Dr. A. (Annemarie) Spruijt

Universitair hoofddocent
Inwendige Ziekten

Dierenarts en Voorzitter Masterprogramma Geneeskunde van Gezelschapsdieren 

Annemarie werkt als Dierenarts, Specialist Voortplanting (ECAR) bij het Departement Clinical Sciences en vormt samen met haar collega's Jeffrey de Gier en Aniek Hofman de discipline Voortplanting. Haar werkzaamheden bestaan o.a. uit patientenzorg (polikliniek) en onderwijs, zowel aan bachelor en master studenten als aan dierenartsen en fokkers.

Naast haar interesse in deze vakinhoudelijke discipline, ligt haar andere interesse in de didactische achtergrond van het diergeneeskundig onderwijs. Als onderzoeker ligt haar passie in de veterinaire en medische onderwijskunde en daar is ze in 2014 in gepromoveerd. Als voorzitter van het masterprogramma Gezelschapsdieren is zij het aanspreekpunt voor dit 3-jarige masterprogramma voor docenten en studenten. Daarnaast coördineert zij het basisco-schap en het verdiepend co-schap (klinische track) en is ze onderdeel van het team dat de nieuwe master ontwikkelt en implementeert. Als docent vindt ze het belangrijk om de transitie van student naar dierenarts in het werkveld zo klein mogelijk te maken. Het (gezamenlijk met dierenartsen die in praktijken werken) opzetten en coordineren van het eerstelijns diergeneeskundig onderwijs (junior en senior extramuraal onderwijs) doet ze daarom met veel plezier. Naast inhoudelijke thema's komen dan ook thema's als veerkracht en het participeren in spoeddiensten aan de orde.

Door de combinatie van haar werkzaamheden probeert ze een brug te slaan tussen de medisch/veterinaire onderwijskundige literatuur, het werk als dierenarts in de eerstelijnspraktijk, onderwijsbeleid en de docent op de klinische werkvloer binnen de faculteit.

Kernwoorden: Veterinair Onderwijskundig Onderzoek, Voortplanting van Gezelschapdieren, Klinisch Redeneren, Professionalisering van Student en Docent, Eerstelijns Diergeneeskunde, Kwaliteitbevordering Diergeneeskundig Onderwijs.