Dr. Ank Michels
a.m.b.michels@uu.nl
Gegenereerd op 2018-08-21 02:17:22


Profiel

Ank Michels studeerde politicologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Na afronding van haar studie in 1985 deed zij gedurende een jaar onderzoek aan de Universiteit van Kopenhagen. Daarna werkte zij als docent en onderzoeker in Nijmegen bij de vakgroep Politicologie en aan de Universiteit Twente bij de faculteit Bestuurskunde. Zij promoveerde in 1993 op het proefschrift Nederlandse politieke partijen en hun kiezers. Na een aantal jaren te hebben gewerkt bij Bestuurskunde aan de Open Universiteit, is zij sinds 2000 verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht.

Belangrijke thema's in haar onderzoek zijn burgerparticipatie, de theorie en praktijk van de (lokale)democratie, en publieke betrokkenheid bij stedelijk beleid . Zij publiceert regelmatig over deze onderwerpen in het Nederlands en in het Engels. Ook is zij betrokken bij onderzoeken in opdracht van diverse organisaties zoals het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlande Gemeenten.

Aan de USBO geeft zij onderwijs in onder meer vergelijkende politiek, politiek en bestuur in Nederland en 'urban governance'. Tevens is zij de coördinator van de bachelor-leerkring Governance, democratie, en verantwoording. Ook heeft zij regelmatig onderwijs gegeven aan groepen professionals en avondstudenten.

Betrokken bij de opleiding(en)
Gegenereerd op 2018-08-21 02:17:23
Curriculum vitae Download PDF

 

Ank Michels studeerde politicologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Na afronding van haar studie in 1985 deed zij gedurende een jaar onderzoek aan de Universiteit van Kopenhagen. Daarna werkte zij als docent en onderzoeker in Nijmegen bij de vakgroep Politicologie en aan de Universiteit Twente bij de faculteit Bestuurskunde. Zij promoveerde in 1993. Na een aantal jaren te hebben gewerkt bij Bestuurskunde aan de Open Universiteit, is zij sinds 2000 verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht.

Belangrijke thema's in haar onderzoek zijn democratische innovatie, burgerparticipatie en lokale democratie.

Aan de USBO geeft zij onderwijs in onder meer vergelijkende politiek, politiek en bestuur in Nederland, onderzoeksvaardigheden en 'urban governance'. Eerder doceerde zij tevens ‘Comparative European Politics’ aan studenten van het University College Utrecht en bestuurskunde aan avondstudenten bedrijfskunde van de universiteit van Nijmegen.

Van 1996 tot 2005 was zij lid van de redactie van Bestuurskunde. En in 2006 maakte zij deel uit van de Nationale conventie. Van 2011 tot 2014 was zij bestuurslid van de Nederlandse Kring voor Wetenschap der Politiek.

Gegenereerd op 2018-08-21 02:17:23
Sleutelpublicaties

Michels, A.M.B. & Caluwaerts, Didier (2017). De G1000 in Belgiƫ en in Nederland: analyse van een democratisch spanningsveld. Res Publica, 59 (1).

Michels, A.M.B. (30-04-2017). Participation in citizens' summits and public engagement. International Review of Administrative Sciences

Michels, A.M.B., Binnema, H.A., Boogaard, Geerten, Cohen, Job, Smets, Peer & Vlind, Marloes (2016). G1000. Ervaringen met burgertoppen. Den Haag: Boom.

De Graaf, Laurens, Van Hulst, Merlijn & Michels, Ank (2015). Enhancing Participation in Disadvantaged Urban Neighbourhoods. Local Government Studies, 41 (1), (pp. 44-62) (19 p.).

Coffé, Hilde & Michels, Ank (01-01-2014). Education and support for representative, direct and stealth democracy. Electoral Studies, 35, (pp. 1-11) (11 p.).

Michels, A.M.B. (2012). Citizen participation in local policy making: design and democracy. International Journal of Public Administration, 35 (4), (pp. 285-292) (8 p.).

Hendriks, F. & Michels, A.M.B. (2011). Democracy transformed? Reforms in Britain and the Netherlands (1990-2010). International Journal of Public Administration, 34 (5), (pp. 307-317) (11 p.).

