Anne Janssen is sinds 2022 als promovenda verbonden aan het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging. Ze doet onderzoek naar kwetsbare rechtzoekenden in de civiele procedure. In het bijzonder onderzoekt ze de ervaren procedurele rechtvaardigheid van kwetsbare rechtzoekenden en welke juridische mogelijkheden er bestaan om hun positie te versterken. 

Eerder onderzoek richtte zich op de ervaring van digitale zittingen tijdens de coronacrisis, als onderdeel van het ZonMw project 'De impact van de coronacrisis op de rechtspraak en de positie van kwetsbare rechtzoekenden.'