Flexstuderen

In het studiejaar 2023-2024 kun je als student van de Graduate School of Teaching (GST) flexstuderen. Bij flexstuderen betaal je niet het volledige collegegeld, maar betaal je naar rato van het aantal studiepunten dat je gaat volgen. Let op: deze mogelijkheid bestaat slechts voor één studiejaar, 2023-2024. Op dit moment is nog onduidelijk of flexstuderen in 2024-2025 ook mogelijk zal zijn.

Informatie

Heb je vragen? Neem dan contact op met de studieadviseurs via studieadviseur.gst@uu.nl.