Prof. Mr. Anna Gerbrandy is hoogleraar Mededingingsrecht bij het Europa Instituut van het Departement Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht.  Anna is lid van de onderzoeksgroep Renforce, lid van het onderzoeksthema Instituties voor Open Samenlevingen (IOS) en co-leider van de focusgroep Governing the Digital Society.  Samen met haar collega's Rutger Claassen en Judith van Erp richtte ze het platform Markets and Corporations in Open Societies op, dat onderdeel is van de onderzoeksfocus van IOS. 

Na haar afstuderen heeft Anna gewerkt als advocaat Europees recht bij één van de vooraanstaande advocatenkantoren van Nederland en als stafjurist mededingingsrecht bij de rechtbank Rotterdam, waarna ze terugkeerde naar de academische wereld. 

In 2009 verdedigde ze haar proefschrift 'Convergentie in het mededingingsrecht', waarvoor ze het predicaat 'cum laude' ontving.  Anna's huidige onderzoeksfocus betreft de grondslagen van het mededingingsrecht en meer specifiek de macht van Big Tech bedrijven, hun invloed op markten en democratie en het antwoord van het mededingingsrecht hierop.  In de zomer van 2019 ontving zij een ERC beurs om verder onderzoek te doen naar dit onderwerp.  Anna heeft ook een onderzoekslijn ontwikkeld over het samenspel tussen mededingingsrecht en publieke belangen, en in algemenere zin mededingingsrecht en duurzaamheid. 

Anna's institutionele verantwoordelijkheden betreffen zowel onderzoek als onderwijs.  Op dit moment vervult zij de positie van Onderzoeksdirecteur van het Departement Rechtsgeleerdheid.  Daarnaast heeft ze uitgebreide onderwijservaring in zowel Nederland als het buitenland.  Verder bekleedt Anna verschillende posities van vertrouwen in maatschappelijke organisaties.  Zo is ze een Niet-Gouvernementele Adviseur bij de ACM en is ze kroonlid van de Sociaal-Economische Raad. 

 

 

Leeropdracht
Mededingingsrecht
Oratiedatum
04-04-2016