Mr. dr. Antonius Duijkersloot
a.p.w.duijkersloot@uu.nl
Gegenereerd op 2017-11-22 12:05:14


Profiel

Aandachtsgebied

Bestuursrecht betreffende de financiële sector, bestuurlijk organisatierecht, europees bestuursrecht en handhavingsrecht, alsmede toezicht op gereguleerde markten.

Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises
Europees bestuursrecht
Staatsrecht
regulering en toezicht op financiële markten en instellingen
handhavingsrecht
openbaarheid van bestuur
European administrative law
enforcement law
administrative law
access to documents
regulation and supervision of financial markets and institutions
constitutional law
Gegenereerd op 2017-11-22 12:05:14
Alle publicaties
  2016 - Artikelen
Duijkersloot, A.P.W. (2016). Bankentoezicht en constitutioneel recht: where two oceans meet but do not mix? Een beschouwing naar aanleiding van recente ontwikkelingen. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 2016 (1), (pp. 4-31) (27 p.).
Duijkersloot, A.P.W. (10-06-2016). Bestraffing van de overheid: stand van zaken sinds 2010. Tijdschrift voor Sanctierecht en Onderneming, 2016 (2/3), (pp. 61-66) (6 p.).
Ortlep, R., Duijkersloot, A.P.W., Verhoeven, M.J.M. & Widdershoven, R.J.G.M. (2016). Kroniek Europees staats- en bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (7), (pp. 235-248) (13 p.).
Ortlep, R., Duijkersloot, A.P.W., Verhoeven, M.J.M. & Widdershoven, R.J.G.M. (2016). Kroniek Europees staats- en bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (1), (pp. 26-41).
Duijkersloot, A.P.W., van der Jagt-Jobsen, J.A.E. & Maas, L. (2016). Van Wob naar Woo: de bescherming van persoonlijke beleidsopvattingen en intern beraad. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2016 (9), (pp. 331-342).
  2016 - Boekdelen / hoofdstukken
Duijkersloot, A.P.W. & Zorg, W.S. (2016). Bestrijding van misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur: een adequate rol van rechter en wetgever?. In Rolf Ortlep, Frank Groothuijse, Jeroen Kiewiet & Remco Nehmelman (Eds.), De rechter onder vuur (pp. 99-121). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
  2015 - Artikelen
Duijkersloot, A.P.W., Widdershoven, R.J.G.M., Ortlep, R. & Verhoeven, M.J.M. (2015). Kroniek Europees staats- en bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (1), (pp. 21-36).
Duijkersloot, A.P.W., Widdershoven, R.J.G.M., Ortlep, R. & Verhoeven, M. (2015). Kroniek Europees staats- en bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (7), (pp. 224-238).
  2015 - Boekdelen / hoofdstukken
Duijkersloot, A.P.W. & van Bockel, W.B. (2015). Shifts in authority and their relation with underlying core values: competition law and financial law compared. In Ton van den Brink, Michiel Luchtman & Miroslava Scholten (Eds.), Sovereignty in the Shared legal order of the EU: Core values of regulation and enforcement (pp. 93-116). Intersentia.
Duijkersloot, A.P.W. & Jans, Jan (2015). State Liability. In J.H. Jans, S. Prechal & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), Europeanization of Public Law (pp. 437-485). Europa Law Publishing.
  2014 - Artikelen
Duijkersloot, Ton (2014). Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 5 december 2013. Administratiefrechtelijke beslissingen Rechtspraak Bestuursrecht, 81 (8 p.).
Duijkersloot, Ton (2014). Consequences of the Violation by Administrative Authorities of the Right to be heard under EU Law: the Case M.G. and N.R. Review of European Administrative Law, 7 (1), (pp. 81-96).
