Prof. mr. Stijn Franken
a.a.franken@uu.nl
Gegenereerd op 2017-11-20 10:51:28


Leeropdracht
Strafrecht en strafprocesrecht
Benoemingsdatum 01-06-2002
Oratiedatum 11-04-2004
Profiel

Stijn Franken is hoogleraar straf(proces)recht en daarnaast als advocaat werkzaam in hetzelfde vakgebied. Hij richt zich in zijn onderzoek vooral op de positie en de verantwoordelijkheden van professionals in het strafproces. Hij is betrokken bij de profileringscursus en de specialisatieopleiding voor strafrechtadvocaten en verzorgt hoorcolleges in de strafrechtelijke vakken in de bachelor.

Gegenereerd op 2017-11-20 10:51:28
Curriculum vitae

Stijn Franken (1967) studeerde tussen 1985 en 1989 rechten in Tilburg, en promoveerde in diezelfde stad in 1993 op het proefschrift 'Voeging ad informandum in strafzaken'. 
Sinds 1 januari 1994 is hij advocaat, eerst in Den Haag en sinds 1997 in Amsterdam. Op 1 juli 2010 is hij met drie collega's het kantoor Franken Zuur Van Baarlen Van Kampen begonnen, dat zich uitsluitend op de rechtsbijstand in strafzaken richt. Als advocaat houdt hij zich bezig met de cassatiepraktijk in strafzaken, met procedures bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en met de rechtsbijstand in omvangrijke strafzaken in feitelijke aanleg (zowel commuun als financieel-economisch).
Vanaf 2002 is hij aan het Willem Pompe Instituut verbonden, aanvankelijk als hoogleraar strafrechtspraktijk en thans als kernhoogleraar strafprocesrecht (nu voor één dag per week).

