Voorzitter van de VIDI commissie van NWO voor MaGW (Maatschappij- en Gedragswetenschappen) in 2009; de commissie die beslist over de toewijzing van onderzoeksaanvragen in het Vernieuwingsprogramma (VIDI) van NWO. Ook in 2010 is Japsers opnieuw voorzitter; Raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof ‘s Hertogenbosch; Lid van verschillende CAO bemiddelings- en geschillencommissies; Bestuurslid van de European Foundation of Social Quality; Commissaris bij MOSA Maastricht.