Ortlep, Rolf, Schueler, Ben, Scholtes, H.H.M., Blekemolen, Marieke, Duijkersloot, Ton & Modderman, Coen (2014). De praktijk en werking van drie versnellingsinstrumenten uit de Awb. Jurisprudentie bestuursrecht plus (JB Plus) (3), (pp. 168-181).
Ortlep, Rolf, Duijkersloot, Ton, Verhoeven, Maartje & Widdershoven, Rob (2014). Kroniek: Europees staats- en bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2014 (5 ), (pp. 134-146).
Wissink, L., Duijkersloot, Ton & Widdershoven, Rob (2014). Shifts in Competences between Member States and EU in the New Supervisory System for Credit Institutions and their Consequences for Judicial Protection. Utrecht Law Review, 10 (5), (pp. 92 – 115).
  2014 - Boekdelen / hoofdstukken
Duijkersloot, Ton (2014). Handhaving door marktautoriteiten. In Lex Michiels & Erwin Muller (Eds.), Handhaving - Bestuurlijk handhaven in Nederland (pp. 341-361). Kluwer.
  2013 - Artikelen
Duijkersloot, A.P.W., Ortlep, R., Verhoeven, M.J.M. & Widdershoven, R.J.G.M. (2013). Kroniek Europees staats- en bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 9, (pp. 228-239) (12 p.).
Duijkersloot, A.P.W., Ortlep, R., Verhoeven, M.J.M. & Widdershoven, R.J.G.M. (2013). Kroniek Europees staats- en bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 5, (pp. 90-103) (14 p.).
  2013 - Boeken
Ortlep, R., Schueler, B.J., Modderman, C.B. & Duijkersloot, A.P.W. (2013). Evaluatie van een drietal versnellingsinstrumenten uit de Awb. (104 p.). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
Duijkersloot, A.P.W. (2013). Maatregelen gericht op de vergunning, ontheffing of verklaring van geen bezwaar. In D.R. Doorenbos & M.J.C. Somsen (Eds.), Onderneming en sanctierecht, Handhaving van financieel toezichtrecht, in het bijzonder onder de Wft en Pw (pp. 329-339) (11 p.). Deventer: Kluwer.
  2012 - Artikelen
Duijkersloot, A.P.W., Ortlep, R., Verhoeven, M.J.M. & Widdershoven, R.J.G.M. (2012). Europees staats- en bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2012 (9 (kroniek)), (pp. 271-291) (21 p.).
Duijkersloot, A.P.W. & Kummeling, H.R.B.M. (2012). Onnodig en onwenselijk: de geheimzinnigheid van DNB. Nederlands Juristenblad, 1, (pp. 26-27) (2 p.).
  2012 - Boekdelen / hoofdstukken
Duijkersloot, A.P.W. & Kummeling, H.R.B.M. (2012). Parlement en geheime toezichtsinformatie. In H.R.B.M. Kummeling (Eds.), De samengestelde Besselink (pp. 75-83) (9 p.). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
  2011 - Artikelen
de Gier, A.A.J., van Rijswick, H.F.M.W., Duijkersloot, A.P.W., Groothuijse, F.A.G. & Uylenburg, R. (2011). Algemeen geregeld, goed geregeld? Een analyse van onderzoeken naar de werking van algemene regels in het licht van de doelstellingen voor de vernieuwing van het omgevingsrecht. Milieu en Recht, 9, (pp. 576-586) (11 p.).
Duijkersloot, A.P.W. & Tappeiner, I.U. (2011). Anti-misbruikregelingen van openbaarheidswetgeving. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 6, (pp. 355-360) (6 p.).
Duijkersloot, A.P.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2011). Kroniek Europees Bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 5 (19), (pp. 137-147) (11 p.).
Duijkersloot, A.P.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2011). Kroniek Europees Bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 9 (40), (pp. 276-289) (14 p.).
