Sleutelpublicaties

Overheul, M. (2021). Vergoeding van shockschade sinds de invoering van de Wet vergoeding affectieschade: Een greep uit en op de rechtspraktijk. Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, 2021(1), 1-11. https://doi.org/10.5553/TVP/138820662021024001001
Overheul, A. M. (2017). Angst als juridisch relevante schade. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 33(5), 176.
Overheul, A. M. (2018). Angst als juridisch relevante schade: de angstschadevordering naar Frans recht. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 2018(6), 160-168. Article 31.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/421598/B_B_D_1B_55F_9A_0A_7D_3306336B_E_4D_87A_2B_3A_pdf.pdf?sequence=1
Overheul, A. M. (2016). Vergoeding van integriteitsschade mede bezien vanuit een mensenrechtelijk perspectief. Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, 1-9.

Publicaties

2023

Wetenschappelijke publicaties

Overheul, M. (2023). Compensatieregelingen voor beroepsziekten als alternatieve route voor het aansprakelijkheidsrecht: twee gedachtes. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 2023(1), 11-14. Article 3.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/427745/Compensatieregelingen_voor_beroepsziekten_als_alternatieve_route_voor_het_aansprakelijkheidsrecht_twee_gedachtes_1_.pdf?sequence=1

2022

Wetenschappelijke publicaties

Rijnhout, R., & Overheul, M. (2022). 20 jaar na Taxibus: hoe de wal het schip van schokschade toch heeft doen keren. Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, 2022(2), 49-60. https://doi.org/10.5553/TVP/138820662022025002001

2021

Wetenschappelijke publicaties

Manders, C. F., Nuninga, W. T., Overheul, M., & Hebly, M. R. (2021). Schadevergoeding in de schijnwerpers: Voordrachten tijdens de voorjaarsvergadering van de Vereniging voor Burgerlijk Recht (9 april 2021). Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2021(10), 283-291. Article 35.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/421782/6A_7E_D_0A_2763D_C_40A_73463C_B_869B_6F_3E_7_pdf.pdf?sequence=1
Overheul, M. (2021). Geestelijk letsel bij smartengeld: in het algemeen geen in de psychiatrie erkend ziektebeeld vereist. Ars Aequi, 944-949. https://arsaequi.nl/product/geestelijk-letsel-bij-smartengeld-in-het-algemeen-geen-in-de-psychiatrie-erkend-ziektebeeld-vereist/
Overheul, M. (2021). Vergoeding van shockschade sinds de invoering van de Wet vergoeding affectieschade: Een greep uit en op de rechtspraktijk. Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, 2021(1), 1-11. https://doi.org/10.5553/TVP/138820662021024001001

2020

Vakpublicaties

Overheul, A. M. (2020). Vergoeding van immateriële schade: de persoonsaantasting naar Surinaams en Nederlands recht. Surinaams juristenblad, (2), 31-39.
Overheul, A. M., Rijnhout, R., & Van den Bos, K. (2020). Een publiek gefinancierd compensatiesysteem voor zorgpersoneel. Een goed alternatief? Nederlands juristenblad, 2020(26), 1880-1883. Article 1644. https://www.navigator.nl/document/idbba41bf62055427d9a502e3638f3950e/nederlands-juristenblad-een-publiek-gefinancierd-compensatiesysteem-voor-zorgpersoneel

2018

Wetenschappelijke publicaties

Overheul, A. M. (2018). Een begrensde vergoeding in de zin van artikel 6:96 lid 2 sub a BW: redelijk? – Rb. Den Haag 6 juni 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:6086. Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, 2018(1), 32-35. https://doi.org/10.5553/TVP/138820662018021001005
Overheul, A. M. (2018). Angst voor de dood als schade(post). Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, (4), 119-125. https://doi.org/10.5553/TVP/138820662018021004002
Overheul, A. M. (2018). Angst als juridisch relevante schade: de angstschadevordering naar Frans recht. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 2018(6), 160-168. Article 31.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/421598/B_B_D_1B_55F_9A_0A_7D_3306336B_E_4D_87A_2B_3A_pdf.pdf?sequence=1
Giesen, I., de Jong, E. R., & Overheul, M. (2018). How Dutch Tort Law Responds to Risks. In M. Dyson (Ed.), Regulating Risks through Private Law (pp. 165-194). Intersentia. https://doi.org/10.1017/9781780686370.008

Vakpublicaties

Overheul, A. M. (2018). Vergoeding van integriteitsschade: een ode aan het zelfbeschikkingsrecht? Letsel & schade, 2018(2), 26-29. Article 194.

2017

Wetenschappelijke publicaties

Overheul, A. M. (2017). Angst als juridisch relevante schade. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 33(5), 176.
van de Pol , F. Q., Beumers, M. T., De Kluiver, C. C., Overheul, A. M., & Trapman, L. S. A. (Eds.) (2017). Vijftig weeffouten in het BW. Ars Aequi.

Vakpublicaties

Broere, P. H. M., & Overheul, A. M. (2017). De Hoge Raad der Nederlanden: een zetel met bijzetstoeltjes? Ars Aequi, 667.
De Kluiver, C. C., & Overheul, A. M. (2017). Nee hoor dokter, u heeft nog geen plannen voor vanavond. Ars Aequi, 3.

2016

Wetenschappelijke publicaties

Overheul, A. M. (2016). Vergoeding van integriteitsschade mede bezien vanuit een mensenrechtelijk perspectief. Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, 1-9.
Giesen, I., Kristen, F. G. H., de Jong, E. R., Warren, C. J. D., Sikkema, E., Overheul, M., Nijs, de, A. S., & Vytopil, A. L. (2016). De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad: Een tussentijdse evaluatie mede in het licht van de mogelijke invoering in het strafrecht. (1 ed.) (Ucall Reeks). Boom Juridische Uitgevers.

Vakpublicaties

Overheul, A. M., & van Vught, K. A. M. (2016). De Hoge Raad als vrije rechtsvinder. Noemt hij man en paard? Ars Aequi, 323.
Giesen, I., & Overheul, M. (2016). Rechtsvorming door prejudiciële vragen aan de Hoge Raad: een tussenstand. In R. Graaf, de, T. Keijzer, C. Kluiver, de, & M. Samadi (Eds.), Rechtsvorming door de Hoge Raad (pp. 185-205). Ars Aequi.

2015

Wetenschappelijke publicaties

Bovend'Eerdt , K. H. P., & Overheul, A. M. (2015). Eerlijk zullen we alles delen. Ars Aequi, 855.
van Langen, L., & Overheul, A. M. (2015). Vrij verkeer(d). Ars Aequi, 251.
Giesen, I., & Overheul, M. (2015). Rechtsvorming door prejudiciële vragen aan de Hoge Raad: een tussenstand. Ars Aequi, 2015(10), 825-834. Article AA20150825. https://arsaequi.nl/product/rechtsvorming-door-prejudiciele-vragen-aan-de-hoge-raad-een-tussenstand/
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/327210/Giesen_Overheul_AA_2015_825ev.pdf?sequence=1