• Tijdens je stage bouw je een netwerk op

  Selène Brinkhof

  'In mijn huidige functie bij de KNVB houd ik me met name bezig met beleidscoördinatie en -ontwikkeling  en de bestuurlijke vernieuwing van het amateurvoetbal. Een combinatie van werkzaamheden die perfect aansluit bij de bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap en het masterprogramma Sportbeleid en Sportmanagement die ik heb gedaan. Zo ben ik betrokken geweest bij de totstandkoming van het KNVB Beleidsplan 2014-2018. Voetbal om van te houden. Dat plan is het resultaat van een proces van focusgroepen en input van binnen de organisatie en stakeholders zoals de Eredivisie CV. Ik begeleid de focusgroepen en haal de hoofdlijnen uit de vele meningen en belangen. Daarnaast coördineer ik het opstellen van jaarplannen en beleidsrapportages en adviseer ik afdelingen bij het formuleren van hun doelstellingen.

  "Ik kan vraagstukken van verschillende kanten belichten en een advies geven of een oplossing kiezen"

  Bij de KNVB heb ik ook de tweejarige stage gelopen die bij de opleiding hoort. Die had ook al betrekking op bestuurlijke vernieuwing in het amateurvoetbal. Ook nu nog ben ik daar dus nog nauw bij betrokken. Het amateurvoetbal is van een jarenlange traditie van vrijwillige bestuursleden overgegaan naar een model met een raad van toezicht en directeur-bestuurder. In dit proces ondersteun en adviseer ik de directie in het formuleren van voorstellen, op het gebied van  onder andere good governance, samenwerking en de beleidscyclus. De koppeling van de theorie en een complex vraagstuk binnen een sportbond was een enorme leerzame ervaring en ik heb er nu in mijn werkzame leven veel profijt van. Door het masterprogramma kan ik vraagstukken van verschillende kanten en abstractieniveaus belichten en van daaruit een advies geven of een oplossing kiezen. Het is in mijn werk belangrijk om te weten welke verschillende belangen er zijn, want de KNVB is en blijft een vereniging.
  Na mijn studie heb ik een jaar bij de organisatieadviesafdeling van USBO gewerkt en de onderzoeksvaardigheden die ik daar heb opgedaan, komen nu goed van pas.

  De master Sportbeleid en Sportmanagement is voor mij niet alleen een leerzame ervaring geweest en een kans om mijn brede interesse in de sport toe te passen, ook het netwerk vind ik belangrijk. De sportwereld is klein en alumni van de opleiding kom je nog overal tegen. Je bouwt al tijdens je stage een netwerk op binnen je eigen en andere organisaties. Ik kijk dan ook terug op een geweldige studieperiode.'

  Sélène Brinkhof is adviseur Beleid & Strategie bij de KNVB en afgestudeerd in Sportbeleid en Sportmanagement.

 • Afwisselend werk bij verschillende organisaties

  Arianne Niks

  'Ik ben sinds een paar jaar ZZP’er in mijn eigen bedrijf NXt Move Projects. Als zelfstandige heb ik erg afwisselend werk bij allerlei verschillende organisaties. Zo heb ik voor de gemeente Utrecht een opleidings- en ontwikkeltraject op het gebied van Informatie- en Procesmanagement voor werknemers van de gemeente helpen ontwikkelen, georganiseerd en uitgevoerd. In opdracht van Sportservice Flevoland heb ik fittesten voor senioren georganiseerd en subsidieaanvragen voor de Sportimpuls (een subsidie van VWS bedoeld voor met name sportverenigingen) geschreven. Voor de Gelderse Sport Federatie heb ik een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar het organiseren van Special Olympics in en rondom Nijmegen. En momenteel heb ik weer twee opdrachten voor deze organisatie: ik doe een project waarbij ik scholen help om een uitdagender schoolplein voor kinderen te ontwerpen en ik houd me bezig met de Sportmonitor, een onderzoek naar de gezondheid en het sport- en beweeggedrag van Gelderlanders. Voor NOC*NSF organiseer ik daarnaast nog een conferentie over de verbinding tussen gedragswetenschappen en topsport.

  "Wat je in theorie leert, kun je direct gebruiken in de praktijk"

  In een periode van crisis en een krappe arbeidsmarkt een baan zoeken was lang niet altijd gemakkelijk. Ik had in eerste instantie ook moeite om mijn eerste 'serieuze' baan te vinden. Daarom heb ik eerst een jaar als projectondersteuner voor het RIVM gewerkt. Daarna vond ik een hele leuke baan als projectleider bij een stichting die zich door middel van sporten en bewegen inzette voor kinderen in sloppenwijken in Brazilië en Guatemala. Helaas heeft deze kleine stichting de economische crisis niet overleefd. Maar ik kreeg daarna wel de kans om die klus te gaan doen bij de gemeente Utrecht. Als ZZP'er!

  Bij Sportbeleid en Sportmanagement ben je niet alleen aan het studeren maar krijg je de kans om twee jaar lang stage te lopen in een sportorganisatie. Voor mij was dat bij NOC*NSF. Wat je in theorie leert, kun je direct gebruiken in de praktijk – dat was voor mij heel waardevol.'

  Arianne Niks is ZZP’er in haar eigen bedrijf NXt Move Projects en is afgestudeerd in het masterprogramma Sportbeleid en Sportmanagement.