  2011 - Boekdelen / hoofdstukken
Duijkersloot, A.P.W. (2011). Public access to documents in the European Composite Administration. In O. Jansen & B. Schöndorf-Haubold (Eds.), The European Composite Administration (pp. 251-277) (27 p.). Cambridge – Antwerp – Portland: Intersentia.
  2010 - Artikelen
Duijkersloot, A.P.W. (2010). European Restrictions on the Application of National Provisions Concerning Access to Documents in Cases with a European Dimension. Review of European Administrative Law, 2010 (1), (pp. 113-128) (16 p.).
Duijkersloot, A.P.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2010). Kroniek Europees Bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, (pp. 125-133.) (1 p.).
Duijkersloot, A.P.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2010). Kroniek Europees Bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, (pp. 334-343) (10 p.).
  2010 - Boeken
Jurgens, G.T.J.M., Duijkersloot, A.P.W., de Gier, A.A.J. & Schueler, B.J. (2010). De doorkruisingsleer in perspectief. Een onderzoek naar de mogelijke inzet van het privaatrecht ter behartiging van publieke belangen in de gemeentelijke praktijk. (114 p.). Den-Haag: VNG.
  2010 - Boekdelen / hoofdstukken
Duijkersloot, A.P.W. & Hartmann, A. (2010). De aansprakelijkheid van de overheid : een overspannen constructie bij bestraffing? Strafrechtelijke en bestuursrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid in perspectief. In L.F.M. Besselink (Eds.), De aangesproken staat. Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en immuniteit van de overheid (Staatsrechtconferentie 2009) (pp. 71-117) (47 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
  2010 - Rapporten
Uylenburg, R., van Rijswick, M., Duijkersloot, T., de Gier, T. & Groothuijse, F. (2010). Algemeen geregeld is goed geregeld? Een onderzoek naar de effecten van algemene regels ten opzichte van een vergunningenstelsel in de watersector. Utrecht: Universiteit Utrecht [etc.].
Duijkersloot, A.P.W. & Tappeiner, I.U. (2010). Vexatious requests: antimisbruikregelingen van openbaarheidswetgeving. Een onderzoek naar de regeling in het Verenigd Koninkrijk en enkele andere landen die het Raad van Europa-verdrag inzake toegang tot documenten hebben ondertekend. Utrecht: Universiteit Utrecht.
  2009 - Artikelen
Duijkersloot, A.P.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2009). Kroniek Europees Bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 8 (2009), (pp. 54-64) (10 p.).
Duijkersloot, A.P.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2009). Kroniek Europees Bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 10 (2009), (pp. 332-344) (12 p.).
Duijkersloot, A.P.W. (2009). Nieuwe rechtspraak over de Eurowob: gevolgen voor het Nederlandse openbaarheidsrecht. Jurisprudentie bestuursrecht plus (JB Plus), 1 (11), (pp. 18-34) (26 p.).
  2009 - Boeken
Duijkersloot, A.P.W., van Schagen, J.A. & van der Loop, M.L.M. (2009). Teksten Openbaarheid van bestuur 2009/2010. (283 p.). Den Haag: SDU.
  2009 - Boekdelen / hoofdstukken
Duijkersloot, A.P.W., Jurgens, G.T.J.M. & Widdershoven, R.J.G.M. (2009). Raakvlakken tussen bestuursrecht en privaatrecht op het terrein van de handhaving. In E.F.D. Engelhard, I. Giesen, C.B.P. Mahé & M.Y. Schaub (Eds.), Handhaving van en door het privaatrecht (pp. 121-147) (26 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2009 - Annotaties
Duijkersloot, A.P.W. (29-05-2009). AB 2009, , ().
Duijkersloot, A.P.W. (25-03-2009). AB 2009, , ().
  2008 - Artikelen
Duijkersloot, A.P.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2008). Kroniek Europees bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 37 (2008), (pp. 275-287) (12 p.).
Duijkersloot, A.P.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2008). Kroniek Europees bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2 (2008), (pp. 84-94) (10 p.).