Gegenereerd op 2017-11-20 10:51:28
Alle publicaties
  2016 - Boekdelen / hoofdstukken
van Kampen, P.T.C. & Franken, A.A. (2016). Van Mulo tot Magnificus; van advocaat tot (en met) hoogleraar. In André Klip, Violet Mols, Hans Nelen & Taru Spronken (Eds.), Buitengewoon Mols - Liber amicorum prof.mr. G.P.M.F. Mols (pp. 93-98) (6 p.). Den Haag: SDU.
  2015 - Boekdelen / hoofdstukken
van Kampen, P.T.C. & Franken, A.A. (2015). Law Like Love. In F. de Jong, J.A.E. Vervaele, M. Boone, C. Kelk, F.A.M.M. Koenraadt, F.G.H. Kristen, D. Rozenblit & E. Sikkema (Eds.), Overarching Views of Crime and Deviancy - Rethinking the legacy of te Utrecht School (pp. 183-201) (19 p.). Den Haag : Eleven international publishing.
  2014 - Artikelen
Franken, Stijn & van Kampen, Petra (2014). Toetsing van plaatsing op een sanctielijst na Kadi II. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 2014 (4), (pp. 116-122) (7 p.).
  2013 - Artikelen
van Dijk, F.S., Zillikens, M.C., Micha, D., Riessland, M., Marcelis, C.L., de Die-Smulders, C.E.M., Milbradt, J., Franken, A.A., Harsevoort, A.J., Lichtenbelt, K.D., Pruijs, H.E., Rubio-Gozalbo, M.E., Zwertbroek, R., Moutaouakil, Y., Egthuijsen, J., Hammerschmidt, M., Bijman, R., Semeins, C.M., Bakker, A.D., Everts, V., Klein-Nuland, J., Campos-Obando, N., Hofman, A., Meerman, G.J., Verkerk, A.J., Uitterlinden, A.G., Maugeri, A., Sistermans, E.A., Waisfisz, Q., Meijers-Heijboer, H., Wirth, B., Simon, M.E. & Pals, G. (2013). PLS3 mutations in X-linked osteoporosis with fractures. New England Journal of Medicine, 369 (19), (pp. 1529-1536) (8 p.).
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
van Kampen, P.T.C. & Franken, A.A. (2013). Een herbezinning op de rol van de raadsman in het vooronderzoek. In M. Groenhuijsen, T. Koooijmans & J. Ouwerkerk (Eds.), Roosachtig strafrecht, liber amicorum Theo de Roos (pp. 235-248) (14 p.). Deventer: Kluwer.
van Kampen, P.T.C. & Franken, A.A. (2013). Tegendraads gedram: de raadsman in strafzaken. In C. Kelk, F. Koenraadt & D. Siegel (Eds.), Veelzijdige gedachten, liber amicorum prof. dr. Chrisje Brants (pp. 245-254) (10 p.). Den Haag: Boom Lemma.
  2012 - Artikelen
Franken, A.A. (2012). Boekbespreking (bespreking van T. Blom, Vormen verzuimd tijdens het politieverhoor (oratie Amsterdam UvA). Delikt en Delinkwent, 3, (pp. 206-209) (4 p.).
Franken, A.A. (2012). Boekbespreking (bespreking van T. Kooijmans, Dat is mijn zaak! (oratie Tilburg). Delikt en Delinkwent, 8, (pp. 724-730) (7 p.).
Franken, A.A. (2012). De zittingsrechter in strafzaken. Delikt en Delinkwent, 5, (pp. 361-368) (8 p.).
  2012 - Boekdelen / hoofdstukken
Franken, A.A. (2012). De raadsman in het strafproces. In P.A.M. Mevis (Eds.), Handboek Strafzaken Deventer: Kluwer, hoofdstuk 1, p. [1.1]-1 tot en met [1.6]-2, suppl. 88 (bewerking).
Franken, A.A. (2012). suppl. 323. In H.J. Snijders (Eds.), Modellen voor de rechtspraktijk, Strafrecht en strafvordering (108 p.). Deventer: Kluwer.
Franken, A.A. (2012). The Judge in the Pre-Trial Investigation. In M.S. Groenhuijsen & T. Kooijmans (Eds.), The Reform of the Dutch Code of Criminal Procedure in Comparative Perspective (pp. 77-92) (16 p.). Leiden-Boston: Martinus Nijhoff.
  2012 - Voordrachten / lezingen
A.A. Franken (21-03-2012) De raadsman in strafzaken (keynote)
A.A. Franken (16-03-2012) De zittingsrechter in strafzaken (keynote)
A.A. Franken (24-07-2012) Deelnemer expertmeeting Getuigenbescherming
A.A. Franken (01-11-2012) Een gesloten cassatiebalie (keynote)
A.A. Franken (27-09-2012) Het verhaal van de rechtspraak
A.A. Franken (23-05-2012) Lid panel
A.A. Franken (16-11-2012) Panellid
  2011 - Artikelen
Franken, A.A. & Boksem, J. (2011). De balans vanuit de praktijk. Tijdschrift voor Taalbeheersing (1), (pp. 106-113) (8 p.).
Franken, A.A. (2011). Dominus litis. Delikt en Delinkwent, 10 (41), (pp. 1109-1117) (9 p.).
Franken, A.A. (2011). Media en strafrechter. Delikt en Delinkwent, 5 (41), (pp. 485-495) (11 p.).
  2011 - Boekdelen / hoofdstukken
Franken, A.A. (2011). Balanceren tussen afscherming en openbaarheid: informatie uit contraterrorisme in strafzaken. In M. Kowalsku & M. Meeder (Eds.), Contraterrorisme en ethiek (pp. 33-41) (9 p.). Amsterdam: Boom.
Franken, A.A. (2011). Het stelsel, de rechter en de fouten. In P.H.P.H.M.C. van Kempen (Eds.), Levend strafrecht. Strafrechtelijke vernieuwingen in een maatschappelijke context; liber amicorum Y. Buruma (pp. 193-200) (8 p.). Deventer: Kluwer.
Franken, A.A. (2011). Selectie in strafzaken. In A.M. Hol (Eds.), De Hoge Raad in 2025. Contouren van de toekomstige cassatierechtspraak (pp. 101-108) (8 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Franken, A.A. (2011). Strafrecht en strafvordering. In W.J. Slagter (Eds.), Modellen voor de rechtspraktijk, Strafrecht en strafvordering c.a. (307 p.). Deventer: Kluwer.
  2011 - Voordrachten / lezingen
A.A. Franken (24-11-2011) ‘Differentiatie in de rechtspleging’
