Dr. Andrea Keessen
a.m.keessen@uu.nl
Gegenereerd op 2018-08-15 18:48:19


Profiel

Aandachtsgebieden

  • Adaptatie aan klimaatverandering
  • Implementatie Europees recht, in het bijzonder waterwetgeving en beleid, product- en milieuwetgeving. 
  • Europese bestuurlijke samenwerking

 

Gegenereerd op 2018-08-15 18:48:19
Alle publicaties
  2018 - Rapporten
Backes, C.W., Anker, Helle Tegner, Keessen, A.M., Baaner, Lasse & Möckel, Stefan (2018). Comparison of ammonia regulation in Germany, the Netherlands and Denmark - legal framework. (23 p.). University of Copenhagen.
  2018 - Invited talk
Keessen, A.M. (01-03-2018) Invited speaker provincie Flevoland Living lab Oosterwold: de juridische mogelijkheden van alternatieve afvalwatervoorzieningen
  2017 - Artikelen
van Rijswick, H.F.M.W., Dai, L., Driessen, P.P.J. & Keessen, A.M. (2017). Governance of the Sponge City Programme in China with Wuhan as a Case Study. International Journal of Water Resources Development, (pp. 1-19) (19 p.).
  2017 - Boekdelen / hoofdstukken
Keessen, A.M. (2017). Mest als grondstof en als afvalstof. In Chris Backes, John Tieman & Natasja Teesing (Eds.), Met recht naar een circulaire economie (pp. 95-113) (18 p.). Den Haag: Boom Juridisch.
van Rijswick, H.F.M.W. & Keessen, A.M. (2017). The EU approach for Integrated Water Resource Management: Transposing the EU Water Framework Directive within a national context - key insights from experience. In Alistair Rieu-Clarke, Andrew Allan & Sarah Hendry (Eds.), Routledge Handbook of Water Law and Policy (pp. 51-64) (14 p.). Routledge.
  2017 - Rapporten
Keessen, A.M. & de Graaff, Tim (2017). Alternatieven voor de drinkwatervoorziening. (20 p.). Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law, Utrecht University.
  2017 - Conference
van Rijswick, H.F.M.W. (13-04-2017) Waterschap en Wetenschap III Utrecht (13-04-2017)
  2017 - Workshop, seminar, course
van Rijswick, H.F.M.W. (06-09-2017) The Law of the River. Comparing river basin management for the Yangtse river with the EU and Dutch approach Utrecht (06-09-2017)
  2017 - Invited talk
Keessen, A.M. (18-01-2017) Invited speaker provincie Flevoland Alternatieven voor de drinkwatervoorziening
Keessen, A.M. (14-11-2017) Invited speaker VEWIN Alternatieven voor de drinkwatervoorziening
Keessen, A.M. (23-08-2017) Invited speaker Baltreg seminar (23-08-2017 - 25-08-2017) Baltreg seminar lecture on Adaptation in the Baltic Sea Region
Keessen, A.M. (30-08-2017 30-09-2017) Invited speaker EELF Sustainable management of natural resources - legal approaches and instruments Copenhagen (30-08-2017 - 01-09-2017) EELF talk: manure between waste and resource status
Keessen, A.M. (23-02-2017) Invited speaker ERA Trier ERA water law course for national judges (Trier): The Nitrates Directive
Keessen, A.M. (06-04-2017) Invited speaker ERA Trier ERA water law course for national judges (Warsaw): the Nitrates Directive
, (27-11-2017) workshop on Natura 2000 and ammonia regulation Copenhagen (27-11-2017) presentation on the Dutch approach to ammonia regulation from a legal perspective
Keessen, A.M. (10-02-2017) Invited speaker Improving Legal Research Methodologies Utrecht (17-02-2017) The Interdisciplinary Research Experience of Lawyers
  2016 - Artikelen
Keessen, A.M., Vink, Martinus J., Wiering, Mark, Boezeman, Daan, Ernst, W.W.P., Mees, H.L.P., Van Broekhoven, Saskia & Van Eerd, Marjolein (2016). Solidarity in water management. Ecology and Society, 21 (4) (14 p.).
