Alle publicaties
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
Gelderblom, A.J. & Musschoot, A.M. (2013). F.P. VAN OOSTROM: Wereld in woorden. geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1300-1400. (651 p.). Amsterdam: Bert Bakker.
Gelderblom, A.J. & Musschoot, A.M. (2013). INGER LEEMANS & GERT-JAN JOHANNES: Worm en donder. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1700-1800, de Republiek. (815 p.). Amsterdam: Bert Bakker.
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
Gelderblom, A.J. (2012). 1999: Histoire de la littérature néerlandaise van Stouten, Goedegebuure, Van Oostrom. Internationale Neerlandistiek, 50 (jublileumnummer), (pp. 116-118) (3 p.).
Gelderblom, A.J. (2012). Text, Body, Stone. A few Considerations on Literature, Architecture and the Human Body. In M.-Th. Leuker (Eds.), Die sichtbare Welt. Visualität in der niederländischen Literatur und Kunst des 17. Jahrhunderts (pp. 122-129) (8 p.). Münster etc.: Waxmann Verlag.
  2012 - Vakpublicaties
Gelderblom, A.J. (2012). Superieur gemopper. De Journaux van Renaud Camus. Vooys, 30 (1), (pp. 28-38) (11 p.).
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
Gelderblom, A.J. (2011). Hendrik Bonger Amsterdam 12 mei 1911 - Amsterdam 26 februari 1999. Jaarboek Maatschappij Nederlandse Letterkunde te Leiden 2010-2011 (pp. 58-71) (14 p.). Leiden.
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
Besamusca, Emmeline, Gelderblom, A.J. & ten Thije, J.D. (2010). Transnationale neerlandistiek - taal zonder natie, culturen zonder muren. Internationale Neerlandistiek, 48 (4), (pp. 5-11) (6 p.).
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
Gelderblom, A.J. (2009). W. VAN DEN BERG & P. COUTTENIER: Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900. (834 p.). Amsterdam: Bert Bakker, Deel 5 van de Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur.
  2009 - Vakpublicaties
Gelderblom, A.J. (2009). Grenzen en lichamen. Männerphantasien van Klaus Theweleit. Spiegel der Letteren, 51 (2), (pp. 214-217) (4 p.).
  2009 - Overige resultaten
A.J. Gelderblom (01-10-2009) Text, body, stone. A few considerations on literature, architecture and the human body.
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
Gelderblom, A.J. & Musschoot, A.M. (2008). K. Porteman & M.B. Smits-Veldt: Een nieuw vaderland voor de muzen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1560-1700. (1054 p.). Amsterdam: Bert Bakker.
Gelderblom, A.J. (2008). Koloniale geschenken. In I.B. Kalla & B. Czarnecka (Eds.), Neerlandistische ontmoetingen, Trefpunt Wroclaw. (pp. 193-199) (7 p.). Wroclaw (Polen): Oficyna Wydawnicza Atut.
  2008 - Vakpublicaties
Gelderblom, A.J. (2008). Hoezo godslastering?. Vooys, 26 (3), (pp. 6-12) (7 p.).
  2008 - Overige resultaten
A.J. Gelderblom (24-04-2008) Koloniale geschenken
Stronks, E., van Gemert, E.M.P. & Gelderblom, A.J. (2008). Literatuurgeschiedenis Gouden Eeuw. educatieve site voor middelbare scholen over de literatuur van de Gouden Eeuw.
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
Gelderblom, A.J. (2007). -. Zeventiende Eeuw, 23, (pp. 299-300) (2 p.).
Gelderblom, A.J. (2007). -. Zeventiende Eeuw, 23, (pp. 283-285) (3 p.).
Gelderblom, A.J. & Musschoot, A.M. (2007). H. PLEIJ: Het gevleugelde woord. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1400-1560. (864 p.). Amsterdam: Bert Bakker, Deel III van de Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur, project van de Nederlandse Taalunie, onder hoofdredactie van A.J. Gelderblom en A.M. Musschoot.
Gelderblom, A.J. (2007). Investing in your relationship. In E. Stronks & P. Boot (Eds.), Learned love. Proceedings of the Emblem Project Utrecht Conference on Dutch love emblems and the internet (pp. 131-142) (12 p.). Den Haag: DANS: Data Archiving and Networked Services.
