Premasterprogramma

De academische manier van schrijven verschilt van de journalistieke in zoverre dat je veel uitgebreider en preciezer verantwoording moet afleggen over de methode die je hebt gebruikt om je hoofdvraag te beantwoorden

Voldoe je niet aan de toelatingseisen, dan kom je wellicht in aanmerking voor een premastertraject. Dit wordt bepaald door de toelatingscommissie. De standaard omvang van de premaster is 30 EC, ofwel vier cursussen van 7,5 EC. Bij succesvolle afronding van het traject word je alsnog toegelaten tot de master.

Het premastertraject kan worden toegekend op basis van een afgerond hbo-diploma in onderwijs (bv. PABO), gedrag/maatschappij (bv. sociaal werk of SPH), recht/bestuur (bv. bestuurskunde) of vergelijkbaar. Heb je een universitair diploma en voldoe je nog niet aan de toelatingseisen? Neem dan contact op. 

Toelatingseisen

Bekijk de toelatingseisen om te zien of je in aanmerking komt voor een premastertraject. Let op: de premaster is alleen bedoeld voor studenten met een diploma van een Nederlandse universiteit of hogeschool die geen visum of verblijfsvergunning nodig hebben. 

Kies op Maat

Voor het masterprogramma Religie en samenleving is het ook mogelijk om tijdens je hbo-opleiding alvast cursussen te volgen waarmee je je kunt voorbereiden op de master. Dan hoef je wellicht geen, of kun je een korter, premastertraject volgen en kun je je sneller kwalificeren voor de master. Er kunnen wel voorwaarden aan het volgen van cursussen worden verbonden. Meer informatie vind je op de website van Kies op Maat.

Als je daarna de master wilt gaan volgen, meld je je op de reguliere manier aan. De toelatingscommissie besluit dan of de cursussen die je hebt gevolgd voldoende zijn om direct toegelaten te worden of dat je nog een aanvullende premaster moet volgen.

Cursussen

Je kunt op verschillende momenten het premastertraject volgen. Je volgt in principe colleges samen met reguliere bachelorstudenten. De getoonde cursussen maken deel uit van het programma van 2021-2022. Afwijken is mogelijk in overleg. 

Foto: Tim Vermeire