  2007 - Artikelen
Duijkersloot, A.P.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2007). De Dienstenrichtlijn en het algemeen bestuursrecht. RegelMaat, (pp. 190-204) (15 p.).
Widdershoven, R.J.G.M., Verhoeven, M.J.M., Prechal, A., Duijkersloot, A.P.W., van de Gronden, J.W., Hessel, B. & Ortlep, R. (2007). Ilsink over de Europese agenda van de Awb. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 5, (pp. 156-159) (4 p.).
Duijkersloot, A.P.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2007). Kroniek Europees bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, (pp. 311-321) (11 p.).
Duijkersloot, A.P.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2007). Kroniek Europees bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, (pp. 129-138) (10 p.).
Duijkersloot, A.P.W. (2007). Openbaarheid van documenten onder de Wob en de Eurowob: een LAT-relatie. Jurisprudentie bestuursrecht plus (JB Plus), (pp. 24-37) (14 p.).
  2007 - Boeken
Widdershoven, R.J.G.M., Verhoeven, M.J.M., Prechal, A., Duijkersloot, A.P.W., van de Gronden, J.W., Hessel, B. & Ortlep, R. (2007). De Europese agenda van de Awb. (240 p.). Den haag: Bju.
Duijkersloot, A.P.W., van Schagen, J.A. & van der Loop, M.L.M. (2007). Teksten Openbaarheid van bestuur 2007/2008. (264 p.). Den Haag: SDU.
Duijkersloot, A.P.W. (2007). Toezicht op gereguleerde markten. (117 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
  2007 - Annotaties
Duijkersloot, A.P.W. & Ortlep, R. (23-04-2007). AB 2007, AB 2007, 247, ().
  2006 - Artikelen
Duijkersloot, A.P.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2006). Kroniek Europees bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 19, (pp. 126-137) (12 p.).
Duijkersloot, A.P.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2006). Kroniek Europees bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 39, (pp. 278-289) (13 p.).
Duijkersloot, A.P.W. & Ortlep, R. (2006). Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid: recente ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving. Overheid en Aansprakelijkheid, 3, (pp. 53-62) (10 p.).
  2006 - Boekdelen / hoofdstukken
Duijkersloot, A.P.W. (2006). Access to documents in a multilevel setting. In A. van Hoek, A.M. Hol, O.J.D.L.M. Jansen, P. Rijpkema & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), Multilevel Governance in Adjudication and Enforcement (pp. 129-157) (29 p.). Antwerp/Oxford: Intersentia.
  2006 - Annotaties
Duijkersloot, A.P.W. & Ortlep, R. (22-11-2006). AB 2007, , ().
  2005 - Artikelen
Duijkersloot, A.P.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2005). Kroniek Europees bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2, (pp. 60-71) (12 p.).
Duijkersloot, A.P.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2005). Kroniek Europees bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 8, (pp. 290-303) (14 p.).
  2005 - Boekdelen / hoofdstukken
Duijkersloot, A.P.W. (2005). De beboetbare staat. In Ch.W. Backes, P.J.J. van Buuren, G.T.J.M. Jurgens & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), Lex Dura Sed Lex (pp. 33-46) (14 p.). Deventer: Kluwer.
Duijkersloot, A.P.W. (2005). Do courts engage in lawmaking in relation to supervision of the insurance industry? Reflections on supervision in the Netherlands and Germany. In F. Stroink & E. van der Linden (Eds.), Judicial Lawmaking and Administrative law (pp. 207-216) (10 p.). Antwerpen-Oxford: Intersentia.
  2004 - Artikelen
Duijkersloot, A.P.W. (2004). Immuniteit voor de staat bij bestuurlijke boeten? Een beschouwing over de bestuurlijke beboetbaarheid van de staat, mede in het licht van de komende boeteregeling in de vierde tranche van de Awb. Militair-rechtelijk tijdschrift, XCVII (2004/10), (pp. 429-442) (14 p.).