Gelderblom, A.J., Fenoulhet, J., Kristel, M., Lalleman, J. & Missinne, L. (2007). Neerlandistiek in contrast. Bijdragen aan het Zestiende Colloquium Neerlandicum. (624 p.). Amsterdam: Rozenberg Publishers/Int. Ver. voor Neerlandistiek.
Gelderblom, A.J. (2007). Who were Jan Luyken's readers?. In R. Dekoninck & Guiderdoni-Bruslé (Eds.), Emblemata sacra. The rhetoric and hermeneutics of illustrated sacred discourse. (pp. 499-507) (9 p.). Turnhout (B): Brepols.
  2007 - Vakpublicaties
Gelderblom, A.J. (2007). Van extramuraal naar internationaal. Nednr. Tijdschrift van Nedwerk, Alumnivereniging Utrechtse Neerlandici, 12 (2), (pp. 33-35) (3 p.).
  2007 - Populariserende publicaties
Meijer Drees, M.E. & Gelderblom, A.J. (2007). D.V. Coornhert, Boeventucht (1587). DBNL
Gelderblom, A.J. & Rosenboom, Thomas (2007). Inleiding. De Afrikaanse brieven van Willem Godschalck van Focquenbroch (pp. 5-32) (28 p.). Amsterdam: Prometheus.
  2007 - Overige resultaten
A.J. Gelderblom (21-11-2007) Denken aan Holland. Observaties over landschap, tekst en tijd.
A.J. Gelderblom (07-09-2007) Ongeziene blikken. Theorie en praktijk van de nieuwe literatuurgeschiedenis.
A.J. Gelderblom (10-12-2007) Traveller in occupied territory. Hebelius Potter in East-Frisia in Napoleonic times.
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
Gelderblom, A.J. (2006). Beestachtige observaties. Dieren in de Nederlandse (post)koloniale literatuur 1600-2000. Indische Letteren, 21 (4), (pp. 198-213) (16 p.).
Gelderblom, A.J. (2006). Beestachtige observaties/Observasi fauna: Hewan dalam karya sastra (paca)kolonial Belanda 1600-2000. In K. Groeneboer (Eds.), Tiga puluh lima tahun Studi Belanda di Indonesia/Vijfendertig jaar Studie Nederlands in Indonesië - Gustinelly,E. (pp. 173-198) (26 p.). Depok/Jakarta: Universitas Indonesia.
Gelderblom, A.J. & Musschoot, A.M. (2006). F.P. van OOSTROM: Stemmen op schrift. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot 1300. (640 p.). Amsterdam: Bert Bakker, Gelderblom en Musschoot (Gent) vormen de hoofdredactie van het seriewerk Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur, waarvan dit deel I is..
Gelderblom, A.J. & Musschoot, A.M. (2006). H. BREMS: Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de nederlandse literatuur 1945-2005. (792 p.). Amsterdam: Bert Bakker, Gelderblom en Musschoot (Gent) vormen de hoofdredactie van het seriewerk Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur, waarvan dit deel VII is..
Gelderblom, A.J. (2006). P.C. Hooft: Rede over de waardigheid van de poëzie. Zeventiende Eeuw, 22, (pp. 373-374) (2 p.).
  2006 - Vakpublicaties
Gelderblom, A.J. (2006). Heldinnenbrieven. Ovidius's Heroides in Nederland. Neerlandica extra muros, 44, (pp. 75-76) (2 p.).
Gelderblom, A.J. (2006). Kaleidoscope. Dutch poetry in translation. Neerlandica extra muros, 44, (pp. 75-76) (2 p.).
Gelderblom, A.J. (2006). Land van lust en weelde. Italië, Nederland en de literatuur. Neerlandica extra muros, 44, (pp. 73-75) (3 p.).
  2006 - Overige resultaten
A.J. Gelderblom (06-12-2006) Investing in your relationship. The economic background of the Dutch love emblem
A.J. Gelderblom (19-08-2006) Neerlandistiek in contrast
  2005 - Overige resultaten
A.J. Gelderblom (22-05-2005) Beestachtige observaties. Dieren in Nederlandse (post-)koloniale teksten 1600-2000
A.J. Gelderblom (29-01-2005) The Unworthy World/De onwaardige Wereld by Jan Luyken
  2004 - Wetenschappelijke publicaties
Gelderblom, A.J. (2004). La femme hollandaise au foyer, idéal masculin néerlandais. Adriaan Loosjes à propos de la femme. Etudes germaniques, 59 (3), (pp. 501-517) (17 p.).