  2016 - Boekdelen / hoofdstukken
Keessen, A.M. (2016). Dangerous dependence on voluntary adaptation to climate change in the EU legal framework for water management. In Agnes Michelot (Eds.), Justice climatique/ Climate Justice - Enjeux et perspectives/ Challenges and Perspectives (pp. 215-232). Bruxelles: Éditions Bruylant.
van Rijswick, H.F.M.W. & Keessen, A.M. (2016). Integrated Water Law and Climate Change: an EU perspective. In Daniel A. Farber & Marjan Peeters (Eds.), Climate Change Law (pp. 533-543). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
  2016 - Rapporten
van Rijswick, H.F.M.W., Korsse, D., Keessen, A.M., Freriks, A.A. & Bastmeijer, C.J. (Kees) (15-07-2016). Zover het eigen instrumentarium reikt - Een onderzoek naar de positie van de provincie Noord-Brabant en de Noord-Brabantse waterschappen bij de realisatie van Kaderrichtlijn Waterdoelstellingen, met bijzondere aandacht voor de Omgevingswet. (94 p.). Utrecht/Tilburg: Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law, Utrecht University.
  2016 - Invited talk
Keessen, A.M. (16-10-2016) Invited speaker EELF conference 2016 on procedural environmental rights Wroclaw (14-09-2016 - 16-09-2016) A procedural Justice approach to public participation
  2015 - Artikelen
Van Buuren, Arwin, Keessen, A.M., Van Leeuwen, Corniel, Eshuis, Jasper & Ellen, Gerald Jan (2015). Implementation arrangements for climate adaptation in the Netherlands: characteristics and underlying mechanisms of adaptive governance. Ecology and Society, 20 (4) (12 p.).
Keessen, A.M. & Ernst, W.W.P. (2015). Omgaan met waterschaarste in een waterrijk land. Tijdschrift voor Agrarisch Recht (10), (pp. 455-466). Dit artikel is de Nederlandse versie van het artikel The adaptiveness of Dutch water law put to the test: dealing with water scarcity in a water-rich country, verschenen in het Journal of Water Law in 2015.
van Rijswick, Marleen, Gilissen, Herman Kasper, Keessen, Andrea, van Doorn - Hoekveld, Willemijn & Wiering, Mark (2015). Shifts in Floods Policies in Netherlands. Magazine H2O, Mai 2015 (3) (8 p.).
Keessen, A.M. & Ernst, W.W.P. (2015). The adaptiveness of Dutch water law put to the test - dealing with water scarcity in a water-rich country. Water Law, 24 (5/6), (pp. 239-248) (9 p.).
Wiering, Mark, Green, Colin, van Rijswick, Marleen, Priest, Sally & Keessen, Andrea (2015). The rationales of resilience in English and Dutch flood risk policies. Journal of Water and Climate Change, 2015 06 (1), (pp. 38-54) (17 p.).
