Mr. dr. A.L.M. (Anne-Jetske) Schaap

Universitair docent
Willem Pompe Instituut voor strafrechtswetenschappen
a.l.m.schaap@uu.nl

Anne-Jetske Schaap is als universitair docent straf- en strafprocesrecht verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht (UU) en aan het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL). Zij is tevens lid van het kernteam van UCALL. 

 

In februari 2022 is zij cum laude gepromoveerd op een onderzoek naar het daderschap van de rechtspersoon en meer in het bijzonder het zogenoemde “Drijfmestkader” als richtinggevend kader voor het daderschap van de rechtspersoon. Het onderzoek werd begeleid door prof. mr. F.G.H. Kristen, mr. dr. J. Bijlsma en mr. dr. E. Sikkema. Ten behoeve van haar promotieonderzoek was zij in 2019 visiting scholar aan de Universiteit van Oxford. 

Het proefschrift is verschenen in de Ucall Reeks (deel 22).