Michels, A.M.B. (2011). Innovations in democratic governance-How does citizen participation contribute to a better democracy?. International Review of Administrative Sciences, 77 (2), (pp. 275-293) (19 p.).

Michels, A.M.B. & de Graaf, L.J. (2010). Examining Citizen Participation: Local Participatory Policy Making and Democracy. Local Government Studies, 36 (4), (pp. 477-491) (15 p.).

Michels, A.M.B. (2008). Debating Democracy: The Dutch Case. Acta Politica, 43 (4), (pp. 472-492) (21 p.).

Michels, A.M.B. (2006). Citizen Participation and democracy in the Netherlands. Democratization, 13 (2), (pp. 323-339) (17 p.).

Alle publicaties
  2018 - Wetenschappelijke publicaties
Michels, A.M.B. (24-01-2018) Invited speaker Impact Night Utrecht (24-01-2018) Participatie en deliberatie. Kansen en bedreigingen
Geissel, Brigitte & Michels, A.M.B. (2018). Participatory developments in majoritarian and consensus democracies. Representation
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
Michels, A.M.B. & Caluwaerts, Didier (2017). De G1000 in Belgiƫ en in Nederland: analyse van een democratisch spanningsveld. Res Publica, 59 (1).
Michels, A.M.B. & de Graaf, Laurens (2017). Examining citizen participation: local participatory policymaking and democracy revisited. Local Government Studies (15 p.).
Broekhuizen, Gideon & Michels, A.M.B. (2017). Non-participatie in de doe-democratie. Bestuurswetenschappen, 71 (2), (pp. 22-38).
Michels, A.M.B. (30-04-2017). Participation in citizens' summits and public engagement. International Review of Administrative Sciences
Michels, A.M.B. & Trappenburg, M.J. (2017). Themanummer: Democratie in de Lage Landen. Res Publica, 59 (1).
  2017 - Overige resultaten
Binnema, H.A. & Michels, A.M.B. (2017). Toolkit loting.
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
Michels, Ank & Binnema, Harmen (2016). De realisatie van democratische waarden. In Geerten Boogaard & Ank Michels (Eds.), G1000. Ervaringen met burgertoppen (pp. 45-58) (14 p.). Den haag: Boom.
Michels, A.M.B., Binnema, H.A., Boogaard, Geerten, Cohen, Job, Smets, Peer & Vlind, Marloes (2016). G1000. Ervaringen met burgertoppen. Den Haag: Boom.
Binnema, Harmen & Michels, Ank (2016). Loting en diversiteit - te hoge verwachtingen. In Geerten Boogaard & Ank Michels (Eds.), G1000. Ervaringen met burgertoppen (pp. 59-71) (13 p.). Den Haag: Boom bestuurskunde.
Meijer, A.J., Tomor, Z., Michels, A.M.B. & Geertman, S.C.M. (2016). Participant of databron? Burgers als extensie van stedelijk innovatievermogen. Bestuurskunde, 25 (4), (pp. 29-39) (11 p.).
  2016 - Overige resultaten
A.M.B. Michels (13-04-2016) Boekaanbieding
A.M.B. Michels (12-04-2016) Masterclass
A.M.B. Michels (29-01-2016) Spreker bij Discussiebijeenkomst Denktank Trendbericht
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
De Graaf, Laurens, Van Hulst, Merlijn & Michels, Ank (2015). Enhancing Participation in Disadvantaged Urban Neighbourhoods. Local Government Studies, 41 (1), (pp. 44-62) (19 p.).
Michels, A.M.B. & van Montfort, Cor (01-01-2015). Urban governance and partnerships in Indian and Chinese cities - Examples from Delhi, Beijing and Shanghai. In Leon van den Dool, Frank Hendriks, Alberto Gianoli & Linze Schaap (Eds.), The Quest for Good Urban Governance: Theoretical Reflections and International Practices (pp. 165-183) (19 p.). Wiesbaden: Springer Science+Business Media.
  2015 - Overige resultaten
A.M.B. Michels (04-11-2015) Expertmeeting G1000
A.M.B. Michels (03-09-2015) Insluiting, deliberatie en legitimiteit
A.M.B. Michels (03-09-2015) Insluiting, deliberatie, legitimiteit
A.M.B. Michels (10-04-2015) Paper: A theoretical evaluation model for PPPs in the water sector
A.M.B. Michels (18-05-2015) samen met Harmen Binnema en Geerten Boogaard
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
Coffé, Hilde & Michels, Ank (01-01-2014). Education and support for representative, direct and stealth democracy. Electoral Studies, 35, (pp. 1-11) (11 p.).
  2014 - Vakpublicaties
Michels, Ank & De Graaf, Laurens (2014). Burgerparticipatie in theorie en praktijk. In actie met burgers (pp. 14-17) (4 p.). VNG en Ministerie van BZK.
  2014 - Overige resultaten
van Montfort, Cor, Michels, Ank & Frankowski, Andrea (2014). Governance Models and Partnerships in the Urban Water Sector - A framework for analysis and evaluation. (47 p.).
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
