• Bestuursrecht (bachelor)
  • Inleiding staats- en bestuursrecht (bachelor)
  • Handhavingsrecht (bachelor)
  • Burgerlijk en bestuursprocesrecht (bachelor)
  • Afstudeerwerk (bachelor)
  • Judicial protection and enforcement of EU law (master)
  • Uitvoering, toezicht en handhaving (master)
  • Scripties (master)
  • Europees bestuursrecht (PAO Grotius/SSR)

 

 

Betrokken bij opleiding(en)