Dr. Arnold Wilts

Dr. Arnold Wilts

Universitair docent
Organisation Science
030 253 9360
a.s.wilts@uu.nl

Arnold Wilts is universitair docent. Zijn belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van onderwijs op het terrein van organisatietheorie, stakeholdersamenwerking en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Tussen 2009 en 2023 was hij programmacoördinator van de leergang Organisatie, Cultuur en Management, één van de OvP masterprogramma’s van het Dept. Bestuurs- & Organisatiewetenschap. Tussen 2021 en 2023 was hij co-projectleider van het USO project Onderwijs met Professionals.