Flexstuderen

Vanaf komend studiejaar is flexstuderen waarschijnlijk niet meer mogelijk. Daarom kun je je momenteel niet aanmelden hiervoor. Houd deze pagina in de gaten voor verdere berichtgeving.

Voor Religie en samenleving is het mogelijk om je in te schrijven als flexstudent. Je kunt dan zelf kiezen hoeveel cursussen per jaar je volgt en betaalt een aangepast collegegeld. Je moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. 

De master Religie en samenleving participeert in het experiment flexstuderen (van OCW). Dit betekent dat studenten flexibel hun studieprogramma kunnen afronden, dat wil zeggen: dat je je per cursus in kunt schrijven. 

Het parlement beslist in 2023 of het experiment wordt omgezet in een wet, zodat alle opleidingen flexstuderen mogelijk kunnen maken. Totdat de wet in werking is getreden zal Flexstuderen als experiment mogelijk blijven.

Voor studenten gelden de volgende voorwaarden:

 1. Flexstuderen is alleen mogelijk als je je als voltijdsstudent (her)inschrijft.
 2. Je behoort tot één van de volgende doelgroepen:
  • a) Je hebt een baan en deze wil je combineren met je masterprogramma.
  • b) Je bent topsporter.
  • c) Je bent studentbestuurder die van de Universiteit Utrecht in het studiejaar dat je flexstudent bent een bestuursbeurs van ten minste €425 ontvangt.
  • d) Je bent bij aanvang van de opleiding mantelzorger (bekijk de pagina met algemene informatie voor een definitie).
  • e) Je bent chronisch ziek of gehandicapt.

Bekijk de overige algemene voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor flexstuderen.

Binnen het experiment moet je je per studiejaar voor ten minste 15 EC aan cursussen inschrijven. Wel gelden er regels ten aanzien van ingangseisen, volgorde en combinatie van cursussen. Om die reden zal het niet altijd mogelijk zijn om je slechts voor 15 EC per studiejaar in te schrijven.

Procedure omtrent flexstuderen

Als je in aanmerking wilt komen voor flexstuderen doe je eerst een inschrijfverzoek als voltijdstudent via Studielink en doorloopt daarna het reguliere inschrijfproces. Ook als je je herinschrijft moet je dat als voltijd student doen. Als je wilt weten of je aan de voorwaarden voldoet en/of flexstuderen financieel voor jou gunstig is, neem dan contact op met Quirine van der Steen (contactpersoon Flexstuderen), via Q.L.vanderSteen@uu.nl.

Je moet je vóór 1 augustus via dit formulier aanmelden voor flexstuderen. Na de ontvangst van je aanmelding voor flexstuderen, wordt deze in behandeling genomen. Wij controleren dan of je (voorwaardelijke) bent toegelaten of wanneer je al student bent.

Maak op basis van de studieschema’s die je kan vinden op de studentensite van jouw programma een voor jou passend en realistisch studieschema. Let hierbij ook op ingangseisen en volgordelijkheid van de cursussen binnen het curriculum (zie de cursusbeschrijvingen in de onderwijscatalogus - selecteer het juiste jaar!). Je kunt dit document (Word) gebruiken bij het maken van een planning.

Maak daarna een afspraak met de studieadviseur via StudieadviesFenR.gw@uu.nl. Die neemt je studieplanning met je door. Stuur de ingevulde studieplanning een week voor je afspraak op naar je studieadviseur.

Na het gesprek met de studieadviseur zal de studieplanning - voor het eerste collegejaar - worden vastgesteld. Deze planning wordt zowel namens het masterprogramma als door de student ondertekend. Aan de hand van deze studieplanning wordt het bedrag van het collegegeld dat je het komende collegejaar verschuldigd bent bepaald. Als flexstudent betaal je per studiepunt (1/60 van het wettelijk collegegeld) vermeerderd met 15% (lees meer op de pagina met algemene informatie). Het vastgestelde bedrag wordt in rekening gebracht. Lopende het studiejaar kun je wel meer cursussen volgen.

In het kort

 1. Doe een inschrijfverzoek via Studielink.
 2. Meld je vóór 1 augustus aan via het formulier, na (voorwaardelijke) toelating tot het masterprogramma, of her-inschrijving.
 3. Maak een afspraak met de studieadviseur.
 4. Vul een studieplanning in, en stuur deze een week voor je afspraak naar de studieadviseur.
 5. Je studieplanning wordt vastgesteld – en ondertekend namens het masterprogramma én door jou.
 6. Als is vastgesteld dat je tot één van de categorieën behoort en je studieplanning is goedgekeurd ontvang je de formele beschikking voor flexstuderen.
 7. Als je al student bent, schrijf je dan in voor cursussen aan de hand van de vastgestelde studieplanning. Nieuwe studenten worden voor deze cursussen ingeschreven.