Profiel

Annemieke Hoogenboom is universitair docent en onderzoeker op het gebied van de oude beeldende kunst. Zij studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en promoveerde daar in 1991 op een onderzoek naar de sociaal-economische positie van Nederlandse kunstenaars in de 19e eeuw. Daarna was zij als onderzoeksmedewerker verbonden aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam, en vervolgens als docent en onderzoeker kunstgeschiedenis en kunstbeleid aan de universiteit Groningen. Sinds 1994 is zij docent en onderzoeker kunstgeschiedenis in Utrecht.

Haar onderzoek beweegt zich vooral op het gebied van de 18e en 19e eeuwse Nederlandse kunst. Ze publiceerde over de kunstmarkt in de 19e eeuw, en ze realiseerde in 2008 een tentoonstelling over het getekende dagboek dat de Amsterdamse kunstenaar Christiaan Andriessen in de jaren 1806-1808 bijhield. Een ander zwaartepunt in haar onderzoek is de geschiedenis van de beoefening van de kunstgeschiedenis. In 2007, het jaar waarin kunstgeschiedenis als universitair vak in Utrecht zijn eeuwfeest vierde, maakte ze in het Centraal Museum Utrecht een tentoonstelling getiteld De evolutie van de compositie, over de compositie-analyse die in het kunsthistorisch onderwijs en onderzoek in Utrecht voor de Tweede Wereldoorlog een grote plaats innam. Ook haar lopende onderzoeksproject heeft betrekking op de vraag hoe de wetenschappelijke beoefening van de kunstgeschiedenis verandert.

Ze verzorgt onderwijs onder andere over de kunst van de 19e eeuw en over de geschiedenis van het kunstbezit.

Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises
geschiedenis van de kunstgeschiedenis
Gegenereerd op 2018-03-19 04:16:09
Alle publicaties
  2017 - Vakpublicaties
Hoogenboom, A.M.E.L. (08-12-2017). Studie of decoratie? Schilderijen van oude meesters in het Kunsthistorisch Instituut te Utrecht, 1923-1974. Article, 10 (19), (pp. 4-10, en een ongenummerde bijlage) (18 p.).
  2016 - Vakpublicaties
Hoogenboom, A.M.E.L. (2016). Holland derft zijn oude glorie niet - Jan Weissenbruch en de meesters van de Gouden Eeuw. In Terry van Druten (Eds.), Jan Weissenbruch (pp. 44-75). Bussum: ThOTH.
  2015 - Vakpublicaties
Hoogenboom, Annemieke (03-04-2015). De banen liggen niet voor het opscheppen - De huidige arbeidsmarkt voor jonge kunsthistorici in historisch perspectief. Kunsthistorici, 2015 (1), (pp. 11-26) (16 p.).
Hoogenboom, A.M.E.L. (2015). Een menigte portretten van de voornaamste familiën - Pieter Christoffel Wonder als portrettist van de Utrechtse elite. In Ellinoor Bergvelt (Eds.), P.C. Wonder (1777-1852) - Een Utrechter in Londen (pp. 76-91). Eindhoven: Lecturis Publishers.
  2014 - Vakpublicaties
Hoogenboom, Annemieke (2014). Tussen wetenschap en belangenbehartiging - De Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici 1939-2014. In Renske Cohen Tervaert, Judith Niessen & Annette de Vries (Eds.), Onder Kunsthistorici - De Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici 1939-2014 (pp. 17-43) (26 p.). Zwolle: Waanders Publishers, Uitgave verschenen ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici (VNK).
  2014 - Overige resultaten
A.M.E.L. Hoogenboom (17-10-2014) Conventies: Stilzwijgende afspraken in de Nederlandse kunst van de 19e eeuw
A.M.E.L. Hoogenboom (07-11-2014) Geschiedenis van de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici
  2013 - Overige resultaten
A.M.E.L. Hoogenboom (17-10-2013) Art Crossing Borders: the Birth of an Integrated Art Market in the Age of Nations (Europe, c. 1780-1914)
A.M.E.L. Hoogenboom (19-09-2013) College in het kader van de masteropleiding Kunst, Markt en Connaisseurschap
Hoogenboom, Annemieke (22-05-2013). Schelfhout/Schelfaut,Bombeld/Bombléd, Kruseman/Krusemann - The Multinational Roots of the Painters in the Hague in the First Half of the Nineteenth Century.
  2012 - Overige resultaten
A.M.E.L. Hoogenboom (26-11-2012) Antonius Brouwer, Maria ten Hemelopneming, 1864
A.M.E.L. Hoogenboom (20-04-2012) College voor de masteropleiding Kunstgeschiedenis
A.M.E.L. Hoogenboom (10-11-2012) De kunst van Petrus van Schendel: poëzie en werkelijkheid
A.M.E.L. Hoogenboom (16-04-2012) De onmisbare 18e eeuw
A.M.E.L. Hoogenboom (25-04-2012) De triomf van Ripa: Iconologie in Utrecht: introductie en debat
A.M.E.L. Hoogenboom (29-05-2012) Kunst heeft geen vaderland
  2011 - Vakpublicaties
Hoogenboom, A.M.E.L. (2011). Over kennis en kunde: kunstgeschiedenis toen en nu. Kunsthistorici, 12 (1), (pp. 3-5) (3 p.).
  2011 - Overige resultaten
A.M.E.L. Hoogenboom (02-12-2011) De (trans)nationale 19e eeuw
A.M.E.L. Hoogenboom (18-02-2011) De pronkezel van Willem van Mieris: 'om te betoonen dat de Schilderkonst een eedele oefninge is'
A.M.E.L. Hoogenboom (14-10-2011) The Pictorial Diary of Christiaan Andriessen, the Snapshot View of an Eighteenth Century Painter
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
Hoogenboom, A.M.E.L. (26-11-2010). In plaats van originelen? Reproducties in het kunsthistorisch onderwijs. In L.J. Dorsman (Eds.), Van Lectio tot PowerPoint. Over de geschiedenis van het onderwijs aan de Nederlandse universiteiten (pp. 91-99) (9 p.). Hilversum: Verloren, Van Lectio tot PowerPoint. Over de geschiedenis van het onderwijs aan de Nederlandse universiteiten.
  2010 - Overige resultaten
A.M.E.L. Hoogenboom (26-11-2010) In plaats van originelen? Reproducties in het kunsthistorisch onderwijs
