Waarom in Utrecht

Strategisch Human Resource Management in Utrecht is een brede opleiding gericht op vraagstukken van human resource management die van belang zijn voor het strategisch beleid van organisaties. 

Het programma onderscheidt zich verder door:

  • strategische HRM vraagstukken met publieke dimensies
  • actuele casussen en ontwikkeling van competenties voor de praktijk
  • kleinschalig onderwijs

Strategische HRM vraagstukken met publieke dimensies

Het masterprogramma Strategisch Human Resource Management wordt aangeboden binnen de opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Die onderscheidt zich door de combinatie van bestuurskunde en organisatiewetenschap. Kennis van publiek management en organisatiewetenschap zijn geïntegreerd in het programma. De publieke dimensie van het HR-beleid krijgt bijzondere aandacht omdat die niet alleen voor organisaties in de publieke sector maar voor alle organisaties van belang is.

Actuele casussen en ontwikkeling van competenties voor de praktijk

Je opleiding is praktijkgericht. Je werkt met actuele casussen en door het doen van onderzoek maak je kennis met de praktijk. Het programma is gebaseerd op een didactisch concept van taak- en competentiegericht onderwijs: aan de hand van taken verwerf je competenties ten behoeve van je toekomstige beroepsuitoefening.

Kleinschalig onderwijs

De kleinschaligheid van de opleiding is bijzonder; de persoonlijke betrokkenheid en interactiviteit is groot. Er wordt gewerkt met groepen van maximaal 25 studenten die intensief begeleid worden.

Internationaal perspectief

In dit masterprogramma besteden we ook nadrukkelijk aandacht aan het internationale perspectief en aan interculturalisering. Het programma is ingebed in het internationale onderzoek naar strategisch HRM, met een eigen accent op de publieke sector. De literatuur heeft een internationaal vergelijkend perspectief. Er zijn bijeenkomsten die specifiek aandacht besteden aan culturele verschillen, het management van culturele verschillen en aan international HRM. Je hebt bovendien de mogelijkheid om papers en/of je scriptie in het Engels te schrijven.

Je kunt dit masterprogramma ook in een internationale variant volgen. Kijk voor meer informatie bij Strategic Human Resource Management

Company visits

Binnen dit masterprogramma organiseren we daarnaast company visits, zoals bedrijfsbezoeken aan bijvoorbeeld Rabobank en KLM - met colleges op locatie.

Onze verwachtingen

Uitgangspunt van de masterprogramma’s van Bestuurs- en Organisatiewetenschap is dat je al veel kennis in huis hebt. Wij willen die kennis activeren en aanvullen. Een nieuwsgierige, actieve studiehouding is dan ook belangrijk.
De Universiteit Utrecht stelt hoge eisen aan haar masteronderwijs. Je mag rekenen op kleinschalig en uitdagend onderwijs, goede begeleiding en inspirerende experts die graag hun vakkennis met je delen. De Universiteit Utrecht verwacht daarvoor ook je betrokkenheid, inzet en de ambitie om het beste uit jezelf te halen. Eigenlijk draait alles dus om wederzijds commitment.

Internationale toppositie

De Shanghai Ranking rangschikt de Universiteit Utrecht op 1 in Nederland en op 47 wereldwijd. Volgens de Times Higher Education Ranking staat de universiteit op plaats 68. De UU staat op de 35e plaats wereldwijd in de Taiwan-ranglijst volgens de Higher Education Evaluation & Accreditation Council.

Uitstekende faciliteiten

Als student maak je gebruik van de uitstekende studievoorzieningen van de faculteit, waaronder de moderne universiteitsbibliotheek in de binnenstad met een uitgebreide collectie. Je hebt zowel in de bibliotheek als vanuit je werkplek thuis toegang tot Nederlandse en buitenlandse wetenschappelijke publicaties. Ook heb je een ruime keuze aan databanken die toegang geven tot wetenschappelijke artikelen en dergelijke. Verder beschik je over de modernste voorzieningen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie.