Prof. mr. Annetje Ottow
a.t.ottow@uu.nl
Gegenereerd op 2017-11-19 02:06:58


Leeropdracht
Economisch publiekrecht
Benoemingsdatum 01-08-2007
Oratiedatum 17-09-2008
Profiel

Annetje Ottow is per 1 september 2014 Decaan van de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. Daarnaast is zij hoogleraar economisch publiekrecht aan het Europa Instituut van de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. Zij is benoemd tot voorzitter van de Diversity Taskforce van de Universiteit Utrecht.

Ottow is gespecialiseerd in toezicht(houders), marktordening, mededinging en Europees recht en bekleedt zij diverse toezichtfuncties. Vanaf 1 oktober 2013 is Ottow benoemd als non-executive director van de Britse mededingings- en consumentenautoriteit CMA (Competition and Markets Authority). Per december 2013 is zij tevens lid van de Raad van Toezicht van het Juridisch Loket. Daarnaast is zij non-governmental advisor voor de ICN (International Competition Network), het internationale netwerk van mededingingsautoriteiten.

Ottow heeft niet de traditionele academische carrière doorlopen. In 1988 behaalde zij haar meesterstitel (cum laude) aan de Universiteit van Leiden en in 1990 een LLM aan het Queen Mary College in Londen. Na afronding van haar studie liep ze stage bij de Europese Commissie (DG IV, Mededinging). Tussen 1990 en 2006 was zij werkzaam in de advocatuur. In juni 2006 promoveerde ze aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Telecommunicatietoezicht. De invloed van het Europese en Nederlandse bestuurs(proces)recht.

In haar inaugurele rede De markt meester? De zoektocht naar nieuwe vormen van toezicht van 18 september 2008 schetste ze enkele contouren voor nader onderzoek op dit vakgebied. In haar onderzoek en lesgeven combineert Ottow haar academische deskundigheid met haar praktijkervaring. Zo verzorgt zij jaarlijks bij PAO Utrecht een driedaagse cursus over toezicht.

Ottow was visiting professor aan de Florence School of Regulation (2011) en aan het Competition Law Center van de George Washington University, USA (2012).

Van 2006 tot april 2013 was Ottow collegelid van OPTA en sinds augustus 2012 was zij vicevoorzitter. In de periode van mei 2012 tot september 2013 was zij voorzitter van de (interne) strategiewerkgroep van ACM (Autoriteit Consument & Markt), de toezichthouder die opgericht is na de samenvoeging van de drie toezichthouders NMa, OPTA en Consumentenautoriteit en was zij verantwoordelijk voor de oprichting van de ACM-academie.

Van september 2013 tot september 2016 was Ottow lid van de Raad van Toezicht van de VU te Amsterdam .

In maart 2015 is Annetje Ottow’s boek “Market and Competition Authorities:Good Agency Principles”, publiceerd door Oxford University Press, waarin zij vijf principes uiteenzet: legality (L), independence (I), transparency (T), effectiveness (E), and responsibility (R), die samen de LITER principes worden genoemd. Deze vijf principes blijken fundamenteel te zijn voor raamwerk voor toezichthouders en hun werk, net alleen voor de toezichthouders zelf maar ook voor de instanties die het werk van de toezichthouder beoordelen.

Focusgebied:

Renforce

Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises
Gegenereerd op 2017-11-19 02:06:58
Alle publicaties
  2016 - Rapporten
Ottow, A.T., Stoker, Janka, Hommen, Jan, Schiffelers, Marie-Jeanne & Arnold, Daniëlle (2016). Externe evaluatie toetsingsproces AFM en DNB. (176 p.). Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.
  2015 - Artikelen
Ottow, A.T. (2015). De lessons learned van toezichtrapporten. Tijdschrift voor Toezicht, 6 (2), (pp. 44-52).
  2015 - Boeken
Ottow, A.T. (2015). Market and Competition Authorities - Good Agency Principles. (304 p.). Oxford: Oxford University Press.
  2015 - Voordrachten / lezingen
A.T. Ottow (14-10-2015) Bijdrage aan Markttoezichthoudersberaad
A.T. Ottow (11-03-2015) Lecture on 'The LITER principles in the context of prudential supervision by the European Central Bank'
A.T. Ottow (19-05-2015) Lecture on 'The LITER principles in the context of the Competition and Markets Authority'
A.T. Ottow (08-09-2015) Lezing in Den Haag ter ere van het vijfjarig bestaan van het Tijdschrift voor Toezicht
  2014 - Artikelen
Ottow, A.T. (2014). Erosion or innovation? The institutional design of competition agencies—A Dutch case study. Journal of Antitrust Enforcement, 2 (1), (pp. 25-43) (19 p.).
Sviev, Y. & Ottow, Annetje (2014). Financial Supervision in the interstices between private and public law. European Review of Contract Law (10), (pp. 496-544).
Scholten, Mira & Ottow, Annetje (2014). Institutional design of enforcement in the EU: the case of financial markets. Utrecht Law Review, 10 (5), (pp. 80-91).
  2014 - Boekdelen / hoofdstukken
Fonteijn, C. A. & Ottow, Annetje (2014). Independence of Competition Authorities - Independence in heart, mind and law. In D. Arts (Eds.), Mundi et Europae Civis: Liber Amicorum Jacques Steenbergen (pp. 405-414). Brussels: Larcier.
Ottow, A.T. (2014). The new European supervisory architecture of the financial markets. In M. Everson, C. Monda & E. Vos (Eds.), EU Agencies in – and – the external relations of the EU (pp. 123-143) (21 p.). The Hague: Wolters Kluwer Law & Business.
Ottow, Annetje (2014). Tien jaar economisch toezichtlandschap. In F. Mertens (Eds.), Reflecties op de ontwikkeling en professionalisering van het toezicht. Tien jaar leeratelier toezicht en naleving (pp. 102-117) (16 p.). Den Haag: Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.
Ottow, Annetje (2014). Toezicht in perspectief. In J-K Sluijs (Eds.), Mensenrechten en toezichthouders (pp. 161-165). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2014 - Special issue
de Cock Buning, Madeleine, Ottow, Annetje & Vervaele, John (2014). Regulation and Enforcement in the EU: Regimes, Strategies and Styles. Utrecht Law Review, 10 (5), (pp. 1-8) (8 p.).
  2013 - Artikelen
de Cock Buning, M. & Ottow, A.T. (2013). Juridische ruggengraat toezicht mag niet ontbreken. Tijdschrift voor Toezicht, 4 (4), (pp. 34-39) (6 p.).
Ottow, A.T. (2013). Redactioneel: Consument Markt & Mededinging. Markt en Mededinging, 4, (pp. 103-105) (3 p.).
Leeuw, F.L., Morawski, M. & Ottow, A.T. (2013). Trends in toezicht: middelen, prestaties. Tijdschrift voor Toezicht, 4 (2), (pp. 43-51) (9 p.).
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
Ottow, A.T. (2013). The different levels of protection of national supervisors’ independence in the European landscape. In S. Comtois & K. de Graaf (Eds.), On judicial and quasi-judicial independence (pp. 139-166) (28 p.). The Hague: Eleven international publishing.
  2013 - Rapporten
Gerbrandy, A., Hessel, B., Ottow, A.T., Manunza, E. & Mombers, A.E.M. (2013). Mededingingsrechtelijke analyse van de werkzaamheden van het NFI. (78 p.). Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), Ministerie van Veiligheid en Justitie.
  2013 - Voordrachten / lezingen
A.T. Ottow (13-04-2013) Erosion of innovation? The institutional design of competition agencies. A Dutch case study
A.T. Ottow (17-10-2013) Erosion of innovation? The institutional design of competition agencies. A Dutch case study
A.T. Ottow (23-01-2013) European Financial Supervision and its response to the financial crisis
A.T. Ottow (06-11-2013) Harmonisatie of differentiatie: Handhaving door nationale toezichthouders binnen de Europese context
A.T. Ottow (28-11-2013) Institutional Design of Competition Agencies: Developments in The Netherlands and UK
