Aandachtsgebied

Bestuursrecht betreffende de financiële sector, bestuurlijk organisatierecht, europees bestuursrecht en handhavingsrecht, alsmede toezicht op gereguleerde markten.