Carrièreperspectieven

De afgestudeerden van de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie versterken hun functioneren op academisch werk- en denkniveau en maken in veel gevallen een verdere stap naar strategische posities in hun eigen organisatie of elders. Na deze studie kunnen stappen gezet worden als directeur/bestuurder, strategisch manager of projectmanager. 

Professioneel en academisch

Na afronden van de master beschik je over de volgende academische en professionele kennis en vaardigheden:

  • Kennis van de belangrijkste theoretische inzichten uit de bestuurs-en organisatiewetenschappen;
  • Een bredere kijk ontwikkeld op de spanningsvelden waarin publieke organisaties zich bevinden en op de maatschappelijke en bestuurlijke beïnvloedingsfactoren;
  • Kennis van actuele vraagstukken op het terrein van strategievorming;
  • Een visie op de toekomst gevormd die de synthese maakt tussen eigen doelen en de doelstellingen van jouw organisatie;
  • Kennis van en vaardigheid in het opzetten, uitvoeren en afronden van een wetenschappelijk gefundeerd onderzoek op het terrein van bestuur, organisatie en management;
  • Meer inzicht in jouw eigen sturingsstijl en interpersoonlijke vaardigheden en verdieping in de complexiteit van verandermanagement.

Hulp bij arbeidsmarktoriëntatie

In een persoonlijk leertraject werken wij met jou aan persoonlijke leerdoelen, in lijn met de inhoud van de opleiding, jouw functie en ambities. Dit traject wordt ondersteund door monitorgesprekken met de programmacoördinator en intervisiebijeenkomsten.

Academische carrière

Promoveren vormt één van de mogelijkheden na het afstuderen, mogelijk bij de Universiteit Utrecht of bij een andere universiteit in Nederland. Promovendi voeren gedurende een periode van vier jaar wetenschappelijk onderzoek uit. Hierna volgt een promotieplechtigheid waarin het proefschrift verdedigd wordt. Gebeurt dit met succes dan krijgt de promovendus de titel doctor.

De promotieplaatsen van de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie en het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap zijn gekoppeld aan onderzoeksprogramma’s. Wanneer er een plaats vrijkomt, is die te vinden op de pagina Vacatures van de Universiteit Utrecht.