Dr. A. (Arnout) Imhof

Leonard S. Ornsteinlaboratorium
Princetonplein 1
Kamer 63
3584 CC Utrecht

Dr. A. (Arnout) Imhof

Universitair hoofddocent
Soft Condensed Matter
030 253 2423
a.imhof@uu.nl

Mijn onderzoek richt zich op geconcentreerde colloïdale dispersies die structuurveranderingen ondergaan als ze worden onderworpen aan een schuifstroming of een elektrisch veld en daarnaast op de synthese van nieuwe monodisperse colloïdale deeltjes. Ik onderzoek de driedimensionale structuur van geconcentreerde dispersies vooral met confocale microscopie, aangevuld met licht- en rontgenverstrooiing. Ik heb instrumenten ontwikkeld waarmee deeltjes in dispersies microscopisch kunnen worden afgebeeld terwijl ze zich in een stroming bewegen, en pas dit toe op ontmengende, kristalliserende en smeltende dispersies. Voor dergelijke experimenten ontwikkel ik ook nieuwe colloïdale deeltjes die niet-bolvormig zijn, zoals staafjes, eccentrisch gelaagd, schaalvormig en geclusterde deeltjes. De zelforganisatie van deze systemen wordt onderzocht, zowel met als zonder uitwendige velden.