Prof. dr. Anneloes van Baar

‘Er worden in Nederland jaarlijks zo’n 12.000 kinderen te vroeg geboren. Deze kinderen ervaren al op jonge leeftijd meer problemen dan kinderen die niet te vroeg zijn geboren. Met onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van vroeggeboorte kunnen wij kinderen en hun ouders beter helpen op het gebied van preventie en behandeling.’


Anneloes van Baar is hoogleraar Pedagogische Diagnostiek en Behandeling


Van Baar doet onderzoek naar de psychosociale ontwikkeling van (jonge) kinderen. Wat gebeurt er met hen wanneer ze prematuur geboren zijn? Hoe kan je moeilijkheden met aandachts- en concentratievaardigheden vaststellen, en wat betekent dit voor kinderen en hun ouders? Andere onderzoeksprojecten betreffen de ontwikkeling en de invloed van sekse specifieke stereotypen bij jonge kinderen en hun ouders, de impact voor kinderen als een van de ouders in het gezin gediagnosticeerd is met kanker, en de ervaringen van ouders met jonge kinderen tijdens de COVID-19 pandemie.

Ook werkt Van Baar aan de (door)ontwikkeling van diagnostische middelen als tests en vragenlijsten. Het programma ‘Ontwikkeling Voorop!’ is bijvoorbeeld gemaakt om de vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsproblemen te verbeteren. Het is zowel voor onderzoekers als voor ouders/verzorgers en medewerkers van de kinderopvang geschikt om de verschillende ontwikkelingsmijlpalen van kinderen van 0 tot 6 jaar te volgen.

Met de resultaten uit haar onderzoek wil Van Baar ouders ondersteunen bij de ontwikkeling van hun kind en input leveren voor (gemeentelijk) beleid. De Utrechtse hoogleraar is tevens GZ-psycholoog, hoofdopleider van de GZ-opleiding Kind & Jeugd bij de stichting BoPP Midden Nederland en voorzitter van het landelijk Hoofopleiders-overleg, lid van de Opleidingsraad van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten.Van Baar studeerde en promoveerde aan de UvA op het gebied van de Ontwikkelingspsychologie en werkte voorheen onder meer als psycholoog bij het AMC in Amsterdam en het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. Daarnaast werkte ze als Manager Kwaliteit, Informatie, Onderzoek en Preventie bij Adhesie, nu Dimence, GGZ Overijssel. Van 2003-2008 was ze benoemd als hoogleraar Ontwikkelingspsychologie, in het bijzonder Pediatrische Psychologie aan de universiteit van Tilburg.

 

Expertises

  • Ontwikkeling van kinderen met perinatale risico-factoren
  • Diagnostiek
  • Pediatrische psychologie
Leeropdracht
Pedagogische diagnostiek en behandeling
Oratiedatum
14-05-2004