Prof. mr. Fred Soons
a.h.a.soons@uu.nl
Gegenereerd op 2018-07-22 10:44:10


Leeropdracht
Internationaal publiekrecht
Benoemingsdatum 01-07-1987
Oratiedatum 13-04-1989
Profiel
  • Emeritus hoogleraar internationaal publiekrecht

 

Wetenschappelijke expertises
internationaal zeerecht
internationaal milieurecht
internationale geschillenbeslechting
Gegenereerd op 2018-07-22 10:44:10
Curriculum vitae

Prof. mr. A.H.A. Soons studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht. Na zijn afstuderen in 1971 was hij korte tijd wetenschappelijk medewerker aan het Volkenrechtelijk Instituut. Hij specialiseerde zich in het internationaal recht aan de University of Washington (Seattle, USA) en Cambridge University (Engeland). In 1982 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht op een onderwerp op het terrein van het internationaal recht van de zee.
Van 1976 tot 1987 was hij in diverse functies werkzaam bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. In 1987 werd hij hoogleraar volkenrecht (later internationaal publiekrecht) aan de Universiteit Utrecht; in 2014 ging hij jmet emeritaat.
Hij was onder meer rechter-plaatsvervanger in de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, lid en voorzitter van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken van het ministerie van Buitenlandse Zaken, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht, lid en voorzitter van de jury van de The Hague Prize for International Law en Director of Studies van de International Law Association (ILA).
In de periode 1995-1998 was hij decaan van de (toenmalige) faculteit Rechtsgeleerdheid.
Op dit moment is hij onder meer voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad van de Nederlandse Defensie Academie. Als arbiter en raadsman is hij betrokken bij internationale geschillenbeslechting en hij adviseert overheden, internationale organisaties en bedrijven op het terrein van het internationaal recht.

