Dr. Toon Meelen

Dr. Toon Meelen

Universitair docent
Innovation Studies
a.a.h.meelen@uu.nl

Toon Meelen is universitair docent in innovatiestudies. Voor zijn terugkeer naar Utrecht was hij onderzoeker aan de Universiteit Oxford (2018-2020).

Toon doet onderzoek naar innovaties op het snijvlak van transport, energie en huisvesting.  

Hij heeft verschillende beurzen voor zijn onderzoek ontvangen, waaronder NWO VENI.

Toon's onderzoek is interdisciplinair en bouwt voort op inzichten uit duurzaamheidsstudies, innovatiestudies en politieke economie.

Het richt zich hoofdzakelijk op de volgende thema's: 

1) De politieke economie van de energietransitie

2) Industrie- en innovatiebeleid

Huidige projecten:

  • Het JUSTNEXUS project (opstartfase) zal onderzoeken hoe op het snijvlak van mobiliteit, energie en huisvesting rechtvaardige duurzaamheidstransities kunnen worden bevorderd. Dit is belangrijk omdat zowel uitdagingen als oplossingen deze sectoren overstijgen, terwijl de huidige benaderingen nog vaak sectoraal zijn. JUSTNEXUS verkent zowel toekomstvisies als concrete experimenten, waarbij bijvoorbeeld woningcorporaties aan de slag gaan met deelmobiliteit, en elektrische voertuigen stroom terugleveren aan het net. Toon's onderzoek richt zich specifiek op hoe verschillende eigendomsstructuren, te weten publiek, privaat en gemeenschappelijk, kunnen bijdragen aan een rechtvaardige transitie.
  • Retro-innovatie: oud en nieuw combineren voor duurzaamheid. Bij duurzame innovatie wordt vaak alleen gedacht aan revolutionaire technologieën. Dit project laat zien dat duurzame innovaties ook kunnen bestaan uit een combinatie van oude, bestaande en nieuwe praktijken en technologieën. Voor internationale treinen, zeppelins en deelfietsen gaat Toon op zoek naar strategieën waarmee organisaties verloren vervoerswijzen doen herleven met moderne technologie en nieuwe betekenissen. 

(Co-)Begeleiding PhD kandidaten:

Mirte van Hout is promovendus Innovation Studies aan het Copernicus Institute of Sustainable Development. Als onderdeel van het Platwork-R project bestudeert zij de manier waarop professionele logica's en publieke waarden worden en kunnen worden gewaarborgd binnen online arbeidsplatforms, of breder, de platformeconomie. Haar voornaamste onderzoeksinteresses liggen in hoe digitale en maatschappelijke ontwikkelingen werk(relaties) en collectieve instituties beïnvloeden.

Maurits Terwindt