Testimonials

 • Pieter Wemmers is student

  "De belangrijkste motivatie achter mijn keus voor het masterprogramma Religie en samenleving is mijn interesse in religie en alle daarmee samenhangende vraagstukken. Als (deeltijd)student van dit masterprogramma gaat mijn interesse vooral uit naar het christendom en hoe dat in verschillende hoedanigheden gemanifesteerd wordt, vroeger en nu. In deze master komen bijvoorbeeld interreligieuze relaties aan de orde, maar ook de vraag hoe religie en seculariteit zich tot elkaar verhouden en wat de rol van religie in het publieke domein is. Ik heb veel geleerd over diverse religieuze overtuigingen en praktijken en de spanningen die zij op kunnen roepen in overwegend seculiere samenlevingen, maar ook over verschillende theorieën over secularisatie en de rol van religie in conflicten.

  Wat deze master in mijn optiek bijzonder maakt, is de breedte van het cursusaanbod. Vanuit verschillende disciplines kan het fenomeen religie bestudeerd worden. Zelf heb ik vooral affiniteit met godsdienstsociologische en filosofische benaderingen. En, ook niet onbelangrijk, ik heb veel waardering voor de wijze waarop de aan deze master verbonden docenten omgaan met studenten. De sfeer tijdens de colleges is doorgaans prettig en de docenten zijn goed benaderbaar. Ik word steeds weer op prettige en vakkundige wijze verder geholpen.

  Door de bestudering van andere religieuze ideeën en praktijken ben ik me nog meer bewust geworden van de veelheid aan religieuze opvattingen en praktijken, zowel binnen het wereldwijde (historische) christendom als bij andere religies. Daarnaast heb ik bijvoorbeeld geconstateerd dat ook andere, niet-religieuze levensbeschouwingen, zoals agnosticisme en atheïsme, verdedigbare posities vormen. Kortom, deze master geeft de student alle reden - maar ook alle ruimte - om na te denken over existentiële zaken!"

 • Jannie Schipper is journalist bij Radio Netherlands Worldwide

  Jannie Schipper, alumna Religies in hedendaagse samenlevingen (foto: Alaa Elkamhawi)

  “Tijdens mijn bachelor Algemene Letteren (nu Taal- en cultuurstudies) was het verplicht om drie blokken een taalcursus te volgen. Arabisch was de spannendste taal die erbij stond; die koos ik uit nieuwsgierigheid en vanuit de kinderlijke drang om een geheimtaal te leren ontcijferen (ik schreef vroeger mijn dagboeken in Griekse letters). Ook zou ik met deze taalvaardigheid in staat zijn met mensen te praten in een groot en belangrijk, maar minder belicht deel van de wereld – dit was 1998, dus ik kon nog niet voorzien hóe actueel dit gedeelte van de wereld vanaf 2001 ineens zou worden.

  Na mijn studies in Utrecht en Amsterdam heb ik ruim twee jaar in Marokko gewerkt, eerst als reisbegeleidster en vervolgens als freelance correspondente voor Nederlandse media (o.a. ANP, Metro, NPS radio). Daarna ben ik twee jaar diplomate geweest in Koeweit. Sinds 2011 werk ik als redacteur bij de de voormalige Wereldomroep, tegenwoordig RNW Media genaamd. Eerst werkte ik op de Centrale Redactie. Toen deze werd opgeheven kon ik dankzij mijn talenkennis overstappen naar de Arabische redactie. Ik ben momenteel ‘country coordinator’ voor Saoedi-Arabië; een fascinerend land waar alle uitdagingen samenkomen, van heftige onderdrukking tot ondoorzichtige structuren en gebrek aan toegang tot informatie tot enorme verwijdering tussen verschillende bevolkingsgroepen.

  Arabisch blijft voor veel journalisten ‘abracadabra’ en ze werken dan ook vaak met tolken en ‘fixers’. Maar ik geloof dat directe toegang tot de bronnen en tot de mensen veel toevoegt aan je journalistieke producties, of het nu om nieuws gaat of om persoonlijke verhalen.

  In tegenstelling tot veel andere media en ook veel hulporganisaties spreken ik en mijn collega’s altijd mét mensen in plaats van over mensen. De Arabische redactie van RNW Media probeert door onafhankelijke journalistiek en het organiseren van debatten en workshops de stem van jongeren hoorbaar te maken en te houden in Arabische landen waar persvrijheid niet vanzelfsprekend is.”