Gegenereerd op 2018-07-22 10:44:10
  • Marine scientific research and the law of the sea (proefschrift UU, 1982)
  • Zeegrenzen en zeespiegelstijging (oratie UU, 1989)
  • Recente publicaties betreffen o.m. de tenuitvoerlegging en handhaving van sancties van de VN Veiligheidsraad, het rechtsregiem voor het wetenschappelijk zeeonderzoek en natuurbescherming op zee, en het zelfbeschikkingsrecht in relatie tot de Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden.
Alle publicaties
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
Soons, A.H.A. & Carter, L. (2013). Marine scientific research cables. In R. Beckman (Eds.), Handbook on Submarine Cables Law and Policy (pp. 323-338) (16 p.). Leiden: Brill.
  2012 - Artikelen
Molenaar, E.J., Oude Elferink, A.G. & Soons, A.H.A. (26-06-2012). Recht van de zee op Groenland. Mr. Online
  2012 - Boekdelen / hoofdstukken
Soons, A.H.A. (2012). Chapter 3. The international legal regime of marine scientific research applicable to the Arctic Ocean. Identification of major legal issues relating to the operation of a pan-European research vessel in the Arctic (pp. 24-27) (4 p.). Strasbourg: European Science Foundation.
  2012 - Rapporten
Soons, A.H.A. & Schrijver, N. (2012). What does international law say about the China-Japan dispute over the Diaoyu-Senkaku Islands?. (10 p.). The Hague Institute for Global Justice.
  2011 - Artikelen
Soons, A.H.A. (10-01-2011). Sea Shepherd varend onder Nederlandse vlag. De Pers
Soons, A.H.A. & duijf, C. (2011). Zelfbeschikkingsrecht Bonairianen, Statianen en Sabanen. Amigoe/Napa, (pp. 7-8) (2 p.).
Soons, A.H.A. & duijf, C. (2011). Zelfbeschikkingsrecht Bonairianen, Statianen en Sabanen. Openbaar Bestuur, (pp. 31-36) (6 p.).
  2011 - Boeken
Soons, A.H.A. & duijf, C. (2011). The right to self-determination and the dissolution of the Netherlands Antilles. (107 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
  2011 - Boekdelen / hoofdstukken
Soons, A.H.A. (2011). Het Koninkrijk in de Caraïben: één groot zeegebied. In L.F.M. Besselink, I.L.A. Broekhuijse, H.R.B.M. Kummeling & R. Nehmelman (Eds.), De toekomst van het Koninkrijk: een terugblik (pp. 139-151) (13 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht.
Soons, A.H.A. (2011). Over windmolenparken en rechtstreekse werking van verdragen: internationaal omgevingsrecht op zee. In T. de Gier (Eds.), Goed verdedigbaar. Vernieuwing van bestuursrecht en omgevingsrecht (pp. 501-515) (15 p.). Deventer: Kluwer.
  2011 - Boekredactie
Soons, A.H.A., Nordquist, M.H., Moore, J.N. & Kim, H.S. (2011). The Law of the Sea Convention: US accession and globalization. (748 p.). Leiden/Boston: Martinus Nijhoff.
  2011 - Rapporten
Soons, A.H.A. & Schechinger, J.N.M. (2011). The Netherlands Country Report for the CIL Research Project on International Maritime Crimes. (59 p.). University of Singapore.
  2010 - Artikelen
Soons, A.H.A. & duijf, C. (2010). Ook de Statianen hebben het recht om gehoord te worden. Nederlands Juristenblad, (pp. 1980-1981) (2 p.).
  2010 - Boekdelen / hoofdstukken
Soons, A.H.A. (2010). A sustainable career. The academic contribution of Prof. Johan G. Lammers. In J.G. Lammers (Eds.), 22 Hague yarbook of International Law 2009 (pp. 105-110) (6 p.). Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
  2008 - Boeken
Soons, A.H.A. (2008). Bescherming van de Saba Bank: de rol van het internationale recht. (24 p.). Curaçao: Universiteit van de Nederlandse Antillen.
  2008 - Rapporten
Molenaar, E.J., Soons, A.H.A. & Zeeberg, J.J. (2008). Bescherming en Beheer Mariene Biodiversiteit in de Nederlandse Antillen en Aruba. Een analyse van het internationaalrechtelijk en nationaalrechtelijk kader, rapport opgesteld ten behoeve van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, juli 2008; TNO rapport 2008-U-R0798. (87 p.). x: TNO.
  2007 - Boekdelen / hoofdstukken
Oude Elferink, A.G. & Soons, A.H.A. (2007). Het recht van de zee. In N. Horbach, R. Lefeber & O. Ribbelink (Eds.), Handboek Internationaal Recht (pp. 713-768) (56 p.). Den Haag: Asser Press.
Soons, A.H.A. (2007). The background of Article 247 of the UN Convention on the Law of the Sea. IOC Internal Procedure for the Application of Article 247 UNCLOS (pp. 10-13) (4 p.). Paris: Intergovernmental Oceanographic Commission.
