Als beste beoordeeld

De Keuzegids Masters 2018 heeft de master Vertalen als beste beoordeeld ten opzichte van vergelijkbare masters in Nederland.

Kwaliteitszegel Beste programma

Studenten hebben de master Vertalen ook in Elseviers Beste Studies Enquete beoordeeld als het beste programma. 

Wil je in september 2018 beginnen met een master op het gebied van literair vertalen of professioneel vertalen?

Je kunt je inschrijven voor het éénjarige programma Vertalen (60 EC). Bij dit programma kun je kiezen voor de literaire track (jeugdliteratuur, spannende literatuur, proza, poëzie, toneel) of de vaktalige track (zoals het medische, juridische, kunsthistorische domein of de sport).

We streven ernaar om twee aparte programma’s aan te bieden op het gebied van vertalen. Je kunt dan kiezen uit een programma Literair vertalen van anderhalf jaar (90 EC) en een programma Professioneel vertalen van anderhalf jaar (90 EC). Het eenjarige programma Vertalen (60 EC) zal dan worden gesloten voor nieuwe instroom. Zodra er meer bekend  is over deze programma’s, zal dat op deze site worden gepubliceerd.

Wat houdt de master in?

“Vertalen, wat is daar nu moeilijk aan? Iemand die twee talen kent, kan toch ook vertalen?”

Tijdens het masterprogramma Vertalen leer je wat mensen uit de vertaalpraktijk al langer weten: vertalen is een vak. Vertalen is veel meer dan een tekstje van de ene naar de andere taal omzetten. Je moet niet alleen een vreemde taal goed beheersen, maar ook de bijbehorende cultuur begrijpen. En je moet je in de doelgroep kunnen inleven.

In dit een jaar durende masterprogramma leer je om écht te vertalen, bijvoorbeeld voor internationale organisaties en bedrijven. Je krijgt inzicht in vertaalproblematiek en je wordt geschoold in het oplossen van interlinguale communicatieproblemen.

Taal in theorie en praktijk

Bij Vertalen kun je je verdiepen in het Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans. Je kiest voor een van de volgende tracks:

 • Literair vertalen: In deze track concentreer je je op de domein- en genrespecifieke problematiek van het literair vertalen.
   
 • Vaktalig vertalen: in deze track concentreer je je op domeinen van het vaktalig vertalen, zoals het medische, juridische, kunsthistorische domein of de sport.

Het programma bestaat uit een taalspecifiek deel en een taaloverstijgend deel, waarin de theorie en praktijk van het vertalen hand in hand gaan. Zo bekijk je de praktijk aan de hand van taaltheorieën in de taaloverstijgende programmaonderdelen, terwijl je in de intensieve taalspecifieke cursussen het vertalen vanuit professioneel gezichtspunt traint.

Je volgt praktisch gerichte vertaaltrainingen, gebaseerd op methodische en theoretische reflectie én op de actuele inzichten uit de (vooral toegepaste) vertaalwetenschap. Je kunt daarbij kiezen tussen vaktalig vertalen, literair vertalen of een combinatie van beide varianten. Ondertussen leer je tevens gebruik te maken van de nieuwste technieken in de ICT-ondersteunende skills labs.

Elia Exchange

De master Vertalen is als enige academische vertaalopleiding in Nederland aangesloten bij het internationale netwerk voor vertaalstages Elia Exchange. Ook is de master aangesloten bij het internationale referentiekader voor literaire vertaaldidactiek Petra-E.  

Na de master 

Als alumnus van het programma Vertalen:

 • Kun je aan de slag als vertaler of in de taalreflectie.
 • Ben je een deskundige op het gebied van vertalen en vertaalreflectie.
 • Ben je een specialist op het gebied van methoden en technieken van het vertalen, gespecialiseerde (vaktalige en literaire) domeinen, tekstanalyse, terminologie, vertaalwetenschap en interculturele communicatie.

Arbeidsmarkt

Alumni van de master Vertalen kunnen terechtkomen op allerlei plekken binnen het brede veld van vertalen. Als afgestudeerde kun je bijvoorbeeld aan de slag als freelance boekvertaler, in-house vertaler bij een vertaalbureau of beleidsmedewerker bij een culturele instelling. Lees meer over voorbereiden op de arbeidsmarkt en mogelijke carrières.

Toelating

Vertalen is een selectief masterprogramma. Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze master? Bekijk dan de toelatingseisen.

 

 • Anne Swarttouw, alumna Vertalen. Foto: Victor Shiferli
  "Ik ben de master Vertalen gaan doen om de simpele reden dat ik graag Engelse, vooral Amerikaanse, literatuur las (en lees)."
 • Marija Veldhoen, alumna Vertalen
  "Ik heb in de master geleerd kritisch naar mijn eigen teksten te kijken: weet ik zeker dat een woord zo gespeld wordt, is dit de beste alineaopbouw?"

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MA
 • Opleidingsnaam: Letterkunde
 • Programma: Vertalen
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
60813
Voertaal:
 • Nederlands
 • Meertalig
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Tijdsduur:
1 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
September
Aanmelddeadline:
 • Nederlandse & EU/EEA studenten: 1 juni 2018
 • Studenten buiten de EU/EER: 1 april 2018
Collegegeld:
Faculteit:
Geesteswetenschappen
Graduate School:
Humanities