In de Keuzegids Masters 2018 staan twaalf masteropleidingen van de Universiteit Utrecht op de eerste plek in hun vakgebied. Ook krijgen twaalf UU-masters het kwaliteitszegel ‘Topopleiding’. De Universiteit Utrecht neemt de resultaten uit de Keuzegids mee in de voortdurende ontwikkeling van haar onderwijsaanbod. De Keuzegids verschijnt op donderdag 8 maart.

Keuzegids
De Keuzegids Masters wordt jaarlijks uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I.) en is bedoeld voor bachelorstudenten en decanen die zich willen oriënteren op mogelijke vervolgstudies. De Keuzegids is samengesteld op basis van accreditatiebesluiten van de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganie (NVAO) en studentoordelen uit de Nationale Studenten Enquête (NSE). Per vakgebied wordt een overzicht gegeven van startsalarissen met - en dat is nieuw dit jaar - een indicatie van de verschillen tussen opleidingen.

Opleidingen op de 1e plaats én met het kwaliteitszegel ‘topopleiding’:

 • Legal Research (Research Master)
 • Letterkunde (Research Master)
 • Culturele Antropologie
 • Sociologie                            

Opleidingen met het kwaliteitszegel ‘topopleiding’:

 • Mathematische Wetenschappen
 • History and Philosophy of Sciene (Research Master)
 • Multidisciplinary Economics (Research Master)
 • Educational Sciences: Learning in interaction (Research Master)
 • Klinische Gezondheidswetenschappen
 • Public International Law
 • Sociology and Social Research (Research Master)
 • Methodology and Statistics for the Behavioural, Biomedical and Social Sciences (Research Master)

Opleidingen op eerste plaats binnen het vakgebied:

 • Biomedical Sciences
 • Communicatie- & Informatiewetenschappen
 • Cultural Anthropology: Sociocultural Transformation (Research Master)
 • Research in Public Administration and Organisational Science (Research Master)
 • Internationale betrekkingen
 • Neuroscience and Cognition
 • Geneeskunde, klinisch onderzoeker
 • Mediastudies (Research Master)

Op instellingsniveau eindigt de Universiteit Utrecht, net als vorig jaar, als vijfde in de ranglijst van negen algemene universiteiten. De Rijksuniversiteit Groningen is als beste algemene universiteit genoteerd.

Arbeidsmarktperspectief
Naast de kwaliteitsoordelen is er in de Keuzegids Masters informatie te vinden over de inhoud en selectie van masteropleidingen: wat is het verschil tussen een master in Utrecht en een gelijknamige variant in Groningen? Welke specialisaties of mastertrajecten bieden zij aan? Ook kunnen studenten informatie vinden over de arbeidsmarktperspectieven die een masteropleiding biedt.

Meer informatie
Meer informatie over de Keuzegids Masters 2018 is te vinden op de website van Keuzegids. Meer informatie over de Utrechtse masterprogramma's is te vinden op de Mastersite.