Soons, A.H.A. (2007). The legal regime of marine scientific research: current issues. In R. Long, J.N. Moore & M.H. Nordquist (Eds.), Law, Science and Ocean Management (pp. 139-166) (28 p.). Leiden: Brill.
  2005 - Rapporten
Backes, Ch.W., Blomberg, A.B., Dotinga, H.M. & Soons, A.H.A. (2005). Internationale en Europeesrechtelijke verplichtingen ten aanzien van handhaving in de zeescheepvaart. WODC.
  2004 - Artikelen
Soons, A.H.A. (2004). Law enforcement in the ocean: an overview. WMU Journal of Maritime Affairs, 3 (1), (pp. 3-16) (105 p.).
  2004 - Boekdelen / hoofdstukken
Soons, A.H.A. (2004). The Netherlands. In V. Gowlland-Debbas (Eds.), National Implementation of UN Sanctions (pp. 341-380) (674 p.). Leiden: Nijhoff.
  2004 - Boekredactie
Soons, A.H.A. (2004). International Law Association. Report of the Seventy-first Conference. (905 p.). London: International Law Association, Seventy-first Conference, Berlijn 2004..
  2003 - Artikelen
Soons, A.H.A. (2003). Rechtshandhaving op zee: het internationaalrechtelijk kader. Justitiële Verkenningen, (pp. 86-101) (16 p.).
  2003 - Boekdelen / hoofdstukken
Soons, A.H.A. (2003). Comments (on the concept of the genuine link and related issues). In I.F. Dekker & H.H.G. Post (Eds.), On the Foundations and Sources of International Law (pp. 65-71) (7 p.). Den Haag: TMC Asser Press.
Soons, A.H.A., van der Meulen, B.M.J. & e.a., [No Value] (2003). Handhaving van orde en veiligheid op zee. Praktijkboek Openbare Orde en Veiligheid (pp. supplement-33) (63 p.).
Soons, A.H.A. (2003). Remarks (on maritime interception operations). In W.P. Heere (Eds.), Terrorism and the military. International legal implications (pp. 59) (1 p.). The Hague: TMC Asser Press.
  2001 - Rapporten
Soons, A.H.A. (2001). Bevoegdheden bij Ongeregeldheden op de Noordzee. (36 p.). Utrecht: NILOS.
Soons, A.H.A. (2001). Procedures to be followed within international organization to conduct marine scientific research. (6 p.). New York: United Nations, UN Doc. IOC/ABE - LOS I/9.
  2000 - Boekdelen / hoofdstukken
Soons, A.H.A. (2000). A 'new' exception to the freedom of the high seas: the authority of the UN Security Council. In T.D. Gill & W.P. Heere (Eds.), Reflections on Principles and Practice of International Law (pp. 205-221) (17 p.). Dordrecht: Kluwer Law International.
Soons, A.H.A. (2000). Enforcing the Economic Embargo at sea. In V. Gowlland-Debbas (Eds.), United Nations Sanctions and International Law (pp. 309-326) (18 p.). Dordrecht: Kluwer Law International.
  2000 - Boekredactie
Kwiatkowska, B., Dotinga, H.M. & Soons, A.H.A. (2000). International Organizations and the Law of the Sea - NILOS documentary Yearbook. (1000 p.). Dordrecht/Boston/London: Graham & Trotman / Martinus Nijhoff, Kwiatkowska, B.: editor-in-Chief.
  2000 - Rapporten
Oude Elferink, A.G. & Soons, A.H.A. (2000). De Ontwerp-Landsverordening houdende Regels inzake Maritiem Beheer; verhouding tot het Internationale Recht van de Zee. (18 p.). Ned. Antillen: Min. Verkeer & Vervoer van de Ned. Antillen.
  0 - Voordrachten / lezingen
A.H.A. Soons () sessievoorzitter, commentator
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-07-22 10:44:10

Onderzoek

Internationaal publiekrecht algemeen; internationaal recht van de zee en internationaal milieurecht; territoriale geschillen.

Facultair onderzoeksprogramma

Gegenereerd op 2018-07-22 10:44:10
Nevenfuncties
  • Buitengewoon hoogleraar internationaal publiekrecht aan de University of Curacao
  • Voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad van de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie
  • Member of the Advisory Body of Experts on the Law of the Sea of the Intergovernmental Oceanographic Commission
  • Lid van volkenrechtelijke arbitragetribunalen
  • Lid van de Evaluatiecommissie nieuwe bestuurlijke structuur Caribisch Nederland
Gegenereerd op 2018-07-22 10:44:10
Volledige naam
Prof. mr. A.H.A. Soons Contactgegevens
Newtonlaan

Newtonlaan 201
3584 BH  UTRECHT

Telefoonnummer afdeling 030 253 7060
Gegenereerd op 2018-07-22 10:44:10
Laatst bijgewerkt op 20-03-2018