Mr. Anne-Jetske Schaap
a.l.m.schaap@uu.nl
Gegenereerd op 2018-08-21 16:25:05


Profiel

Anne-Jetske Schaap is sinds 1 mei 2016 als promovenda verbonden aan het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL). Haar promotieonderzoek richt zich op de rol en betekenis van zorgplichten van ondernemingen ter voorkoming van strafbare feiten waarbij zij een multidimensionale onderzoeksmethodologie hanteert. Haar promotor is prof. mr. F.G.H. Kristen.

Gegenereerd op 2018-08-21 16:25:05
Curriculum vitae

Anne-Jetske Schaap rondde in 2013 haar Bachelor Rechtsgeleerdheid (cum laude) af aan de Universiteit Utrecht en heeft aan de Universiteit van Valencia en aan de Universiteit van Cambridge gestudeerd. In april 2016 behaalde zij de Legal Research Master (cum laude) aan de Universiteit Utrecht met een specialisatie in het strafrecht. Zij heeft haar scriptie geschreven over de mogelijkheden om (internationaal opererende) ondernemingen op basis van artikel 273f Sr strafrechtelijk aansprakelijk te stellen voor moderne slavernij.

Tijdens haar studie was Anne-Jetske werkzaam als buitengriffier op de sectie strafrecht bij de Rechtbank Midden-Nederland en als student-assistent bij Ucall. Anne-Jetske is sinds 2013 redactielid van de Utrecht Law Review.

Anne-Jetske heeft in 2015 de Katadreuffeprijs voor de 'meest opmerkelijke Utrechtse rechtenstudent' gewonnen. 

 

Gegenereerd op 2018-08-21 16:25:05

2018- Voordrachten / lezingen

F.G.H. Kristen & A.L.M. Schaap (27-3-2018). The Role of Dutch Criminal Law in Addressing Irresponsible Business Conduct Abroad. EUR SMART Workshop, workshop on policy coherence for sustainable trade and development in the Dutch legal and policy framework. Erasmus University Rotterdam.

2017 - Boeken

A.L.M. Schaap, De strafrechtelijke aansprakelijkheid van ondernemingen voor moderne slavernij. Een onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden om (internationaal opererende) ondernemingen op basis van artikel 273f Sr strafrechtelijk aansprakelijk te stellen voor moderne slavernij, Oisterwijk: Wolf Legal Publishers 2017 (pp. 163).  

2017 - Voordrachten / lezingen

- A.L.M. Schaap (24-11-2017). Using Domestic Criminal Law to Hold Corporations Legally Accountable for the Adverse Effects of their Transnational Activities: the Case of Modern Slavery. Ius Commune Conference 2017. 

- A.L.M. Schaap (19-5-2017). Legally Binding Duties of Corporations under Domestic Criminal Law to Prevent Modern Slavery. Ucall Conference 2017 on Accountability and International Business Operations. 

2016 - Boeken

- L.F.H. Enneking, F.G.H. Kristen, K. Pijl, T.A. Waterbolk, J.M. Emaus, M.F.J. Hiel, A.L.M. Schaap & I. Giesen, Zorgplichten van Nederlandse ondernemingen inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, Den Haag: Boom juridisch 2016 (pp. 708). 

2016 - Websites / portals

- A.L.M. Schaap (21-06-2016), Chocolade met een bittere nasmaak - De strafrechtelijke aansprakelijkheid van ondernemingen voor moderne slavernij. 

2016 - Voordrachten / lezingen

- L.F.H. Enneking, F.G.H. Kristen & A.L.M. Schaap,  Zorgplichten van Bedrijven inzake Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. The Law Factory, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Utrecht 2016. 

2015 - Artikelen

A.L.M. Schaap & C.M.J. Ryngaert, 'De internationale onrechtmatigheid van Amerikaanse secundaire sanctiewetgeving', Tijdschrift voor Sanctierecht en Onderneming, 2015 (1), p. 9-16. 

2015 - Boeken

- A.L.M. Schaap, ‘Referent-student bij het preadvies van Prof. B.F. Keulen’, in: Crises, rampen en recht (Handelingen der Nederlandse Juristen-Vereniging 2014-2), Deventer: Kluwer 2015, p. 52-54.

^ naar boven
Gegenereerd op 2018-08-21 16:25:06

Afgesloten projecten

Project:
Zorgplichten van Nederlandse ondernemingen inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen 01-12-2014 tot 18-12-2015
Algemene projectbeschrijving

Sportschoenen, benzine, koffie, smartphones. Veel van onze dagelijkse producten worden geproduceerd in het buitenland. Soms onder omstandigheden die wij hier in Nederland niet acceptabel zouden vinden. Dit roept ethische, politieke én juridische vragen op. Hoe ver reikt de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Westerse ondernemingen die deze producten, veelal tegen lage kosten, laten produceren in minder ontwikkelde gastlanden en hier op de markt brengen? Rust er op hen een zorgplicht om te voorkomen dat hun eigen activiteiten, of die van hun lokale dochtermaatschappijen of toeleveranciers, resulteren in schade aan mens en milieu in de betreffende gastlanden? En als zulke schade ontstaat, kunnen deze internationaal opererende ondernemingen daarvoor dan in hun Westerse thuislanden aansprakelijk gesteld worden?


In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar zorgplichten van Nederlandse internationaal opererende ondernemingen inzake IMVO. Gekeken is naar relevante Nederlandse regelgeving en rechtspraak op het gebied van het ondernemingsrecht, het civiele aansprakelijkheidsrecht en het strafrecht. Daarnaast is bekeken hoe deze juridische status quo zich verhoudt tot de UN Guiding Principles en tot de stand van zaken in de ons omringende landen, alsook wat de invloed is van IMVO-gerelateerde regelgeving en rechtspraak op het vestigingsklimaat in die landen.


Dit onderzoek is verricht door onderzoekers van het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law in opdracht van het WODC.

 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig: Dit onderzoek werd uitgevoerd voor het WODC, in opdracht van de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Veiligheid & Justitie
Projectleden
Overige projectleden:
  • Kinanya Pijl
  • Marjosse Hiel
Gegenereerd op 2018-08-21 16:25:06
Volledige naam
Mr. A.L.M. Schaap Contactgegevens
Postadres
Newtonlaan 201
3584 BH    UTRECHT
Aanwezigheid
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag

Telefoonnummer direct 030 253 7128
Telefoonnummer afdeling 030 253 7125

Gegenereerd op 2018-08-21 16:25:06
Laatst bijgewerkt op 19-04-2018