Gelderblom, A.J., Grootes, E.K., Porteman, K., Spies, M., Smits-Veldt, M.B., Schenkeveld-van der Dussen, M.A. & de Vries, W.B. (2004). Mintriomfen in Rome van M.v.M. Hr. van Cl. 1647-1650. Openhartige gedichten van een erotomaan. Amsterdam: Meulenhoff.
Gelderblom, A.J., ter Haar, C., Janssens, G., Kristel, M. & Pekelder, Jan (2004). Neerlandistiek de grenzen voorbij. Handelingen Vijftiende Colloquium Neerlandicum. (560 p.). Muenster (D): Nodus.
Gelderblom, A.J., de Jong, J.L. & van Veack, M. (2004). The Low Countries as a Crossroads of Religious Beliefs. Intersections III, Yearbook for Early Modern Studies. (333 p.). Leiden: Brill.
  2004 - Vakpublicaties
Gelderblom, A.J. (2004). Uit de kast!. Vooys, 22 (3/4), (pp. 58-60) (3 p.).
  2004 - Overige resultaten
A.J. Gelderblom (03-12-2004) Identity politics in a small nation: the example of the Netherlands
  2003 - Wetenschappelijke publicaties
Gelderblom, A.J. (2003). -. Tijdschrift Voor Nederlandse Taal-en Letterkunde, 119, (pp. 54-55) (2 p.).
Gelderblom, A.J. (2003). -. Neerlandica extra muros, 41, (pp. 72-73) (2 p.).
Gelderblom, A.J. (2003). -. Neerlandica extra muros, 41, (pp. 77-78) (2 p.).
Gelderblom, A.J. (2003). -. Neerlandica extra muros, 41, (pp. 79-80) (2 p.).
Gelderblom, A.J. (2003). -. Tijdschrift Voor Nederlandse Taal-en Letterkunde, 119, (pp. 82-83) (2 p.).
Gelderblom, A.J. (2003). Leerzaam huisraad, vol van vuur. In prof.dr. M van Vaeck, prof.dr.H. Brems & Prof.dr. Claassens (Eds.), De steen van Alciato. Literatuur en visuele cultuur in de Nederlanden. Opstellen voor prof. dr. Karel Porteman bij zijn emeritaat. (pp. 901-921) (21 p.). Leuven: Peeters.
  2003 - Overige resultaten
A.J. Gelderblom (28-10-2003) Dutch bodies and the colonial experience: Travel journals in the seventeenth century
A.J. Gelderblom (10-11-2003) Gendered bodies under construction in Napoleonic Holland: the case of Adriaan Loosjes (1809)
  2002 - Wetenschappelijke publicaties
Gelderblom, A.J. (2002). -. Neerlandica extra muros, 40, (pp. 76-78) (3 p.).
Gelderblom, A.J. (2002). Hollandse jongens in de maak. Neerlandica extra muros, 40 (3), (pp. 1-12) (12 p.).
Gelderblom, A.J., van Gemert, E.M.P., Meijer Drees, M.E. & Stronks, E. (2002). In de boeken, met de geest. Vijftien studies van M.A. Schenkeveld-van der Dussen over vroegmoderne Nederlandse literatuur. Met een bibliografie van het werk van M.A. Schenkeveld-van der Dussen. (312 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press.
Gelderblom, A.J. (2002). Smakelijk eten. Een tafelspel van Aernout van Overbeke. In F. de Bree, M. Spies & R. Zemel (Eds.), Teeckenrijcke woorden' voor Henk Duits. Opstellen over literatuur, toneel, kunst en religie, meest uit de zestiende en zeventiende eeuw (pp. 197-212) (16 p.). Amsterdam-Muenster: Stichting Neerlandistiek VU-Nodis Publikationen.
Gelderblom, A.J. (2002). Verleidelijk perspectief, Perspektif yang menarik. In Y. Suhardi & K. Groeneboer (Eds.), Tiga puluh tahun Studi Belanda di Indonesia, Dertig jaar Studie Nederlands in Indonesie (pp. 145-153) (9 p.). Depok (Jakarta): Universitas Indonesia, Fakultas Sastra.
Gelderblom, A.J., van Gemert, E.M.P., Meijer Drees, M.E. & Stronks, E. (2002). Voorwoord en Inleiding. In A.J. Gelderblom, E.M.P. Gemert, M.E. Meijer Drees & E. Stronks (Eds.), In de boeken, met de geest. Vijftien studies van M.A. Schenkeveld- van der Dussen over vroegmoderne Nederlandse literatuur. Met een bibliografie van het werk van M.A. Schenkeveld- van der Dussen (pp. 7-15) (9 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press.
