (als hoogleraar -bezoldigd t.g.v. UU)
  • Member of the Scientific Committee of the Florence School of Regulation, European University Institute (Florence) (als hoogleraar - onbezoldigd)
  • Non-Governmental Advisor to the International Competition Network (ICN) (als hoogleraar - onbezoldigd) 

 

Gegenereerd op 2018-06-20 17:06:17
Volledige naam
Prof. mr. A.T. Ottow Contactgegevens
Bestuursgebouw

Heidelberglaan 8
Kamer -
3584 CS  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 0000
Bestuursgebouw

Heidelberglaan 8
Kamer 516a
3584 CS  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 3468
Gegenereerd op 2018-06-20 17:06:17
Laatst bijgewerkt op 18-04-2018