  2015 - Boeken
Beijen, B.A., Schueler, B.J., van Rijswick, H.F.M.W., Keessen, A.M., van den Broek, G.M., Freriks, A.A., Robbe, J. & Blomberg, A.B. (26-08-2015). Hoofdlijnen milieubestuursrecht. (333 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2015 - Boekbesprekingen
  2015 - Conference
Keessen, A.M. (10-04-2015) Participant Procedural Justice Utrecht (10-04-2015) Procedural Justice
  2015 - Workshop, seminar, course
Keessen, A.M. (27-11-2015) Participant workshop bestrijdingsmiddelen en EU water- en natuurdoelen Breda (27-11-2015) Kaderrichtlijn water en bestrijdingsmiddelen<br/><br/>Mijn presentatie ging over de Kaderrichtlijn water, de ecologische doelen daarvan, het belang van het Bund/Weser arrest en wat dat betekent voor regulering van het (duurzaam) gebruik van bestrijdi
  2015 - Invited talk
Keessen, A.M. (02-06-2015) Invited speaker Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs cursus water en recht op de CPO Extra Seminar Water en Recht
Keessen, A.M. (02-10-2015) Invited speaker EELA Conference on Climate Justice La Rochelle (02-10-2015 - 03-10-2015) Dangerous dependence on voluntary adaptation to climate change in the EU legal framework for water management
Keessen, A.M. (15-01-2015) Invited speaker Illegal wildlife trade and enforcement in the EU Utrecht (15-01-2015) Regulation of CITES markets in the EU
  2014 - Artikelen
Van Buuren, Arwin, Ellen, Gerald Jan, Keessen, Andrea & Van Leeuwen, Corniel (2014). Flexibele Arrangementen voor Klimaatadaptatie - Uitdagingen voor de praktijk van adaptieve implementatie. Water Governance, 4 (2), (pp. 28-35) (7 p.).
Keessen, Andrea, Van Daalen, Lexa & Van Buuren, Arwin (12-09-2014). Participatie in watermanagement - goed voorbeeld doet volgen?. Nederlands Juristenblad, 89 (30), (pp. 2117-2124) (7 p.).
  2014 - Boekdelen / hoofdstukken
Keessen, Andrea (14-03-2014). In search of a European legislative approach to adaptation to climate change. In Marjan Peeters & Rosa Uylenburg (Eds.), EU Environmental Legislation - Legal Perspectives and Regulatory Strategies (pp. 193-210) (17 p.). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
  2014 - Rapporten
Biesbroek, Robbert, Termeer, Katrien, Dewulf, Art, Keessen, Andrea & Groothuijse, F.A.G. (2014). Integraliteit in het Deltaprogramma - Verkenning van knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen. (26 p.). Planbureau voor de leefomgeving.
  2014 - Conference
Keessen, A.M. (19-05-2014) Participant First Annual International Water Law Symposium Xiamen (19-05-2014 - 22-05-2014)
  2014 - Invited talk
Keessen, A.M. (27-03-2014) Invited speaker Adapt to Climate Nicosia (27-03-2014 - 29-03-2014) Embedding Adaptation into the Legal Framework: Examples from the Netherlands
Keessen, A.M. (16-05-2014) Invited speaker Seminar 'Citizenship and Participation', Knowledge Centre Institutions of the Open Society in co-operation with the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) Amsterdam (03-10-2014) Embedding Adaptiveness into the Legal Framework
Keessen, A.M. (22-05-2014) Invited speaker Sino-Dutch Workshop on Water & Oceans Law Xiamen (22-05-2014) Participation in Dutch Water Management
Keessen, A.M. (09-10-2014) Invited speaker bijeenkomst pijler duurzaamheid en veerkracht Utrecht (09-10-2014) Resilience from a legal perspective
Keessen, A.M. (24-09-2014) Invited speaker Deltas in Times of Climate Change Rotterdam (25-09-2014 - 26-12-2014) The role of solidarity in Dutch water management under adaptation stress
  2013 - Artikelen
Gilissen, H.K., Keessen, A.M. & van Rijswick, H.F.M.W. (2013). De verdeling van zoet water als normatief vraagstuk. Water Governance, 3, (pp. 21-30) (10 p.). Themanummer Normen en Waarden in Water Governance.
Green, O., Garmestani, A., van Rijswick, H.F.M.W. & Keessen, A.M. (2013). EU Water Governance: Striking the Right Balance between Regulatory Flexibility and Enforcement?. Ecology and Society, 18 (2).
Keessen, A.M., Hamer, J., van Rijswick, H.F.M.W. & Wiering, M. (2013). The Concept of Resilience from a Normative Perspective: Examples from Dutch Adaptation Strategies. Ecology and Society, 18 (2).
