Voorbereiding op de arbeidsmarkt

Bij de master Staats- en bestuursrecht maak je al vanaf de start kennis met diverse facetten van de beroepspraktijk. Gedurende het programma werk je tijdens de verschillende vakken aan noodzakelijke juridische skills: je schrijft individuele essays en groepspapers, je traint presentatievaardigheden, onderzoeksvaardigheden en gespreksleiderschap, en je leert pleiten en adviseren. Aan het einde van je traject ben je als adviseur zelfs met echte overheidsinstellingen en bedrijven in gesprek om wérkelijke praktijkproblemen op te lossen. Bij dit vaardighedenonderwijs zijn niet alleen docenten van de UU betrokken, maar kom je ook regelmatig in contact met experts vanuit verschillende hoeken van de staats- en bestuursrechtelijke praktijk.     

In deze master wordt dus veel aandacht besteed aan wat de beroepspraktijk vraagt:

  • Goede en brede algemene kennis van het huidige staats- en bestuursrecht en de relevante ontwikkelingen op dat terrein
  • Gespecialiseerde kennis van een of enkele van de deelterreinen van het staats- en bestuursrecht en de relevante ontwikkelingen op dat terrein/die terreinen
  • Inzicht in hoe complexe beleidsprocessen werken en worden genormeerd
  • Zelfstandigheid en bedrevenheid in essentiële schriftelijke en mondelinge juridische vaardigheden, waaronder schrijfvaardigheid, pleit- en presentatievaardigheid, analytische en argumentatievaardigheden en kritische reflectie
  • Actuele juridische ontwikkelingen kunnen analyseren en in hun internationale en maatschappelijke context kunnen plaatsen
  • In staat zijn om je snel een nieuw en actueel onderwerp eigen te maken om vlot de ontwikkeling van een leerstuk of thema te doorgronden
  • Zelfstandig juridisch onderzoek verrichten

Nadat je deze master hebt afgerond, mag je de titel Master of Laws (LLM) voeren.

Een goed jurist is niet alleen sterk op de inhoud. Kunnen schrijven, pleiten en adviseren is minstens zo belangrijk. Deze skills komen dan ook in beide tracks uitgebreid aan de orde.

Studievereniging Politeia

Politeia is dé Utrechtse studievereniging voor het Staats- en bestuursrecht, verbonden aan de afdeling Staats- en bestuursrecht en rechtstheorie. Onze doelstelling is om een schakel te vormen tussen de universiteit en de rechtspraktijk. Politeia richt zich onder andere op het organiseren van kantoorbezoeken, lezingen en symposia maar ook sociale activiteiten, (recruitment)borrels en een jaarlijkse studiereis. Naast het vijfkoppige bestuur zijn er binnen Politeia vier commissies actief die de sociale en inhoudelijke activiteiten organiseren en zorg dragen voor het ledenblad de "Statig''. Meer informatie vind je op de website van Politeia.

Hulp bij arbeidsmarktoriëntatie

Veel studenten leggen contact met hun toekomstige werkgever, bijvoorbeeld tijdens een stage, beroepenmarkt of door een (scriptie-) onderzoek uit te voeren in opdracht van een organisatie of bedrijf. Hierin probeert de opleiding zoveel mogelijk te faciliteren. De faculteit heeft goede banden met de beroepspraktijk. Ook de studie- en studentenverenigingen vervullen hier een belangrijke rol in. Regelmatig organiseren zij hiervoor bedrijfscontactdagen, seminars en congressen.

UU Career Services 

UU Career Services biedt sollicitatietrainingen en cursussen die je helpen oriënteren op de arbeidsmarkt. Hoe schrijf je bijvoorbeeld een effectieve sollicitatiebrief, en hoe voer je een succesvol sollicitatiegesprek? Ga voor meer informatie over loopbaanbegeleiding naar UU Career Services voor Nederlandse studenten of naar UU Career Services voor buitenlandse studenten.

UU Carrièredag

Elk jaar organiseert de Universiteit Utrecht de Carrièredag. Op deze dag ontmoeten studenten en bedrijven elkaar. Je kunt deelnemen aan workshops en trainingen en kennismaken met recruiters op de bedrijvenmarkt. Je kunt ook een sollicitatietraining volgen of je cv laten checken door een deskundige.