A.T. Ottow (08-11-2013) The design of competition agencies
A.T. Ottow (05-12-2013) The role of discretion for economic regulators
  2012 - Artikelen
Ottow, A.T. & Robben, P.B.M. (2012). De toezichthouder als koorddanser, Column. Tijdschrift voor Toezicht, 3, (pp. 32-35) (4 p.).
Ottow, A.T. (2012). Europeanization of the Supervision of Competitive Markets. European public law, 18 (1), (pp. 191-221) (31 p.).
Ottow, A.T. & Lavrijssen, S.A.C.M. (2012). Independent Supervisory Authorities: a fragile concept. Legal Issues of Economic Integration, 39/4, (pp. 419-446) (28 p.).
Ottow, A.T., de Jong, M. & Stil, R. (2012). Marktwerking en innovatie in de telecomsector. Economisch Statistische Berichten, 4643 (97), (pp. 530-533) (4 p.).
Ottow, A.T. (2012). Modernisering van het mededingingsrecht 2.0, redactioneel. Markt en Mededinging, 1, (pp. 1-3) (3 p.).
Ottow, A.T. (2012). Transparantie bij het toezicht. Tijdschrift voor Toezicht, 3, (pp. 3-5) (3 p.).
  2012 - Rapporten
  2012 - Voordrachten / lezingen
A.T. Ottow (20-04-2012) Lecture. Advocay
A.T. Ottow (25-05-2012) Lecture. Independence of regulatory Authorities and the influence of European law
A.T. Ottow (29-10-2012) Lecture. Institutional Design of Telecommunications and Media Authorities
A.T. Ottow (30-04-2012) Lecture. Intrusion of public law into contract law: the case of network sectors, Expert meeting of Professor Hans Micklitz, The Visible hand
A.T. Ottow (30-05-2012) Lecture. Political interference in bar associations, the independence principle
A.T. Ottow (10-05-2012) Lezing. De rekkelijken en de preciezen
A.T. Ottow (30-08-2012) Lezing. High Trust, Hoge boetes, lezing ter ere van het afscheid van Ronald Gerritse, inspecteur-generaal Inspectie gezondheidszorg
A.T. Ottow (11-10-2012) Lezing. Organisatie congres en dagvoorzitter, ‘Regulation 2.0’
A.T. Ottow (26-06-2012) Lezing. Toezicht en handhaving
A.T. Ottow (18-06-2012) Lezing. Toezichtdilemma’s
  2011 - Artikelen
Ottow, A.T. (2011). De toezicht Bermudadriehoek. Toezicht, 4, (pp. 48-50) (3 p.).
Ottow, A.T. (2011). Europeanisering van het markttoezicht. SEW, tijdschrift voor Europees en economisch recht, 1, (pp. 3-17) (15 p.).
Ottow, A.T. & Lavrijssen, S.A.C.M. (2011). Het Europese recht als hoeder van de onafhankelijkheid van nationale toezichthouders. Toezicht, 3, (pp. 34-50) (17 p.).
Ottow, A.T. (2011). Het Europese toezicht op de financiële markten. RegelMaat, 4, (pp. 202-212) (11 p.).
  2011 - Boeken
Ottow, A.T., Akerboom, S., Buist, G., Huijgen, A. & Pront-van Bommel, S. (2011). Smart grid pilots, Agentschap NL, Deel 1 en Deel 2. (204 p.). Amsterdam, Delft en Utrecht: Agentschap NL.
  2011 - Boekdelen / hoofdstukken
Ottow, A.T. (2011). De autonome Europese Burger. In A. van den Brink, S.A. de Vries & M.P.A. de Koninck (Eds.), Beginselen bouwen Burgerschap (pp. 115-120) (6 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Ottow, A.T. (2011). Developing a common framework for good performances by agencies. In P. Lugard (Eds.), The International Competition Network at ten. Origins, Accomplishments and Aspirations (pp. 251-265) (15 p.). Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia.
Ottow, A.T. & Brekhof, L.C.M. (2011). Economic evidence has many faces. In H. Don, J. de Keijzer, E. Lamboo, M. van Oers & J. van Sinderen (Eds.), The Art of Supervision. Liber amicorum Pieter Kalbfleisch (pp. 158-159) (2 p.). Den Haag: NMa.
Ottow, A.T. (2011). Enforcement of the Dutch Corporate Governance code. In W. Oostwouder & H. Schenk (Eds.), Corporate Governance. Current issues and the financial crisis (pp. 5-11) (7 p.). Deventer: Kluwer.
Ottow, A.T. & Lavrijssen, S.A.C.M. (2011). The legality of independent regulatory authorities. In L. Besselink, F. Pennings & S. Prechal (Eds.), The eclips of the legality principle in the European Union (pp. 73-96) (24 p.). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
Ottow, A.T. (2011). Toezicht en samenwerking, Jaarverslag NMa 2010 , verschenen op 29 april 2011. Jaarverslag NMa 2010 (pp. 46-50) (5 p.).
  2011 - Rapporten
Ottow, A.T. (2011). European Supervision of the Financial Markets, Working Paper 02/11. Europa Institute Utrecht.
Ottow, A.T. & de Weers, K. (2011). Towards a European Enforcement Toolkit? Working Paper 01/11. Europa Institute Utrecht.