Keessen, A.M. (2013). The European Union and Multilateral Governance: Assessing EU Participation in United Nations Human Rights and Environmental Fora, edited by Jan Wouters, Hans Bruyninckx, Sudeshna Basu and Simmon Schunz. (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012). Common Market Law Review, 50 (3), (pp. 922-924) (3 p.).
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
Keessen, A.M. (2013). Water supply service in the Netherlands. In V. Parisio (Eds.), The water supply service in Europe: Austrian, British, Dutch, Finnish, German, Italian and Romanian experiences (pp. 45-63) (19 p.). Milano (Italy): Giuffrè.
  2013 - Rapporten
Keessen, A.M. (2013). Overheidsaansprakelijkheid voor buitendijks bouwen. (1 p.). Kennis voor Klimaat.
  2013 - Conference
Keessen, A.M. (01-11-2013) Organiser Annual meeting of the European Water Law Network/Reseau d'Eau and the Natura 2000 Network Utrecht (01-11-2013)
Keessen, A.M. (31-10-2013) Organiser Water and Oceans Law in Times of Climate Change, Conference of the Utrecht Water, Oceans and Sustainability Law Utrecht University (01-01-2013) Presentation, together with Otto Spijkers: The role of stakeholders in Adaptation to Climate Change
  2013 - Invited talk
Keessen, A.M. (19-03-2013) Invited speaker European Climate Change Adaptation conference (ECCA) Hamburg, Germany (18-03-2013 - 20-03-2013) Embedding Adaptive Management into the Legal Framework
Keessen, A.M. (27-09-2013) Invited speaker Presentatie consortiumdag Governance of Adaptation (27-01-2013) Kennis voor Klimaat: Moeten we normatieve principes ter discussie stellen?
Keessen, A.M. (29-11-2013) Invited speaker Environmental Law/Energy workshop at Ius Commune Conference Maastricht (28-11-2013 - 29-11-2013) Taking Adaptation into Account when Defining Sustainable Energy: Adaptive Management of the Energy Transition
Keessen, A.M. (06-04-2013) Invited speaker Presentatie op de Universiteitsdag UU (06-01-2013) Universiteitsdag: Going Dutch, hoe Nederland conflicten over water probeert te voorkomen
Keessen, A.M. (06-09-2013) Invited speaker ECPR General Conference Bordeaux (04-09-2013 - 07-09-2013) Ways towards Resilience, Governance of Climate Adaptation and Shifts in the Public Interest
  2012 - Artikelen
Keessen, A.M. & Pelamonia, J. (2012). Adaptie aan klimaatverandering: de regulering van ontziltingsinstallaties ten behoeve van de zoetwatervoorziening. Milieu en Recht, 8, (pp. 544-554) (11 p.).
Keessen, A.M. & van Rijswick, H.F.M.W. (2012). Adaption to Climate Change in European Water Law and Policy. Utrecht Law Review, 8 (3), (pp. 38-50) (13 p.).
van Rijswick, H.F.M.W. & Keessen, A.M. (2012). The implementation of the first generation river basin management plans in Dutch water law, lessons from the past, lessons for the future. Romanian journal of Environmental law, (pp. 262-273) (12 p.).
  2012 - Boeken
Backes, Ch.W., Keessen, A.M. & van Rijswick, H.F.M.W. (2012). Effectgerichte normen in het omgevingsrecht; de betekenis van kwaliteitseisen, instandhoudingsdoelstellingen en emissieplafonds voor de bescherming van milieu, water en natuur. (251 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Beijen, B.A., van den Broek, G.M., Freriks, A.A., Keessen, A.M., van Rijswick, H.F.M.W., Robbe, J. & Schueler, B.J. (2012). Hoofdlijnen milieubestuursrecht. (342 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2012 - Rapporten
van Rijswick, H.F.M.W., Keessen, A.M. & Robbe, J. (2012). Advies in opdracht van IPO en UvW, 2012, De doelen voor de overige wateren (Niet KRW oppervlaktewaterlichamen). IPO en UvW.
