Onderzoeksbelangstelling

Nationaal, Europees en internationaal arbeidsrecht, sociale politiek en arbeidsverhoudingen.