  2010 - Artikelen
Ottow, A.T. (2010). Boeteberichten. Markt en Mededinging, 2010 (4), (pp. 125-127) (3 p.).
Ottow, A.T. & van Meerten, H. (2010). The proposals for the European Supervisory Authorities (ESAs): the right (legal) way forward?. Tijdschrift voor Financieel Recht, 2010 (1/2), (pp. 5-16) (12 p.).
  2010 - Boeken
Schenk, E.J.J., Bos, J.W.B., Krol, N., Oostwouder, W.J., Ottow, A.T. & van Witteloostuijn, A. (2010). Verloren Krediet Deelonderzoek 1: Overzicht en Analyse van de Relevante Nationale en Internationale Wetgeving en Regelgeving voor het het Financiële Stelsel. (281 p.). Den Haag: SDU.
Schenk, E.J.J., Bos, J.W.B., Krol, N., Oostwouder, W.J., Ottow, A.T. & van Witteloostuijn, A. (2010). Verloren Krediet Deelonderzoek 2: Overzicht en Analyse van het Nationale en Internationale Toezichtsysteem binnen het Financiële Stelsel. (157 p.). Den Haag: SDU.
  2010 - Boekdelen / hoofdstukken
Ottow, A.T. (2010). Spaanse Aardbeien. In T.W.B. Beukers, H.J. van Harten & A. Prechal (Eds.), Het recht van de Europese Unie in 50 klassieke arresten (pp. 259-264) (6 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2010 - Rapporten
Ottow, A.T. (2010). Europeanisering van het economisch toezicht. Utrecht: The Europa Institute Working Paper.
Ottow, A.T. (2010). Independence of national supervisory authorities. Utrecht: Europe Institute.
  2010 - Annotaties
Ottow, A.T. (09-03-2010). 2010, , (De onafhankelijkheid van toezichthouders, Notenkraker).
Brekhof, L.C.M. & Ottow, A.T. (12-08-2010). AB 2010, , (nr. AWB 06/657, AWB 06/660, AWB 06/661, LJN: BN3895).
Aelen, M. & Ottow, A.T. (09-03-2010). EHRC 2010, , (nr. C-518/07).
  2009 - Boeken
Ottow, A.T. (2009). De markt meester? De zoektocht naar nieuwe vormen van toezicht. (40 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Ottow, A.T. (2009). Enforcement by regulators through self regulation and compliance programs, Paper for ACLE Conference ‘To Enforce and Comply. Incentives inside Corporations and Agencies’. Amsterdam: Amsterdam Centre for Law & Economics.
  2009 - Boekdelen / hoofdstukken
Ottow, A.T. (2009). Observations on economic proof in economic cases. In S.A.C.M. Lavrijssen, O. Essens & A. Gerbrandy (Eds.), National Courts and the Standard of Review in Competition Law and Economic Regulation (pp. 39-48) (9 p.). Groningen: Europa Law Publishing.
Ottow, A.T. (2009). Ontwikkelingen in het toezicht. In A. Mein & K. van Wingerden (Eds.), Toezicht door private partijen: panacee voor alle kwalen? (pp. 9-18) (9 p.). Rotterdam: Erasmus Instituut Toezicht en Compliance.
Ottow, A.T. (2009). Toezicht en tuchtrecht: de vermenging van privaat- en publiekrecht. In F.A.W. Bannier, H.F.M. Hofhuis & A.T. Ottow (Eds.), Tuchtrecht (pp. 33-39) (6 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2008 - Artikelen
Ottow, A.T. & Doing-Bierens, E. (2008). Enige contouren van het economisch bewijsrecht. Jurisprudentie bestuursrecht plus (JB Plus), 4 (2008), (pp. 170-187) (17 p.).
  2008 - Boekdelen / hoofdstukken
Ottow, A.T. (2008). Het gevecht tegen de windmolens. De invloed van het Europese recht op het nationale procesrecht. In N. van Eijk & B. Hugenholtz (Eds.), Dommering-bundel (pp. 265-279) (14 p.). Amsterdam: Otto Cramwinkel.
Ottow, A.T. (2008). Sectorspecifieke regulering en toezichthouders in het bijzonder op het gebied van telecommunicatie. In I.J. Mosquera Valderrama & K.L.H. van Mens (Eds.), The Surinam Papers (pp. 175-191) (16 p.). Amersfoort: Sdu Ficale & Financiële Uitgevers.
  2007 - Artikelen
Ottow, A.T. & Pietermaat, E. (2007). De rechterlijke toetsing van OPTA’s marktanalyses. Procedurele aspecten. Mediaforum, 11/12, (pp. 343-350) (8 p.).
Ottow, A.T. & Elges, A.B (2007). De spagaat van de toezichthouder, Annotatie Vz. Rb. Den Haag 8 mei 2007, Pretium vs. De Staat der Nederlanden (Consumentenautoriteit). Mediaforum, 7/8, (pp. 245-251) (7 p.).
Ottow, A.T. & Baard, J. (2007). Het verschil tussen Appingedam en Amsterdam, Annotatie Vz. Hof Amsterdam 18 januari 2007, UPC vs. Gemeente Amsterdam. Mediaforum, 4, (pp. 119-123) (5 p.).
  2007 - Boeken
Ottow, A.T., van Eijk, N.A.N.M. & Dommering, E.J (2007). Sdu Wettenverzameling Telecommunicatierecht. (416 p.). Den Haag: SDU.
  0 - Voordrachten / lezingen
A.T. Ottow () The role of ESMA
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-11-19 02:06:59