A.A. Franken (23-09-2011) ‘Strafrecht en media’
A.A. Franken (03-03-2011) lezing ‘Rechterlijke dwalingen in de strafrechtspleging’
A.A. Franken (20-10-2011) lezing ‘De positie van de raadsman in het strafproces’
A.A. Franken (18-11-2011) lezing ‘De positie van de raadsman in het strafproces’
A.A. Franken (09-03-2011) lezing ‘De zaak Lucia de Berk’
A.A. Franken (09-04-2011) lezing ‘De zaak Lucia de Berk’
A.A. Franken (09-11-2011) lezing ‘Lessen uit de zaak Lucia de Berk’
A.A. Franken (26-09-2011) lezing ‘Strafrecht en media’
  2010 - Artikelen
Franken, A.A. (2010). Beperkingen. Delikt en Delinkwent (8), (pp. 955-965) (11 p.).
Franken, A.A. (2010). Regels voor het strafdossier. Delikt en Delinkwent, 2010 (4), (pp. 403-418) (16 p.).
  2010 - Boekdelen / hoofdstukken
Franken, A.A. (2010). De realiteit van de alledaagse strafrechtspleging. In F Koenraadt (Eds.), Subjectiviteit in strafrecht en psychiatrie (pp. 65-72) (8 p.). Den-Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Franken, A.A. (2010). Modellen voor de Rechtspraktijk. Strafrecht en strafvordering c.a (124 p.).
Brants, C.H. & Franken, A.A. (2010). The Protection of Fundamental Human Rights in Criminal Process. In J. Sancez Cordero (Eds.), The Impact of Uniform Law on national Law. Limits and Possibilities (pp. 199-272) (74 p.). Mexico City: Instituto de Investigaciones Juridicas.
Franken, A.A. (2010). Trial in the Presence of the Accused. In À Klip & G Sluiter (Eds.), Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals (pp. 391-405) (15 p.). Antwerpen: Intersentia.
  2009 - Artikelen
Franken, A.A. (2009). In memoriam mr. G.P. Hamer. Advocatenblad (2009), (pp. 55-55) (1 p.).
Franken, A.A. (2009). Proportionaliteit en subsidiariteit in de opsporing. Delikt en Delinkwent, 8 (2009), (pp. 115-124) (9 p.).
Brants, C.H. & Franken, A.A. (2009). The protection of fundamental human rights in criminal process. General Report. Utrecht Law Review, 5 (2), (pp. 7-65) (58 p.).
Franken, A.A. (2009). Zuinigheid troef. Delikt en Delinkwent, 58 (2009), (pp. 777-792) (15 p.).
  2009 - Boeken
Boone, M.M., Beijer, A., Franken, A.A. & Kelk, C. (2009). De tenuitvoerlegging van sancties: maatwerk door de rechter?. (105 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Franken, A.A. (2009). Modellen voor de rechtspraktijk, Strafrecht en strafvordering c.a., suppl. 279. (123 p.). Unknown Publisher.
  2009 - Boekdelen / hoofdstukken
Franken, A.A. & Röttgering, A. (2009). De raadsman in het vooronderzoek. In T. Prakken & T. Spronken (Eds.), Handboek verdediging (2e druk) (pp. 201-265) (64 p.). Deventer: Kluwer.
Franken, A.A. & Kristen, F.G.H. (2009). De waarde van de nuance. In F.A.M.M. Koenraadt & I. Weijers (Eds.), Vrijheid en verlangen; liber amicorum prof. dr. Antoine Mooij (pp. 115-124) (9 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Franken, A.A. & Kristen, F.G.H. (2009). Europese aanpak van georganiseerde misdaad. In C.H. Brants & S. van der Poel (Eds.), Diverse kwesties; liber amicorum prof. dr. Frank Bovenkerk (pp. 223-233) (10 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2008 - Artikelen
Coster van Voorhout, J.E.B. & Franken, A.A. (2008). Communicatie tussen raadsman en verdachte. NJCM-Bulletin, 3 (2008), (pp. 364-374) (10 p.).
Franken, A.A. (2008). De vergeten verdachte. Delikt en Delinkwent, 41 (2008), (pp. 569-577) (8 p.).
Franken, A.A. (2008). Finding thruth in Dutch courtrooms - How does one deal with miscarriages of justice?. Utrecht Law Review, 4 (3), (pp. 219-226) (7 p.).
Franken, A.A. (2008). M.S. Groenhuijsen: een grootmeester in de strafrechtswetenschappen. Ars aequi (2008), (pp. 917-920) (4 p.).
Franken, A.A. (2008). Strafrechtwetenschappen en terrorismebestrijding. Delikt en Delinkwent, 1 (2008), (pp. 1-14) (14 p.).
  2008 - Boeken
Franken, A.A., Boone, M.M. & Moerings, L.M. (2008). Meningen van gedetineerden - Vijftig jaar later. (130 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Franken, A.A. (2008). Modellen voor de Rechtspraktijk, Strafrecht en Strafvordering c.a., suppl. 260. (103 p.). Deventer: Kluwer.
  2008 - Boekdelen / hoofdstukken
Franken, A.A. (2008). Interventie bij het preadvies van prof. mr. J.L. de Wijkerslooth. Verslag van de op 8 juni 2007 te Haarlem gehouden algemene vergadering over Alternatieve regelgeving, Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging, 137e jaargang / 2007-2 (pp. 54-56) (2 p.). Deventer: Kluwer.
Franken, A.A., Moerings, L.M. & Boone, M.M. (2008). Meningen van gedetineerden revisited. In A.A. Franken, M. de Langen & M. Moerings (Eds.), Constante waarden, liber amicorum Constantijn Kelk (pp. 515-527) (12 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Franken, A.A. (2008). Over ethiek, vertrouwen en integriteit. In A.E.M. Röttering & G.J. van Oosten (Eds.), Kruijstocht tegen het strafrecht (pp. 29-38) (9 p.). Den Haag: SDU.
  2008 - Boekredactie
