Arnoud Visser is hoogleraar bij het departement Talen, Literatuur en Communicatie. Zijn leeropdracht richt zich op de bestudering van de tekstuele cultuur in de Renaissance. Hij is daarnaast directeur van het Huizinga Instituut, de landelijke onderzoeksschool voor cultuurgeschiedenis.

Zijn onderzoek richt zich op de intellectuele cultuur in de vroegmoderne tijd. Hij is in het bijzonder geïnteresseerd in humanisme, (contra-)reformatie, en de geschiedenis van het lezen. Momenteel werkt hij aan een (kleine) geschiedenis van pedanterie en is hij redacteur van het Renaissancedeel in het te verschijnen A Cultural History of Fame (Bloomsbury). Hij is tevens coördinator van het digitale platform voor de bestudering van historisch leesgedrag, Annotated Books Online (een samenwerkingsverband met partners in Amsterdam, Gent, University College Londen, Princeton en York). 

Hij publiceerde ondermeer:

  • Reading Augustine in the Reformation: The Flexibility of Intellectual Authority in Europe, 1500-1620 (Oxford: Oxford University Press, 2011)
  • Joannes Sambucus and the Learned Image: The Use of the Emblem in Late-Renaissance Humanism (Leiden: Brill, 2005)
  • samen met Karl Enenkel (red.), Mundus Emblematicus: Studies in Neo-Latin Emblem Books (Turnhout: Brepols, 2003)

 

 


Onderzoek naar leessporen: hier Bernardo Bembo's exemplaar van Plinius' brieven (Stanford UL).
Leeropdracht
Tekstuele cultuur in de Renaissance
Oratiedatum
27-11-2013