 • Lennart Amersfoort is beleidsmedewerker bij de gemeente Nunspeet

  Lennart Amersfoort, alumnus Religies in hedendaagse samenlevingen

  “Ik vind het interessant om te analyseren wat mensen beweegt. En in de hedendaagse samenleving is levensbeschouwing nog steeds voor velen een van de belangrijkste beweegredenen.

  Bij de gemeente Nunspeet ontwikkel ik het beleid op het terrein van maatschappelijke ontwikkeling. Momenteel houd ik me onder meer bezig met de realisatie en samenhang van de drie decentralisaties (jeugdzorg, de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling en de Participatiewet). Dit doe ik niet alleen, maar samen met mijn collega’s, andere bestuursorganen (gemeenten en provincie), het maatschappelijk veld en burgers. Ik ben dus werkzaam in een breed veld van actoren.

  In mijn werk is het belangrijk de dialoog aan te gaan. Ik kijk daarbij verder dan het probleem en richt me op de oorzaak hiervan. Dat laatste is typisch iets dat ik tijdens mijn studie in Utrecht heb geleerd. Ook de ethische component van mijn opleiding speelt veel mee in mijn werk. In het adviseren van bestuurders draait het immers constant over het maken van keuzes, waarbij ethische afwegingen vaak een rol spelen. 

  Het meest uitdagende, en daarmee ook het belangrijkste aan mijn baan, vind ik het vertalen van de verschillende belangen in de samenleving naar beleid. Mijn werk geeft me voldoening omdat ik ontwikkelingen realiseer die van groot belang zijn voor alle inwoners van de gemeente.”

 • Lisa Vermeulen werkt als Werkbegeleider bij Vluchtelingenwerk Midden-Nederland

  Lisa Vermeulen, alumna RHS

  "Tijdens mijn hbo-studie Maatschappelijk werk en dienstverlening kwam ik erachter dat ik het werken met mensen met een andere culturele en religieuze achtergrond erg interessant vindt. Bij mijn werk voor de welzijnsorganisatie DOENJA Dienstverlening merkte ik dat ik in staat ben gemakkelijk contact te leggen met Marokkaanse gezinnen en dat ik als een brug kon fungeren tussen hen en verschillende hulpverleners of hulpverleningsinstanties.

  Ik ben deze master gaan doen om mijn kennis over religies en mijn analytisch vermogen te versterken. In mijn huidige baan bij Vluchtelingenwerk Midden-Nederland stuur ik vrijwilligers aan tijdens hun maatschappelijke en juridische begeleiding van nieuwe vluchtelingen in een gemeente. Ik help de vrijwilligers bij hun werk, ik begeleid ze, denk met ze mee en neem zaken van ze over wanneer deze te ingewikkeld worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan moeilijke gezinsherenigingen met gezinsleden die nog verblijven in het land van herkomst of aan juridische procedures die te maken hebben met verblijfsvergunningen. Ook leid ik teamvergaderingen, onderhoud ik contacten met gemeentes en andere instanties en ben ik verantwoordelijk voor verschillende praktische en financiële zaken.

  Ik merk dat mijn inhoudelijke kennis van de islam mij nu goed van pas komt. Hierdoor begrijp ik mijn cliënten beter en hebben zij sneller vertrouwen in mij. Ik krijg hierdoor echt het gevoel dat ik iets kan bijdragen en het nieuwe leven van vluchtelingen iets gemakkelijker kan maken."

 • Eline Bakker is student

  "Mijn achtergrond als basisschoolleerkracht in de multiculturele stad Amsterdam triggerde mij om meer te willen leren over verschillende thema’s omtrent religie en samenleving. Het is vanwege meerdere redenen een uiterst goede keuze gebleken om voor deze master te gaan. Het programma is gevarieerd en je wordt uitgedaagd vanuit verschillende perspectieven naar religie en samenleving te kijken.