Franken, A.A., van Langen, M. & Moerings, L.M. (2008). Constante waarden - liber amicorum Constantijn Kelk. (683 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2007 - Artikelen
Franken, A.A. (2007). Het daadwerkelijk verkregen voordeel. Delikt en Delinkwent, 2007 (34), (pp. 433-445) (12 p.).
Franken, A.A. (2007). Traditionele waarden van de advocatuur en schuivende verantwoordelijkheden. Delikt en Delinkwent, 2007 (27), (pp. 360-369) (9 p.).
  2007 - Boekdelen / hoofdstukken
Franken, A.A. (2007). De beoordeling van deskundigenrapportages: voorbeelden uit de praktijk. In M. Malsch & N. van Manen (Eds.), De begrijpelijkheid van de rechtspraak (pp. 39-49) (11 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Franken, A.A. (2007). De raadsman in strafzaken. Handboek Strafzaken (pp. 1-20) (20 p.). Deventer: Kluwer.
Franken, A.A. (2007). Modellen voor de rechtspraktijk. Strafrecht en strafvordering c.a. suppl. 249 (pp. 1-28) (28 p.).
  2007 - Boekbesprekingen
Franken, A.A. (2007). Bookreview Een leven lang. Delikt en Delinkwent, 2007, (pp. 295-298) (4 p.).
  2006 - Artikelen
Franken, A.A. (2006). Casuïstiek en legaliteit in het materieel strafrecht. Delikt en Delinkwent, 67, (pp. 949-958) (10 p.).
Franken, A.A. (2006). De rol van de rechter-commissaris: tussen ideaal en praktijk. Delikt en Delinkwent, 14, (pp. 266-276) (11 p.).
Brants, C.H. & Franken, A.A. (2006). Over de Criminal Cases Review Commission en de Commissie evaluatie afgesloten strafzaken. Delikt en Delinkwent, 51, (pp. 734-754) (21 p.).
Franken, A.A. (2006). Strafrechtelijk bewijs: enkele hoofdlijnen in de recente jurisprudentie. Strafblad, 1, (pp. 28-35) (8 p.).
Franken, A.A. (2006). Tegenspraak: belofte of schrikbeeld voor de verdediging?. Strafblad, 5, (pp. 401-410) (10 p.).
  2006 - Boekdelen / hoofdstukken
Franken, A.A. (2006). Modellen voor de rechtspraktijk. Strafrecht en strafvordering c.a. 2006 (suppl. 239) (pp. V1-V624) (624 p.). Deventer: Kluwer.
  2005 - Artikelen
Franken, A.A. (2005). De Hoge Raad en de cassatieadvocatuur. Delikt en Delinkwent, 49, (pp. 695-702) (8 p.).
Franken, A.A. (2005). De verdediging en het gedragskundig onderzoek. Delikt en Delinkwent, 41, (pp. 600-609) (10 p.).
Franken, A.A. (2005). Een blijvend probleem: over straftoemeting en consistentie. Trema. Straftoemetingsbulletin, (pp. 56-58) (3 p.).
  2005 - Boekdelen / hoofdstukken
Franken, A.A. (2005). De tekortschietende raadsman. In A.H.E.C. Jordaans & e.a. (Eds.), Praktisch strafrecht; liber amicorum J.M. Reijntjes (pp. 161-169) (642 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
Franken, A.A. (2005). Eerst de vragen, dan de antwoorden. In E. van Dongen & e.a. (Eds.), Terrorismebestrijding met mensenrechten (pp. 107-113) (7 p.). Leiden: Stichting NJCM-boekerij, NJCM-lustrumcongres 'Terrorismebestrijding met mensenrechten' (Den Haag).
  2004 - Artikelen
Franken, A.A. & Spronken, T.N.B.M. (2004). Het statuut voor de raadsman in strafzaken. Advocatenblad, (pp. 114-117) (4 p.).
  2004 - Boekdelen / hoofdstukken
Franken, A.A. & van der Hoeven, R. (2004). Beoordeling van vormverzuimen. In M. Boone, R.S.B. Kool, C.M. Pelser & T. Boekhout van Solinge (Eds.), Discretie in het strafrecht (pp. 91-106) (311 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Franken, A.A. (2004). Een effectief middel tegen vormverzuimen?. In P.D. Duyx & P.D.J. van Zeben (Eds.), Via Straatsburg, Liber Amicorum Egbert Myjer (pp. 207-220) (389 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
Franken, A.A. (2004). Kennisneming van processtukken: naar Straatsburg en weer terug. In A.H. Klip & e.a. (Eds.), KriTies, Liber Amicorum et amicarum voor prof. mr. E. Prakken (pp. 19-28) (388 p.). Deventer: Kluwer.
  2004 - Inaugurele rede
Franken, A.A. (11-11-2004). Voor de vorm. (47 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar strafrechtspraktijk aan de Universiteit Utrecht.
  2003 - Artikelen
Franken, A.A. (2003). Rubriek ontnemingsrecht. Tijdschrift voor onderneming en strafrecht, (pp. 164-166) (3 p.).
Franken, A.A. (2003). Rubriek ontnemingsrecht. Tijdschrift voor onderneming en strafrecht, (pp. 30-32) (3 p.).
  2003 - Boekdelen / hoofdstukken
Franken, A.A. & Röttgering, A. (2003). De raadsman in het vooronderzoek. In T. Prakken & T. Spronken (Eds.), Handboek verdediging (pp. 199-279) (81 p.). Deventer: Kluwer.
Franken, A.A. & Prakken, E. (2003). Evenwicht in appel. In C.H. Brants (Eds.), Op zoek naar grondslagen (pp. 97-114) (18 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2003 - Artikelen in bundels / proceedings
Franken, A.A. (13-06-2003). Interventie bij het pre-advies van prof. mr. C.P.M. Cleiren. Het opstandige slachtoffer, Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging (pp. 45-48) (4 p.). Deventer: Kluwer, Verslag van de te Alkmaar gehouden vergadering.
  0 - Voordrachten / lezingen
A.A. Franken () The perspective of the defence lawyer
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-11-20 10:51:28

