Dr. Ankie Menting

Martinus J. Langeveldgebouw
Heidelberglaan 1
Kamer H2.21
3584 CS Utrecht

Ankie Menting is vanaf 2007 werkzaam bij de vakgroep Ontwikkelingspsychologie. In 2012 promoveerde zij hier op het project Betere Start: Een gerandomiseerde trial van oudertraining voor (ex-)gedetineerde moeders ter voorkoming van problematische ontwikkeling bij hun kinderen). In haar proefschrift wordt meer inzicht verschaft in (ex-)gedetineerde moeders en hun kinderen, wordt de effectiviteit van Incredible Years oudertraining in een meta-analyse onderzocht en wordt de effectiviteit van Incredible Years oudertraining met toegevoegde huisbezoeken (Betere Start) onderzocht bij (ex-)gedetineerde moeders.

Op dit moment is zij aangesteld als universitair docent. Haar onderzoek richt zich onder andere op effectiviteit van interventies, kinderen van gedetineerde ouders en kinderen uit andere kwetsbare doelgroepen.