  2012 - Invited talk
Keessen, A.M. (2012) Invited speaker 22 en 23 oktober 2012 (01-01-2012) Malta Legal Forum on adaptation to climate change (met Van Rijswick)
Keessen, A.M. (12-10-2012) Invited speaker The management of the water service in Europe Brescia (12-10-2012) Water supply service in the Netherlands
Keessen, A.M. (27-06-2012) Invited speaker Workshop KRW doelen voor overige wateren Utrecht (27-06-2012) workshop overige wateren voor provincies en waterschappen
  2011 - Artikelen
Keessen, A.M., Runhaar, H.A.C., Schoumans, O.F., van Rijswick, H.F.M.W., Driessen, P.P.J., Oenema, O. & Zwart, K.B. (2011). The Need for Flexibility and Differentiation in the Protection of Vulnerable Areas in EU Environmental Law: The Implementation of the Nitrates Directive in the Netherlands. Journal for European Environmental and Planning Law, 8 (2), (pp. 141-164) (24 p.).
  2011 - Boekdelen / hoofdstukken
van Rijswick, H.F.M.W. & Keessen, A.M. (2011). Legal Protection of the Right to Water in the European Union. In F. Sultana & A. Loftus (Eds.), The Right to Water: Politics, Governance and Social Struggles (pp. 123-138) (16 p.). London: Earthscan.
Keessen, A.M. (2011). Reducing the Judicial Deficit in Multilevel Environmental Regulation: The Example of Plant Protection Products. In O.J.D.M.L. Jansen & B. Schöndorf-Haubold (Eds.), The European Composite Administration (pp. 133-154) (22 p.). Antwerpen: Intersentia.
  2011 - Rapporten
van Rijswick, H.F.M.W. & Keessen, A.M. (2011). De realisatie van de ecologische doelen van de KRW bij veranderde prioriteitsstelling en financiering. (29 p.). utrecht: Centrum voor Omgevingsrecht.
  2011 - Invited talk
Keessen, A.M. (12-03-2011) Invited speaker Resilience 2011 Tempe, Arizona (11-03-2011 - 16-03-2011) Resilience-based thinking in European river basin management
  2011 - Membership of committee
Keessen, A.M. (2011 2014) Member Daily Management Kennis voor Klimaat Governance consortium (External organisation) Lid Daily Management Kennis voor Klimaat Governance consortium
  2010 - Artikelen
Keessen, A.M., van Kempen, J.J.H., van Rijswick, H.F.M.W., Robbe, J. & Backes, Ch.W. (2010). European River Basin Districts: Are They Swimming in the Same Implementation Pool?. Journal of Environmental Law, 22 (2), (pp. 197-222) (26 p.).
Schoumans, O.F., Keessen, A.M., Runhaar, H.A.C., van Rijswick, H.F.M.W., Driessen, P.P.J., Oenema, O. & Zwart, K. (2010). Mogelijkheden en beperkingen van een gebiedsgerichte uitwerking van de Nitraatrichtlijn. H2O, 43 (24), (pp. 12-14) (3 p.).
Keessen, A.M., Freriks, A.A. & van Rijswick, H.F.M.W. (2010). The Clash of the Titans: The Relation between the European Water and Medicines Legislation. CMLRev, 2010 (5), (pp. 1429-1454) (26 p.).
  2010 - Boekdelen / hoofdstukken
Keessen, A.M. & van Rijswick, H.F.M.W. (2010). The right to sanitation in the Netherlands. In H Smets (Eds.), Le doit à l’assainissement, un droit fundamental, The right to sanitation in national laws (pp. 299-306) (8 p.). Paris: Académie de l’Eau, Editions Johanet.
  2010 - Rapporten
Keessen, A.M., Runhaar, H.A.C., van Rijswick, H.F.M.W., Schouwmans, O, Driessen, P.J.J., Oenema, O. & Zwart, K. (2010). Gebiedsgerichte uitwerking Nitraatrichtijn: Mogelijkheden en beperkingen, Alterra-rapport 2062, 2010. Den Haag?: Ministerie van LNV.