  2002 - Vakpublicaties
Gelderblom, A.J. (2002). Bookreview Bewegende beelden. Pygmalion en het beeld van de literatuur van de Nederlandse Verlichting. Tijdschrift Voor Nederlandse Taal-en Letterkunde, 118, (pp. 161-162) (2 p.).
  2001 - Wetenschappelijke publicaties
Gelderblom, A.J. (2001). Bookreview Karel ende Elegast, en vier andere delen uit de reeks Tekst en contekst. Neerlandica extra muros, 29, (pp. 66-67) (2 p.).
Gelderblom, A.J. (2001). Bookreview Schelmen en prekers. Genres en de transmissie van cultuur in vroegmodern Europa. Spiegel der Letteren, 43, (pp. 81-82) (2 p.).
Gelderblom, A.J. (2001). Bookreview The emblem and architecture. Zeventiende Eeuw, 17, (pp. 67-68) (2 p.).
Gelderblom, A.J. (2001). Eendracht als voorbeeld. Nederlandse Letterkunde, 6 (3), (pp. 193-196) (4 p.).
  2001 - Overige resultaten
A.J. Gelderblom (02-02-2001) Changes in a bed of continuity: a new literary history
  2000 - Wetenschappelijke publicaties
Gelderblom, A.J. (2000). Binnen en buiten. Symboliek in de emblemen van Jan Luyken. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1998-1999 (pp. 18-35) (18 p.). Leiden: Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
Gelderblom, A.J. (2000). Bookreview De literaire dood. Zeventiende Eeuw, 16, (pp. 79-80) (2 p.).
Gelderblom, A.J. (2000). Bookreview Met minnen versaemt. De Hollandse rederijkers. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 115, (pp. 290-291) (2 p.).
Gelderblom, A.J. (2000). Bookreview Van Mafeking tot Robbeneiland. Zuid-Afrika in de Nederlandse literatuur 1896-1996. Nederlandse Letterkunde, 5, (pp. 359-360) (2 p.).
Gelderblom, A.J. (2000). Histoire à la française. Nederlandse Letterkunde, 5 (2), (pp. 183-186) (4 p.).
Gelderblom, A.J. (2000). Veelheid en verscheidenheid. Diachrone constanten in koloniale beeldvorming. Neerlandica extra muros, 38 (3), (pp. 1-12) (12 p.).
  2000 - Vakpublicaties
Gelderblom, A.J. & Musschoot, A.M. (2000). Brandende kwesties. Enkele beschouwingen bij de nieuwe literatuurgeschiedenis. Vooys, 18 (1), (pp. 28-32) (5 p.).
Gelderblom, A.J. (2000). Contrastaccent. Vaktaal, 12-13 (99) (4), (pp. 9-9) (1 p.).
Gelderblom, A.J. (2000). Nederlands als geheimtaal. Vaktaal, 12-13 (99) (3), (pp. 6) (1 p.).
  2000 - Overige resultaten
A.J. Gelderblom (13-10-2000) Dutch boys under construction
A.J. Gelderblom (31-08-2000) Veranderingen in een bedding van continuïteit. De Nederlandse literatuurgeschiedenis in een nieuw jasje
A.J. Gelderblom (27-10-2000) Verleidelijk perspectief. Natuuruitbeelding in de 17de- en 18de-eeuwse koloniale reisteksten
  1999 - Wetenschappelijke publicaties
Gelderblom, A.J. (1999). A rejuvenating corset. Literary claccicism in the Dutch Republic. In A. Blankert (Eds.), Dutch classicism in seventheenth-century painting (pp. 54-61) (8 p.). Museum Boymnans Van Beuningen & Staedelsches Kunstinstitut.
Hendrix, H.A. & Gelderblom, A.J. (1999). Begrenzing en ontgrenzing. Het menselijk lichaam in de Renaissance. In H.A. Gelderblom & A.J. Hendrix (Eds.), De grenzen van het lichaam. Innerlijk en uiterlijk in de Renaissance (6 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press.
Gelderblom, A.J. (1999). Bookreview Oost-Indische inkt. Nederlandse Letterkunde, 2.
