Feiten en cijfers

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MA
 • Opleidingsnaam: Theologie & Religiewetenschappen
 • Programma: Religie en samenleving
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
60824
Vorm (deeltijd/voltijd):
 • Voltijd
 • Deeltijd
Faculteit:
Geesteswetenschappen
Graduate School:
Humanities
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
 • 1 jaar
 • 2 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Collegegeld:
Startmoment(en):
September
Toegankelijk voor hbo’ers:
Ja, onder voorwaarden
Onderwijsvormen:
 • Hoorcollege: 10%
 • Werkcollege: 20%
 • Groepswerk: 20%
 • Zelfstudie: 50%
Korte omschrijving:
In de master Religie en samenleving bestudeer je de veranderende maatschappelijke rol van religie in West-Europa, altijd met aandacht voor het transnationale karakter van religies.
Tracks:
 • Islamologie
 • Religiewetenschap
Onderwijs- en examenreglement:
Onderwijs- en examenreglement
Stagemogelijkheid:
Ja, optioneel
Mogelijk carrièrepad:
 • Projectmedewerker NGO
 • Beleidsmedewerker overheid
 • Communicatieadviseur
 • Onderzoeker wetenschappelijk adviesbureau
Aantal studenten dat vorig jaar is gestart: Aantal eerstejaars in het collegejaar 2018-2019 (instroom september, voltijd en deeltijd)
6
Gemiddelde afstudeersnelheid: Gemiddelde afstudeersnelheid afgerond op hele maanden studieduur (bron: VSNU, 2018), n>30
Voltijd: 21 maanden