Keessen, A.M., van Kempen, J.J.H. & van Rijswick, H.F.M.W. (2010). Verantwoordelijkheden van en risico’s voor waterschap Vallei en Eem bij de implementatie van de Kaderrichtlijn Water, in het bijzonder met betrekking tot de aanleg van ecologische verbindingszones en de bestrijding van diffuse bronnen van verontreiniging. Leusden: Advies in opdracht van Waterschap Vallei en Eem.
van Rijswick, H.F.M.W., PrinS, T.H., Keessen, A.M. & Dotinga, H. (2010). Zandwinning, zandsuppletie en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie, onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat Waterdienst. Deltares?: Rijkswaterstaat Waterdienst.
  2009 - Artikelen
Hildering, P.A., Keessen, A.M. & van Rijswick, H.F.M.W. (2009). Tackling pollution of the Mediterranean Sea from land-based sources by an integrated ecosystem approach and the use of the combined international and European legal regimes. Utrecht Law Review, 5 (2009), (pp. 80-100) (20 p.).
  2009 - Boekdelen / hoofdstukken
Keessen, A.M., Bourblanc, M. & van Kempen, J.J.H. (2009). Chapter 5: The Implementation of the WFD in France. Loire-Brittany River Basin District and its Sub-basin, the Baie de St Brieuc. In Y. Uitenboogaart, J.H.J. van Kempen, M. Wiering & H.F.M.W. van Rijswick (Eds.), Dealing with complexity and policy discretion, the implementation of the Water Framework directive in five Member States (pp. 79-96) (23 p.). Den Haag: SDU.
Keessen, A.M. & van Rijswick, H.F.M.W. (2009). Klimaatverandering en de bescherming van schaars water: regulering van watergebruik bij watertekorten in het Europese en Nederlandse waterrecht. In N. Teesing (Eds.), Juridische aspecten van Klimaatverandering, Vereniging voor milieurecht (pp. 79-96) (17 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2009 - Rapporten
Keessen, A.M., van Rijswick, H.F.M.W. & de Vries, S.A. (2009). De afschaffing van de Nederlandse verontreinigingsheffing in Europeesrechtelijk perspectief. (20 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht.
  2009 - Doctoral thesis 1 (Research UU / Graduation UU)
Keessen, A.M. (27-03-2009). European administrative decisions. How the EU Regulates Products on the Internal Market. (271 p.).
  2009 - Invited talk
Keessen, A.M. (12-10-2009) Invited speaker National Institute of Public Health and the Environment RIVM: KRW Series
Keessen, A.M. (09-09-2009) Invited speaker Annual conference European Water Law Network/ Reseau d'Eau Bucarest (10-09-2009 - 12-09-2009) The Dutch approach to implementation of the Water Framework Directive
Keessen, A.M. (26-11-2009) Invited speaker 14th Ius Commune Conference Maastricht (26-01-2009) The Rise of Network Control in European Product Regulation
  2008 - Artikelen
van Rijswick, H.F.M.W. & Keessen, A.M. (2008). Drinkwaterwinning in een Natura 2000 gebied, het juridisch regime voor beschermde gebieden. Milieu en Recht (2008), (pp. 557-566) (9 p.).
Keessen, A.M., van Kempen, J.J.H. & van Rijswick, H.F.M.W. (2008). Transnational river basin management in Europe. Utrecht Law Review, 4 (2008), (pp. 35-56) (21 p.).
  2008 - Boeken
van Rijswick, H.F.M.W., Freriks, A.A., Backes, Ch.W., Groothuijse, F.A.G., Keessen, A.M., van Kempen, J.J.H. & Widdershoven, R.J.G.M. (2008). EG-recht en de praktijk van het waterbeheer, 2de herziene druk. (640 p.). Utrecht: STOWA.