Onderzoeksbelangstelling

Economisch toezicht, met als specialisaties het mededingingsrecht, het recht van gereguleerde sectoren, toezicht(houders.) en handhaving

Gegenereerd op 2017-11-19 02:06:59
 • Economisch publiekrecht (bachelor)
 • Europees economisch recht en beleid (master)
 • European competition law (master)
 • Overheid en markt (economie bachelor)
 • master law & economics
 • market regulation and supervision
Gegenereerd op 2017-11-19 02:06:59
Nevenfuncties

Uit hoofde van of samenhangend met de functie

 • Lid commissie Effectief Toezicht ZonMw (bezoldigd)
 • Member of the Scientific Committee of the Florence School of Regulation, European University Institute (Florence) (onbezoldigd)
 • Non-Governmental Advisor to the International Competition Network (ICN) (onbezoldigd) 
 • Lid Raad van Toezicht van het Juridisch Loket (bezoldigd)

 

Op persoonlijke titel

 •  Non-Executive Director Competition Markets Authority (United Kingdom) (bezoldigd)
Gegenereerd op 2017-11-19 02:06:59
Volledige naam
Prof. mr. A.T. Ottow Contactgegevens
Janskerkhof

Janskerkhof 3-3a
Kamer 1.03
3512 BK  UTRECHT

Telefoonnummer afdeling 030 253 8305
Gegenereerd op 2017-11-19 02:06:59
Laatst bijgewerkt op 18-09-2017