Duijkersloot, A.P.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2004). Kroniek Europees bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2004 (6), (pp. 222-231) (10 p.).
  2004 - Boeken
Duijkersloot, A.P.W. & van der Meulen, B.M.J. (2004). Handhaving van het bestuursrecht: Bestuurlijke boete. (58 p.). Eindhoven: Euroforum.
Duijkersloot, A.P.W. & van der Meulen, B.M.J. (2004). Handhaving van het bestuursrecht: Bestuurlijke boete. (58 p.). Eindhoven: Euroforum.
Duijkersloot, A.P.W., van Schagen, J.A. & van der Loop, M.L.M. (2004). Kaderpocket Openbaarheid van bestuur. (98 p.). Den Haag: SDU.
  2004 - Boekdelen / hoofdstukken
Duijkersloot, A.P.W. (2004). Hoofdstuk 3 - Formeel recht, aanvulling nr. 31, september 2004. In J.A. van Schagen, A.P.W. Duijkersloot & M.L.M. van der Loop (Eds.), Openbaarheid van bestuur (pp. 1-54) (198 p.). Den Haag: Koninklijke Vermande.
  2004 - Annotaties
Duijkersloot, A.P.W. (30-11-2004). AB , , ().
  2003 - Artikelen
Duijkersloot, A.P.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2003). Kroniek Europees bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, (pp. 365-374) (10 p.).
Duijkersloot, A.P.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2003). Kroniek Europees bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, (pp. 350-359) (10 p.).
  2003 - Boeken
Duijkersloot, A.P.W. & van der Meulen, B.M.J. (2003). Handhaving van bestuursrecht: Bestuurlijke boete (6e druk). (41 p.). Eindhoven: Euroforum, 7e druk.
Duijkersloot, A.P.W. & van der Meulen, B.M.J. (2003). Handhaving van bestuursrecht: Bestuurlijke boete (7e druk). (58 p.). Eindhoven: Euroforum, 6e druk.
  2003 - Boekdelen / hoofdstukken
Duijkersloot, A.P.W. & Kummeling, H.R.B.M. (2003). Agencies in the Netherlands. In T. Zwart & L.F.M. Verhey (Eds.), Agencies in European and Comparative Perspective (pp. 79-112) (34 p.). Antwerpen-Oxford-New York: Intersentia.
  2003 - Rapporten
Duijkersloot, A.P.W. & Michiels, F.C.M.A. (2003). Mogelijkheden voor invoering van de bestuurlijke boete in de Wegenverkeerswet 1994. (41 p.). Den Haag: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2003.
  2002 - Artikelen
Duijkersloot, A.P.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2002). Kroniek Europees bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 7, (pp. 208-218) (11 p.).
Duijkersloot, A.P.W. & Michiels, F.C.M.A. (2002). Rechtmatigheid van de Richtlijnen gastransport 2002. Markt en Mededinging, 3, (pp. 118-123) (6 p.).
  2002 - Boeken
Addink, G.H., Duijkersloot, A.P.W. & Michiels, F.C.M.A. (2002). Bestuurlijke boeten in de wetgeving van Verkeer en Waterstaat. (194 p.). Den Haag: Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
  2002 - Boekdelen / hoofdstukken
Duijkersloot, A.P.W. (2002). Commentaar op art. 5:13 en 5:14 Awb. Algemene wet bestuursrecht (losbladig) Elsevier.
  2001 - Artikelen
Widdershoven, R.J.G.M. & Duijkersloot, A.P.W. (2001). Europa en bestuurlijke handhaving: trends en uitdagingen. Justitiële Verkenningen, (pp. 68-80) (13 p.). Europees strafrecht.
  2001 - Boekdelen / hoofdstukken
Duijkersloot, A.P.W. & van der Meulen, B.M.J. (2001). Bestuurlijke boete. Handhaving van Bestuursrecht (2e druk) Eindhoven: Euroforum, bijdrage auteur 56 pp..