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
Hoogenboom, A.M.E.L. (2009). Andriessens dagboek: het kijken verbeeld. Amstelodamum, maandblad voor de kennis van Amsterdam, 96 (2), (pp. 79-90) (12 p.).
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
Hoogenboom, A.M.E.L. (2008). De wereld van Christiaan Andriessen: Amsterdamse dagboektekeningen 1805-1808. Bussum: ThOTH, Behalve het betreffende artikel in deze tentoonstellingscatalogus heb ik ook 61 van de honderd catalogusentries daarin geschreven, namelijk de nummers: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 45, 52, 53, 54, 56, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 73, 74, 75, 76, 78, 81, 82, 85, 86, 88, 89, 92, 94, 95, 96, 97, 100.
  2008 - Populariserende publicaties
Hoogenboom, A.M.E.L. (2008). ‘13 juni 1806. Stilte rond Lodewijk Napoleon’. Ons Amsterdam, 60 (6), (pp. 251-251) (1 p.).
Hoogenboom, A.M.E.L. (2008). ‘15 januari 1808. Stormvloed teistert de stad’. Ons Amsterdam, 60 (1), (pp. 11-11) (1 p.).
Hoogenboom, A.M.E.L. (2008). ‘7 juli 1806/1807. “Klein mevrouwtje van mij”’. Ons Amsterdam, 60 (7/8), (pp. 285-285) (1 p.).
Hoogenboom, A.M.E.L. (2008). ‘8 mei 1808. Studie naar de natuur’. Ons Amsterdam, 60 (5), (pp. 185-185) (1 p.).
Hoogenboom, A.M.E.L. (2008). ‘8 oktober 1806. Een kamertje leeg’. Ons Amsterdam, 60 (11/12), (pp. 451-451) (1 p.).
Hoogenboom, A.M.E.L. (2008). ‘Voorjaar 1806. Huizenblok Leidseplein verzakt’. Ons Amsterdam, 60 (4), (pp. 161-161) (1 p.).
Hoogenboom, A.M.E.L. (2008). ’10 maart 1805/1806. Snapshot van brug en benen’. Ons Amsterdam, 60 (3), (pp. 119-119) (1 p.).
Hoogenboom, A.M.E.L. (2008). ’14 september 1807. “Jonge juffrouwen” krijgen tekenles’. Ons Amsterdam, 60 (10), (pp. 389-389) (1 p.).
Hoogenboom, A.M.E.L. (2008). ’23 februari 1807. Maanlicht op spiegelend water’. Ons Amsterdam, 60 (2), (pp. 63-63) (1 p.).
Hoogenboom, A.M.E.L. (2008). ’26 augustus 1805 of 1806. Een kist met macaroni uit Genua’. Ons Amsterdam, 60 (9), (pp. 343-343) (1 p.).
  2008 - Overige resultaten
A.M.E.L. Hoogenboom (24-11-2008) Andriessens dagboek: het kijken verbeeld
A.M.E.L. Hoogenboom (15-12-2008) Christiaan Andriessen: de wereld als theater
A.M.E.L. Hoogenboom (25-11-2008) Inleiding
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
Hoogenboom, A.M.E.L. (2007). De evolutie van de compositie. De kunsthistorische onderwijsplaten van Willem Vogelsang (1875-1954). Vianen: Unknown Publisher.
  2007 - Overige resultaten
A.M.E.L. Hoogenboom (10-11-2007) 100 jaar kunstgeschiedenis in Utrecht
A.M.E.L. Hoogenboom (09-11-2007) De evolutie van de compositie. Kunsthistorische onderwijsplaten van Willem Vogelsnag en Piet Swillens
A.M.E.L. Hoogenboom (30-11-2007) De onderwijsplaten van Willem Vogelsang en P.T.A. Swillens
A.M.E.L. Hoogenboom (25-03-2007) Kunstgeschiedenis in Utrecht 1907-2007
  2003 - Wetenschappelijke publicaties
Hoogenboom, A.M.E.L. (2003). -. Jong Holland, 19, (pp. 42-44) (3 p.).
  2001 - Wetenschappelijke publicaties
Hoogenboom, A.M.E.L. (2001). Zo de ouden zongen, piepen de jongen of De vadermoorders?. Over David Bles en Jan Steen. In S. de Bodt, J. Reynaerts & J. de Vries (Eds.), Studiecollectie. Interpretaties van kunst uit de negentiende en twintigste eeuw (pp. 43-50) (8 p.). Amsterdam: Vossiuspers UvA.
  2001 - Vakpublicaties
Hoogenboom, A.M.E.L. (2001). Schilders in Holland 1800-1850. De mythe van het miskende genie. Boekmancahier: Kwartaalschrift voor Kunst, Onderzoek en Beleid, 13 (47), (pp. 51-59) (9 p.). Het Boekmancahier nummert de nummers vanaf de eerste jaargang door.
  2001 - Overige resultaten
A.M.E.L. Hoogenboom (24-11-2001) "Een echt Artistiek , een zinverheffend Feest". Het 25-jarig jubileum van de Maatschappij Arti et Amicitae in 1864, en andere kunsternaarsfeesten
