Premasterprogramma

De Universiteit Utrecht biedt voor dit masterprogramma geen premaster aan. Beschik je wel over een universitair bachelordiploma, maar niet in de bestuurs- en organisatiewetenschap of bestuurskunde, dan zul je de minor Bestuurs- en Organisatiewetenschap Algemeen moeten volgen. Dat kan bijvoorbeeld in de profileringsruimte van je bacheloropleiding.

Meer weten over de minor

Je kunt twee keer per jaar van start gaan met het minorprogramma, in september en in februari. Wil je meer weten over de inhoud en inschrijving van de minor Bestuurs- en Organisatiewetenschap Algemeen, kijk dan op de minorpagina.

Selectieprocedure masterprogramma 

Heb je de minor afgerond en een verzoek tot inschrijving gedaan in Studielink, dan toetst een toelatingscommissie je bewijzen van kennis, vaardigheden en motivatie. Ook een gesprek maakt deel uit van de selectieprocedure. Nadat alle gesprekken zijn gevoerd, stelt de commissie een goede en gevarieerde groep studenten samen.

Geen toegang vanuit het hbo

Let op: Je komt helaas niet in aanmerking voor toelating tot dit masterprogramma als je beschikt over een hbo-bachelordiploma (ook niet als je de minor Bestuurs- en Organisatiewetenschap Algemeen hebt gevolgd).