Michels, A.M.B. & van Montfort, C. (2013). Partnerships as a contribution to urban governance in India and China. Journal of US-China Public Administration, 10 (1), (pp. 26-38) (13 p.).
Michels, A.M.B., van Montfort, C. & van Dooren, W. (2013). Stille ideologie in beleid en bestuur. Bestuurskunde, 22 (2), (pp. 3-12) (9 p.).
Michels, A.M.B., van Dooren, W. & van Montfort, C. (2013). The sound of silence. Silent ideologies in public services. In Y.K. Dwivedi, M.A. Shareef, S. Pandey & V. Kumar (Eds.), Public administration reformation: market demand from public organizations. (pp. 28-39) (11 p.). New York: Routledge.
  2013 - Overige resultaten
A.M.B. Michels (21-11-2013) Governance models in drinking water supply and waste water management in urban areas.
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
Michels, A.M.B. (2012). Citizen participation in local policy making: design and democracy. International Journal of Public Administration, 35 (4), (pp. 285-292) (8 p.).
van Montfort, C., Michels, A.M.B. & van Dooren, W. (2012). Stille ideologie, onderstromen in beleid en bestuur. Den Haag: Lemma.
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
Michels, A.M.B. (2011). De democratische waarde van burgerparticipatie: interactief bestuur en deliberatieve fora. Bestuurskunde, 20 (2), (pp. 75-84) (10 p.).
Hendriks, F. & Michels, A.M.B. (2011). Democracy transformed? Reforms in Britain and the Netherlands (1990-2010). International Journal of Public Administration, 34 (5), (pp. 307-317) (11 p.).
Michels, A.M.B. (2011). Innovations in democratic governance-How does citizen participation contribute to a better democracy?. International Review of Administrative Sciences, 77 (2), (pp. 275-293) (19 p.).
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
Michels, A.M.B. & de Graaf, L.J. (2010). Examining Citizen Participation: Local Participatory Policy Making and Democracy. Local Government Studies, 36 (4), (pp. 477-491) (15 p.).
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
Michels, A.M.B. (2009). Ideological positions and the referendum in the Netherlands. In Maija Setälä & Theo Schiller (Eds.), Referendums and representative democracy : responsiveness, accountability and deliberation (pp. 56-74) (227 p.). London: Routledge.
Michels, A.M.B. & de Graaf, L.J. (2009). Maatschappelijke verantwoordelijkheid in de wijk. In Hein van Duivenboden (Eds.), Verbonden verantwoordelijkheden in het publieke domein (pp. 301-312) (386 p.). Den Haag: Lemma.
  2009 - Overige resultaten
A.M.B. Michels (23-09-2009) Does citizen participation contribute to a better democracy?
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
Michels, A.M.B. & Delhez, F. (2008). Burgerschap op de basisschool. In G. Alberts, M. Blankesteijn, B. Broekhans & Y. van Tilborgh (Eds.), Burger in uitvoering (pp. 213-221) (9 p.). Amsterdam: Aksant.
Michels, A.M.B. (2008). Debating Democracy: The Dutch Case. Acta Politica, 43 (4), (pp. 472-492) (21 p.).
van Montfort, C., Michels, A.M.B. & van der Steen, M. (2008). Een klassiek probleem heroverwogen. Bestuurskunde, 17 (2), (pp. 2-4) (3 p.).
Michels, A.M.B. (2008). Kennis en conflict in beleidsprocessen. Bestuurskunde, 17 (2), (pp. 5-14) (10 p.).
Michels, A.M.B. & Meijer, A.J. (2008). Safeguarding public accountability in horizontal government. Public Management Review, 10 (2), (pp. 165-173) (9 p.).
van Montfort, C., Michels, A.M.B. & van der Steen, M. (2008). Tussen willen en weten: het cynisme voorbij. Bestuurskunde, 17 (2), (pp. 56-60) (5 p.).
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
Michels, A.M.B. (2007). Theories and core principles of Dutch Democracy. European Governance Papers (EUROGOV)
Michels, A.M.B. (2007). Vertrouwen in burgers. B en M : tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 34, (pp. 78-81) (4 p.).
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
Michels, A.M.B. (2006). Citizen Participation and democracy in the Netherlands. Democratization, 13 (2), (pp. 323-339) (17 p.).
  2003 - Wetenschappelijke publicaties
Michels, A.M.B. & Meijer, A.J. (2003). Horizontalisering van bestuur: een vraag om nieuwe vormen van publieke verantwoording. Bestuurswetenschappen, 57 (4), (pp. 329-347) (19 p.).
  0 - Overige resultaten
A.M.B. Michels () De G1000 als nieuwe impuls voor de democratie
A.M.B. Michels () Loting is geen wondermiddel