A.M.E.L. Hoogenboom (07-12-2001) Het getekende dagboek van Christiaan Andriessen (1805-1808): kijken op de grens tussen twee tijdperken
  2000 - Wetenschappelijke publicaties
Hoogenboom, A.M.E.L. (2000). Bookreview Pantheon der Gouden Eeuw. Jong Holland, 16, (pp. 51-53) (3 p.).
Hoogenboom, A.M.E.L. (2000). Bookreview Zaken van voorbijgaande aard. Over het getekende dagboek van Christiaan Andriessen. Kunstschrift, 44, (pp. 24-31) (8 p.).
  2000 - Overige resultaten
A.M.E.L. Hoogenboom (12-10-2000) Painters in Holland 1800-1850: myth and (other) reality
A.M.E.L. Hoogenboom (16-10-2000) Springlevend. Twee getekende dagboeken uit de eerste jaren van de 19e eeuw
  1999 - Wetenschappelijke publicaties
Hoogenboom, A.M.E.L. (1999). Niet het sensationele van het ogenblik, maar het blijvende. De Nederlandse Prix de Rome schilderkunst van 1884 tot 1981. In T. Quik (Eds.), Smaak, mensen, media, trends Zwolle / Maastricht: Waanders / Bonnefantenmuseum.
  1999 - Vakpublicaties
Hoogenboom, A.M.E.L. (1999). De Nederlandse Prix de Rome schilderkunst van 1884 tot 1981. In T. Quik (Eds.), Smaak; mensen; media; trends (15 p.). Zwolle/Maastricht: Waanders/Bonnefantenmuseum.
Hoogenboom, A.M.E.L. (1999). Gloriepalmen en gouden ducaten. Kunstprijzen in Nederland in heden en verleden. In A. Chavannes & T. Jacob (Eds.), Bk-informatie prijzenboek (4 p.). Rotterdam: Stichting BK-informatie.
  1998 - Wetenschappelijke publicaties
Hoogenboom, A.M.E.L. (1998). Kunstgeschiedenis aan de universtiteit: Willem Vogelsang (1875-1954) en Wilhelm Martin (1876-1954). In P. Hecht, A. Hoogenboom & C. Stolwijk (Eds.), Kunstgeschiedenis in Nederland. Negen opstellen (pp. 25-43) (19 p.). Amsterdam: Prometheus.
Hoogenboom, A.M.E.L. (1998). Pas herlezen: A. Hauser, sociale geschiedenis van de kunst. Boekmancahier: Kwartaalschrift voor Kunst, Onderzoek en Beleid, 10 (36), (pp. 184-188) (5 p.).
  1998 - Vakpublicaties
Stolwijk, C.W.M., Hecht, P.A. & Hoogenboom, A.M.E.L. (1998). Kunstgeschiedenis in Nederland. (202 p.). Amsterdam: Prometheus.
  1998 - Overige resultaten
A.M.E.L. Hoogenboom (23-04-1998) "Wij arme kunstschilders leeven meest van de hand in den tand". Mythen rond de sociaal-economische positie van de kunstenaar in Nederland in de negentiende eeuw
A.M.E.L. Hoogenboom (17-04-1998) Geschiedenis van het verzamelen van kunstenaarsbrieven vanaf de negentiende eeuw
  1997 - Wetenschappelijke publicaties
Hoogenboom, A.M.E.L. (1997). Het getekende dagboek van Christiaan Andriessen en de fotografie. Amstelodamum, maandblad voor de kennis van Amsterdam, 1997, (pp. 5-14) (10 p.).
Hoogenboom, A.M.E.L. (1997). Het landschap en de markt. De markt voor de eigentijdse, nationale landschapschilderkunst in Nederland, 1800-1900. In W. Loos, R. te Rijdt & M. van Heteren (Eds.), Langs velden en wegen. De verbeelding van het landschap in de 18de en19de eeuw (pp. 85-94) (85 p.). Blaricum/Amsterdam: V+K Publishing/Imerc.
  1997 - Overige resultaten
A.M.E.L. Hoogenboom (10-10-1997) Alexander Ver Huell en het kunstenaarschap van zijn tijd
A.M.E.L. Hoogenboom (11-10-1997) Grondleggers van de universitaire beoefening van de kunstgeschiedenis
  0 - Overige resultaten
A.M.E.L. Hoogenboom () Lucasx
A.M.E.L. Hoogenboom () Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-03-19 04:16:10
Op dit moment verzorgt dr. Annemieke Hoogenboom de volgende cursus(sen):
Gegenereerd op 2018-03-19 04:16:11
Nevenfuncties

Lid van de Collectiecommissie van de Oudheidkundige Vereniging Flehite, Amersfoort

Lid van de redactie van De Nieuwe Tijd

Lid van het bestuur van de Vrienden van de St. Franciscus Xaveriuskerk, Amersfoort

Gegenereerd op 2018-03-19 04:16:11
Volledige naam
dr. A.M.E.L. Hoogenboom Contactgegevens
Drift 15

Drift 15-2A
Kamer 1.08
3512 BR  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 6256
Gegenereerd op 2018-03-19 04:16:11
Laatst bijgewerkt op 15-02-2017