  De ‘academische bril’ wordt tijdens deze master flink aangescherpt: je doet kennis op over zowel historische als actuele theorieën en vanuit zowel religiewetenschappelijke, filosofische als sociologisch-antropologische perspectieven. Actuele thema’s zoals de opkomst van de radicale islam of het op een andere manier vorm en inhoud geven aan zingeving in de steeds seculierder wordende maatschappij worden behandeld, evenals belangrijke historische achtergronden. Dit alles zorgt ervoor dat je een breed en genuanceerd beeld ontwikkelt van religie en maatschappij.

  De aandacht die de docenten voor de studenten hebben is bijzonder. Dat komt onder andere door de kleinschaligheid, die zorgt ervoor dat zowel docenten als studenten écht oor en oog hebben voor elkaar, en dat werpt zijn vruchten af! De sfeer is uitermate goed en stimulerend. Je wordt uitgedaagd het onderste uit de kan te halen bij jezelf en een kritische blik op de wereld te ontwikkelen. Door verschillende manieren van toetsing word je als student scherp gehouden en worden ook je creatieve vaardigheden zo nu en dan op de proef gesteld. Ik zou deze master aan iedereen aanraden! Zowel wat betreft inhoud als wat betreft sfeer.

  Mijn masterscriptie ging over levensbeschouwelijke educatie en burgerschapsvorming in de context van het openbaar basisonderwijs in Nederland. Inmiddels heb ik (in aansluiting op mijn masterstage) een baan gevonden bij VOS/ABB (Vereniging voor Openbaar en Algemeen Toegankelijk Onderwijs) waar ik mij als onderwijsbeleidsadviseur met name richt op burgerschapsvorming, levensbeschouwelijke vorming en identiteit. Ik ben heel blij dat ik mij op beleidsniveau mag bezighouden met thematieken die zowel te maken hebben met mijn achtergrond in het onderwijs als met de opgedane kennis en ervaring tijdens de master Religie en samenleving."

 • Gijs van Leeuwen is trainee bij de Autoriteit Financiële Markten

  Gijs van Leeuwen, alumnus Religie en samenleving

  "Gedurende mijn bachelor (American Studies in Groningen) ontdekte ik dat ik heel sterk geïnteresseerd was in de relatie van de VS met het Midden-Oosten en de Islam. Daarnaast heb ik binnen die bachelor altijd boeiend gevonden welke rol religie binnen de cultuur en samenleving van de VS speelde. Op basis hiervan ben ik gaan zoeken naar een opleiding die aansloot bij deze interesses. Uiteindelijk kwam ik uit bij deze master (stroming Islam).

  Ik ben gewoon de opleiding gaan doen die me het meest interesseerde. Uiteraard heb ik wel nagedacht over wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn met deze master - er zijn maar heel weinig banen die echt specifiek aansluiten bij deze opleiding. Dat kun je zien als een nadeel, maar ik heb het juist ervaren als een voordeel. Uiteindelijk ging deze master voor mij over wat mensen ten diepste drijft in onze samenleving. Dat is dus niet alleen religie, maar ook macht, rijkdom en status, en de wisselwerking tussen al deze zaken. De kennis en vaardigheden die je in deze master opdoet kunnen dan ook overal van pas komen.

  Omdat er zoveel mogelijkheden zijn is het vooral zaak om tijdens je master al te kijken welke kant je op zou willen en vervolgens je projecten en opdrachten in die hoek te zoeken. Zelf heb ik mijn scriptie over Islamitisch bankieren geschreven omdat dit onderwerp me door de financiële crisis buitengewoon boeide. Dit bleek uiteindelijk ook het opstapje naar mijn baan bij de Autoriteit Financiële Markten. In totaal ben ik denk ik maar twee maanden echt actief op zoek geweest voor ik deze baan vond.

  De Autoriteit Financiële Markten is de gedragstoezichthouder op de Nederlandse financiële markt. Op dit moment zit ik bij de afdeling Doorlopend Toezicht, waar ik meewerk aan de toezichthouding op de grootste banken en verzekeraars van Nederland.

  Een van de belangrijkste conclusies die ik heb getrokken is dat in de praktijk vooral vaardigheden van belang zijn. Ik heb ontdekt dat het vooral belangrijk is dat je snel een probleem kunt doorgronden en hier helder over kunt communiceren. Het feit dat ik heb geleerd om af en toe een stap terug te doen om het grotere plaatje te zien is één van de belangrijkste vaardigheden die ik uit mijn opleiding heb meegenomen."