  2008 - Boekdelen / hoofdstukken
Keessen, A.M. & van Kempen, J.J.H. (2008). Grensoverschrijdend stroomgebiedbeheer. In H.F.M.W. van Rijswick (Eds.), EG-recht en de praktijk van het waterbeheer (pp. 486-529) (43 p.). Utrecht: STOWA.
  2008 - Invited talk
Keessen, A.M. (24-04-2008) Invited speaker STOWA STOWA Studiemiddag Europees recht
  2007 - Artikelen
Keessen, A.M. (2007). Reducing the Judicial Deficit in Multilevel Environmental Regulation: the Example of Plant Protection Products. European Energy and Environmental Law Review, 16 (2), (pp. 26-36) (11 p.).
  2007 - Boekdelen / hoofdstukken
Keessen, A.M., Dotinga, H.M. & van Rijswick, H.F.M.W. (2007). Van Helsinki via Brussel naar Roermond en terug: grensoverschrijdend stroomgebiedbeheer. In A. Blomberg, T. de Gier, M. van Rijswick & R. Widdershoven (Eds.), Van Utrecht via Brussel naar Maastricht (pp. 161-184) (24 p.). Alphen aan den Rijn: Kluwer.
  2006 - Artikelen
Keessen, A.M. (2006). Ambtshalve toepassing van Europees recht: Moet de rechter zelf argumenten aandragen ontleend aan het Gemeenschapsrecht?. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 3, (pp. 55-64) (10 p.).
  2006 - Rapporten
van Rijswick, H.F.M.W., Montforts, M.H.M.M., Freriks, A.A., Keessen, A.M. & Wuijts, S. (2006). De relatie tussen productregistratie en waterkwaliteitsregelgeving: geneesmiddelen, diergeneesmiddelen en veevoederadditieven. (145 p.). Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM rapport 601500003.
  2005 - Annotaties
Keessen, A.M. (03-02-2005). O&A , T-19/01, ().
Keessen, A.M. (20-10-2005). O&A 2005, C-511/03, ().
Keessen, A.M. (21-04-2005). O&A 2005, T-28/03, ().
  2004 - Annotaties
Keessen, A.M. (21-07-2004). AB , , ().
Keessen, A.M. (20-04-2004). M en R 2005, , ().
  2003 - Artikelen
Keessen, A.M. (2003). Strengere handhaving voorschriften brandveiligheid. UPDATE, Nieuws uit de praktijk van Allen & Overy Amsterdam, 1, (pp. 3) (1 p.).
  2003 - Boekdelen / hoofdstukken
Keessen, A.M. & Kohnstamm, M.V. (2003). Asbestos Liability and Regulatory Compliance in the Netherlands. In R. Fairley (Eds.), Asbestos, Legal Risks and Liabilities (pp. 49-54) (6 p.). London: Allen & Overy.
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-08-15 18:48:20

Ik doe juridisch, empirisch juridisch en interdisciplinair onderzoek op het gebied van het milieurecht, in het bijzonder het waterrecht en aanpassing aan klimaatverandering. Naast fundamenteel onderzoek verricht ik ook onderzoek in opdracht, bijvoorbeeld voor de Europese Commissie, provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven. En ik was betrokken bij het consortium Governance of Adaptation to Climate Change van Kennis voor Klimaat (http://www.kennisvoorklimaat.nl/governance). 

  

Afgesloten projecten

Project:
Future Delta: Can paleoenvironmental reconstructions help setting targets for nutrient management and legislation in deltas under anthropogenic pressure? 01-02-2016 tot 01-07-2016
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Uitvoerder Financiering
Anders: UU Focus area "Future Delta"
Projectleden
Gegenereerd op 2018-08-15 18:48:20
Nevenfuncties

Geen nevenfuncties.

Gegenereerd op 2018-08-15 18:48:20
Volledige naam
Dr. A.M. Keessen Contactgegevens
Newtonlaan

Newtonlaan 201
Kamer 3C.35
3584 BH  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 8095
Gegenereerd op 2018-08-15 18:48:20
Laatst bijgewerkt op 12-02-2018