Feiten en cijfers

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MSc
 • Opleidingsnaam: Bestuurs- en Organisatiewetenschap
 • Programma: Strategisch Human Resource Management
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
60446
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Faculteit:
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Graduate School:
Law, Economics and Governance
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
1 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Collegegeld:
Startmoment(en):
September
Toegankelijk voor hbo’ers:
Nee
Onderwijsvormen:
 • Hoorcollege: 20%
 • Werkcollege: 40%
 • Groepswerk: 20%
 • Zelfstudie: 20%
Korte omschrijving:
In dit masterprogramma kijken we naar het managen van arbeid en personeel, niet alleen gericht op het belang van de organisatie (goede prestaties) maar ook van de medewerkers (bijvoorbeeld tevredenheid en motivatie).
Onderwijs- en examenreglement:
Onderwijs- en Examenregeling masteropleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap
Stagemogelijkheid:
Nee
Mogelijk carrièrepad:
 • HR-adviseur
 • Beleidsmedewerker
 • Manager
 • Onderzoeker
Aantal studenten dat vorig jaar is gestart: Aantal eerstejaars in het collegejaar 2018-2019 (instroom september, voltijd en deeltijd)
29
Gemiddelde afstudeersnelheid: Gemiddelde afstudeersnelheid afgerond op hele maanden studieduur (bron: VSNU, 2018), n>30
Voltijd: 14 maanden