De nadruk van zijn onderzoek ligt op de positie en de verantwoordelijkheden van degenen die binnen het strafproces een rol spelen (verdediging, openbaar ministerie, rechterlijke macht, deskundigen, etc.) en de veranderingen die daarin - al dan niet als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen - zijn te bespeuren. Een nadere aanduiding van de aandachtsgebieden kan worden verkregen via de publicatielijst.

Gegenereerd op 2017-11-20 10:51:28

Naast het praktijkgerichte onderwijs aan advocaten en leden van de rechterlijke macht - bijvoorbeeld in het kader van de profileringscursus en de specialisatieopleiding voor strafrechtadvocaten - verzorgt hij onder meer de hoorcolleges in het vak Inleiding strafrecht.

Gegenereerd op 2017-11-20 10:51:28
Nevenfuncties

Stijn Franken is lid van het comité van aanbeveling JSVU (juridische studentenvereniging te Utrecht) en lid van de Adviescommissie Afgesloten Strafzaken.

Gegenereerd op 2017-11-20 10:51:28
Volledige naam
Prof. mr. A.A. Franken Contactgegevens
Nicolaas Beetshuis

Boothstraat 6
3512 BW  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 7125
Gegenereerd op 2017-11-20 10:51:28
Laatst bijgewerkt op 18-09-2017