Selectie van publicaties

 • De Graaf, Laurens, Merlijn van Hulst & Ank Michels (2014), Enhancing participationin disadvantaged urban neighbourhoods, in: Local Government Studies.
 • Coffé, Hilde & Ank Michels (2014), Education and support for representative, direct and stealth democracy, in: Electoral Studies, 35 (2014), pp. 1-11.
 • Van Dooren, Wouter, Cor van Montfort & Ank Michels (2014), The sound of silence. Silent ideologies in public services, in: Yogesh K. Dwivedi, Mahmud A. Shareef, Sanjay Pandey and Vinod Kumar (eds.) Public administration reformation: market demand from public organizations,  New York: Routledge.
 • Michels, Ank & Cor van Montfort (2013), Partnerships as a contribution to urban governance in India and China, in: Journal of US-China Public Administration, 10: 1, pp. 26-38.
 • Van Montfort, Cor, Ank Michels & Wouter van Dooren (2012), Stille ideologie, onderstromen in beleid en bestuur, Den Haag : Lemma.
 • Michels, Ank (2012), Citizen participation in local policy making: design and democracy, in: International Journal of Public Administration, 35: 4 pp. 285-292.
 • Michels, Ank (2011), Innovations in democratic governance – How does citizen participation contribute to a better democracy?, in: International Review of Administrative Sciences, 77: 2, pp. 275-293.
 • Hendriks, Frank & Ank Michels (2011), Democracy transformed? Reforms in Britain and the Netherlands (1990-2010), in: International Journal of Public Administration, 34: 5, pp. 307-317.
 • Michels, Ank (2011), De democratische waarde van burgerparticipatie: interactief bestuur en deliberatieve fora, in: Bestuurskunde, 20: 2, pp. 75-84.
 • Michels, Ank & Laurens de Graaf (2010), Examining citizen participation: local participatory policy making and democracy, in: Local Government Studies, 36: 4, pp. 477-491. (pdf)
 • Michels, Ank (2009), Ideological positions and the referendum in the Netherlands, in: Maija Setälä and Theo Schiller (eds.), Referendums and Representative Democracy. Responsiveness, accountability and deliberation, Routledge.
 • Michels, Ank (2008), Debating democracy: the Dutch case, in: Acta Politica, 43: 4, pp. 472-492. (pdf)
 • Michels, Ank (2008), Kennis en conflict in beleidsprocessen, in: Bestuurskunde, 17: 2., pp. 5-14. (pdf)
 • Van Montfort, Cor, Ank Michels, en Martijn van der Steen (2008), Kennis en beleid, redactie themanummer Bestuurskunde, 17: 2.
 • Michels, Ank en Freek Delhez (2008), Burgerschap op de basisschool, in: Gerard Alberts, Marlous Blankesteijn, Bertien Broekhans, en Yolanda van Tilborgh (red.), Burger in uitvoering, Jaarboek KennisSamenleving, Amsterdam: Aksant, pp. 213-221.
 • Michels, Ank & Albert Meijer (2008), Safeguarding accountability in horizontal government, in: Public Management Review, 10: 2, pp. 165-173.
 • Michels, Ank (2007), Theories and core principles of Dutch democracy, European Governance papers (EUROGOV)No. C-07-01.
 • Michels, A.M.B. (2006), Citizen participation and democracy in the Netherlands, in: Democratization, 13: 2, pp. 323-339. (pdf)
 • Michels, A.M.B. en Meijer, A.J. (2003). Horizontalisering van bestuur: een vraag om nieuwe vormen van publieke verantwoording. In: Bestuurswetenschappen, jrg. 57, nr. 4, pp. 329-347.
 • Bovens, M.A.P. en Michels, A.M.B. (2002). Politiek zonder partij: een gedachteoefening. In: Van der Heijden, G.M.A. en Schrijver, J.F. (red.), Representatief en participatief, dubbele democratie, Delft: Eburon.
 • Van Montfort, C.J. en Michels, A.M.B. (2001). Democratie en horizontaal bestuur. In: Bestuurswetenschappen, 55: 2, pp. 155-174.
 • Van Dam, M.J.E.M. en Michels, A.M.B. (2000). Verantwoording in het openbaar bestuur, redactie themanummer Bestuurskunde, 9: 5.
 • Michels, A.M.B. (1992). PvdA, VVD en CDA: Ideologische profilering of 'catch-all parties'?. In: Acta Politica, 27: 2, pp. 189-212.
 • Michels, Ank & Slomp, Hans (1990). The Role of Government in Collective Bargaining: Scandinavia and the Low Countries. In: Scandinavian Political Studies, 13: 1, pp. 21-35.

