Voorbereiding op de arbeidsmarkt

  • Academische en professionele vaardigheden
  • Hulp bij arbeidsmarktorientatie
  • Career Officer
  • UU Career Services
  • Studievereniging

Academische en professionele kennis en vaardigheden

Het programma Strategisch Human Resource Management hanteert een competentiegericht didactisch concept waarin theoretische kennis, professionele vaardigheden en beleidsvraagstukken uit de praktijk gecombineerd worden. Opdrachten die beleidspraktijkonderzoekers of HR adviseurs (zouden kunnen) krijgen, staan centraal in het onderwijs. Daardoor pas je theoretische inzichten toe en ontwikkel je professionele vaardigheden die waardevol zijn voor de beroepspraktijk.
Bovendien volg je cursussen op het gebied van advies-, beleids-, en managementvaardigheden en biedt het masterproject je de kans nog verder de diepte in te gaan en je eigen profiel te kiezen. In dit masterprogramma besteden we direct vanaf de eerste week op cursusniveau aandacht aan academische en professionele vaardigheden.

Hulp bij arbeidsmarktoriëntatie

Veel studenten leggen al tijdens hun studie contact met hun toekomstige werkgever, bijvoorbeeld tijdens een stage, beroepenmarkt of door een (scriptie-) onderzoek uit te voeren in opdracht van een organisatie of bedrijf. Hierin probeert de opleiding zoveel mogelijk te faciliteren. De opleiding heeft goede banden met de beroepspraktijk en beschikt over een uitgebreid netwerk, onder andere met studenten uit het onderwijs voor professionals.

Career Officer

De opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap heeft haar eigen Career Officer. Je kunt bij haar terecht voor een loopbaanadviesgesprek, CV- en LinkedIn check, begeleiding bij sollicitaties, vragen over alumni/relaties van de opleiding, voor trainingen en voor andere vragen met betrekking tot de arbeidsmarkt.

UU Career Services

Career Services van de Universiteit Utrecht helpt je om je voor te bereiden op je carrière met activiteiten binnen en buiten je opleiding. Vier thema’s staan daarbij centraal: ontdek je talenten, kijk naar de mogelijkheden, leg contacten en ontwikkel je professionele vaardigheden. Voor elk van deze thema’s biedt Career Services ondersteuning met trainingen, tests, advies en meer.

Studievereniging

Tenslotte vervult ook de studievereniging van de opleiding een belangrijke rol in de oriëntatie op je mogelijkheden. Die organiseert regelmatig contactdagen, seminars en diners met organisaties en bedrijven. Voor Strategisch Human Resource Management is dat Studievereniging Perikles.