Gelderblom, A.J. (1999). Catalogus Museum Boijmans Van Beuningen. 'Hier liet ick mijn membrum virile afsnijden.' Het lichaam en zijn grenzen in de reisbrieven van Aernout van Overbeke. In A.J. Gelderblom & H. Hendrix (Eds.), De grenzen van het lichaam. Innerlijk en uiterlijk in de Renaissance (pp. 75-90) (16 p.). Amsterdam: AUP.
Gelderblom, A.J. & Hendrix, H.A. (1999). De grenzen van het lichaam. Innerlijk en uiterlijk in de Renaissance. (122 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press.
Gelderblom, A.J. (1999). Een verjongend corset: het literaire classicisme in de Republiek. In A. Blankert (Eds.), Hollands classicisme in de zeventiende-eeuwse schilderkunst (pp. 54-61) (8 p.). Rotterdam: Museum Boijmans van Beuningen/ NAI, het betreft een catalogus.
Gelderblom, A.J. (1999). Ein verjüngendes Korsett: der literarische Klassizismus in der Republik. In A. Blankert (Eds.), Holändischer Klassizismus in der Malerie des 17. Jahrhunderts (pp. 54-61) (8 p.). Museum Boijmans van Beuningen & Staedelsches Kunstinstitut.
Gelderblom, A.J. (1999). Hier liet ick mijn membrum virile afsnijden. Het lichaam en zijn grenzen in de reisbrieven van Aernout van Overbeke. In A.J. Gelderblom & H. Hendrix (Eds.), De grenzen van het lichaam. Innerlijk en uiterlijk in de renaissance (16 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press.
  1999 - Vakpublicaties
Gelderblom, A.J. (1999). Immigranten. Vaktaal, 12 (1 + 2), (pp. 12-12) (1 p.).
  1999 - Overige resultaten
A.J. Gelderblom (29-05-1999) Binnen en buiten. Symboliek in de emblemen van Jan Luyken
A.J. Gelderblom (19-03-1999) In de ruimte. Constructie van mannelijkheid in Nederland rond 1800
A.J. Gelderblom (14-01-1999) Literary scholarship in context
A.J. Gelderblom (11-01-1999) On thin ice
  1998 - Wetenschappelijke publicaties
Gelderblom, A.J. (1998). Boeken in de hofstad. Boekmancahier: Kwartaalschrift voor Kunst, Onderzoek en Beleid, 10-35, (pp. 405-408) (4 p.).
Gelderblom, A.J. (1998). Buyten gaets. Twee burleske reisbrieven van Aernout van Overbeke. (125 p.). Hilversum: Verloren, co-auteurs: Dr. M. Barend-Van Haeften.
Gelderblom, A.J. (1998). Christianos Reformados. Enkele aspecten van het Nederlandse zelfbeeld. Filter, 5, (pp. 31-38) (8 p.).
Gelderblom, A.J. (1998). De ruimte van het leven. Parmentier, 9, (pp. 109-112) (4 p.). over de relatie Ter Balkt-Coornhert.
Gelderblom, A.J. (1998). De weg naar Monomotapa. Zeventiende Eeuw, 14, (pp. 171-172) (2 p.).
Gelderblom, A.J. (1998). Hollantsche Parnas. Zeventiende Eeuw, 14, (pp. 296) (1 p.).
Gelderblom, A.J. (1998). Journael. Tijdschrift Voor Nederlandse Taal-en Letterkunde, 113, (pp. 370-372) (3 p.).
Gelderblom, A.J. (1998). Onno Zwier van Haren. Nederlandse Letterkunde, 3, (pp. 391-393) (3 p.).
Gelderblom, A.J. (1998). Portret met oog. In N. Noordervliet & H. Stouten (Eds.), Wisselend decor. Hommages aan Hella S. Haasse (pp. 93-96) (4 p.). Amsterdam: Querido.
Gelderblom, A.J. (1998). Semaian 17. Nederlandse Letterkunde, 3, (pp. 390-391) (2 p.).
Gelderblom, A.J. (1998). Visie in veelvoud. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 113, (pp. 98-99) (2 p.).
  1998 - Vakpublicaties
Gelderblom, A.J. (1998). Berenang dan berceluntur es. Beberapa pikiran tentang Belanda dan air. (13 p.). Jakarta: Pusat Bagasa Belanda Erasmus, Ned. titel: Zwemmen en schaatsen. Enkele gedachten over Nederland en het water.
