Prof. dr. Anneloes van Baar

  • Hoofdopleider GZ psycholoog, Stichting BoPP Midden, Utrecht

Januari 2010 tot heden

 

  • Hoogleraar Pedagogische diagnostiek in het bijzonder van de internaliserende en externaliserende gedragsproblemen bij kinderen en jeugdigen aan de Universiteit Utrecht.

      september 2008 tot heden

  • Hoogleraar Ontwikkelingspsychologie in het bijzonder Pediatrische Psychologie aan de Universiteit van Tilburg:

      augustus 2003 tot september 2008

  • Manager afdeling Kwaliteit, Informatie analyse, Onderzoek en Preventie bij Adhesie, GGZ midden Overijssel, Deventer:

      maart 2001 tot augustus 2003

  • Psycholoog bij de afdeling Neonatolo­gie van het AMC, Amsterdam:

      november 1992 tot januari 2002

  • Psycholoog ten behoeve van de NICU in het Sint Joseph ziekenhuis te Veldho­ven:

      juli 1990 tot maart 2001

  • Psycholoog bij het Vervolgonderzoek Couveuse­kinderen, afdeling Neonatolo­gie van het AMC, Amsterdam:

      maart 1983 tot oktober 1992

  • Psycholoog bij het na-onderzoek van kinderen die prenataal aan heroïne of methadon

      hebben blootge­staan afdeling Neonatologie van het AMC, Amsterdam:

      maart 1986 tot februari 1987

  • Kandidaatsassistent bij de vakgroep Ontwikkelingspsycho­logie van de UvA, Amsterdam:

      September 1982 tot augustus 1983