Feiten en cijfers

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
  • Titulatuur: LLM
  • Opleidingsnaam: Nederlands recht
  • Programma: Staats- en bestuursrecht
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
66451
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Faculteit:
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Graduate School:
Law, Economics and Governance
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
1 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Collegegeld:
Startmoment(en):
September
Toegankelijk voor hbo’ers:
Ja, onder voorwaarden
Korte omschrijving:
De master Staats- en bestuursrecht stelt je als jurist goed in staat om kritisch te reflecteren op problemen vanuit juridisch en maatschappelijk perspectief.
Tracks:
  • Governance, democratie en grondrechten
  • Recht voor een duurzame samenleving
  • Master-minor
Onderwijs- en examenreglement:
Onderwijs- en examenregeling (OER) Master
Stagemogelijkheid:
Ja, optioneel
Mogelijk carrièrepad:
  • Togaberoepen
  • Overheidsjurist
  • Promovendus
Aantal studenten dat vorig jaar is gestart: Aantal eerstejaars in het collegejaar 2018-2019 (instroom september, voltijd en deeltijd)
40