Rapporten en adviezen

 • Nationale conventie (2006), Hart voor de publieke zaak, Aanbevelingen van de Nationale conventie voor de 21e eeuw, Rapport in opdracht van de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties
 • Michels, A.M.B. (2002). Een halve eeuw overheidssturing. In: Raad voor Maatschappelijke ontwikkeling, Bevrijdende kaders, sturen op verantwoordelijkheid, Advies 24, Den Haag: Sdu Uitgevers, pp. 111-139
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-08-21 02:17:24
Project:
Stimuleren van duurzame energie
02-01-2017 tot 28-06-2019
Algemene projectbeschrijving 

Technische en sociale innovatie kan bijdragen aan meer duurzaamheid, economische groei, gelijkheid en welzijn. Maar innovatie kan ook maatschappelijke en financiële schade veroorzaken, schadelijk zijn voor het milieu, (nieuwe) ongelijkheden oproepen, privacy en andere vrijheden aantasten en mogelijkheden voor fraude creëren. Het is daarom van belang te begrijpen wat de maatschappelijke gevolgen zijn van innovatie en hoe innovaties het best kunnen worden gereguleerd.


In het onderzoeksthema Regulering van Innovatie werken teams van bestuurskundigen, economen en juristen samen om te onderzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat innovaties het algemeen belang dienen. Welke innovaties maken hun beloften waar en welke niet? Wat zijn de gevolgen van innovaties voor de kwaliteit van producten, diensten en, uiteindelijk, de samenleving? En hoe kunnen we innovaties zo reguleren dat ze de grootste bijdrage aan de samenleving leveren?


In het deelproject Stimuleren van duurzame energie werkt ook een interdisciplinair team aan duurzaamenergiebeleid, gericht op innovatie. De onderzoekers werken in de periode tussen januari 2017 en september 2018 aan een beoordeling van het Nederlandse beleid om de kolencentrales uit te faseren en analyseren welke doelen dit beleid dient en hoe dit beleid bijdraagt aan die doelstelling en energie-innovatie. 


https://www.uu.nl/onderzoek/regulering-van-innovatie


 

Rol: Uitvoerder Financiering
1e geldstroom
Projectleden

Gegenereerd op 2018-08-21 02:17:26
Volledige naam
Dr. A.M.B. Michels Contactgegevens
Bijlhouwerstraat

Bijlhouwerstraat 6
Kamer -1.15A
3511 ZC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 9157
Telefoonnummer afdeling 030 253 8101
Gegenereerd op 2018-08-21 02:17:26
Laatst bijgewerkt op 18-07-2018