Dr. Anne van der Put

Dr. Anne van der Put

Onderzoeker
Sociologie
Docent
Sociologie
030 253 4830
a.c.vanderput@uu.nl

Publicaties

2024

Vakpublicaties

van der Put, A. (2024). Stimulans op het werk. ARBO vakblad, (1), 30-32. https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7169335605376573440/

2023

Wetenschappelijke publicaties

van der Put, A. (2023). Gezond op het werk. De rol van de werkomgeving bij gezondheidsbevordering op het werk. Mens & Maatschappij, 98(4), 400-404. https://doi.org/10.5117/MEM2023.4.006.PUT
van der Put, A. C., Mandemakers, J. J., de Wit, J. B. F. D., & van der Lippe, T. (2023). Worksite health promotion and work performance: both awareness and use matter. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 65(11), 949-957. https://doi.org/10.1097/jom.0000000000002942
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/434284/worksite_health_promotion_and_work_performance_.8.pdf?sequence=1
Hummels, H., & van der Put, A. (2023). Agape in the Workplace: A Survey Among Medium and Large Dutch Companies. Humanistic Management Journal, 8(3), 287-314. https://doi.org/10.1007/s41463-023-00158-4
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/434260/s41463-023-00158-4.pdf?sequence=1
van der Put, A. C. (2023). Healthy at work: The role of the work environment in worksite health promotion. [Doctoral thesis 1 (Research UU / Graduation UU), Universiteit Utrecht]. Utrecht University. https://doi.org/10.33540/594
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/427663/healthy%20at%20work%20-%20dissertation%20anne%20van%20der%20put%20-%20642ace9a4d895.pdf?sequence=1
van der Put, A., Mandemakers, J. J., Wit, J. B. F. D., & Lippe, T. V. D. (2023). Worksite health promotion for employees working from home: A vignette experiment examining intentions to participate. Applied Psychology: Health and Well-Being, 15(3), 1065-1084. https://doi.org/10.1111/aphw.12427

Vakpublicaties

van der Put, A. (2023). De rol van de werkomgeving in gezondheidsbevordering op het werk. Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek, 78(4), 32-33. https://nvdietist.nl/artikelen/de-rol-van-de-werkomgeving-in-gezondheidsbevordering-op-het-werk/
van der Put, A. (2023). De werkomgeving helpt werknemers gezond te zijn op het werk. Nederlands Tijdschrift voor Leefstijlgeneeskunde, 1(3), 156-158. https://www.ntvl.nl/journal-article/de-werkomgeving-helpt-werknemers-gezond-te-zijn-op-het-werk/

2022

Wetenschappelijke publicaties

van der Put, A., & Ellwardt, L. (2022). Employees’ healthy eating and physical activity: the role of colleague encouragement and behaviour. BMC Public Health, 22(1), 1-11. Article 2004. https://doi.org/10.1186/s12889-022-14394-0
van der Put, A., & van der Lippe, T. (2022). Vitaliteitsbeleid helpt oudere werknemers gezond te blijven. Demos, bulletin over bevolking en samenleving, 38(7), 1-4. https://nidi.nl/demos/vitaliteitsbeleid-helpt-oudere-werknemers-gezond-te-blijven/

2021

Wetenschappelijke publicaties

van der Put, A., & Ellwardt, L. (2021). Colleagues affect healthy eating and exercise behavior. European Journal of Public Health, 31(Supplement 3), iii114. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckab164.303
van der Put, A., Mandemakers, J., de Wit, J., & van der Lippe, T. (2021). Actions Speak Louder Than Words. Workplace Social Relations and Worksite Health Promotion Use. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 63(7), 614-621. https://doi.org/10.1097/JOM.0000000000002196

Vakpublicaties

van der Put, A., Hummels, H., & Martens, T. (2021). Agape: de mens als motor van de onderneming: Een onderzoek onder werkgevers naar het welzijn van werknemers. Utrecht Universiry. https://www.uu.nl/sites/default/files/IOS-Future-of-Work-Agape-De-Mens-Als%20Motor-2021.pdf

2020

Wetenschappelijke publicaties

van der Put, A. C., & van der Lippe, T. (2020). Work Environment and Worksite Health Promotion in Nine European Countries. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 62(4), 272-278. https://doi.org/10.1097/JOM.0000000000001803
van der Put, A. C., Mandemakers, J. J., de Wit, J. B. F., & van der Lippe, T. (2020). Worksite health promotion and social inequalities in health. SSM - Population Health, 10, Article 100543. https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2020.100543

2019

Wetenschappelijke publicaties

van der Put, A. C., & Mandemakers, J. J. (2019). Worksite health promotion in European organizations: availability according to employers and employees. In T. van der Lippe, & Z. Lippényi (Eds.), Investments in a sustainable workforce in Europe (1 ed., pp. 112-129). (Routledge Advances in Sociology). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781351105323-7
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/390662/10.4324_9781351105323_7.pdf?sequence=1
van der Put, A. C., Chkalova, K., & van Gaalen, R. (2019). Jonge moeders dragen steeds meer bij aan gezinsinkomen: Cohortanalyse van de inkomensverhouding bij paren voor en na geboorte van het eerste kind. Statistische Trends, 2019(1). https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2019/04/jonge-moeders-dragen-steeds-meer-bij-aan-gezinsinkomen