Premasterprogramma

Het is voor studenten met een hbo-opleiding recht na afronding van de zogeheten Schakelzone Recht mogelijk om toegang te krijgen tot een aantal masterprogramma’s van het departement Rechtsgeleerdheid.  

Schakelzone Recht: voor ambitieuze hbo’ers

Schakelzone Recht is een samenprogramma van de Open Universiteit (OU). Studenten met een diploma HBO Rechten, die de Schakelzone van de OU hebben afgerond, kunnen toelating aanvragen tot het masterprogramma. Voor Civiel Effect kunnen aanvullende eisen worden gesteld. Tevens dient voldaan te worden aan de ingangseisen van het masterprogramma. Na het afronden van de Schakelzone kan je je aanmelden voor één van de volgende masterprogramma's:  

 • European Criminal Justice in a Global Context 
 • European Law;
 • Law and Economics;
 • Law and Technology in Europe; 
 • Nederlands recht, programma Intellectueel eigendomsrecht, innovatie en technologie;
 • Nederlands recht, programma Privaatrecht; hiervoor geldt als extra ingangseis voldoende voorkennis op het gebied van insolventierecht;
 • Nederlands recht, programma Staats- en bestuursrecht;
 • Nederlands recht, programma Strafrecht;
 • Onderneming en recht, hiervoor geldt als extra ingangseis voldoende voorkennis op het gebied van insolventierecht;
 • Public International Law.

Daarnaast wordt in de toelatingsprocedure beoordeeld of je in voldoende mate beschikt over de volgende kerncompetenties:

 • motivatie en talent;
 • niveau van de relevante kennis en van de beheersing van methoden en technieken uit het vakgebied;
 • algemeen academisch denk- en werkniveau;
 • beheersing van de in de opleiding gehanteerde taal of talen.

Informatie

Voor meer informatie over het cursusprogramma en de kosten zie www.schakelzone.nl. Voor meer informatie over de toelatingseisen en -procedure zie de pagina toelating en aanmelden.