Marlou Overheul behaalde haar Bachelor Rechtsgeleerdheid (cum laude) en Master Privaatrecht (cum laude) aan de honoursprogramma's (Utrecht Law College, Descartes College en Excellent Mastertracé) van de Universiteit Utrecht. Tijdens haar studie was zij redacteur van Ars Aequi en werkte zij vier jaar als student-assistent bij het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht en het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL). In die laatste hoedanigheid ondersteunde zij bij een WODC-onderzoek over de prejudiciële procedure bij de Hoge Raad. Ook liep zij stages bij advocatenkantoren in Amsterdam en New York en bij de Permanente Vertegenwoordiging van de Verenigde Naties in Genève. Na haar studie werkte zij ruim twee jaar bij de civiele sectie van het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad. 

Marlou is redacteur van het juridisch tijdschrift Letsel & Schade en medewerker van het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht. Ook is zij als docent verbonden aan Studiecentrum Kerckebosch, waar zij regelmatig cursussen verzorgt voor de letselschadepraktijk. 

Voor haar onderzoek verbleef Marlou enige tijd aan de KU Leuven (2017). Ook was zij als recognised student verbonden aan het Centre for Socio-Legal Studies van Oxford University voor Trinity Term (2023). Voor dit laatste verblijf ontving zij de REBO Visiting Fellowship Grant.