Dr. Bas Machielsen

Economische en Sociale Geschiedenis
Universitair docent
Sectie Applied Economics

Bas Machielsen is universitair docent in de toegepaste economie met een focus op Applied Data Science. Zijn onderzoek richt zich op economische geschiedenis, en politieke economie in een Nederlandse setting: naar de invloed van financiele prikkels op het stemgedrag van politici, en naar de invloed van een politieke carriere op persoonlijke rijkdom van politici. Ook onderzoekt hij de politieke economie van stakingen. Persoonlijke website: http://bas-m.netlify.app