Michiels, F.C.M.A. & Duijkersloot, A.P.W. (2001). Rechterlijke toetsing van brandbeveiligheidsbesluiten. Commissie onderzoek cafébrand, Deelonderzoeken A (pp. 265-288) (24 p.).
Michiels, F.C.M.A. & Duijkersloot, A.P.W. (2001). Rechterlijke toetsing van brandveiligheidsbesluiten. Rapport Commissie onderzoek cafébrand Volendam (Commissie Alders) (pp. 265-289) (25 p.). Den Haag.
  2000 - Artikelen
Duijkersloot, A.P.W. (2000). De ministeriële verantwoordelijkheid onder vuur. IUST, (pp. 104-112) (9 p.).
Duijkersloot, A.P.W. & Michiels, F.C.M.A. (2000). Taken en bevoegdheden van onafhankelijke toezichthouders; mogelijkheden en beperkingen. Tijdschrift privatisering, (pp. 18-33) (16 p.). speciaal: Toezicht en deregulering van nieuwe markten.
  2000 - Boekdelen / hoofdstukken
Duijkersloot, A.P.W. & van der Meulen, B.M.J. (2000). De bestuurlijke boete. Handhaving van bestuursrecht (45 p.). Lelystad: Euroforum.
Duijkersloot, A.P.W. (2000). Kwaliteit van overheidstoezicht op het verzekeringsbedrijf. In G.H. Addink, J.B.J.M. ten Berge, P.A.M.J. Graat & P.M. Langbroek (Eds.), Kwaliteit van overheidsbestuur (pp. 57-77) (167 p.). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
  2000 - Annotaties
Duijkersloot, A.P.W. (19-07-2000). 2001, 11, ().
Duijkersloot, A.P.W. (16-08-2000). 2001, 13, ().
  1999 - Artikelen
Duijkersloot, A.P.W. (11-01-1999). EU-ambtenaar van Buitenen terecht gestraft?. Staatscourant
  1999 - Boeken
Duijkersloot, A.P.W., Kummeling, H.R.B.M., Minderman, G.D., van Schagen, J.A. & Zijlstra, S.E. (1999). Verkenningen van verantwoordelijkheid. Een onderzoek naar de ministeriële verantwoordelijkheid voor het toezicht op de financiën van zelfstandige instellingen op het terrein van onderwijs en onderzoek. Utrecht: Instituut voor Staats- en Bestuursrecht.
Kummeling, H.R.B.M., Duijkersloot, A.P.W., Minderman, G.D., van Schagen, J.A. & Zijlstra, S.E. (1999). Verkenningen van verantwoordelijkheid. Ministeriele verantwoordelijkheid voor het toezicht op de financien van zelfstandige instellingen op het terrein van onderwijs en onderzoek. (176 p.). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-11-22 12:05:14
  • Bestuursrecht (bachelor)
  • Inleiding staats- en bestuursrecht (bachelor)
  • Handhavingsrecht (bachelor)
  • Burgerlijk en bestuursprocesrecht (bachelor)
  • Afstudeerwerk (bachelor)
  • Judicial protection and enforcement of EU law (master)
  • Uitvoering, toezicht en handhaving (master)
  • Scripties (master)
  • Europees bestuursrecht (PAO Grotius/SSR)

 

 

Gegenereerd op 2017-11-22 12:05:14
Nevenfuncties

rechter-plaatsvervanger

Gegenereerd op 2017-11-22 12:05:14
Volledige naam
Mr. dr. A.P.W. Duijkersloot Contactgegevens
Achter Sint Pieter

Achter Sint Pieter 200
Kamer 3.07
3512 HT  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 9275
Gegenereerd op 2017-11-22 12:05:14
Laatst bijgewerkt op 18-09-2017