  1998 - Populariserende publicaties
Gelderblom, A.J. (18-04-1998). Geschiedschrijven tegen de tijd. Opstellen van A. Th. van Deursen. Vrij Nederland, (pp. 61-62) (2 p.). bespreking van A.Th. van Deursen, In Gemeenschap met de tijd.
Gelderblom, A.J. (27-06-1998). Munster en de kiem van Europa: Vrede van Munster. Vrij Nederland (1 p.). bespreking van Jacques Dane e.a., 1648, Vrede van Munster, feit en verbeelding.
Gelderblom, A.J. (03-10-1998). Niets blijft ooit hetzelfde. Vrij Nederland (1 p.). over Vondel en Ovidius.
Gelderblom, A.J. (07-03-1998). Taalverschil is machtsverschil: Koloniale taalpolitiek. Vrij Nederland (2 p.). bespreking van Kees Groeneboer (ed.), Koloniale taalpolitiek in Oost en West.
  1998 - Overige resultaten
A.J. Gelderblom (17-08-1998) Aspecten van de Nederlandse taalpolitiek
A.J. Gelderblom (13-08-1998) Het Nederlandse zelfbeeld
A.J. Gelderblom (21-08-1998) Het Nederlandse zelfbeeld
  1997 - Wetenschappelijke publicaties
Gelderblom, A.J. & Bonger, H. (1997). Coornhert en Sebastian Franck. Zeventiende Eeuw (12), (pp. 321-339) (19 p.).
Gelderblom, A.J. (1997). 'Femina Heems'; 'Clara Feyoena van Sytzama'; 'Catharina Maria Doll Egges'; 'Anna Barbara Schilperoort'. In M.A. Schenkeveld-van Dussen (Eds.), Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850 Amsterdam: UP Amsterdam.
Gelderblom, A.J. (1997). Het licht der schitterige dagen. Het leven van P.C. Hooft. Amsterdam: Querido.
Gelderblom, A.J. (1997). Schrijvende leidsvrouw en kindervriendin: Anna Barbara van Meerten-Schilperoort (1778-1853). Nederlandse Letterkunde (2), (pp. 29-44) (16 p.).
Gelderblom, A.J. (1997). Thiroplusios Didacticus. In H. Pleij & W. van den Berg (Eds.), Mooi meegenomen. Over de genietbaarheid van oudere teksten uit de Nederlandse letterkunde (pp. 42-45) (4 p.). Amsterdam: UP Amsterdam.
Gelderblom, A.J. (1997). Veelstemmig akkoord. Naar een nieuwe literatuurgeschiedenis [Verslagen studiedag Ned. Taalunie]. In H. Bekkering & A.J. Gelderblom (Eds.), Reeks Voorzetten, 52 Den Haag: SDU.
  1997 - Overige resultaten
A.J. Gelderblom (03-12-1997) De januskop van het Nederlandse zelfbeeld
A.J. Gelderblom (04-01-1997) Hartstocht en beheersing. Jan Steen tegen de achtergrondvan de Nederlandse letterkunde
A.J. Gelderblom (16-10-1997) Nederland en het water
A.J. Gelderblom (14-03-1997) Porno en meisjesfatsoen. Eerbaarheid en literaire eer rond 1820
A.J. Gelderblom (09-10-1997) Word and Image as Vehicles for Instruction in Early Modern Europe
A.J. Gelderblom (29-11-1997) Wordt het membrum virile afgesneden? Het lichaam en zijn begrenzingen in teksten van Aernout van Overbeke
  0 - Overige resultaten
A.J. Gelderblom () Neerlandica extra muros
A.J. Gelderblom () Neerlandica extra muros
A.J. Gelderblom () Neerlandica extra muros
A.J. Gelderblom () Neerlandica extra muros
A.J. Gelderblom () Radio-interview over koloniale literatuur
A.J. Gelderblom () Spiegel der Letteren: Tijdschrift voor Nederlandse Literatuurgeschiedenis en voor Literatuurwetenschap
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-03-20 00:51:31
Volledige naam
dr. A.J. Gelderblom Contactgegevens
Muntstraat 2-2a

Muntstraat 2-2A
Kamer -
3512 EV  UTRECHT

Onbekend Gebouw

Onbekend 9999
Kamer 1.59
9999 AA  ONBEKEND

Telefoonnummer direct 030 253 8249
Gegenereerd op 2018-03-20 00:51:31
Laatst bijgewerkt op 12-02-2018